Prihlásiť

U susedou sa boja nedostatku dreva

Štátny podnik Lesy Českej republiky nebude zrejme počas prvého štvrroku budúceho roku schopný doda obchodným partnerom potrebné množstvo dreva na dalšie spracovanie. Tvrdia to aspoň oodnikatelia v drevospracovateľskom priemysle. Píše sa o tom na aktualne-cz.

Podle generálního øeditele společnosti LESS Jana Mičánka je pøitom základní pøíčina v podmínkách a pøedevším výsledcích nedávno ukončených výbìrových øízení.

Øada vítìzných subjektù na smluvní zakázky státních lesù totiž nabídla buď pøíliš nízké ceny za služby, nebo pøedpokládá prodej døeva za pøíliš vysoké ceny. Ministerstvo sice část firem na základì dumpingových cen z tendrù vyøadilo, podle Mičánka se ale rizika problémù na trhu s døevem nesnížila.

"Podnikatelé dosud nemají informace o tom, kdo vlastnì v tendrech zvítìzil. Je ale zcela jasné, že systém pustil do hry i firmy, které zakázky nemohou v žádném pøípadì kapacitnì zvládnout, protože jde o jednomužné subjekty," konstatuje J. Mičánek.

Dalším problémem jsou ceny døeva. Ty dosahují v současné dobì ceny v pøípadì dominantního typu smrkového døeva na odvozním místì 1700 až 2100 korun za kubický metr, nìkteré vítìzné firmy ale nabídly lesùm 2300 až 2800 korun.

"Nevím o žádném signálu z oblasti zpracovatelských firem, že by za tyto ceny nakupovaly. To znamená, že je to nerealizovatelná zakázka," tvrdí J. Mičánek.

Také prezident Konfederace lesnických a døevozpracujících svazù Ivo Klimša problémy s dodávkami døeva nevylučuje. "Dokud nebudou podepsány s vítìzi pøíslušné smlouvy, tak bude riziko nedostatku døeva existovat," øíká prezident.

I. Klimša nicménì vìøí, že se vìtšinu smluv podaøí Lesùm dotáhnout do konce. "Pokud ale nastanou komplikace ve vìtším mìøítku, mùže to na tuzemském trhu dopadnout jako počátkem letošního roku, kdy také nebyly smlouvy, netìžilo se a døevo nebylo," podotýká I. Klimša.

Gandalovič: Vše bude v poøádku

Podle ministra zemìdìlství Petra Gandaloviče ale výpadek dodávek døeva nehrozí. "Jsem pøesvìdčen, že nedostatek døeva na trhu nebude. Máme nasmlouvány tìžby na druhé pololetí roku 2007 s možností opce na navýšení objemu tìžeb až o dvacet procent, což zákon o veøejných zakázkách umožňuje. A toho bychom v pøípadì problémù s výsledky výbìrových øízení také využili," zdùrazňuje ministr.

Navíc již podle Gandaloviče v současné dobì končí lhùta pro uplatnìní pøipomínek u zhruba 60 procent vítìzù výbìrových øízení, s nimiž mohou být v nejbližší dobì smlouvy na služby a obchod s døevem podepsány.

Jenže i z vyjádøení samotných Státních Lesù vyplývá, že vítìzné firmy se do smluv pøíliš nehrnou.

"Nejvìtší odbìratelé døíví v Česku sdružení pod hlavičkou Konfederace lesnických a døevozpracujících svazù dosud nepøedložili stanovisko k návrhu tøíletých smluv, což je podmínkou jejich úspìšného uzavøení," uvádí mluvčí Lesù Šárka Kubelková.

Podle J. Mičánka ale nìkteré firmy váhaly a váhají právì proto, že si uvìdomily nereálnost svých cenových nabídek. A není ve svém názoru sám. Napøíklad šéf Lesní společnosti Støíbro František Kasl je pøesvìdčen, že právì kvùli nerealistickým cenám budou problémy na tuzemském trhu s døevem počátkem pøíštího roku "obrovské".

(zdroj: aktualne.cz)

Prečítané: 692
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Slovenská poľovnícka komora: Po schválení návrhu zákona o poľovníctve z dielne Fecka, Pročka a Kučeru hrozí chaos, ktorí zaplatia daňoví poplatníci

Slovenská poľovnícka komora: Po schválení návrhu zákona o poľovníctve z dielne Fecka…

Aktuálne

Zobrazenie:18879

Poslanecký návrh novely zákona o poľovníctve bol posunutý do druhého čítania. Aj napriek negatívnemu stanovisku Ministerstva financií SR, ktoré už vopred...

Komentár: Čo je veľa, to je veľa, alebo kedy už konečne niekto klepne po prstoch úradníkom, ktorí nepomáhajú ľuďom, ale im škodia?

Komentár: Čo je veľa, to je veľa, alebo kedy už konečne niekto…

Aktuálne

Zobrazenie:17323

Čoho je veľa, toho je veľa, napísal odborný lesný hospodár Peter Staroň na sociálnej sieti po tom, ako Urbár Bobrovec...

Medveď zaútočil na dvojicu bežcov z hustého lesného porastu: Zásahový tím oblasť incidentu monitoruje

Medveď zaútočil na dvojicu bežcov z hustého lesného porastu: Zásahový tím oblasť…

Aktuálne

Zobrazenie:13004

V stredu 22. marca v poobedných hodinách dostal Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) hlásenie o napadnutí...

TÝŽDŇOVKA: Karma je zdarma, pokrytectvo býva odhalené. Lesníci, postavte sa za svoju prácu, potom sa aj spoločnosť postaví za vás

TÝŽDŇOVKA: Karma je zdarma, pokrytectvo býva odhalené. Lesníci, postavte sa za svoju…

Aktuálne

Zobrazenie:8584

Tento týždeň lesnícku komunitu osobitne zaujala informácia, ktorú publikoval denník SME o spolupráci Jána Budaja so Štátnou bezpečnosťou v Československej socialistickej republike...

TÝŽDŇOVKA: Ochranárska kosa narazila na kameň nesúhlasu vidiečanov, ale... V pripravovanej zonácii troch národných parkov sa ňou architekti takzvanej reformy ochrany prírody rozháňajú ďalej

TÝŽDŇOVKA: Ochranárska kosa narazila na kameň nesúhlasu vidiečanov, ale... V pripravovanej zonácii…

Aktuálne

Zobrazenie:8070

Pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov dostala tento týždeň hlava štátu od reprezentatívnej organizácie vlastníkov neštátnych lesov Slovenska niekoľko závažných dokumentov.  

Názor: Obyvatelia obce Liptovské Revúce sa cítia byť v procese zonácie Národného parku Veľká Fatra podvedení

Názor: Obyvatelia obce Liptovské Revúce sa cítia byť v procese zonácie Národného…

Aktuálne

Zobrazenie:7950

Prvá písomná zmienka o obci Liptovské Revúce je datovaná v roku 1233. Od tohto roku obyvatelia obce obhospodarovali a starali sa o lúky, pasienky...

Hlavné správy

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene: 22. ročník súťaže Zelený objektív, vernisáž výstavy 30. marca

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene: 22. ročník súťaže Zelený objektív, vernisáž…

Aktuálne

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene informuje na internetovej stránke štátneho podniku LESY SR, že pri príležitosti Apríla – mesiaca lesov...

Prečítajte si viac
Hlavné mesto podporuje ochranu prírody v Malých Karpatoch, na Devínskej Kobyle a v lužných lesoch: Pripravuje Bratislavský dunajský park

Hlavné mesto podporuje ochranu prírody v Malých Karpatoch, na Devínskej Kobyle a…

O čom sa píše

Hlavné mesto síce ešte nemá detailné informácie o pripravovanom Národnom parku Podunajsko z dielne envirorezortu, pozitívne však vníma záujem koncepčného...

Prečítajte si viac
Správa TANAP-u o lesoch: Dominantný je smrek, výrazný podiel má smrekovec opadavý, borovica lesná a borovica limba

Správa TANAP-u o lesoch: Dominantný je smrek, výrazný podiel má smrekovec opadavý…

O čom sa píše

Tatranský národný park poskytuje zázemie pre mnohé lesné spoločenstvá. Rozmanitosťou oplývajú vápencové substráty Belianskych a Západných Tatier, TANAP je i domovinou...

Prečítajte si viac
Ako urbár „ničil“ lesík: A záhradkári majú, čo chceli...

Ako urbár „ničil“ lesík: A záhradkári majú, čo chceli...

O čom sa píše

Vyznačovali sme na pozemkoch - záhrada a ostatná plocha - prevažne agáty na výrub, pretože si tam ľudia zvykli vyvážať...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora