Logo
Vytlačiť túto stránku

Podľa praktického lesníka je načase ukončiť ťaženie ochrany prírody: Vytvorme systém na princípoch prirodzeného a efektívneho využívania prírodných zdrojov

Na jednej strane Národná prírodná rezervácia Veľký Choč, ktorý je zdrojom rozširovania podkôrneho hmyzu a znehodnocovania majetku. Na druhej strane popri hranici národnej prírodnej rezervácie hospodárske lesy, kde usmerňovaním činnosti v lesoch vieme účelne usmerňovať život lesov a držať ich v dobrej kondícii. Vyznačovanie prírode blízkeho hospodárenia prebehlo v marci tohto roku a ešte nebola vykonaná úprava plôch pre prirodzenú obnovu, ale už je vidieť množstvo semenáčikov smreka, jedle, buka a javora.

Doporučený Semenáčiky rôznych drevín Zdroj: FB profil Ing. Róberta Gombárika Semenáčiky rôznych drevín

Prírode blízke obhospodarovanie lesa som usmernil najmä v okolí hranice s národnou prírodnou rezerváciou, kde sú skalnaté miesta. Smrek s dimenziami rubného veku by čoskoro aj tak vypadol na kalamitu. A tak troj až päťkubíkové stromy boli krásne zhodnotené. V poraste ostala na 40 % jedlina s prímesou javora a buka, na ostatnej ploche sa presvetlil smrek. Zakmenenie pritom nekleslo pod kritické a vzniklo množstvo malých hlúčikov, v ktorých je plno semenáčikov.

Pri PBOL sa vždy snažím zasahovať do najťažšich miest v porastoch, ktoré bývaju najťažšie obnoviteľné – strmé doliny, hrebeňové partie a skalnaté miesta. Zvyšok porastu - ten si už manažujete s prehľadom, ale hrebene a strmé doliny sú ťažšie časti porastov.

Veľké plochy na úpätiach Národnej prírodnej rezervácie Veľký Choč sú výsledkom neuváženej správy prírodných zdrojov a neznalosti problematiky v oblasti správy prírodných zdrojov. Je načase ukončiť ťaženie ochrany prírody v ničení lesných, lúčnych a vodných spoločenstiev a vytvoriť systém, v ktorom bude všetko fungovať na princípoch prirodzeného a efektívneho využívania prírodných zdrojov.

Ing. Róbert Gombárik, odborný lesný hospodár a taxátor

Zdroj: Profil autora na sociálnej sieti

Titulok: Lesmedium.sk

 

Prečítané: 1014
(5 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.