Prihlásiť

České štátne lesy sú znovu bez riaditeľa

Generálny riaditeľ štátnho podniku Lesy ČR Jiøí Holický rezignoval na svoju funkciu. Minister poľnohospodárstva Petr Gandalovič jeho žiadosti vyhovel a odvolal ho. Situácii v podniku sa venuje aj denník Právo.

Generální øeditel státního podniku Lesy ČR Jiøí Holický včera rezignoval na svou funkci. Ministr zemìdìlství Petr Gandalovič jeho žádosti vyhovìl a odvolal ho.

Do jmenování nového generálního øeditele povìøil øízením státního podniku jeho výrobnìtechnického øeditele Vladimíra Dolejského (43). Informovala o tom øeditelka odboru komunikace ministerstva zemìdìlství Ilona Chalupská.

Podle Gandaloviče ministerstvo zemìdìlství v krátké dobì vypíše výbìrové øízení na nového generálního øeditele. Nový øeditel podniku by mìl být znám do konce tohoto roku.

Holický byl za poslední čtyøi roky už čtvrtým generálním øeditelem Lesù ČR, kterým patøí více než polovina lesù v zemi a hodnota jejich majetku se pohybuje kolem 70 miliard korun. Od letošního února byl povìøen øízením LČR po rezignaci jeho pøedchùdce Františka Koníčka. Generálním øeditelem byl od dubna, kdy jej ministr jmenoval do funkce bez výbìrového øízení s úkolem pøispìt ke stabilizaci situace v lesním hospodáøství. „Nastupoval do velmi složité situace po orkánu Kyrill. Tuto rozsáhlou kalamitu se pod jeho vedením podaøilo zvládnout, všechna postižená místa se už podaøilo vyčistit. Do budoucna musíme hledat takové vedení, které bude schopno vést podnik v nové situaci, kdy Lesy ČR budou obchodovat s podstatnì vìtším objemem døíví, než tomu bylo doposud,“ uvedl včera Gandalovič.

Lesnické firmy opìt zpochybňují tendry

Holický funkci opustil podle oficiálního zdùvodnìní z osobních dùvodù. O tom, že se pod ním tøese židle, však média spekulovala už delší čas. Server Euro Online včera napsal, že hlavním dùvodem byly neshody s ministerstvem zemìdìlství o manažerském øízení podniku.

Lesy ČR se v posledních letech potýkají s problémem, jak øádnì vypsat a vyhodnotit tendry na lesnické práce v øádu miliard korun. Nìkteré lesnické firmy zpochynily už i ty poslední, zatím neuzavøené tendry. Ministerstvo se kritice brání s argumentací, že nová výbìrová øízení již probíhají pøesnì podle zákona o zadávání veøejných zakázek, pøičemž dokumentace k nim byla konzultována s Úøadem pro ochranu hospodáøské soutìže.

Zmìna ve vedení Lesù ČR by se na prùbìhu a výsledcích tìchto tendrù podle Gandaloviče nemìla nijak projevit. „Firmy budou vždycky vznášet rùzné námitky a pøipomínky, tak je to obvyklé pøedevším u tìch firem, které v nich neuspìjí,“ podotkl.

Sílí volání po koncepci

Podle informací Hospodáøských novin má v probíhajících tendrech patøit k nejúspìšnìjším firma LST Trhanov z Domažlicka, v níž se podnikatelsky angažuje bývalý šéf Chemapolu Václav Junek. Jediným kritériem tìchto soutìží jsou nabídnuté ceny, což nìkteré lesnické firmy kritizují. Podle nich jsou nìkteré ceny nereálné, dochází prý k cenovému dumpingu. Část firem proto volá po vícekriteriálních tendrech, které jsou podle nich pro lesnictví vhodnìjší.

Podle øeditele nejvìtší české lesnické firmy CE Wood Ivana Doubravy je na pøíkladu Holického vidìt, že pouhé výmìny generálních øeditelù k øešení budoucího fungování Lesù ČR nevedou. „Je tøeba začít se zásadní diskusí o postavení a správì Lesù ČR. Až bude obecný souhlas, je možné hledat manažerský tým,“ øekl ČTK Doubrava.

Státní podnik musí nejprve dostat jasnou koncepci schválenou vládou a pak teprve mùže hledat manažery, kteøí ji budou realizovat, i podle bývalého generálního øeditele Lesù ČR Jiøího Olivy. Ten hledání nového šéfa označil v současné situaci za „tahání králíka z klobouku“.

„Nyní jsou Lesy ČR politicky zdefraudovaným podnikem, který má plnit jen nìčí politické či ekonomické zájmy,“ øekl Oliva, který podnik øídil od jeho vzniku v roce 1992 do roku 2003. Koncepci státních lesù nelze podle Olivy tvoøit s lidmi, kteøí nejsou odbornou autoritou a v podniku se objeví na pùlrok či rok.

