Logo
Vytlačiť túto stránku

Postreh: Lesníci a história – užitočné spojenie pre celú spoločnosť

Múdry citát britského politika Winstona Churchilla o tom, že národ, ktorý zabudne na svoju minulosť, nemá žiadnu budúcnosť, je všeobecne známy. Menej sa už vie, že vlastníci lesov a lesníci na Slovensku sa nezaoberajú len obhospodarovaním lesných porastov, ale aj aktívnym a systematickým odhaľovaním, sprístupňovaním a propagovaním zaujímavých historických miest, faktov a udalostí pre návštevníkov lesov v jednotlivých regiónoch našej krajiny.

Doporučený Obnovená kamenná mohyla studničky Sisi s pôvodnou tabuľou aj novým reliéfom Foto Jozef Marko Obnovená kamenná mohyla studničky Sisi s pôvodnou tabuľou aj novým reliéfom

Vlastníci a užívatelia lesov častokrát iniciatívne a sami z príjmov z predaja dreva financujú výstavbu pamätných tabúľ, pomníkov, pamätníkov, názorných a nápaditých označení, ktoré poskytujú miestnym komunitám a turistom zaujímavé informácie o dejinných udalostiach a súvislostiach, viažucich sa ku konkrétnym lokalitám v lesnom prostredí.

Príkladov tohto spoločensky zodpovedného prístupu lesných hospodárov je naozaj veľa a vôbec nezáleží na tom, či ide o štátny alebo neštátny lesnícky subjekt, mestské lesy, obecné lesy alebo urbárske pozemkové spoločenstvo. Len v tomto roku si narýchlo spomínam na takéto počiny, potrebné a užitočné pre celú našu spoločnosť, ktoré som mal možnosť vidieť v mestských lesoch v Kremnici a Revúcej, v cirkevných lesoch Spišskej diecézy, v pozemkových spoločenstvách v Štiavniku, Veľkom Rovnom a Hrabušiciach, v štátnych lesoch na Muránskej planine a v okolí Prešova.

Najnovší takýto poznatok je zo včerajška, kedy so mal možnosť navštíviť Pamätný háj kráľovnej Alžbety - miesto, ktoré navštívila rakúska cisárovná Alžbeta Bavorská, nazývaná tiež Sisi, v doline Sigordského potoka, pravostranného prítoku potoka Delňa, nad obcou Kokošovce v Slanských vrchoch. Od lesníkov z prešovského odštepného závodu štátneho podniku LESY SR som sa dozvedel, že historické záznamy hovoria o ceste cisárovnej Alžbety so sprievodom do Šarišskej stolice v roku 1895, na ktorej navštívila Bardejovské kúpele. Na jej počesť v nich bol pomenovaný liečebný dom Alžbeta, pri ktorom stojí jej socha z roku 1903. 

Pri návšteve Šariša ju zaujala aj bohatá história Slanských vrchov, hlavne ťažba opálov, soli a minerálne pramene v okolí. Na lúčke pri hornom minerálnom prameni Kyselka pri potoku bol pre cisárovnú a jej sprievod pripravený obed. Po jej zavraždení v roku 1898 bola postavená v tejto lokalite na jej počesť kamenná mohyla s pamätnou tabuľou nad studničkou pomenovanou Sisi. Dnes na tomto mieste stojí vďaka štátnym lesníkom aj obnovená kamenná mohyla a z celého tohto miesta akoby dýchala na súčasníkov jeho pôsobivá história.

Jozef Marko

Naposledy zmenené: piatok, 03 december 2021 13:52
Prečítané: 355
(2 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.