Prihlásiť

Lesy ČR zrušily miliardový tender

Štátny podnik Lesy ČR zrušil šesmiliardový tender na práce v lesoch pre tento rok.

Dùvodem pro toto ozhodnutí jsou značnì zmìnìné podmínky, které v lesích nastaly v dùsledku lednového øádìní orkánu Kyrill. Protože hrozí nebezpečí kùrovce je potøebné urychlenì odstranit padlé stromy a zlikvidovat následky této kalamity. Proto se tìchto prací, které byly zadané ve zkráceném øízení, zrušení tendru netýká. Jak budou LČR øešit postup prací na plochách, jež nespadají do nouzové kalamitní tìžby, bude oznámeno v nejbližších dnech. Uvedl to včera mluvčí LČR Tomáš Vyšohlíd.

Lednový orkán ve státních lesích, které zaujímají zhruba polovinu všech lesù u nás, postihl pøibližnì pìt milionù metrù krychlových døeva, což činí cca dvì tøetiny roční tìžby. Z toho byl na 3,3 milionu metrù krychlových døeva vyhlášen vládou nouzový stav, kterého se týká tato kalamitní tìžba. Protože LČR musí pøednostnì zpracovat následky kalamity, je nutné utlumit jiné plánované tìžby. »Zmìna stavu lesa vyvolaná vìtrnou kalamitou je tak zásadní, že pùvodní obsah zadání jednoročního zadávacího øízení je neslučitelný s pracemi, které je reálnì tøeba vykonat,« uvedl k tomu povìøený generální øeditel podniku Jiøí Holický.

Firmám ve zkráceném øízení zadaly LČR práce i na jarním zalesňování a kladení lapákù proti kùrovci. Musely to udìlat proto, aby dodržely lesní zákon a agrotechnické lhùty. K zabezpečení tohoto úkolu LČR oslovily firmy, jež na pøíslušném území pracovaly do konce loňského roku.

O složitosti situace svìdčí i to, že v rámci kalamitní tìžby LČR vytìžily do konce února témìø 700 000 metrù krychlových døeva, tedy asi 14 procent vìtrem poničeného døeva. V současné dobì se »kalamitní tìžba rozbìhla naplno. Dennì se tìží kolem 30 000 metrù krychlových døeva a rychlost zpracování se bude ještì zvyšovat,« konstatoval výrobní øeditel LČR Vladimír Dolejský.

(Haló noviny, 9.3.2007)

Prečítané: 1179
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Všimli sme si: Kto sa zastane lesných robotníkov? Nikto...

Všimli sme si: Kto sa zastane lesných robotníkov? Nikto...

O čom sa píše

Zobrazenie:7157

Kto sa zastane lesných robotníkov, ktorí robia za 12 eur za kubík?, opýtala sa na sociálnej sieti pod statusom o zasadnutí...

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba všetko zapadá. Dokedy ešte?!

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba…

Aktuálne

Zobrazenie:6212

Presne o týždeň si pripomenieme 18. výročie vyčíňania veternej smršte Alžbeta v Tatrách. Dnes si pripomeňme, čo nasledovalo po nej, presnejšie...

Prednosta Okresného úradu Poprad zvolal tlačovú konferenciu: Takmer dvadsať porušení zákonov a podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov v Tichej doline

Prednosta Okresného úradu Poprad zvolal tlačovú konferenciu: Takmer dvadsať porušení zákonov a…

Aktuálne

Zobrazenie:3391

Prednosta Okresného úradu Poprad Dr. Jozef Bednár na internetovej stránke Slovenského syndikátu novinárov pozýva na tlačovú besedu, súvisiacu s podaním a zverejnením...

TÝŽDŇOVKA: O valci nevyčerpaných zásob v lesných porastoch a odbornom prístupe lesníkov k tvorbe programov starostlivosti o lesy

TÝŽDŇOVKA: O valci nevyčerpaných zásob v lesných porastoch a odbornom prístupe lesníkov…

Aktuálne

Zobrazenie:3370

Ing. Peter Szarka dlhé roky pôsobil v hospodárskej úprave lesov, pracoval tiež na pozícii vedúceho taxačnej skupiny Mestských lesov Košice a...

Vlastníci lesov pristúpili k podnetu generálnemu prokurátorovi a rozšírili ho o podozrenie z existencie organizovanej skupiny: Žiadajú prešetrenie káuz v národných parkoch

Vlastníci lesov pristúpili k podnetu generálnemu prokurátorovi a rozšírili ho o podozrenie…

Aktuálne

Zobrazenie:2555

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska sa dnes pripojila k verejnému podnetu generálnemu prokurátorovi, súvisiacemu s kauzou riaditeľa Správy TANAP-u Pavla...

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia: Žiadosť LPM Ulič o prešetrenie možnej krádeže dreva bola odstúpená polícii. Oznamovateľ protispoločenskej činnosti píše o možných páchateľoch zo Správy Národného parku Poloniny

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia: Žiadosť LPM Ulič o prešetrenie možnej krádeže dreva bola…

Aktuálne

Zobrazenie:2205

Portál Lesmedium.sk sa včera zaujímal o to, ako Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia, patriaca do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR naložila s podnetom...

Hlavné správy

TÝŽDŇOVKA: Problematické rady národných parkov. Nevyužitá príležitosť

TÝŽDŇOVKA: Problematické rady národných parkov. Nevyužitá príležitosť

Aktuálne

Podľa novelizovaného zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom tohto roka, sú do rád národných parkov delegovaní zástupcovia...

Prečítajte si viac
Veda a výskum pre lesnícku prax: Les udržuje vlhkosť a korunami stromov komunikuje s atmosférou

Veda a výskum pre lesnícku prax: Les udržuje vlhkosť a korunami stromov…

O čom sa píše

V septembri tohto roka usporiadal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) odbornú konferenciu pod názvom Lesnická hydrologie – věda a...

Prečítajte si viac
Názor: Slovenskom sa vinie čiara, pod ktorou sú výrazne viditeľné problémy našich lesov. Spoločnosť a médiá im neprikladajú dôležitosť

Názor: Slovenskom sa vinie čiara, pod ktorou sú výrazne viditeľné problémy našich…

O čom sa píše

Spoločnosť si ešte nie dosť dobre uvedomuje stav, do ktorého sa dostávajú lesné ekosystémy. Nárastom biotických škodcov lesa a abiotických...

Prečítajte si viac
Vlastníci lesov upozorňujú na vášne a nezhody v chránených vtáčích územiach: Ako sú zladené ich programy starostlivosti so zonáciou národných parkov?

Vlastníci lesov upozorňujú na vášne a nezhody v chránených vtáčích územiach: Ako…

Aktuálne

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska na sociálnej sieti reaguje na včerajšiu tlačovú konferenciu ministra životného prostredia Jána Budaja...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora