Logo
Vytlačiť túto stránku

Poznámka: Boli časy, boli, ale sa minuli, keď ochranári spolupracovali s poľovníkmi pri odstrele medveďa

V roku 2017 uzavreli Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica a Poľovnícke združenie Magura v Lipovci dohodu o spolupráci na manažmente populácie medveďa hnedého (Ursus arctos). Predmetom dohody bolo zabezpečenie starostlivosti o populáciu chráneného živočícha medveďa hnedého v územnej kompetencii Správy Národného parku Malá Fatra, konkrétne v okrajových častiach intravilánu katastrálneho územia Turčianske Kľačany. „Ide o vylúčenie jedného, subadultného jedinca (jedinec, ktorý už nie je mláďaťom, ale ešte nedosiahol pohlavnú zrelosť – pozn. red.) medveďa hnedého z populácie – odstrelom,“ bolo uvedené v predmete dohody, uzatvorenej na dobu určitú, od 23. júna 2017 do 31. júla 2017, alebo do doby usmrtenia konkrétneho jedinca odstrelom.

 

Doporučený Lesy v kalastri obce Turčianske Kľačany v Malej Fatre Foto Jozef Marko Lesy v kalastri obce Turčianske Kľačany v Malej Fatre

Doohoda je dôkazom toho, že boli časy, a nebolo tomu tak dávno, kedy ochranári s poľovníkmi dokázali efektívne spolupracovať pri aktívnom manažmente výskytu medveďa na našom území. Link na nasledujúcu verejnú informáciu zároveň dokazuje, že zmluvne dohodnutá čiastka v tejto dohode sa rovnala jednej veľkej nule: https://www.crz.gov.sk/3064093/

Od 1. marca 2017 na obdobie 70 mesiacov so zazmluvnenou čiastkou nenávratného finančného príspevku vo výške 7 999 997,57 eur ale začala Štátna ochrana prírody SR s projektom nazvaným Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku, teda o vlka dravého a medveďa hnedého. Výsledok? Spolupráca s poľovníkmi na manažmente populácie medveďa hnedého je v súčasnosti pre ochranárov nemysliteľná. Navyše doteraz nevieme, aká početná je populácia medveďa hnedého na Slovensku napriek tomu, že poľovníci ponúkli štátnym ochranárom efektívnu pomoc pri sčítavaní medveďov. Čo však vieme a vníma to aj široká verejnosť, množia sa strety medveďa s človekom i útoky tejto veľkej šelmy na ľudí...  

Jozef Marko

Naposledy zmenené: pondelok, 27 september 2021 15:03
Prečítané: 1224
(5 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.