Logo
Vytlačiť túto stránku

Protipovodňové poldre, ktoré vybudovali vojenskí lesníci, ochránili ľudí aj ich majetok

Protipovodňové poldre v oblasti Levočských vrchov pomáhali s ochranou obyvateľov priľahlých lokalít pred povodňami. Intenzívny a pretrvávajúci dážď v uplynulých dňoch spôsobil vzostup vodných hladín, počas dvoch dní tu spadlo až do 55 mm zrážok. Polder na Ľubickej rieke sa napríklad naplnil až na 85 %, čo znamená, že zadržal viac ako 87 000 m3 vody. Situáciu priamo v teréne kontroloval nepretržite aj generálny riaditeľ rezortného štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR Ján Jurica so zamestnancami podniku. Uvádza sa to v tlačovej správe, zverejnenej na internetovej stránke Ministerstva obrany SR. 

Doporučený Protipovodňový polder, vybudovaný vojenskými lesníkmi Foto: internetová stránka Ministerstva obrany SR Protipovodňový polder, vybudovaný vojenskými lesníkmi

Vojenské lesy a majetky SR vybudovali ešte v roku 2015 celkovo 11 protipovodňových opatrení – poldrov a sústavu 230  technických a biotechnických opatrení na vodných tokoch v bývalom vojenskom obvode Javorina. Konkrétne ide o vodné toky Ľubica, Ruskinovský potok, Jakubianka, Kolačkovský potok, Lomnický potok, Lomnická rieka, Holumnický potok, Ihla, Poľný a na rieke Škapová. 
  
Po výdatnejších dažďoch realizuje štátny podnik Vojenské lesy a majetky SR pomocou vlastných mechanizmov aj údržbu - čistenie jednotlivých poldrov od naplavenín a nánosov tak, aby bola kapacita zachytávajúcej nádrže čo najväčšia. Odstraňujú tiež predmety, ktoré by mohli brániť prietoku nahromadenej vody cez priepust. 
  
Generálny riaditeľ Vojenských lesov a majetkov Ján Jurica vyzdvihol, že po povodniach v roku 2010 sa situácia doteraz nezopakovala. Už niekoľkokrát k tomu prispela vybudovaná sústava protipovodňových opatrení – tzv. poldrov a tiež technických a biotechnických opatrení. „Ich prevádzka a údržba je nesmierne náročná, ale benefit, ktorý prinášajú v podobe zachytávania povodňových vĺn z prívalových dažďov alebo vysokých úhrnov zrážok je pre obyvateľov nevyčísliteľný. Avšak vzhľadom na zhoršujúce sa klimatické pomery a zvyšovanie rizika záplav bude túto sústavu v budúcnosti potrebné dopĺňať o ďalšie poldre a biotechnické opatrenia,“ cituje tlačová správa rezortu obrany Jána Juricu. 

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. preto pripravujú výstavbu ďalších protipovodňových opatrení. Celkovo je investícia rozdelená do dvoch etáp. V prvej etape ide o výstavbu 6 poldrov v povodí rieky Ľubica. V ďalšej etape bude zrealizovaných 10 poldrov v oblasti Levočských vrchov. Projekty sú spolufinancované z fondov EÚ a vlastných zdrojov štátneho podniku. 

 

 

 

 

 

Naposledy zmenené: štvrtok, 15 október 2020 14:09
Prečítané: 1298
(1 Hlasovať)
Lesmedium. All Rights Reserved.