Prihlásiť

Nový ambiciózny subjekt na lesníckom trhu

Slovenská lesnícka spoločnos vznikla v minulom roku. Sídli v Banskej Bystrici. Jej hlavným zameraním je správa lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Snaží sa o vytvorenie organizačnej štruktúry, ktorá by následne umožnila obhospodarova získané lesy. Podrobnejšie o tom hovorí v Roľníckych novinách Ing. Miroslav Uhlík, jej generálny riaditeľ.

„Vo výhľade máme do 10 rokov získa približne 100-tisíc hektárov lesa a sta sa tak najväčším subjektom v kategórii neštátnych lesov. Taxačná divízia spoločnosti sa zaoberá projekčnou činnosou a to najmä vyhotovovaním lesných hospodárskych plánov (LHP). V súčasnosti máme 55 projekčných pracovníkov, ktorí sa prioritne podieľajú na tvorbe LHP. Rozpracovaných máme 61 672 hektárov. V budúcom roku plánujeme túto divíziu ešte posilni, vytvoríme 15 pracovných skupín, ktoré by mali na budúci rok vyhotovi na území Slovenska LHP výmere 90– až 100–tisíc hektárov lesa.“

o Získa do správy stotisíc hektárov lesa nie je jednoduché. Ako to chcete zrealizova?

„Máme pripravené tri postupy. Prvým z nich je kúpa lesných pozemkov, druhým je prenájom a tretí je vytváranie spoloč〜ných akciových spoločností s doterajšími vlastníkmi lesa. Pracujeme na všetkých troch formách, robíme si prieskum vlastníckych pomerov na Slovensku. Našim záujmom je vytvori ucelené celky lesa, ktoré by po prírodnej, ekonomickej a organizačnej stránke zodpovedali našim predstavám. Vytipovaných máme niekoľko oblastí, kde sa snažíme kúpi lesné pozemky. Tam, kde to nebude možné, pôjde o prenájom alebo o spoluprácu. Týka sa to najmä cirkevných, mestských a obec〜ných lesov.

Pripravený je projekt na vytvorenie spoločných podnikov a my doň vstupujeme kapitálovo. Konkrétne by som mohol hovori o projekte v regióne Gemera, kde rokujeme o prenájme mestských lesov v Rimavskej Sobote. Na východnom Slovensku sú to cirkevné lesy. Rozpracované máme aj aktivity v oblasti Banskej Bystrice a Kysúc, kde sa nachádza najväčší podiel súkromných lesov.“

o Reštitúcie lesného majetku síce výrazne pokročili, stále však nie sú dokončené. Angažujete sa aj týmto smerom?

„Vlastnícky nevysporiadaných je ešte okolo 200-tisíc hektárov lesnej pôdy. Nie sú vlastnícky zdokladované a my sa tým chceme vážne zaobera. Ich vlastníci na to buď nemajú prostriedky, alebo nevedia svoje záležitosti dotiahnu do cieľa. Naša spoločnos im ponúkne právne poradenstvo a po vyriešení problémov od nich odkúpime ich vlastnícky podiel alebo sa budeme uchádza o prenájom.“

o Na vašej webovej stránke zaujme projekt bioenergetika a pestovanie rýchlorastúcich drevín. Čím sa projekt zaoberá v praxi?

„Je to projekt, ktorý už testujeme aj v praktickej rovine. V našej dcérskej firme v Pliešovciach vyrábame palivové drevo a chceme tam vybudova energeticky nezávislú prvovýrobu - spracovanie drevného odpadu na výrobu energetickej štiepky. Pokiaľ ide o rýchlorastúce dreviny, projekt predpokladá získanie a využitie neobrábanej poľnohospodárskej pôdy a jej zalesnenie rýchlorastúcimi drevinami. V podmienkach Slovenska je to najmä topoľ, vàba a rôzne kry, ktoré sa dajú spracova na biomasu.

Posledné dva roky som pôsobil v Číne pri zalesňovacích projektoch a tam sme túto otázku riešili vo vzahu k rýchlorastúcim drevinám. U nás doma to však ešte naráža na rôzne prekážky, vrátane legislatívy, ale určite je to perspektívna oblas, ktorá sa bude rozvíja. Know-how na to máme.“

o A čo projekty určené pre mestá a obce?

„Tie sú zaujímavé najmä pre zadåžené mestá a obce. Dokážeme im ponúknu reštrukturalizáciu obecných finančných zdrojov, ratingové hodnotenie a tomu prispôsobi aj ich financovanie. Potom vlastne spolu s nimi spravujeme obecný majetok, a to tak, aby dokázali spláca úvery a pritom sa majetok zachoval. Rokovania tohto druhu prebehli napríklad s Modrou, Brezovou pod Bradlom a pripravujeme ponuky pre Pezinok a Rimavskú Sobotu.“

o Mieni sa SLS presadi aj v spracovaní dreva?

