Logo
Vytlačiť túto stránku

Glosa: Lekár nemôže liečiť, učiteľ nesmie učiť a lesník má zakázané starať sa o les...

Stojím so skúseným praktickým lesníkom pri odumretom lesnom poraste v bezzásahovom režime, ktorý na tejto rozsiahlej ploche presadili ochranári. Kam len oko dovidí, všade tu ležia alebo stoja suché stromy.

Doporučený Ilustračné foto: archív Lesmedium.sk Ilustračné foto: archív Lesmedium.sk

„Skúste si predstaviť, akoby sa cítil lekár, keby mu zakázali liečiť pacienta. Pritom by vedel, aká je jeho diagnóza a aké liečebné postupy je potrebné zvoliť, aby ho vyliečil. Lenže niekto by mu povedal, že nesmie pomôcť chorému človeku.

Skúste si predstaviť, akoby sa cítil učiteľ, ktorý by nesmel naučiť žiaka čítať, písať a počítať, lebo by dostal príkaz, že tento žiak musí ostať negramotný.

No a teraz si predstavte, ako sa cítim ja ako odborný lesný hospodár, alebo ktokoľvek z mojich kolegov lesníkov v takejto pozícii vynúteného ničnerobenia pri pohľade na takúto spúšť.

Pozerám na tisíce hektárov uschnutého a odumretého lesa a viem, že tu mohol rásť zdravý a zelený les, schopný plniť si všetky svoje funkcie, ak by nám lesníkom bolo umožnené včas zasiahnuť a odstrániť všetky napadnuté a poškodené stromy.

Skúste sa vžiť do pocitov človeka, ktorému zakazujú uplatniť všetky jeho odborné vedomosti, overené poznatky a nadobudnuté skúsenosti...“

Z aktuálnej tlačovej správy Národného lesníckeho centra: „Z rozhodnutia orgánov štátnej ochrany prírody je v lesoch ponechaných a nespracovaných 2,2 milióna metrov kubických dreva. Tak nám v lesoch ostáva nevyužitá, trvalo obnoviteľná, ekologická surovina, ktorá by mohla byť efektívne využitá v prospech spoločnosti.“

Jozef Marko

Prečítané: 2053
(11 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.