Logo
Vytlačiť túto stránku

Zelená správa: Nedostatočne sprístupnené porasty, náročné terénne podmienky, zastaraná technika, prevládajúca motorová píla, mierny nárast moderných technológií a úbytok koní

Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2019 (Zelená správa) uvádza, že na zabezpečenie starostlivosti o lesy je nevyhnutné ich sprístupnenie lesnými cestami. Optimálna hustota lesných ciest sa s ohľadom na realizáciu šetrných a ekologických foriem pestovania lesov a ťažby dreva, ako aj na efektívnu ochranu lesa pohybuje od 20 do 25 m/ha. Hustota lesných ciest na Slovensku dosahuje 19,94 m/ha.

Doporučený Pilčík pri práci v náročných zimných podmienkach v kalamite Foto Ján Slivinský Pilčík pri práci v náročných zimných podmienkach v kalamite

Zelená správa konštatuje, že spôsoby a technológie  obhospodarovania  lesov  významne  limitujú terénne podmienky, ktoré sú v lesoch Slovenska pomerne  náročné. Celkovo  sa  nachádza 55 %  lesov  na priechodných terénoch, 21 % na polopriechodných a 24 % lesov na nepriechodných. Až 22 % lesov (427 tis. ha) sa nachádza na svahoch strmších ako 50 %, ktoré sú nepriechodné pre traktorové technológie; 44 % týchto strmých svahov sa nachádza v kategórii hospodárskych lesov.

Z dôvodov súčasného stavu sprístupnenia lesov na Slovensku prevažuje kmeňová metóda ťažby a traktorové sústreďovanie dreva, čím sa značne obmedzujú možnosti efektívneho použitia viacoperačných ťažbových strojov, lesníckych lanoviek a tiež možnosti komplexného využitia vyťaženého dreva. V súčasnosti má 72 % lesných porastov (1 395 tis. ha) priemernú približovaciu vzdialenosť z lokality „peň“ na lokalitu „odvozné miesto“ kratšiu ako 500 m. Len približne 2 tis. ha lesných porastov v kategórií hospodárskych lesov má približovaciu vzdialenosť dlhšiu ako 2 000 m.

Na 48 % výmery lesov je možné hospodáriť prostredníctvom ľahkých traktorových technológií na báze univerzálnych kolesových traktorov, na 75 % prostredníctvom špeciálnych lesných traktorov. V súčasnosti je značná časť strojno-technologického vybavenia organizácií hospodáriacich v lesoch a subjektov poskytujúcich služby v ťažbovo-výrobnom a dopravnom procese zastaraná a nezodpovedá požiadavke využívania moderných environmentálne vhodných technológií.

V ťažbovom procese je pozitívnym trendom postupný mierny nárast počtu viacoperačných ťažbových strojov (harvestorov a procesorov), vyvážacích súprav a lesníckych lanoviek. Aj napriek uvedenému je prevládajúcim ťažbovým prostriedkom jednomužná motorová píla, jej podiel tvorí približne 85 % z celkovej ťažby dreva. V približovaní surového dreva majú najvyšší podiel univerzálne a lesné kolesové traktory, avšak ich podiel postupne klesá v prospech lesných lanoviek a vyvážacích súprav, čo je pozitívny trend. Negatívom  je  mierny  pokles  podielu  ťažných zvierat na približovaní surového dreva z 5 % na zhruba 4 %.

 

Prečítané: 3222
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.