„Druhovýrobu chceme prenecha špecializovaným firmám. Ale v prvovýrobe budeme rozvíja aktivity v ažbe, približovaní a odvoze dreva. Väčšinu všetkých príjmov v lesníctve tvorí predaj dreva, ktorý posúva rentabilitu do kladných alebo do záporných čísel. Tejto oblasti sa preto chceme venova veľmi zodpovedne, aby drevo, ktoré v lesoch vyažíme, bolo zúročené čo najlepšie. S finalizáciou, napríklad vo výrobe nábytku, určite nerátame, no porez a spracovanie dreva na palivové drevo či výroba štiepky je jedným z na〜šich zámerov.“

(zdroj: Roľnícke noviny, zhováral sa Peter Farárik)

Prečítané: 927
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba všetko zapadá. Dokedy ešte?!

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba…

Aktuálne

Zobrazenie:7770

Presne o týždeň si pripomenieme 18. výročie vyčíňania veternej smršte Alžbeta v Tatrách. Dnes si pripomeňme, čo nasledovalo po nej, presnejšie...

TÝŽDŇOVKA: Náročná a riziková profesia v lesnom hospodárstve. Prečo nemá zastanie?

TÝŽDŇOVKA: Náročná a riziková profesia v lesnom hospodárstve. Prečo nemá zastanie?

Aktuálne

Zobrazenie:6507

Pracujú častokrát v náročných terénoch a poveternostných podmienkach. Práca lesného robotníka v ťažbe dreva patrí k najrizikovejším profesiám. Zhodou nešťastných okolností sa smrteľné úrazy...

Slovenská poľovnícka komora: Nový národný rekord jeleňa z Poľany – 253,28 bodov CIC

Slovenská poľovnícka komora: Nový národný rekord jeleňa z Poľany – 253,28 bodov…

Aktuálne

Zobrazenie:4428

Slovenská poľovnícka komora v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom LESY SR, š. p. v Banskej Bystrici dnes zorganizovala hodnotenie významnej trofeje...

Názor: Ochrana prírody je nadradená všetkému? Podľa niektorých ľudí zrejme aj strave a spánku ľudí v teple

Názor: Ochrana prírody je nadradená všetkému? Podľa niektorých ľudí zrejme aj strave…

Aktuálne

Zobrazenie:3406

Pred časom nám počas verejných protestov proti novele zákona o ochrane prírody a krajiny, takzvanej reforme národných parkov, minister životného prostredia Ján...

Názor: Obyvatelia obce Liptovské Revúce sa cítia byť v procese zonácie Národného parku Veľká Fatra podvedení

Názor: Obyvatelia obce Liptovské Revúce sa cítia byť v procese zonácie Národného…

Aktuálne

Zobrazenie:3336

Prvá písomná zmienka o obci Liptovské Revúce je datovaná v roku 1233. Od tohto roku obyvatelia obce obhospodarovali a starali sa o lúky, pasienky...

Zastaraná technika v lesnom hospodárstve: Priemerný vek kolesových traktorov je až 20 rokov, majú dávno po svojej životnosti a mali byť už najmenej trikrát obmenené

Zastaraná technika v lesnom hospodárstve: Priemerný vek kolesových traktorov je až 20…

O čom sa píše

Zobrazenie:2361

V roku 2019 novelizovaný zákon o lesoch zaviedol ako hlavný spôsob obhospodarovania lesov v Slovenskej republike ich prírode blízke hospodárenie. Tento...

Hlavné správy

Dvanásti ministri životného prostredia sú za zachovanie právnej ochrany vlka dravého: Prirodzená bariéra pred pandémiou AMO a premnožením raticovej zveri

Dvanásti ministri životného prostredia sú za zachovanie právnej ochrany vlka dravého: Prirodzená…

O čom sa píše

Ministri životného prostredia z 12 členských štátov Európskej únie sa zhodli na výzve Európskej komisii, aby uchovala súčasný stav ochrany vlka dravého...

Prečítajte si viac
Drevená stavba roka: Stavať z dreva má zmysel, s výhodami pre zákazníkov aj našu planétu

Drevená stavba roka: Stavať z dreva má zmysel, s výhodami pre zákazníkov…

O čom sa píše

Nadácia drevo pre život otvorila v januári tohto roka po 13-krát brány súťaže Drevená stavba roka, v ktorej sa architekti, dizajnéri a stavitelia...

Prečítajte si viac
Iniciatíva Čistý revír = čistá príroda: Poľovníci vyzbierali minulý rok z prírody 270 ton odpadu

Iniciatíva Čistý revír = čistá príroda: Poľovníci vyzbierali minulý rok z prírody…

Aktuálne

V roku 2022 vyhlásila Slovenská poľovnícka komora (SPK) spolu s redakciou Halali už 4. ročník iniciatívy Čistý revír = čistá príroda. Do...

Prečítajte si viac
Názor: Obyvatelia obce Liptovské Revúce sa cítia byť v procese zonácie Národného parku Veľká Fatra podvedení

Názor: Obyvatelia obce Liptovské Revúce sa cítia byť v procese zonácie Národného…

Aktuálne

Prvá písomná zmienka o obci Liptovské Revúce je datovaná v roku 1233. Od tohto roku obyvatelia obce obhospodarovali a starali sa o lúky, pasienky...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora