Logo
Vytlačiť túto stránku

Glosa: Pasívny manažment ako bezzásah? Lepšie to znie, ale je to rovnaký nezmysel

Zástancovia bezzásahového režimu, ponechania prírody na samovývoj a ničnerobenia v nej tvrdia, že správnejšie a výstižnejšie je používať namiesto pojmu bezzásah spojenie pasívny manažment. Pozrime sa na toto slovné spojenie bližšie.

Doporučený Bezzásah na Šumave Foto Jozef Marko Bezzásah na Šumave

Slovo manažment pochádza z anglického slova management, ktoré vzniklo z anglického slovesa to manage: riadiť, narábať. Ide teda o činnosť, aktivitu, prácu.

Význam prídavného mena pasívny je v Krátkom slovníku slovenského jazyka uvedený ako neprejavujúci aktivitu, nečinný, trpný. Je skrátka opakom aktívneho postoja.

Spojenie pasívny manažment je teda zložené z dvoch významovo antagonistických slov. Lepšie to síce znie, ale na tak obrovských plochách, ako sa ho snažia presadiť ochranári a aktivisti, je to rovnaký nezmysel ako bezzásah. A ani iné, navyše nezmyselne zvolené označenie tohto prístupu, na tom nič nezmení.

Jozef Marko

Prečítané: 465
(5 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.