(zdroj: Právo)

Prečítané: 789
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba všetko zapadá. Dokedy ešte?!

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba…

Aktuálne

Zobrazenie:7770

Presne o týždeň si pripomenieme 18. výročie vyčíňania veternej smršte Alžbeta v Tatrách. Dnes si pripomeňme, čo nasledovalo po nej, presnejšie...

TÝŽDŇOVKA: Náročná a riziková profesia v lesnom hospodárstve. Prečo nemá zastanie?

TÝŽDŇOVKA: Náročná a riziková profesia v lesnom hospodárstve. Prečo nemá zastanie?

Aktuálne

Zobrazenie:6507

Pracujú častokrát v náročných terénoch a poveternostných podmienkach. Práca lesného robotníka v ťažbe dreva patrí k najrizikovejším profesiám. Zhodou nešťastných okolností sa smrteľné úrazy...

Slovenská poľovnícka komora: Nový národný rekord jeleňa z Poľany – 253,28 bodov CIC

Slovenská poľovnícka komora: Nový národný rekord jeleňa z Poľany – 253,28 bodov…

Aktuálne

Zobrazenie:4428

Slovenská poľovnícka komora v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom LESY SR, š. p. v Banskej Bystrici dnes zorganizovala hodnotenie významnej trofeje...

Názor: Ochrana prírody je nadradená všetkému? Podľa niektorých ľudí zrejme aj strave a spánku ľudí v teple

Názor: Ochrana prírody je nadradená všetkému? Podľa niektorých ľudí zrejme aj strave…

Aktuálne

Zobrazenie:3406

Pred časom nám počas verejných protestov proti novele zákona o ochrane prírody a krajiny, takzvanej reforme národných parkov, minister životného prostredia Ján...

Názor: Obyvatelia obce Liptovské Revúce sa cítia byť v procese zonácie Národného parku Veľká Fatra podvedení

Názor: Obyvatelia obce Liptovské Revúce sa cítia byť v procese zonácie Národného…

Aktuálne

Zobrazenie:3343

Prvá písomná zmienka o obci Liptovské Revúce je datovaná v roku 1233. Od tohto roku obyvatelia obce obhospodarovali a starali sa o lúky, pasienky...

Zastaraná technika v lesnom hospodárstve: Priemerný vek kolesových traktorov je až 20 rokov, majú dávno po svojej životnosti a mali byť už najmenej trikrát obmenené

Zastaraná technika v lesnom hospodárstve: Priemerný vek kolesových traktorov je až 20…

O čom sa píše

Zobrazenie:2361

V roku 2019 novelizovaný zákon o lesoch zaviedol ako hlavný spôsob obhospodarovania lesov v Slovenskej republike ich prírode blízke hospodárenie. Tento...

Hlavné správy

Dvanásti ministri životného prostredia sú za zachovanie právnej ochrany vlka dravého: Prirodzená bariéra pred pandémiou AMO a premnožením raticovej zveri

Dvanásti ministri životného prostredia sú za zachovanie právnej ochrany vlka dravého: Prirodzená…

O čom sa píše

Ministri životného prostredia z 12 členských štátov Európskej únie sa zhodli na výzve Európskej komisii, aby uchovala súčasný stav ochrany vlka dravého...

Prečítajte si viac
Drevená stavba roka: Stavať z dreva má zmysel, s výhodami pre zákazníkov aj našu planétu

Drevená stavba roka: Stavať z dreva má zmysel, s výhodami pre zákazníkov…

O čom sa píše

Nadácia drevo pre život otvorila v januári tohto roka po 13-krát brány súťaže Drevená stavba roka, v ktorej sa architekti, dizajnéri a stavitelia...

Prečítajte si viac
Iniciatíva Čistý revír = čistá príroda: Poľovníci vyzbierali minulý rok z prírody 270 ton odpadu

Iniciatíva Čistý revír = čistá príroda: Poľovníci vyzbierali minulý rok z prírody…

Aktuálne

V roku 2022 vyhlásila Slovenská poľovnícka komora (SPK) spolu s redakciou Halali už 4. ročník iniciatívy Čistý revír = čistá príroda. Do...

Prečítajte si viac
Názor: Obyvatelia obce Liptovské Revúce sa cítia byť v procese zonácie Národného parku Veľká Fatra podvedení

Názor: Obyvatelia obce Liptovské Revúce sa cítia byť v procese zonácie Národného…

Aktuálne

Prvá písomná zmienka o obci Liptovské Revúce je datovaná v roku 1233. Od tohto roku obyvatelia obce obhospodarovali a starali sa o lúky, pasienky...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora