Prihlásiť

Články

 • Uncategorised
  Počet článkov:
  1
 • Časopis Letokruhy
  Počet článkov:
  0
  • 2023
   Počet článkov:
   0
   • Časopis Letokruhy 2023/03

    ŠTÁTNE LESY

    Chrám v chráme

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme 

    Len za aktívnej účasti, so súhlasom a na základe dohody s vlastníkmi

    Začalo sa koordinované úsilie o zastavenie procesu zonácie národných parkov

    REPORTÁŽ

    Intenzita obnovných zásahov? Pozor na prírastok drevnej hmoty

    Mestské lesy Košice

    SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

    Tém na vysvetľovanie verejnosti je veľa

    Projekt Zdravý les

    ROZHOVOR

    Akoby sme našimi pripomienkami hrach na stenu hádzali

    S predsedom Šarišsko-zemplínskeho reg. združenia vlastníkov nešt. lesov Ing. Štefanom Planým

    AKTUÁLNE

    Cieľom je edukovať potenciálnych zákazníkov

    Rozhovor s Andrejom Legiňom, špecialistom na informačné technológie

    Operenec s úžasnou choreografiou vohľadov

    Miroslav Saniga

    POĽOVNÍCTVO

    Höherov jeleň (I. časť)

    Marcel Lehocký

    JAZYKOVÉ OKIENKO

    Nejasný pôvod slova „líška“

    Pavol Ičo

    LES A VODA

    Les v krajine a voda v lese

    Jaroslav Vido

    NLC INFORMUJE

    Hlucháň hôrny – konajme aktívne, kým je ešte čas a máme možnosť pomôcť

    Jozef Bučko

    NLC-LOS INFORMUJE

    Poradňa ochrany lesa

    Jozef Vakula

    TECHNIKA

    Lesnícka výskumná stanica Křtiny

    Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE XXXV.

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Zonácia národných parkov – vážny zásah do vlastníckych práv a života na vidieku

    Jozef Marko

    Riešením sú prírodné parky

    Milan Ovseník

    OSOBNOSTI

    Marián Plavec - Rovnaký hudobný nástroj nenájdete nikde na svete!

    Kristína Konvičková

    SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

    Ján Heinrich osemdesiatročný

    HISTÓRIA

    Prof. Ing. Pavel Roško, DrSc., „praktik vedy - vedec praxe“

    Výročia a jubileá – MAREC

    Mária Rošková

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2023/02

    ŠTÁTNE LESY

    Národný rekord trofeje jeleňa

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme 

    Dôraz na význam národných podpôr  

    Rozhovor s Ing. Milanom Sarvašom z Centra transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

    REPORTÁŽ

    Ťažko sa robí, keď sa namiesto uznania dočkáte udania

    Mestské lesy Ružomberok

    SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

    Názor: Aby lesníctvo nebolo trápením, ale poslaním

    Róbert Gombárik

    ROZHOVOR

    Národné parky potrebujú podrobné analýzy a zodpovedné zhodnotenie súčasného stavu

    Rozhovor s Ing. Mikulášom Michelčíkom

    AKTUÁLNE

    Anketa  

    Ako vnímate proces zonácie národných parkov na Slovensku?

    Ešte pár postrehov k multifunkčnému lesnému hospodárstvu na Slovensku

    Jozef Konôpka

    Bude prírode blízke hospodárenie forma v lesníckej praxi zatracovaná alebo perspektívne používaná?

    Milan Saniga

    Mozaikové lesy 

    Ján Farkaš

    Fascinujúce lekárske a rezbárske vlohy tesára čierneho

    Miroslav Saniga

    LES A VODA

    Zákon na ochranu vôd musí mať dosiahnuteľné, reálne ciele

    Rozhovor s prof. Ľubošom Juríkom zo SPU

    CERTIFIKÁCIA

    Zodpovedný prístup povinnosťou voči vlastníkom aj spoločnosti

    František Štulajter

    NLC INFORMUJE

    Lesu zdar!

    Veronika Jaloviarová

    NLC-LOS INFORMUJE

    Poradňa ochrany lesa

    Juraj Galko

    TECHNIKA

    Výskumná stanica Oravský Podzámok

    Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE XXXIV.

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    O právach vlastníkov lesov zo širšieho pohľadu

    Jozef Marko

    Keď vtáčka lapajú alebo Balada o verejnom osvetlení

    Peter Gogola

    OSOBNOSTI

    Jozef Vlčák - Lesníci si pokazili všetko sami, lebo neustále ustupovali

    HISTÓRIA

    Výročia a jubileá – FEBRUÁR

    Mária Rošková

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2023/01

    ŠTÁTNE LESY

    Stromček pod stromček  

    Modernizácia lesnej techniky

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Musí prebehnúť veľmi vážny zápas o verejnú mienku

    Rozhovor s predsedom Gemerského reg. združenia vlastníkov nešt. lesov Ing. Jánom Lachom

    REPORTÁŽ

    Starosta: Dajte lesu čo mu patrí

    SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

    Lesníci dostali lesy do stavu hodného ochrany

    Anketa s členmi Predstavenstva SLsK (II. časť)

    ROZHOVOR

    Nevyužitá príležitosť  

    Rozhovor s Ing. Jozefom Repkom

    AKTUÁLNE

    Bez dreva to nepôjde

    Rozhovor s prezidentom ZSD SR Dr. Petrom Zemaníkom

    Ponorte sa do sveta projektu SILVANUS  

    Yvonne Brodrechtova, Andrea Majlingová

    Kuvik–cholerik, soví trpaslík s maniermi obra

    Miroslav Saniga

    POĽOVNÍCTVO

    Kanadskí Slováci a českí poľovní hostia na spoločnom love   

    Pavol Datko

    Partizánsky jeleň – trofej neznámeho strelca (II. časť) 

    Marcel Lehotský

    JAZYKOVÉ OKIENKO

    O slove kamzík  

    Pavol Ičo

    CERTIFIKÁCIA

    Spoločná zodpovednosť  za stav lesov a ich obhospodarovanie

    František Štulajter

    NLC INFORMUJE

    Prírode blízke hospodárenie vyžaduje iný spôsob hospodárskej úpravy lesov

    Ladislav Kulla

    NLC-LOS INFORMUJE

    Poradňa ochrany lesa

    Andrej Kunca

    TECHNIKA

    Podnik technického rozvoje Olomouc 

    Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE XXXIII.  

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta     

    Z domova  

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Zonácia národných parkov nebude vôbec jednoduchá

    Jozef Marko

    Im nezáleží na klíme, ale na peniazoch

    Peter Gogola

    OSOBNOSTI

    Cestovateľ – Jozef Jankov 

    HISTÓRIA

    Výročia a jubileá – JANUÁR

    Mária Rošková

    Počet článkov:
    3
  • 2022
   Počet článkov:
   0
   • Časopis Letokruhy 2022/12

    ŠTÁTNE LESY

    Spomienka na horárov Veštíkovcov v Modre

    Beáta Mihalkovičová

    Vyhlásenie Významného lesníckeho miesta Drevený kaštieľ

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme  

    Keď lesníci farmárčia  

    REPORTÁŽ

    Otvorený problém, o ktorom sa doteraz nahlas nehovorilo

    SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

    O ochrane lesov nestačí iba laicky veľa hovoriť

    Anketa s členmi Predstavenstva SLsK

    ROZHOVOR

    Včeláriť môže len ten, kto má k včelárstvu silný vzťah

    Rozhovor so včelárom Tiborom Vargapálom

    AKTUÁLNE

    Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - december

    Miroslav Saniga

    POĽOVNÍCTVO

    Partizánsky jeleň – trofej neznámeho strelca (I. časť)  

    Marcel Lehocký

    JAZYKOVÉ OKIENKO

    Pôvod slova „vlk“

    Pavol Ičo

    CERTIFIKÁCIA

    Súlad obsahu programov starostlivosti o les s požiadavkami medzinárodného štandardu PEFC

    František Štulajter

    NLC INFORMUJE

    Je potrebné naučiť sa komunikovať

    Rozhovor s hovorcom NLC Ing. Igorom Viszlaiom, PhD.

    Na pomoc OLH

    NLC-LOS INFORMUJE

    Zdravotný stav jedlín a ostatných drevín na Slovensku v roku 2021

    Michal Lalík, Andrej Gubka

    TECHNIKA

    Výskum a vývoj lesnej techniky v Martine

    Jozef Baláž, Ľudovít Kmec, Juraj Antal, Juraj Šuhaj

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE XXXII.  

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta    

    Z domova 

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Memento po zisťovaní požiarneho zaťaženia lesov v Tatranskej Javorine

    Jozef Marko

    O spoločenskej objednávke alebo Zelené perpetuum mobile

    Peter Gogola

    OSOBNOSTI

    Štát si musí chrániť lesný majetok tak, ako si ho chránili kedysi páni – Miroslav Holienčik

    HISTÓRIA

    Z histórie Mestských lesov v Banskej Štiavnici (IV. časť)

    Viliam Stockman

    Výročia a jubileá – DECEMBER

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Fotografia srdcom i dušou 

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2022/11

    ŠTÁTNE LESY

    Rybáreň Parina vyhlásená za 57. významné lesnícke miesto 

    LPM Ulič sa zlúči s LESY SR   

    NEŠTÁTNE LESY

    Voči poľnohospodárom je štát motivujúci, voči lesníkom direktívny 

    REPORTÁŽ

    Pri obnove porastov musíme myslieť na to, čo bude

    SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

    Lesníctvo je nadčasové a výsledky lesníckej práce sú po rokoch dobre viditeľné   

    ROZHOVOR

    Tridsať rokov obliekame lesníkov

    Rozhovor s Margitou a Pavlom Kubjatkovcami

    NLC INFORMUJE

    Aktuálna téma 

    Na pomoc OLH 

    AKTUÁLNE

    Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - november  

    Miroslav Saniga

    Nástroj adaptácie na zmenu klímy  

    Aby sme mali „zdravú“ krajinu

    Rozhovor s Ing. Jaroslavom Jankovičom, CSc. o perspektívach agrolesníctva

    JAZYKOVÉ OKIENKO

    Pôvod slova „medveď“  

    Pavol Ičo

    CERTIFIKÁCIA

    20. výročie založenia združenia PEFC Slovensko

    Rozhovor s predsedom združenia PEFC Slovensko Ing. Františkom Štulajterom, CSc.

    NLC-LOS INFORMUJE

    Inšpektori NLC-LOS informujú o aktuálnom stave bukových a dubových porastov  

    Slavomír Rell, Juraj Galko

    TECHNIKA

    Autožeriavy Turčianskych strojární 

    Ivan Guráň, Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE XXXI.  

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta   

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Dlhotrvajúce sucho, odumreté drevo a riziko lesných požiarov

    Jozef Marko

    Na potulkách

    Ľubica Miľanová

    OSOBNOSTI

    Spoločnosť by mala podporiť lesníkov, aby sme všetci mali dostatok čistej vody - Martin Kráľ  

    HISTÓRIA

    Z histórie Mestských lesov v Banskej Štiavnici (III. časť)

    Viliam Stockman

    Výročia a jubileá – NOVEMBER 

    Mária Rošková

    SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

    Vzácne životné jubileum Ing. Viliama Stockmanna, CSc.  

    Július Burkovský

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2022/10

    ŠTÁTNE LESY

    Návrat Madony   

    Július Burkovský

    NEŠTÁTNE LESY

    Najdôležitejšie je podporovať obnovu a výchovu lesa 

    REPORTÁŽ

    Lesníci musia rešpektovať prírodu

    SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

    Výsledky hospodárenia za prvý polrok sú vo väčšine podnikov priaznivé

    Igor Viszlai 

    ROZHOVOR

    Potrebujeme inovatívne, moderné prístupy k ochrane prírody

    Rozhovor s predsedníčkou slovenského výboru MAB a riaditeľkou CHKO - Biosférickej rezervácie Poľana Ing. Vladimírou Fabriciusovou, PhD.

    AKTUÁLNE

    Konferencia IUFRO vo Viedni aj za účasti slovenských expertov

    Ján Lichý

    Prebudova bežného hospodárenia na prírode blízke hospodárenie v programoch starostlivosti o lesy

    Peter Starých, Milan Machanský

    Dominantnou témou sucho (APOL 2022)              

    Zhodnotenie dopadov sucha na Slovensku v rokoch 2021 a 2022

    Maroš Turňa

    Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - október   

    Miroslav Saniga

    Kampaň #ResponsibleForestry - príspevok k informovaniu verejnosti

    Ján Lichý

    JAZYKOVÉ OKIENKO

    O slove jeleň     

    Pavol Ičo

    POĽOVNÍCTVO

    Voglov chodník  

    Jaroslav Bodnárik

    CERTIFIKÁCIA

    Ak ide všetkým o vec, nájdu spoločné riešenie 

    František Štulajter

    NLC INFORMUJE

    Aktuálne témy      

    Na pomoc OLH      

    NLC-LOS INFORMUJE

    Inšpektori NLC-LOS informujú o aktuálnom stave smrekových a borovicových porastov

    Jozef Vakula, Roman Leontovyč

    TECHNIKA

    Považské strojárne a lesníctvo 

     Pavol Mikuš, Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE XXX.      

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta      

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Hospodárenie v bučinách – odporúčania pre lesnícku prevádzku

    Jozef Marko

    Po sto rokoch

    Peter Gogola

    OSOBNOSTI

    Výskumník a šľachtiteľ - Ladislav Varga

    HISTÓRIA

     Z histórie Mestských lesov v Banskej Štiavnici (II. časť) 

    Viliam Stockman

    Slovenské lesy a ich hospodárske využívanie

    Peter Gogola

    Výročia a jubileá – OKTÓBER 

    Mária Rošková

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2022/09

    ŠTÁTNE LESY

    Behaj lesmi

    Klub dôchodcov na Zálomskej

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Lesník musí mať cit 

    REPORTÁŽ

    Súťaž drevorubač by si zaslúžila oživenie 

    SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

    Chceme presvedčiť lesníkov, že komora sa ich dokáže zastať

    Rozhovor s novým predsedom Slovenskej lesníckej komory Ing. Igorom Viszlaiom 

    AKTUÁLNE

    Prírode blízke hospodárenie alias multifunkčné lesné hospodárstvo

    Jozef Konôpka

    Štruktúra porastov – dôležitý znak k prebudove na prírode blízke hospodárenie v lesoch

    Igor Štefančík

    Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - september 

    Miroslav Saniga

    Európske lesnícke stretnutie 

    Tim Eickmann

    JAZYKOVÉ OKIENKO

    Slobodný a divý ako diviak

    Pavol Ičo

    POĽOVNÍCTVO

    Poľovníctvo a príroda 2022   

    30. ročník Dní sv. Huberta

    Štefan Engel

    PUTOVANIE DREVA

    Putovanie dreva – zodpovedné a udržateľné   

    NLC INFORMUJE

    Aktuálna téma – sucho a lesné dreviny

    Stanovisko NLC k predbežným výsledkom DNA analýzy početnosti medveďa hnedého

    Na pomoc OLH  

    NLC-LOS INFORMUJE

    Inšpektor NLC - LOS informuje o aktuálnych problémoch zdravotného stavu lesov v  Košickom  kraji

    Roman Leontovyč

    TECHNIKA

    75 rokov motocyklov z Považskej Bystrice

    Pavol Mikuš, Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE XXIX.     

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta    

    Z domova 

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Na čo je nám ministerstvo životného prostredia?   

    Ján Mikuláš

    Vlastníci lesov chcú pri ochrane biotopov spolupracovať, ochranári sa vyhovárajú

    Jozef Marko

    OSOBNOSTI

    Bezzásah áno, ale v rozumnej miere!  - rodinaMinárikovcov a Matušovcov 

    HISTÓRIA

     Z histórie Mestských lesov v Banskej Štiavnici (I. časť)   

    Viliam Stockman

    Z medzivojnových dejín lesného hospodárstva v Hriňovej

    Tatiana Figúrová

    Výročia a jubileá – SEPTEMBER

    Mária Rošková

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2022/07-08

    ŠTÁTNE LESY

    Konferencia európskych štátnych lesov 2022

    LESY SR na výstave AQUA 2022

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Lesníci musia konečne chytiť opraty do vlastných rúk  

    REPORTÁŽ

    Lesnícky deň na Podjavorinsko-Myjavsku

    SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

    Cenu J. D. Matejovie získali tento rok tri lesnícke osobnosti:  J. Spevár, I. Viszlai a J. Slivinský 

    ROZHOVOR

    Los potrebuje lesníkov a lesníci potrebujú losa

    Rozhovor so Stanislavom Bystrianskym

    AKTUÁLNE

    Cieľové stromy – základ prebudovy na prírode blízke hospodárenie v lesoch

    Igor Štefančík

    Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - júl

    Miroslav Saniga

    Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - august

    Miroslav Saniga

    JAZYKOVÉ OKIENKO

    Pôvod slova strom

    Pavol Ičo

    PUTOVANIE DREVA

    Sme spoločensky zodpovední, preto YEME

    NLC INFORMUJE

    Lesníctvo by malo aj naďalej ostať neoddeliteľnou súčasťou uvedomelej ochrany prírody

    Jozef Bučko

    Na pomoc OLH

    LOS – NLC INFORMUJE

    Inšpektor LOS- NLC  informuje o aktuálnych problémoch zdravotného stavu lesov v Prešovskom kraji

    Andrej Gubka, Andrej Kunca

    TECHNIKA

    Univerzálne zemné stroje ZŤS

    Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE XXVIII.

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta 

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Problém nespočíva len v početnosti, výskyte a strate plachosti medveďa, ale aj v odmietaní osvedčeného manažmentu

    Jozef Marko

    Lesníctvo na rázcestí

    Vladimír Simanov

    OSOBNOSTI

    Telom a dušou Tatranec – Milan Koreň

    HISTÓRIA

    Poznáme našich lesníckych historikov?  

    Viliam Stockman

    Výročia a jubileá – JÚL - AUGUST

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Zelený objektív

    Viera Petrášová

    Objavuj les, objavuj PEFC 2022: najviac autorov, najväčší počet prihlásených fotiek

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2022/06

    ŠTÁTNE LESY

    „Som lesník a nehanbím sa za to“

    Rozhovor s generálnym riaditeľom Jánom Marhefkom

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Tak zachovalé lesy ako u nás, vo Švajčiarsku nemajú 

    REPORTÁŽ

    Zachovajme prírodné lesy, nie prírodné procesy

    SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

    Dráma vo Vysokých Tatrách pokračuje 

    ROZHOVOR

    Kronikár života poľských poľovníkov

    Rozhovor s Julianom Hutom

    AKTUÁLNE

    Les a uhlík – základné fakty a súvislosti (II. časť)

    Pavel Pavlenda, Tibor Priwitzer, Ivan Barka, Vladimír Šebeň

    Výchova porastov – základný predpoklad prírode blízkeho hospodárenia v lesoch

    Igor Štefančík

    Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - jún

    Miroslav Saniga

    JAZYKOVÉ OKIENKO

    Pôvod slova les

    Pavol Ičo

    PUTOVANIE DREVA

    Nikdy nehovor nikdy!

    Rozhovor s prezidentom ZSD SR Petrom Zemaníkom

    NLC INFORMUJE

    Na pomoc OLH

    LOS INFORMUJE

    Inšpektor LOS informuje o aktuálnych problémoch zdravotného stavu lesov v Trenčianskom kraji

    Juraj Galko

    TECHNIKA

    TEES - Turčianske strojárne

    Ivan Guráň, Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE XXVII.

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Keď majú rozhodujúce slovo pri správe národného parku samosprávy...

    Jozef Marko

    Tvrdá práca lesných víl

    Jozef Banáš

    OSOBNOSTI

    Chvála dlhovekosti – Viktor Greško

    HISTÓRIA

    130. výročie postavenia Lesníckeho paláca v Banskej Štiavnici

    Viliam Stockman

    Čriepky z histórie

    Výročia a jubileá – JÚN

    Mária Rošková

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2022/05

    ŠTÁTNE LESY

    LESY SR na veľtrhu cestovného ruchu 

    Lesnícky skanzen otvoril jubilejnú 20. sezónu

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme 

    Pestujú nové, druhovo pestré porasty pre nasledujúce generácie

    Urbár Vrbica

    REPORTÁŽ

    Lesníci dokážu pracovať s prírodou  

    SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

    Jedno rozhranie, dva prístupy a rôzne výsledky obnovy lesov

    AKTUÁLNE

    Automatická identifikácia strží podporuje lepšie dlhodobé hospodárenie v lese 

    Peter Bobáľ, Radovan Hilbert a kolektív

    Lesy pre budúci život      

    Dárius Firický, Kristián Poláček, Peter Sebestyén

    Všetko sa začína komunikáciou

    Danka Chlpošová

    Les a uhlík – základné fakty a súvislosti (I. časť)

    Pavel Pavlenda, Tibor Priwitzer, Ivan Barka, Vladimír Šebeň

    Lesnícke arborétum Kysihýbel    

    Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - máj   

    Miroslav Saniga

    PUTOVANIE DREVA

    Každý kubík dreva má kontrolovaný pôvod

    BUKÓZA Export – Import, a.s.

    NLC INFORMUJE

    Lesnícke dni opäť potvrdili, že sú symbolom spolupráce

    Veronika Jaloviarová

    Na pomoc OLH     

    LOS INFORMUJE

    Inšpektor LOS informuje o aktuálnych problémoch zdravotného stavu lesov v Žilinskom kraji

    Jozef Vakula

    TECHNIKA

    VSS - Východoslovenské strojárne Košice  

    Oto Povolný, Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE XXVI.     

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta    

    Z domova 

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Ochranárske absurdity

    Jozef Marko

    O kontinuite

    Peter Gogola

    OSOBNOSTI

    Nemám komu čo odpúšťať  – Ing. Ivan Scheimer 

    HISTÓRIA

    95 Rokov od vzniku prvého lesníckeho múzea na Slovensku

    Mária Rošková

    Obnovenie tradície splavovania dreva    

    Július Burkovský

    Výročia a jubileá – MÁJ    

    Mária Rošková

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2022/04

    ŠTÁTNE LESY

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Porasty vracajú do pôvodného stavu, typického pre jedľové bučiny

    Lesy mesta Spišská Nová Ves

    REPORTÁŽ

    Lesníci a dobrovoľníci pre utečencov na hranici

    SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

    Dva prístupy k lesom

    Jozef Konôpka 

    ROZHOVOR

    Máme kredit relevantného projektového partnera na národnej i medzinárodnej úrovni

    Rozhovor s generálnym riaditeľom NLC Ing. Petrom Baloghom, PhD.

    AKTUÁLNE

    Mýty a fakty XI

    Veková štruktúra lesov na Slovensku

    Ocenená odbornosť, ešte viac článkov s praktickými skúsenosťami v lesníctve

    Čo ukázal prieskum názorov medzi čitateľmi časopisu LES & Letokruhy aj o portáli Lesmedium.sk?

    Lesné ekosystémy Slovenska a retenčná funkcia ich pôd

    Milan Saniga

    Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu – apríl

    Miroslav Saniga

    PUTOVANIE DREVA

    Certifikácia PEFC je jedným z nástrojov ešte zodpovednejšej starostlivosti o lesy

    SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

    NLC INFORMUJE

    Agrolesníctvo - návrat k zdravému sedliackemu rozumu?

    Igor Viszlai ml.

    Na pomoc OLH

    LOS INFORMUJE

    Inšpektor LOS informuje o aktuálnych problémoch zdravotného stavu lesov v Nitrianskom kraji

    Milan Zúbrik

    TECHNIKA

    85 rokov ZŤS Dubnica nad Váhom

    Jozef Baláž, Juraj Šuhaj, Pavol Mikuš

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE XXV.

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Papier znesie všetko, ale lesy sú rozmanité

    Jozef Marko

    Planéta Zem potrebuje opateru nie jeden deň, ale všetkých 365(6) dní v roku

    Miroslav Saniga

    OSOBNOSTI

    Les, drevo a zver naplnili jeho dušu až po okraj – František Dzivý st.

    HISTÓRIA

    Uhorský (Krajinský) lesnícky spolok

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – APRÍL

    Mária Rošková

    SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

    Opustila nás lesníčka, ktorá vždy vybočovala z priemeru

    Mária Biesová

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2022/03

    ŠTÁTNE LESY

    Etudy z dreva

    66. výročie tragédie v Kulichovej doline

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Štát by mal plnenie mimoprodukčných funkcií lesov konečne odmeňovať 

    REPORTÁŽ

    Radi by sme sa dožili štandardnej životnej úrovne 

    V Uličskej doline o NP Poloniny a miestnych obyvateľoch s Ing. Jozefom Repkom

    SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

    Vychovať si spoľahlivých nástupcov  

    Janka Jagerčíková

    Podpredsedníčka Slovenskej lesníckej komory Ing. Mária BIESOVÁ: „Verím, že lesníci sa dočkajú uznania“   

    ROZHOVOR

    Jsme publicistická platforma pro lesníky     

    Rozhovor s riaditeľom vydavateľstva Lesnická práce Ing. Otom Lasákom

    AKTUÁLNE

    Bilancia oxidu uhličitého v pralese a hospodárskom lese - vychádzajme z našej lesníckej vedy

    Stanislav Bystriansky

    Podobnosť deja čisto náhodná? alebo Prečo sa jedno oko starého lesníka v Tatrách usmieva a druhé plače

    Mikuláš Michelčík ml.

    Spoločnosť volá po environmentálnom obrodení

    Dana Chlpošová

    Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - marec 

    Miroslav Saniga

    PUTOVANIE DREVA

    VYUŽÍVANIE DREVNEJ HMOTY TAKMER NA STO PERCENT

    V spoločnosti europlac hovoria, že požiadavka na PEFC certifikáciu prišla aj od odberateľov

    NLC INFORMUJE

    Príspevok výskumu k riešeniu využívania ekosystémových služieb lesa

    Zuzana Sarvašová   

    Na pomoc OLH   

    LOS INFORMUJE

    Inšpektor LOS informuje o aktuálnych problémoch zdravotného stavu lesov v Banskobystrickom kraji

    Michal Lalík

    TECHNIKA

    Posledné nakladače DETVAN

    Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE XXIV.      

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta     

    Z domova  

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Ako ďalej s lesnými pozemkami pod elektrovodmi?

    Jozef Marko

    Zoom na les

    Ján Ďurský

    Lingvistické zamyslenie lesníka

    Martin Rudohorský

    OSOBNOSTI

    Pán dravcov a jeho pani – Jaroslav Kanát

    HISTÓRIA

    100. výročie vlny ruských emigrantov do lesného hospodárstva Československa  

    Viliam Stockmann

    Lesnícka a poľovnícka legenda Vojtech (Béla) Kováč a jeho „autopomník“  

    Ján Hoffmann

    Výročia a jubileá – MAREC 

    Mária Rošková

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2022/02

    ŠTÁTNE LESY

    Daniel škvrnitý

    Otvorené drevo

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Budeme zastupovať záujmy miestnych obyvateľov 

    REPORTÁŽ

    Vlastníci si chcú svoju pôdu v chránených územiach spravovať sami

    SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

    Nové trendy vo vyučovaní na stredných odborných školách

    Igor Viszlai 

    AKTUÁLNE

    Boj o využívanie lesov v Nemecku

    Stan Cejchan

    Obnova vodného žľabu Rakytovo

    Jozef Jankov

    Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - február

    Miroslav Saniga

    Zver a lesné porasty – jeden harmonický alebo dva protichodné svety?

    Bohdan Konôpka, Vladimír Šebeň

    Návrat do (ne)návratnej minulosti alebo „Ako ťažko sa rodil a ľahko zanikol nový model riadenia pestovnej činnosti“

    Jozef Konôpka

    PUTOVANIE DREVA

    Trvale krásne, pre celú spoločnosť osožné a hlavne zdravé a zelené lesy

    Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

    NLC INFORMUJE

    Metodika na výpočet výmery a zníženia výmery uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu

    Dagmar Bednárová, Ján Suško, Ivan Horvát   

    Na pomoc OLH

    LOS INFORMUJE

    Inšpektor LOS informuje o aktuálnych problémoch zdravotného stavu lesov v Bratislavskom kraji

    Valéria Longauerová

    TECHNIKA

    Závody ťažkého strojárstva Detva

    Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE XXIII.

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Na ocenenie ekosystémových služieb netrpezlivo čakajú vlastníci a užívatelia lesov. A nielen v národných parkoch

    Jozef Marko

    Charakteristika dôsledkov nepriaznivého vývoja transformácie lesníctva a ekonomickej reformy lesného hospodárstva

    Igor Michalík

    OSOBNOSTI

    Fascinujúca autenticita zážitkov – Michal Závacký

    HISTÓRIA

    List nespokojných horárov Slovenska a Podkarpatskej Rusi Generálnemu riaditeľstvu Čsl. štátnych lesom v Prahe

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – FEBRUÁR

    Mária Rošková

    SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

    Ing. Mikuláš Michelčík osemdesiatročný

    Branislav Sloboda, Ján Heinrich

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2022/01

    ANKETA

    Čo očakávate od roku 2022?

    TÉMA

    Technologická príprava pracovísk - základ prírode blízkeho hospodárenia (II. časť)

    Valéria Messingerová

    ŠTÁTNE LESY

    Chov rýb v š.p. LESY SR

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme.14 

    PREDSEDA DANIEL UŽÁK:„O NÁS BEZ NÁS V MALEJ FATRE KONČÍ. ZAČÍNAME!“ 

    REPORTÁŽ

    Výsledkom lesníckeho úsilia sú zmiešané lesy s vysokým štádiom diverzity

    SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

    Nám všetkým sa treba cez edukáciu učiť tolerancii
    Rozhovor s predsedom Slovenskej lesníckej komory Ing. Milanom Dolňanom 

    AKTUÁLNE

    Vzdelávanie lesníkov nielen pre pedagogickú prácu, ale aj vzdelávanie, informovanie, komunikovanie a pozitívne prezentovanie lesného hospodárstva

    Andrea Melcerová, Veronika Jaloviarová

    Bezzásahový režim v lese, alebo príroda si vie sama najlepšie hospodáriť

    Milan Saniga

    Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - január

    Miroslav Saniga

    Chvála kokošovskému dubu a lesníkom, ktorí ho pestujú

    Na pomoc OLH 

    LESNÍCKE ŠKOLSTVO

    Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene

    Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity

    PUTOVANIE DREVA

    Dodržiavanie PEFC štandardu: záruka drevnej hmoty zo zodpovedne obhospodarovaných lesov

    LOS INFORMUJE

    Inšpektor LOS informuje o aktuálnych problémoch zdravotného stavu lesov v Trnavskom kraji

    Slavomír Rell

    TECHNIKA

    Vznik Podpolianskych strojární

    Ivan Guráň, Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE XXII.

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    O pravej lesníckej odbornosti

    Jozef Marko

    Otvorený list predsedovi vlády Hegerovi

    OSOBNOSTI

    Tridsaťpäť rokov v lesoch Starej Turej - Imrich Boledovič

    HISTÓRIA

    Výmer Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy pre hospodársku osnovu, hospodársky celok Gladys Vanderbilt – Széchenyi

    Viliam Stockmann

    Najstaršie lesné rezervácie na Slovensku

    Július Burkovský

    Výročia a jubileá – JANUÁR

    Mária Rošková

    RECENZIA

    Viliam Stockmann: Štúdium na LF VŠLD vo Zvolene v rokoch 1961 – 1966

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody Tibor Pataky

    Počet článkov:
    3
  • 2021
   Počet článkov:
   0
   • Časopis Letokruhy 2021/12

    TÉMA

    Technologická príprava pracovísk základ prírode blízkeho obhospodarovania lesov

    Valéria Messingerová

    ŠTÁTNE LESY

    Milión stromov pre Slovensko – prvá bilancia   

    Stromček pod stromček po osemnástykrát

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme   

    Najmä starší podielnici z Urbárskeho pozemkového spoločenstva Liptovská Porúbka hovoria:

    „CHRÁŇME SI, NEDAJME SI SVOJU DEDOVIZEŇ“ 

    REPORTÁŽ

    Spracovať kalamitu a ochrániť okolité porasty    

    AKTUÁLNE

    Environmentálne vzdelávanie sa lesníkmi na Slovensku realizuje už 20 rokov

    Veronika Jaloviarová

    Mýty a fakty X.  

    MÝTY A FAKTY X. - Dĺžka a hustota lesných ciest na Slovensku

    Čo nám povedala anketa s politickými stranami  

    Prírode blízke hospodárenie v lesoch XVII.     

    František Pisarčík

    LOS INFORMUJE

    Nová metodika pre zisťovanie poškodenia lesných porastov zverou a oceneňovanie škôd

    Andrej Gubka, Jozef Bučko, Vladimír Šebeň, Ivan Barbierik, Christo Nikolov

    TECHNIKA

    Fenomén ZŤS – Závody ťažkého strojárstva

    Ján Okáľ, Ivan Guráň, Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE XXI.    

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta  

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Vlk si v Čergovskom pohorí uhynuté diviaky na AMO nevšímal. Padol ďalší mýtus?

    Jozef Marko

    Komentár: Greenpeace ukazuje skreslený pohľad na lesné hospodárstvo

    Marc Kubatta-Große

    OSOBNOSTI

    Vôňa dymu a ihličia – Vladimír Paško

    HISTÓRIA

    Vplyv bratislavskej Expozitúry na lesné hospodárstvo (IX. časť)   

    Viliam Stockmann

    Najstaršie lesné rezervácie na Slovensku – Badínsky prales (Kulisovo) 

    Július Burkovský

    Výročia a jubileá – DECEMBER

    Mária Rošková

    SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

    Ing. Rudolf VALOVIČ, CSc. (1948 – 2021)   

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody Vladimír Zubček  

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2021/11

    TÉMA

    Prírode blízke hospodárenie v lesoch a prebudova lesa na prírode blízke hospodárenie z pohľadu HÚL a vyhotovenia PSL

    Ivor Rizman, Ján Kučera

    ŠTÁTNE LESY

    Zmena organizačnej štruktúry a nová obchodná politika 

    Lesníci a Intersucho    

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme  

    O nás bez nás 

    Rozhovor s predsedami troch pozemkových spoločenstiev s vlastníctvom pôdy vo Vrátnej doline 

    REPORTÁŽ

    Lesníci čelia pri Hertníku hybridnej blokáde   

    AKTUÁLNE

    Lykožrút smrekový a vietor – najvýznamnejšie škodlivé činitele 

    30. ročník medzinárodnej konferencie Aktuálne problémy v ochrane lesa

    Útoky medveďov a ich odstrel: Čo (ne)robí ŠOP pre bezpečnosť verejnosti?

    Jozef Kováčik

    Ako ďalej s pestovaním smreka na Slovensku?

    Martin Moravčík

    Prírode blízke hospodárenie v lesoch XVI.

    Richard Ďatko

    LOS INFORMUJE

    Inovácia v ochrane lesa

    Michal Lalík, Juraj Galko, Andrej Kunca

    TECHNIKA

    Lesná technika

    Juraj Šuhaj, Jozef Baláž

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE XX.  

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta      

    Z domova   

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Prírodný park znamená symbiózu človeka s prírodou 

    Jozef Marko

    Čo má spoločné globálne odlesňovanie s našimi národnými parkami?

    Boris Greguška

    OSOBNOSTI

    Lesníci sa nemusia hanbiť za svoju robotu - Ján Zamborský 

    HISTÓRIA

    Vplyv bratislavskej Expozitúry na lesné hospodárstvo (VIII. časť)

    Viliam Stockmann

    Najstaršie lesné rezervácie na Slovensku – Ponická dúbrava

    Július Burkovský

    Výročia a jubileá – NOVEMBER

    Mária Rošková

    RECENZIA

    Myslivecké ceremoniály 

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody Jozef Károly

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2021/10

    TÉMA

    Vývoj a súčasný stav technológií ťažbovej činnosti – príčiny, dôsledky a súvislosti

    Vladimír Simanov

    ŠTÁTNE LESY

    Sto rokov štátnych lesov v Topoľčiankach

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Čo prírode trvá niekoľko storočí, lesníci zvládnu za niekoľko desaťročí

    Rozhovor s diecéznym administrátorom Spišského biskupstva Jánom Kubošom 

    REPORTÁŽ

    Lesnícka činnosť a vyššia diverzita

    AKTUÁLNE

    Nová stratégia Európskej únie pre lesy

    Boris Greguška

    NLC pracuje na novom, alternatívnom spôsobe vyhotovovania programu starostlivosti o lesy

    Rozhovor s Igorom Morongom, námestníkom riaditeľa Ústavu pre hospodársku úpravu lesov

    Ponuka pomoci Grécku

    Rozhovor s generálnym riaditeľom Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Michalom Tomčíkom

    Mýty a fakty IX.

    Výskyt a šírenie inváznych druhov rastlín v našich lesoch

    Prírode blízke hospodárenie v lesoch XV.

    Milan Saniga

    LOS INFORMUJE

    Testovanie nosiča entomopatogénnych hôb na imágach lykožrúta smrekového s využitím feromónových lapačov

    TECHNIKA

    Lesná technika zo ZŤS Bratislava

    Juraj Šuhaj, Jozef Baláž, Ivan Guráň

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE XIX.

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Odumreté lesy v bezzásahu, uhlíková bilancia a reakcia na zmenu klímy

    Jozef Marko

    Otvorený list člena SLsK ministrovi Budajovi

    Igor Viszlai

    OSOBNOSTI

    Ak lesníci nezabojujú, aby ostali lesy zelené, lesníctvo zanikne - Ladislav Kočík

    HISTÓRIA

    Vplyv bratislavskej Expozitúry na lesné hospodárstvo (VII. časť)

    Viliam Stockmann

    Najstaršie lesné rezervácie na Slovensku - PRIBOJ

    Július Burkovský

    Výročia a jubileá – OKTÓBER

    Mária Rošková

    RECENZIA

    Jezevčíci v myslivecké praxi

    Dalibor Pačes

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody Miroslav Ondruš

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2021/09

    TÉMA

    Hospodárenie v lesoch Bavorska

    Martin Mokráň

    ŠTÁTNE LESY

    Nad smrekom nerobia kríž

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Ekonomiku stavajú na dreve, ktoré z lesa musí, maximálne môže odísť

    Lesy mesta Podolínec, s.r.o. 

    REPORTÁŽ

    Nejdú za každú cenu po dreve a po peniazoch

    AKTUÁLNE

    Jemnejšie spôsoby hospodárenia a podpora pôvodných drevín

    Multifunkčné lesné hospodárstvo, súčasné strety záujmov a ich možné riešenie

    Jozef Konôpka

    Prírode blízke hospodárenie v lesoch XIV.

    Ján Farkaš

    LOS INFORMUJE

    Regulácia inváznych druhov poľovníkmi

    TECHNIKA

    Motorová pila (XIX. časť)

    Vladimír Simanov, Radan Bernacký

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE XVIII.

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Lesná pedagogika má význam, ale stráca ho, ak je jediná

    Jozef Marko

    Posúďte sami, kto hovorí pravdu

    Mikuláš Michelčík

    OSOBNOSTI

    Súčasní lesníci dokážu skĺbiť tradičné postupy s modernými - Cyril Bábeľa st. a ml.

    HISTÓRIA

    Vplyv bratislavskej Expozitúry na lesné hospodárstvo (VI. časť)

    Viliam Stockmann

    Vznik prvých lesných rezervácií na území dnešného Slovenska

    Július Burkovský

    Výročia a jubileá – SEPTEMBER

    Mária Rošková

    RECENZIA

    Pěstování lesŮ I. Ekologické základy pěstování lesů

    Alena Pástorová

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody Jozef Kovalík

    SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

    Za profesorom Milanom Križom

    Igor Kovačovič

    Komerčné prezentácie

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2021/07-08

    TÉMA

    Odborné stanovisko k možnostiam realizácie a prínosom Programu záchrany hlucháňa na roky 2018 – 2022 (ŠOP SR) 

    Jozef Bučko

    Zachovanie hlucháňa by malo byť záujmom nás všetkých

    VÝSLEDKOM CITLIVÉHO PRÍSTUPU OKU LAHODIACI LES  

    BEZ ĽUDSKEJ POMOCI POPULÁCIU HLUCHÁŇA NEZACHRÁNIME“

    Nezisková organizácia Domus tetraonis má pripravený projekt odchovne na Červenej Skale

    Za hlucháňmi na Šumavu

    Jiří Klabouch a Petr Smutný

    ŠTÁTNE LESY

    Lesnícka prevádzka zapríčinila jediný požiar

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme 

    „Máme obavy , že štát chce pretrhnúť putá ľudí s pôdou“    

    Rozhovor s predsedom Lesopoľnohospodárskej urbárskej spoločnosti Zvala

    Ing. Robertom Lattom 

    REPORTÁŽ

    Začali ťahať za dlhší koniec  

    AKTUÁLNE

    Lesná pedagogika v školskom systéme

    Dagmar Sélešová, Veronika Jaloviarová

    Les – cesta k poznaniu a ozdraveniu

    Veronika Jaloviarová

    Hrúbka kôry a kubíkovanie jaseňovej guľatiny stále podľa duba?

    Rudolf Petráš, Julian Mecko

    Mýty a fakty VIII.       

    Pôvodné drevinové zloženie našich lesov

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Prírode blízke hospodárenie v lesoch XIII.

    Pavol Dendys

    Ekologizácia lesného hospodárstva – téma aktuálna (ešte aktuálnejšia) aj po tridsiatich rokoch

    Jozef Konôpka

    LOS INFORMUJE

    Mobilná aplikácia internetového atlasu „Škodcovia drevín“

    TECHNIKA

    Motorová pila (XVIII. časť) 

    Vladimír Simanov, Radan Bernacký

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE XVII.      

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta   

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Inšpirácia zo Sovej poľany 

    Jozef Marko

    Verejná mienka mlčí. Dokedy ešte?

    Peter Gogola

    OSOBNOSTI

    Príbeh firmy je aj jeho príbehom - Ing. Bohuš Demjan

    HISTÓRIA

    Vplyv bratislavskej Expozitúry na lesné hospodárstvo (V. časť)

    Viliam Stockmann

    Predkovia a lesy      

    Katarína Šuchová

    Výročia a jubileá – JÚL - AUGUST

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Súťaž Objavuj les, objavuj PEFC už pozná svojich víťazov

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2021/06

    TÉMA

    Formovanie mladých lesných porastov v podmienkach prírode blízkeho obhospodarovania lesa

    Igor Štefančík

    Stanovištná vhodnosť drevín, použitie v praxi

    Ivor Rizman

    MINISTERSTVO INFORMUJE

    Lesníctvo sa ocitlo na pomyselnej križovatke

    Rozhovor s gen. riaditeľom Sekcie lesného hospodárstva a sprac. dreva Ing. M. Tomčíkom

    ŠTÁTNE LESY

    Lesníci si pripomínajú 150 rokov samostatného lesníctva

    Veronika Horská Šebíková

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Smreku sa tu aj vďaka lesníkom výborne darí 

    REPORTÁŽ

    Vrátiť život do opusteného územia

    AKTUÁLNE

    Prírodná katastrofa priniesla smrť človeka a veľké materiálne škody

    Ženy môžu byť v lesníctve obrovským prínosom

    Rozhovor s Ing. Bertou Staškovou

    Spracovaná a nespracovaná kalamitná hmota vo vzťahu k obnove lesa vo Vysokých Tatrách

    (2. časť)

    Vladimír Šebeň, Bohdan Konôpka

    Mýty a fakty VII.

    Sekvestrácia uhlíka v našich lesoch

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Prírode blízke hospodárenie v lesoch XII.

    Ján Farkaš

    LOS INFORMUJE

    Správna identifikácia napadnutých stromov - aktívnych chrobačiarov

    TECHNIKA

    Motorová pila (XVII. časť)

    Vladimír Simanov, Radan Bernacký

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE XVI.

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Mladosť a skúsenosť. Ideálne spojenie, aj v lesníctve

    Jozef Marko

    Ostrým perom

    Ján Fillo

    Chucpe ministra Budaja

    Peter Gogola

    LESNÍCKE DYNASTIE

    Lesnícka dynastia Hančinský

    Viliam Stockmann

    OSOBNOSTI

    Choďte za svojím snom a cieľom - Andrea Orolínová

    HISTÓRIA

    Vplyv bratislavskej Expozitúry na lesné hospodárstvo (IV. časť)

    Viliam Stockmann

    Budova Generálneho riaditeľstva Lesov SR v Banskej Bystrici má bohatú minulosť (II. časť)

    Vladimír Sklenka

    Výročia a jubileá – JÚN

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Dvadsiaty ročník súťaže Zelený objektív úspešne zrealizovaný

    Marek Vanga

    Komerčné prezentácie

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2021/05

    TÉMA

    Aktuálny stav lesnej techniky na Slovensku   

    Do jakého stáří je možné držet mechanizační prostředek, aby to bylo ještě únosné z hlediska provozní ekonomiky?   

    Vladimír Simanov

    Názor podnikateľa        

    Názor Ministerstva pôdohospodárstva    

    MINISTERSTVO INFORMUJE

    V Bratislave sa rozhodlo o budúcnosti európskeho lesníctva 

    Daniel Hrežík

    Analýza záverov konferencie FOREST EUROPE: Trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch je plne medzinárodne etablovaný koncept    

    Boris Greguška

    ŠTÁTNE LESY

    Skvelá správa pre milovníkov bratislavských lesov

    Milión stromov pre Slovensko   

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme  

    Zdravý, druhovo bohatý, štruktúrou pestrý a technicky dobre vybavený prímestský les 

    REPORTÁŽ

    Výchovné zásahy urobené rýchlo a kvalitne   

    AKTUÁLNE

    Ponechanie lesov na samovývoj má na hlucháňa devastačné účinky

    Spracovaná a nespracovaná kalamitná hmota vo vzťahu k obnove lesa vo Vysokých Tatrách

    (1. časť)

    Vladimír Šebeň, Bohdan Konôpka

    Prírode blízke hospodárenie v lesoch XI.     

    Ján Farkaš

    POĽOVNÍCTVO

    Lovy s lukostrelcami V.   

    Marcel Lehocký

    LOS INFORMUJE

    Nová spolupráca vedy a praxe vo vojenských lesoch

    TECHNIKA

    Motorová pila (XVI. časť)

    Vladimír Simanov, Radan Bernacký

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE XV.    

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta      

    Z domova   

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Legislatívna vágnosť. Vlastníci a obhospodarovatelia lesov s ňou zatiaľ márne bojujú 

    Jozef Marko

    Ostrým perom 

    Ján Fillo

    Tretia šanca zmarená?

    Peter Gogola

    OSOBNOSTI

    Šach, včely a fotografovanie – Jozef Šabo

    HISTÓRIA

    Vplyv bratislavskej Expozitúry na lesné hospodárstvo (III. časť)

    Viliam Stockmann

    Budova Generálneho riaditeľstva Lesov SR v Banskej Bystrici má bohatú minulosť (I. časť)

    Vladimír Sklenka

    Výročia a jubileá – MÁJ     

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody – Peter „Sumec“ Sýkora  

    Komerčné prezentácie  

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2021/04

    TÉMA

    Odborná a technická spôsobilosť dodávateľov prác v lesníctve

    Práca pilčíka sa radí medzi najrizikovejšie povolania. Kvalitná príprava je o to dôležitejšia

    Beseda s vedením Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove 

    Naši absolventi sú uznávanými odborníkmi na európskom trhu

    Rozhovor s Ing. Viliamom Gerčákom, riaditeľom Strednej odbornej školy lesníckej v Tvrdošíne

    Za kvalitu treba platiť

    Rozhovor s Ing. Jozefom Zrakom, PhD., podnikateľom v lesnom hospodárstve

    Efektívnosť outsourcingu v lesnom hospodárstve

    Výsledky dotazníkového prieskumu medzi dodávateľmi služieb v lesnom hospodárstve

    ŠTÁTNE LESY

    Potrebujeme lesy odolné voči zmene klímy. Na hľadaní riešení spolupracujú ochranári a lesníci zo strednej a východnej Európy

    Krok vpred

    Digitalizácia hraníc lesníckych obvodov znamená posun v evidencii a plánovaní

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Hrdo môžu povedať – tu sme doma

    Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice

    REPORTÁŽ

    Nepochopiteľné, nelogické, absurdné

    Ochranárske zastavenie lesníckych prác v Tatranskej Javorine

    AKTUÁLNE

    Vykonávanie prerezávok je spoločensky a finančne nedocenené

    Mýty a fakty VI.       

    Veľkoplošné chránené územia a bezzásahový režim

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Prírode blízke hospodárenie v lesoch X.

    Prírode blízke obhospodarovanie v lesoch mesta Stará Turá a potenciál jeho rozširovania

    (II. časť)

    Ivan Durec

    Ťažbu dreva prispôsobujú zvýšenej návštevnosti lesoparku

    Mestské lesy Bratislava

    POĽOVNÍCTVO

    Lovy s lukostrelcami IV.  

    Marcel Lehocký

    LOS INFORMUJE

    Čo ukázal oplôtok? Ani agát sa už zveri neubráni

    Andrej Gubka, Michal Lalík, Marek Mlynárik

    TECHNIKA

    Motorová pila (XV. časť)  

    Vladimír Simanov, Radan Bernacký

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE XI.     

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta 

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Ako hospodáriť v karpatských lesoch? Protokol, prax a prázdne frázy

    Jozef Marko

    Lesníci, hlavy hore, buďte hrdí na našu profesiu

    Milan Dolňan

    Priatelia, preverení časom    

    Ctibor Határ

    OSOBNOSTI

    Kronikár – Jozef Bacúr  

    HISTÓRIA

    Vplyv bratislavskej Expozitúry na lesné hospodárstvo (II. časť)

    Viliam Stockmann

    Podnikový časopis VÝCHODOSLOVENSKÉ LESY

    Ladislav Malák

    Výročia a jubileá – APRÍL   

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody –  Stano Jendek 

    NOVÉ KNIHY

    Hans-Joachim Borngräber: Práce na barvě

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2021/03

    TÉMA – EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY A VYUŽÍVANIE LESA VEREJNOSŤOU

    Produkcia, regulácia a kultúra

    Lesy pre ľudí na každom kroku

    Aktivity, ktoré ostávajú v území a robia ho zaujímavejším

    Rekreácia a turizmus. Niekedy stačí málo

    EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY LESOV STÁLE V HMLE

    Juraj Vanko

    ŠTÁTNE LESY

    Pozvánka na lesnícke pochúťky

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Audity PEFC aj FSC: lesy sú obhospodarované trvalo udržateľným spôsobom 

    REPORTÁŽ

    Skvalitnenie dubových porastov a záchrana rastlinných spoločenstiev v jednom

    AKTUÁLNE

    Lesníci hospodáriaci v TANAPe riešia dopady zmeny klímy s ukrajinskými lesníkmi

    Mýty a fakty V.

    Ako je to s vyhlasovaním pralesov na Slovensku?

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Prírode blízke hospodárenie v lesoch IX.

    Prírode blízke obhospodarovanie v lesoch mesta Stará Turá a potenciál jeho rozširovania

    (I. časť)

    Ivan Durec

    POĽOVNÍCTVO

    Lovy s lukostrelcami III.

    Marcel Lehocký

    LOS INFORMUJE

    Poškodzovanie ihličnatých mladín pôsobením hubových patogénov

    Roman Leontovyč, Andrej Kunca

    VEDA A VÝSKUM

    Zdravotný stav stromov, ich prirodzená mortalita a prírastok

    Jozef Pajtík, Ján Ďurský, Elena Takáčová

    TECHNIKA

    Motorová pila (XIV. časť)

    Vladimír Simanov, Radan Bernacký

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE X.

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Lesná pedagogika a pedagogika o dreve

    Jozef Marko

    Ostrým perom

    Ján Fillo

    Komu patrí pochvala?

    Peter Gogola

    OSOBNOSTI

    Hlucháň – záľuba na celý život – Michal Štefančík

    LESNÍCKE DYNASTIE

    Lesnícka dynastia Žarnovičan

    Viliam Stockmann

    HISTÓRIA

    Vplyv bratislavskej Expozitúry na lesné hospodárstvo (I. časť)

    Viliam Stockmann

    Sekvojovce – obry v ríši stromov

    Július Burkovský

    Výročia a jubileá – MAREC

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody –  Martin Matiaško

    Dominik Belica

    NOVÉ KNIHY

    Lesnícke pečiatky

    SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

    Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. sedemdesiatročný

    Dušan Mikuš

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2021/02

    TÉMA

    ROK PO SKÚSENOSTI S VÁŽNOU ZMENOU V LEGISLATÍVE

    Predseda Urbáru Vrbica Ing. Ján Mikuláš o správnom konaní: „Rozhodnutia sa dajú veľmi eufemisticky označiť za nekvalifikované“

    Vedúci výroby v spoločnosti PRO POPULO Poprad Ing. Tomáš Hutyra: „Správna cesta je vidieť v teréne, diskutovať, posúdiť a rozhodnúť“

    Urbárnici z Turčianskych Kľačian. Hovorí Ing. Peter Šarafín a Ing. Igor Blihár: „Veríme, že sa viac začne uplatňovať odborný a pragmatický prístup“

    Stanovisko LOS k postupu spracovávania náhodných ťažieb

    Štátna ochrana prírody SR odpovedala na naše otázky v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám: „Predpokladáme, že štátna správa striktne dodržiava platnú legislatívu“ 

    ŠTÁTNE LESY

    Ťažba dreva v roku 2020 v rámci š. p. LESY SR

    Alena Ábelová, Alexander Šagát, Ján Schürger, Ivan Špilda

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    „Preventívne opatrenia“ v neštátnych lesoch

    František Pisarčík

    REPORTÁŽ

    Dlhoročný lesnícky praktik Ing. Ján Paroš z Bystrej: „Nemám nič proti ochrane prírody, keď sa robí rozumne“

    AKTUÁLNE

    Lesnícko – drevársky fond

    Mýty a fakty IV.                                                                            

    Ako vyzerá súčasná obnova lesov na Slovensku? Využívame prirodzenú obnovu, alebo viac zalesňujeme umelou?

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Výzva

    Správa o stave lesov v Európe

    Michal Vančo

    Prírode blízke hospodárenie v lesoch VIII.

    Demonštračný objekt Kráľovčík (II. časť)

    Pavel Mikluš, Miroslav Kováč

    POĽOVNÍCTVO

    Lovy s lukostrelcami II.

    Marcel Lehocký

    LOS INFORMUJE

    Sneh a námraza – latentná, ale aktuálna hrozba pre lesné porasty

    Bohdan Konôpka

    VEDA A VÝSKUM

    Minulosť, súčasnosť a možná budúcnosť smreka obyčajného

    Michal Bošeľa, Peter Marčiš, Jerguš Rybár, Vladimír Šebeň

    TECHNIKA

    Motorová pila (XIII. časť)

    Vladimír Simanov, Radan Bernacký

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE XI.

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    O súčasných osobnostiach slovenského lesníctva

    Jozef Marko

    Ostrým perom

    Ján Fillo

    Vidiek živí mesto, nie naopak

    Peter Gogola

    OSOBNOSTI

    Aj o lesníkoch, ktorí riskovali, aby zachránili lužné lesy pri Bratislave – Peter Ševčík

    LESNÍCKE DYNASTIE

    Lesnícky rod Belházy

    Viliam Stockmann

    HISTÓRIA

    150. výročie osamostatnenia lesného hospodárstva (2. časť)

    Viliam Stockmann

    Stoletá dáma Lesnická práce

    Petra Kulhanová

    Výročia a jubileá – FEBRUÁR

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody – Tomáš Kučera

    Dominik Belica

    NOVÉ KNIHY

    Vlci

    Alena Pástorová

    SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

    Doc. Ing. Rudolf Petráš CSc. sedemdesiatročný

    Julian Mecko

    Komerčné prezentácie

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2021/01

    TÉMA

    Význam spotrebiteľského reťazca a jeho certifikácie v systéme PEFC

    Rozhovor s národným sekretárom PEFC SLOVENSKO doc. Ing. Hubertom Palušom, PhD.

    Dôraz na životné prostredie a spoločenskú zodpovednosť

    Rozhovor s konateľom spoločnosti VALEUR Mgr. Marekom Kmetíkom

    ŠTÁTNE LESY

    Veľká investícia do ochrany stojacich porastov sa vyplatila

    OZ Považská Bystrica

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme   

    Šetriť les pre ďalšie generácie

    Mestské lesy Revúca

    REPORTÁŽ

    Aktívnou ochranou dokážu lesníci tisu pomôcť

    Mestské lesy Banská Bystrica

    AKTUÁLNE

    Reorganizácie štátneho lesného pozemkového sektora od roku 1990

    Viera Petrášová

    Mýty a fakty III.   

    Aká je skutočná ťažba dreva na Slovensku? Ťažíme v súčasnosti veľa alebo nie?

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Prírode blízke hospodárenie v lesoch VII.    

    Demonštračný objekt Kráľovčík (I. časť)

    Pavel Mikluš, Miroslav Kováč

    POĽOVNÍCTVO

    Lovy s lukostrelcami I.

    Marcel Lehocký

    LOS INFORMUJE

    Zaujímavosti zo Signalizačných správ LOS v roku 2020 

    Andrej Kunca a kol.

    TECHNIKA

    Motorová pila (XII. časť) 

    Vladimír Simanov, Radan Bernacký

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE X.    

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta    

    Z domova  

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Čo ukázala jedna mailová prestrelka 

    Jozef Marko

    Ostrým perom   

    Ján Fillo

    OSOBNOSTI

    Vrastený do hory ako jeho jedle – Ladislav Malák

    HISTÓRIA

    150. výročie osamostatnenia lesného hospodárstva

    Viliam Stockmann

    Apáthiho odpočinkové miesto  

    Július Burkovský

    Výročia a jubileá – JANUÁR  

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody – Filip Násaly

    Dominik Belica

    NOVÉ KNIHY

    Lesoviny III.      

    Komerčné prezentácie

    Počet článkov:
    3
  • 2020
   Počet článkov:
   0
   • Časopis Letokruhy 2020/12

    TÉMA

    QUO VADIS, LESNÍCKY A DREVÁRSKY SEKTOR?

    Anketa

    ŠTÁTNE LESY

    Zmena drevinového zloženia a zvýšenie stability a odolnosti porastov

    Ivan Podhorec, Peter Láni, Milan Krajčí

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Prioritou mestských lesníkov v Starej Turej je docieliť stabilitu lesa

    Obecným lesníkom zo Starej Myjavy certifikácia pomáha v komunikácii s návštevníkmi lesa

    AKTUÁLNE

    Prírode blízke hospodárenie v lesoch VI.

    Vyššiu statickú stabilitu a ekologickú stálosť garantujú trvalo rôznoveké a rôznorodé lesné porasty

    Ján Farkaš

    Mýty a fakty II.

    Aké sú skutočné zásoby dreva v našich lesoch?

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Kalendár prírody

    Miroslav Saniga

    VEDA A VÝSKUM

    Aktuálne satelitné snímky z roku 2020 v STALESE

    Tomáš Bucha, Ivan Barka

    LOS INFORMUJE

    Digitálny atlas „Škodcovia drevín“ www.skodcoviadrevin.sk

    Christo Nikolov, Milan Zúbrik, Andrej Kunca a kolektív LOS

    TECHNIKA

    Motorová pila (XI. časť)

    Vladimír Simanov, Radan Bernacký

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE IX.

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Zmarená nádej takzvaných moderných lesníkov

    Jozef Marko

    Ostrým perom

    Ján Fillo

    Spin doctoring alebo prekrúcanie reality

    Peter Gogola

    OSOBNOSTI

    Eine era – Branislav Sloboda

    HISTÓRIA

    Nahliadnutie do storočnej lesníckej korešpondencie

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – DECEMBER

    Mária Rošková

    NOVÉ KNIHY

    Meliorační a zpevňující funkce lesních dřevin

    Alena Pástorová

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody – Dávid Ondreáš

    Dominik Belica

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2020/11

    TÉMA - Introdukované dreviny

    Snažme sa vyhnúť extrémom – patria nepôvodné dreviny do našich lesov?

    Martin Slávik, Igor Štefančík

    Peniaze investované do výskumu pestovania topolín sú vyhodené von oknom 

    Otázniky a ochranárska prevaha v novelizovanej legislatíve 

    ŠTÁTNE LESY

    „AK NEBUDEME DODRŽIAVAŤ HYGIENU PORASTOV, SMREČINY SA NÁM ROZPADNÚ“

    Rozhovor s povereným riaditeľom OZ Považská Bystrica Ing. Petrom Chrustom

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Spojenie zdravého rozumu a lesníckeho cítenia

    REPORTÁŽ

    Lesy v Belianskych Tatrách, v Javorovej a Bielovodskej doline. Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť

    AKTUÁLNE

    Mýty a fakty I.

    Aká bola a aká je lesnatosť na Slovensku?

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Kalendár prírody

    Miroslav Saniga

    Strategický akčný plán je skôr morálnym záväzkom

    Rozhovor s Ing. Matejom Schwarzom z NLC o Karpatskom dohovore

    Prírode blízke hospodárenie v lesoch V.

    Prírode blízke hospodárenie v dubových lesoch – skúsenosti starého lesníka

    Tibor Berecki, Gabriel Berecki

    ŠKOLSTVO

    Chráňme prírodu s rozmyslom. Drevo je a bude potrebné

    Rozhovor s Jánom Matúšom Urbančíkom z LF TUZVO o práci v IFSA a o vývoji lesníctva na Slovensku

    POĽOVNÍCTVO

    Poľovačka v Ontáriu

    Pavol Datko

    Lesník s paletou

    VEDA A VÝSKUM

    Ako to je na Slovensku s prírastkom hlavných lesných drevín za posledných 30 rokov?

    Jozef Pajtík, Ján Ďurský, Elena Takáčová

    Využívanie dreva ako obnoviteľnej suroviny v kontexte zelenej ekonomiky – Bilancia uhlíka vo výrobkoch z dreva

    Martin Moravčík

    LOS INFORMUJE

    Kalamita podkôrneho hmyzu v smrečinách pretrváva

    Jozef Vakula, Andrej Kunca, Andrej Gubka, Juraj Galko, Milan Zúbrik

    TECHNIKA

    Motorová pila (X. časť)

    Vladimír Simanov, Radan Bernacký

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE VIII.

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Vlastníci a správcovia lesov majú bližšie do Bruselu ako do Bratislavy. Zatiaľ, nehaňme deň pred večerom

    Jozef Marko

    Ostrým perom

    Ján Fillo

    Z pošty

    Eva Michelčíková - Dudášová

    LESNÍCKE DYNASTIE

    Lesnícka dynastia rodiny Spitzkopf

    Viliam Stockmann       

    OSOBNOSTI

    Napriek nepriazni osudu - Pavel Bútor

    HISTÓRIA

    Personálne obsadenie štátnej lesnej správy na Slovensku pred 100 rokmi

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – NOVEMBER

    Mária Rošková

    SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

    Ing. Anton Butaš odišiel do večnosti

    Miroslav Holienčik

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody – Nina Babicová

    Dominik Belica

    Komerčné prezentácie

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2020/10

    TÉMA

    Uhlíková bilancia a význam lesa

    Sekvestrácia uhlíka v tatranských lesoch po prírodných kalamitách

    Peter Fleischer

    Aký je pomer biomasy medzi koreňmi, kmeňom a korunou stromu?

    Ján Ďurský 

    ŠTÁTNE LESY

    Univerzálny lesnícky postup neexistuje       

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme      

    V mladinách sa darí tetrovom aj hlucháňom   

    REPORTÁŽ

    Ako spoznať liečivú silu lesa    

    AKTUÁLNE

    V akom stave máme naše lesy? (záver)      

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Kalendár prírody         

    Miroslav Saniga

    Prelom v práci s údajmi, ktoré lesníci potrebujú      

    Prírode blízke hospodárenie v lesoch IV.     

    Prírode blízke spôsoby obhospodarovania lesa v bučinách Bielych Karpát

    Pavol Konečný

    Niektoré reminiscencie na vývoj lesníctva na Slovensku alebo Poučme sa z historických skúseností

    Jozef Konôpka

    VEDA A VÝSKUM

    Kapacita spalného tepla v nadzemnej dendromase lesných drevín        

    Rudolf Petráš, Julian Mecko

    Využívanie dreva ako obnoviteľnej suroviny v kontexte zelenej ekonomiky – zdroje dreva

    Martin Moravčík

    LOS INFORMUJE

    Porovnanie odchytov lykokaza sadenicového a tvrdoňov do zemných pascí a lapacích kôr 

    Michal Lalík, Juraj Galko, Slavomír Rell, Andrej Kunca

    TECHNIKA

    Motorová pila (IX. časť) 

    Vladimír Simanov, Radan Bernacký

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE VIII. Cyprus 

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta    

    Z domova  

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Inkvizítor, nepriateľ moderného lesníctva a Básnik Špina. O písaní, ktoré má hlavu a pätu   

    Jozef Marko

    Ostrým perom      

    Ján Fillo

    Les skutočný a neskutočný

    Peter Gogola

    LESNÍCKE DYNASTIE

    Lesnícka rodina Bezačinských  

    Viliam Stockmann

    OSOBNOSTI

    „Rob čokoľvek, ale rob to dobre“ - Ján Hoffmann  

    HISTÓRIA

    Osud lesníckych archiválií Ferdinanda Coburg – Gotha 

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – OKTÓBER 

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    19. ročník súťaže Zelený objektív

    Marek Vanga

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2020/09

    TÉMA

    Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v lesnom hospodárstve

    BOZP je právom zamestnancov a povinnosťou zamestnávateľov!

    Rozhovor s predsedníčkou Odborového zväzu Drevo Lesy Voda JUDr. Vlastou Szabovou, PhD.

    Rozširovať dobré príklady z praxe

    Rozhovor s Ing. Robertom Staškom, zväzovým inšpektorom bezpečnosti práce z Odborového zväzu Drevo Lesy Voda.

    Bezpečnosť pri práci v š.p. LESY SR

    Rozhovor s Ing. Marianom Jagerčíkom, vedúcim referátu BTS, PO a krízového riadenia, LESY SR š.p. 

    ŠTÁTNE LESY

    „Verejným obstarávaním v kalamitách neušetríme, ale prerábame“

    Rozhovor s lesníkom Jozefom Oceľom

    Príliš vzácne, aby sme o ne prišli

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Aby sa vlastníci starali o svoj majetok aj z pohľadu ochrany prírody

    Vzorové hospodárenie v Mestských lesoch Stará Ľubovňa

    REPORTÁŽ

    Prečo si nechávame ničiť prírodné dedičstvo?!

    Rozhovor s vedúcim Ochranného obvodu Tatranská Javorina Štátnych lesov TANAP-u Ing. Jánom Slivinským

    AKTUÁLNE

    Zamestnanci štátneho podniku potrebujú dôveru, slušných je medzi nimi dosť

    Rozhovor s Ing. Jozefom Maračekom zo š. p. LESY SR, OZ Žarnovica

    Kde si, hospodárska úprava lesov?

    Ján Kučera

    V akom stave máme naše lesy? (25. časť)

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Kalendár prírody

    Miroslav Saniga

    Prírode blízke obhospodarovanie lesa III.

    QUO VADIS slovenské lesníctvo?

    Lukáš Hraško

    Lesnícka typológia - 70 rokov v praxi lesného hospodárstva

    Marek Garčár, Ľudovít Vaško

    VEDA A VÝSKUM

    Prepočtové koeficienty listnatej guľatiny

    Rudolf Petráš, Julian Mecko

    Využívanie dreva ako obnoviteľnej suroviny v kontexte zelenej ekonomiky

    Martin Moravčík

    LOS INFORMUJE

    Laboratórne testovanie účinnosti entomopatogénnej huby Beauveria bassiana na imágach tvrdoňa smrekového

    TECHNIKA

    Motorová pila (VIII. časť)

    Vladimír Simanov, Radan Bernacký

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE VII. Bulharsko

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Čo u nás eurokomisár onehdy obdivoval a ako som stratil reč

    Jozef Marko

    Ostrým perom

    Ján Fillo

    Musíme konať

    Peter Gogola

    LESNÍCKE DYNASTIE

    Lesnícka dynastia Michelčíkovcov

    Viliam Stockmann

    OSOBNOSTI

    Keď nie sú na vine ľudia, ale systém - Ján Ševčík

    HISTÓRIA

    Oslavy storočnice Akadémie v roku 1870

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – SEPTEMBER

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody - Tibor Pavlisko

    Dominik Belica

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2020/07-08

    TÉMA

    NÁHRADA UJMY

    Majetková ujma – mýty a skutočnosť

    Pavel Mathé

    Ak štát obmedzuje vlastníka, musí mu vyplatiť primeranú náhradu

    Rozhovor s predsedom ÚNIE RZVNL Ing. Milanom Ovseníkom

    Anketa  

    ŠTÁTNE LESY

    Generálnym riaditeľom je Matej Vigoda

    Recept: fungujúci systém samovýroby palivového dreva 

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme      

    Lesnícke postupy, ktoré sa v bučinách osvedčili 

    Milí moji kamaráti, Peter „Brčo“ Šiška odchádza do dôchodku

    REPORTÁŽ

    Bezzásah a hospodárske lesy sa ovplyvňujú. Aký to má zmysel?

    Fabova hoľa šestnásť rokov po kľúčovom rozhodnutí

    AKTUÁLNE

    Muránska planina ako prírodný park

    Cyril Bábeľa, Milan Botto

    Riešenie konfliktu záujmov    

    Ján Mizerák

    Skúsme byť k lesníctvu objektívni

    Jozef Bystriansky

    Systémová zmena je možná. Ak sa na nej politici dohodnú

    Návrat k transformačnému projektu š.p. LESY SR z rokov 2003 – 2006

    Lesnícky meteorologický monitoring – operatívne údaje o počasí z lesných oblastí Slovenska 

    Zuzana Sitková, Katarína Střelcová, Jaroslav Vido

    V akom stave máme naše lesy? (24. časť)  

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Kalendár prírody   

    Miroslav Saniga

    Prírode blízke obhospodarovanie lesa II.

    Dušan Mikuš

    LOS INFORMUJE

    Kalkulačka na stanovenie statickej stability smrečín – princíp a praktické využitie

    TECHNIKA

    Motorová pila (VI. časť) -  Řezný řetěz, vodící a ochranná lišta II.     

    Vladimír Simanov, Radan Bernacký

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE VI. Bosna a Hercegovina

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta       

    Z domova      

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    O troch Svätoplukových prútoch v lesníctve     

    Jozef Marko

    Ostrým perom   

    Ján Fillo

    Prázdne slová?  

    František Štulajter

    LESNÍCKE DYNASTIE

    Lesnícky rod Stammovcov  

    Viliam Stockmann

    OSOBNOSTI

    Lesníctvo má nezastupiteľnú úlohu – prof. Valent Ledecký   

    HISTÓRIA

    Povojnové obdobie v lesnom hospodárstve (7. časť)

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – JÚL  a AUGUST   

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    O medzinárodný titul „PECF fotograf roka 2020“ zabojuje Adrián Mišiak  

    Daniela Hovorková

    Komerčné prezentácie  

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2020/06

    TÉMA

    Populárna relácia HALALI je na obrazovke už 20 rokov

    Anketa

    ŠTÁTNE LESY

    Smrek je na Muránskej planine doma

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Ak dopustíme premnoženie podkôrnikov, zasa tu budeme mať iba jednoetážové porasty

    Urbárnici z Pribyliny obnovujú kalamitné plochy v Západných Tatrách

    REPORTÁŽ

    Nelegálny výrub sa počas karantény ešte zintenzívnil

    Lesníci a ochranári spoločne zachraňujú jedinečný les nad osadou v Žehre

    AKTUÁLNE

    Rozhranie medzi výskumom, politikou a prevádzkou

    Predstavujeme Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene (NLC-LVÚ)

    V akom stave máme naše lesy? (23. časť)

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Monitoring dopadov sucha na lesné porasty

    Gabriela Ivaňáková

    Kalendár prírody

    Miroslav Saniga

    Prírode blízke hospodárenie v lesoch I.

    Milan Saniga

    LOS INFORMUJE

    Kalkulačka na stanovenie statickej stability smrečín – princíp a praktické využitie

    TECHNIKA

    Motorová pila (VI. časť) -  Řezný řetěz, vodící a ochranná lišta I.

    Vladimír Simanov, Radan Bernacký

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE V. Bielorusko

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Neprekonateľné rozpory

    Jozef Marko

    Ostrým perom

    Ján Fillo

    List čitateľom

    Peter Gogola

    LESNÍCKE DYNASTIE

    Lesníkom vrátiť status odborného a správneho hospodára

    Predstavujeme lesnícky rod Grellnethovcov

    OSOBNOSTI

    Vštepoval lásku k lesu a prírode – Imrich Lipovský

    HISTÓRIA

    Povojnové obdobie v lesnom hospodárstve (6. časť)

    Viliam Stockmann

    Krásna deväťdesiatka prezentácie histórie lesníctva

    Mária Rošková

    Výročia a jubileá – JÚN

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Fotografka prírody – Jana Matzová

    Komerčné prezentácie

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2020/05

    TÉMA

    Programové vyhlásenie vlády SR

    ŠTÁTNE LESY

    Pár otázok pre generálneho riaditeľa

    Plán obnovy lesa štátneho podniku LESY SR pre rok 2020

    Rudolf Bruchánik, Katarína Chválová

    „Robíme pre les, chceme mu pomôcť“   

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme 

    Návrh, ktorý nemá logiku, by odstrihol celý región od sveta

    Prečo sú mestskí lesníci z Tisovca proti zonácii Národného parku Muránska planina

    REPORTÁŽ

    Robia tak, ako to cítia a podľa toho, ako reaguje príroda

    Ako košickí mestskí lesníci na Polesí Kostoľany obnovujú tamojšie bučiny

    AKTUÁLNE

    Ako ďalej v ochrane lesa? 

    Pavel Toma

    Cieľ: zlepšenie služieb pre zákazníka   

    Štefan Engel

    V akom stave máme naše lesy? (22. časť)

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Kalendár prírody 

    Miroslav Saniga

    Lesníci prispievajú aj k rozvoju iných rezortov

    Predstavujeme Ústav lesných zdrojov a informatiky vo Zvolene (NLC-ÚLZI)

    Trvalo viacetážové porasty a hospodárska úprava lesov

    Ján Kučera

    CERTIFIKÁCIA

    PEFC je komunikačným nástrojom pre vlastníkov lesov a lesníkov

    Rozhovor s Benom Gunnebergom, generálnym sekretárom medzinárodnej Rady PEFC

    LOS INFORMUJE

    Nárast výskytu biotických činiteľov v borovicových porastoch

    TECHNIKA

    Motorová pila (V. časť) -  Počátky použití elektrického a spalovacího motoru

    Vladimír Simanov, Radan Bernacký

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE IV. Belgicko

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta 

    Z domova 

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Odboj, kolaborácia, ľahostajnosť a nádej

    Jozef Marko

    Krivda, ktorú história odsúdi

    Michal Králik

    Veľkonočná dohoda

    František Štulajter

    LESNÍCKE DYNASTIE

    Lesnícka dynastia Pichlerovcov

    Viliam Stockmann

    OSOBNOSTI

    V znamení murárika červenokrídleho – Miroslav Saniga    

    HISTÓRIA

    Povojnové obdobie v lesnom hospodárstve (5. časť) 

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – MÁJ   

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody – Matúš  Šalamún

    Dominik Belica

    Komerčné prezentácie

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2020/04

    TÉMA

    Vplyv ochrany prírody na ekonomiku lesného hospodárstva

    Jozef Bystriansky

    ŠTÁTNE LESY

    Pri pohľade na kalamitu im zovrelo hrdlá. Z večera do rána bola lesnícka robota zničená

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Les majú v sebe

    S urbárnikmi a lesomajiteľmi zo Súľova a okolia o tom, ako im má štát pomôcť

    POLEMIKA

    Prírode blízke obhospodarovanie lesa v praxi

    Dušan Krajniak

    AKTUÁLNE

    Les nesmie byť bankou pre štátny rozpočet

    Rozhovor s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jánom Mičovským

    Meniaca sa klíma – od globálnych aspektov k ochrane lesa na Slovensku

    Bohdan Konôpka

    Manažment európskych lesov v podmienkach klimatickej zmeny

    Igor Viszlai ml., Michal Vančo

    V akom stave máme naše lesy? (21. časť)

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Kalendár prírody

    Miroslav Saniga

    HÚL je dlhodobo akceptovaná vlastníkmi aj obhospodarovateľmi lesov

    Predstavujeme Ústav hospodárskej úpravy lesov vo Zvolene (NLC-ÚHÚL)

    LESNÍCKE ŠKOLSTVO

    Odovzdaná štafeta

    Rozhovor s odstupujúcim a nastupujúcim dekanom Lesníckej fakulty TU Zvolen

    LOS INFORMUJE

    Mníška veľkohlavá a jej gradácia v rokoch 2019 - 2020

    TECHNIKA

    Motorová pila (IV.časť) - Animálně a parou poháněné pily

    Vladimír Simanov, Radan Bernacký

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE III. Andorra, Athos

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    O kalamite, jablkách a zdravom rozume

    Jozef Marko

    Ostrým perom

    Ján Fillo

    Zonace Národního parku Šumava - Dvacet let nestačilo

    Simanov

    LESNÍCKE DYNASTIE

    Po horách kráčajú v šľapajach svojich otcov a dedov

    Predstavujeme lesných inžinierov Jána, Petra a Michala Líškovcov

    OSOBNOSTI

    Život plný príbehov– Štefan Schneider

    Alena Pástorová

    HISTÓRIA

    Povojnové obdobie v lesnom hospodárstve (4. časť)

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – APRÍL

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Fotograf (nielen) prírody – Gustáv Hegedűš

    SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

    Doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. 80-ročný

    Rudolf Midriak

    Za Jankom Králikom

    Viliam Stockmann

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2020/03

    TÉMA

    Agrolesníctvo u nás a v zahraničí

    Perspektíva tu je. Vyžaduje spoluprácu lesníkov a farmárov

    Rozhovor s vedúcim tímu pre agrolesníctvo v NLC – LVÚ Zvolen Ing. Jaroslavom Jankovičom, CSc.

    Príprava na podporu agrolesníctva v Českej republike

    Minulosť a budúcnosť agrolesníckych systémov v Taliansku

    Antonio Brunori, generálny tajomník PEFC Taliansko

    ŠTÁTNE LESY

    LESY SR v roku 2019 so ziskom

    Podpisom Memoranda dali prednosť vedeckým faktom pred emóciami

    Milión stromov pre Moje Slovensko

    Chcú hospodáriť s citom

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Inú než náhodnú ťažbu nepoznáme

    Rozhovor s Ing. Jánom Mazurekom, odborným lesným hospodárom lesov obce Ľubica

    REPORTÁŽ

    Beh na dlhú trať. Stratový však nie je a ani nebude

    POLEMIKA

    „Dobrí“ a „zlí“ lesníci

    Cyril Bábeľa

    AKTUÁLNE

    Pre lesy sa neurobilo málo

    Peter Kicko

    V šľapajach Jozefa Dekreta Matejovie

    Rozhovor s Ing. Blažejom Možuchom, riaditeľom Mestských lesov Banská Bystrica s.r.o

    Kalendár prírody

    Miroslav Saniga

    V akom stave máme naše lesy? (20. časť)

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    M. Sarvaš: Zameriavame sa na vlastníkov lesov

    Predstavujeme Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC-ÚLPV)

    LOS INFORMUJE

    Pajaseň žliazkatý - účinnosť eradikácie inváznej dreviny

    Valéria Longauerová, Katarína Sujová, Miriam Maľová, Andrej Kunca, Roman Leontovyč

    TECHNIKA

    Motorová pila (III.časť) - Mechanické, manuálně poháněné pily

    Vladimír Simanov, Radan Bernacký

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE II.  Albánsko

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Ohrady budú okolo záhrad, polí aj lesov?

    Jozef Marko

    Ostrým perom

    Ján Fillo

    Greenwashing alebo Vymývanie mozgov „nazeleno“

    Peter Gogola

    LESNÍCKE DYNASTIE

    Nestačí si len robiť lesnícku robotu, treba o nej aj hovoriť

    Predstavujeme rozvetvený lesnícky rod Kovalčíkovcov

    OSOBNOSTI

    Lesník, poľovník a športovec v jednom – Štefan Manko

    Jozef Marko

    HISTÓRIA

    Povojnové obdobie v lesnom hospodárstve (3. časť)

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – MAREC

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody – Martin Chirila

    Dominik Belica

    RECENZIA

    Peter Wohlleben – Můj první les

    Alena Pástorová

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2020/02

    TÉMA

    Volebné programy politických strán vo vzťahu k lesom na Slovensku

    ŠTÁTNE LESY

    Jeleň lesný

    Lesnícke pochúťky   

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme 

    Nezabúdajme, k čomu urbár slúži a prečo ho naši dedovia zakladali

    Rozhovor s Pavlom Machom, predsedom Urbáru pozemkového spoločenstva Beluša

    REPORTÁŽ

    Aby sa oplatilo hospodáriť na vidieku

    POLEMIKA

    Žiaden strom predsa nerastie do neba!

    Jan Václavík

    AKTUÁLNE

    Sú nástroje lesníckej politiky účinné?

    Zuzana Dobšinská, Zuzana Sarvašová, Jaroslav Šálka, Martina Štěrbová, Katarína Sujová, Klára Báliková

    Milión sadeníc pre slovenské lesy - lesníci vyzvali verejnosť na pomoc lesom 

    Vyvinúť maximálne úsilie

    Boris Greguška

    Na okraj jednej nekoncepčnej koncepcie

    Juraj Vanko

    V akom stave máme naše lesy? (19. časť)

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Kalendár prírody

    Miroslav Saniga

    Otvoriť sa verejnosti

    Rozhovor s hovorcom Národného lesníckeho centra Ing. et Ing. Jánom Lichým, Ph.D.

    Smrek a čo s ním ďalej

    Daniela Hovorková

    Aktuálne problémy v ochrane lesa 2020

    Lesnícky výskum valcuje dogmy ekoaktivistov

    LOS INFORMUJE

    Využitie dronov v lesníckej praxi

    Juraj Galko, Andrej Kunca, Christo Nikolov, Slavomír Rell

    TECHNIKA

    Motorová pila (II.časť) - Ruční a udržovací nářadí 

    Vladimír Simanov, Radan Bernacký

    SVETOVÉ LESNÍCTVO

    LESY V EURÓPE I.  Ålandské ostrovy   

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta 

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Je to pravda! Čítal som to na internete

    Peter Gogola

    Ostrým perom     

    Ján Fillo

    Lesnícka obrana pred ochranárskou demagógiou

    Jozef Marko

    OSOBNOSTI

    Budovateľ a bojovník s kalamitami - Ján Štefánik

    Jozef Marko

    HISTÓRIA

    Povojnové obdobie v lesnom hospodárstve (2. časť)

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – FEBRUÁR  

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody – Dušan Schmidt  

    Dominik Belica

    RECENZIA

    Život zasvätený lesu 

    Alena Pástorová

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2020/01

    TÉMA

    Novela Zákona o lesoch

    Sprísnenie podmienok vykonávania náhodnej ťažby

    Novinky a zmeny z prednášok

    Výklad, metodiky a potreby lesníckej prevádzky

    Anketa

    ŠTÁTNE LESY

    Aký bol rok 2019 v štátnom podniku LESY SR 

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Ťažia stromy cieľových hrúbok

    REPORTÁŽ

    Namiesto smreka aj osem druhov drevín

    POLEMIKA

    V centre pozornosti: PBOL

    Michal Tomčík

    AKTUÁLNE

    Konferencia Financovanie 2019 Lesy-Drevo

    Iveta Hajdúchová

    Klimatická zmena, lesy a lesníctvo na Slovensku

    Jozef Konôpka

    Kalendár prírody

    Miroslav Saniga

    Vojna volov pod Poľanou

    Emil Rakyta

    V akom stave máme naše lesy? (18. časť)

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Chápať les ako živý organizmus

    Veronika Jaloviarová

    LESNÍCKE ŠKOLSTVO

    Lesnícke učebné odbory a duálne vzdelávanie

    Igor Viszlai

    LOS INFORMUJE

    Výskyt škodlivých činiteľov v roku 2019 a prognóza na rok 2020

    Andrej Kunca a kol.

    TECHNIKA

    Motorová pila (Úvod) 

    Vladimír Simanov, Radan Bernacký

    CENY DREVA

    Analýza cien dreva a trhu s drevom v súčasných podmienkach globálnych klimatických zmien

    Miloš Gejdoš

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta    

    Z domova 

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Krok stranou a jsi u jiného cíle! 

    Andrea Pondělíčková

    Vždy vyžadujte fakty!

    Igor Gorec

    Ostrým perom

    Ján Fillo

    Klimatické zmeny zvládne spoločnosť s lesníkmi, nie bez nich

    Jozef Marko

    OSOBNOSTI

    Ján Bavlšík – HÚL-ke ostal verný 38 rokov

    Jozef Marko

    HISTÓRIA

    Povojnové lesnícke opatrenia pre partizánov a vojnových invalidov

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – JANUÁR

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody – Vilo Polonec

    Dominik Belica

    RECENZIA

    Knižný skvost  

    David Vaca

    O patronech myslivosti a jiných světcích 

    Alena Pástorová

    Počet článkov:
    3
  • 2019
   Počet článkov:
   0
   • Časopis Letokruhy 2019/12

    TÉMA

    O PBOL trochu inak ako doteraz

    Aj podrastový spôsob hospodárenia je prírode blízky

    ŠTÁTNE LESY

    Ľudia chcú zážitok -  u nás ho ponúkame s vnútornou hodnotou

    Rozhovor s PhDr. Petrou Dzurmanovou, vedúcou LDM vo Zvolene

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Na obnovu lesa sme právom hrdí

    Rozhovor s  Ing. Jánom Mikulášom, predsedom Urbáru Vrbica  

    REPORTÁŽ

    Lesnícka pravda a ochranársky experiment

    POLEMIKA

    Nikto nesmie stáť bokom

    Boris Greguška

    AKTUÁLNE

    Lesnícky stav sa musí ozdraviť a očistiť od chytrákov, škodiacich lesu a lesníctvu

    Milan Dolňan

    Kto a ako za to zaplatí?

    Forest Europe, Liaison Unit Bratislava

    Verejnosť podporila odkaz odbornej platformy politikom

    BIOEAST

    Tomáš Bucha, Jozef Turok, Ingrid Kriššáková

    Kalendár prírody

    Miroslav Saniga

    V akom stave máme naše lesy? (17. časť)

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    LESNÍCKE ŠKOLSTVO

    Duálne vzdelávanie v lesníckom školstve

    Dávid Hančinský

    LOS INFORMUJE

    Dve nové publikácie z dielne LOS

    Juraj Galko, Milan Zúbrik, Andrej Kunca

    TECHNIKA

    Lesné kolesové ťahače LKT v čase

    Vladimír Simanov, Juraj Šuhaj, Jozef Baláž

    CENY DREVA

    Vývoj priemerných štatistických cien vybraných drevín a sortimentov surového dreva

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Znamenám sa v plnej úcte

    Peter Gogola

    Ostrým perom

    Ján Fillo

    Skeptický ekológ, optimistickí lesníci a drevári

    Jozef Marko

    OSOBNOSTI

    Marian Číž – Dobrý človek

    Peter Gogola

    HISTÓRIA

    Storočnica strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici (11. časť)

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – DECEMBER

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody – Vierka Duchoňová

    Dominik Belica

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2019/11

    TÉMA

    15. výročie kalamity v Tatrách

    Politici ustúpili, odborníci museli tiež

    Starostlivosť o lesy zmierňuje klimatickú zmenu6

    Rozhovor s doc. Ing. Petrom Fleischerom, PhD. z Katedry integrovanej ochrany lesa a krajiny LF TUZVO

    Prečo sa kalamitu na Osrblí podarilo zvládnuť?

    ŠTÁTNE LESY

    S pietou a úctou

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Lepší nástroj ako prírode blízke hospodárenie nepoznám

    Rozhovor s  Ing. Vladimírom Sajdákom, riaditeľom Mestských lesov Krompachy

    REPORTÁŽ

    Otvorená a korektná diskusia o lese a dreve

    POLEMIKA

    Budoucnost lesnictví nemůže být postavena na mýtech

    Jan Václavík

    AKTUÁLNE

    Zákon o lesoch: historický konsenzus lesníkov a ochranárov

    Rozhovor s Gabrielou Matečnou, podpredsedníčkou vlády a ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

    Aby lesníci a ochranári našli k sebe cestu

    30 rokov pôsobenia Pro Silva v Európe – vývoj a nové výzvy

    Rudolf Bruchánik

    V akom stave máme naše lesy? (16. časť)

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Kalendár prírody

    Miroslav Saniga

    LESNÍCKE ŠKOLSTVO

    Storočnica banskoštiavnickej lesníckej školy

    Lesnícke katedry

    Predstavujeme Katedru fytológie na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene

    LOS INFORMUJE

    Ako ďalej so statickou stabilitou smrečín na Slovensku?

    TECHNIKA

    Nové ťažké lesné ťahače LKT

    Juraj Šuhaj, Jozef Baláž, Stanislav Borový

    CENY DREVA

    Vývoj priemerných štatistických cien vybraných drevín a sortimentov surového dreva v 2. štvrťroku 2019 na Slovensku a v Rakúsku

    SPRACOVANIE DREVA

    V Nórsku dokončili najvyššiu drevenú stavbu na svete

    Miroslav Dvorský

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta.46

    Z domova47

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Mediálny magnát (za cudzie peniaze)

    Peter Gogola

    Ostrým perom

    Ján Fillo

    Pár faktov, ktoré nepotrebujú ďalší komentár

    Jozef Marko

    OSOBNOSTI

    Herbert Grill - Majte čitateľných partnerov, nie špekulantov

    Ján Fillo

    HISTÓRIA

    Storočnica strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici (10. časť)

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – NOVEMBER

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody Ivan Teplan

    Dominik Belica

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2019/10

    TÉMA

    Ochrana vlastníckych práv lesomajiteľov

    Budú bojovať do posledného eura

    Všetko pokazili peniaze

    Rozhovor s predsedom ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska Milanom Ovseníkom

    ŠTÁTNE LESY

    Jubileum

    Nápaditý lesnícky deň

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Prispôsobujeme sa zmeneným podmienkam

    Rozhovor s Ing. Ivanom Durecom, riaditeľom LESOTUR s.r.o., lesy mesta Stará Turá

    REPORTÁŽ

    Zaznel umieráčik aj nádej

    AKTUÁLNE

    Podpora lesného hospodárstva z prostriedkov EÚ po roku 2020

    Milan Sarvaš

    Výmena skúseností s partnermi z Nemecka

    Rozhovor s Andreasom W. Bitterom, predsedom PEFC Deutschland

    Deklarácia hnutia Pro Silva

    Eckart Senitza

    V akom stave máme naše lesy? (15. časť)

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Kalendár prírody

    Miroslav Saniga

    LESNÍCKE ŠKOLSTVO

    Lesnícke katedry

    Predstavujeme Katedru prírodného prostredia na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene

    LOS INFORMUJE

    Význam pionierskych drevín v iniciálnych štádiách vývoja lesných porastov

    TECHNIKA

    LKT 82 s hydrostatickým pohonom

    Juraj Šuhaj, Jozef Baláž

    CENY DREVA

    Vývoj priemerných štatistických cien vybraných drevín a sortimentov surového dreva v 2. štvrťroku 2019 na Slovensku a v ČR

    SPRACOVANIE DREVA

    Keď trikrát zavoláte, že chcete drevo, hneď je cena vyššia

    Rozhovor s Ing. Martinom Leníkom, konateľom VIARD, s.r.o. v Udavskom

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Lesnícky marketing chytá ten správny dych

    Jozef Marko

    Ostrým perom

    Ján Fillo

    Krivoľaké paragrafy

    Peter Gogola

    OSOBNOSTI

    Juraj Balkovič - Ži a nerozčuľuj sa, aby si sa dožil v zdraví zaslúženého veku

    Alena Pástorová

    HISTÓRIA

    Storočnica strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici (9. časť)

    Viliam Stockmann

    100. výročie vzniku ochrany prírody na Slovensku

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – OKTÓBER

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody Dušan Majerník

    Dominik Belica

    Komerčné prezentácie

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2019/09

    TÉMA

    Otázky k manažmentu lesov v národných parkoch (zatiaľ bez odpovedí)

    Vlastníci lesov mali dostatok času a možností

    Rozhovor s Ing. Tomášom Dražilom, PhD. o jedinom národnom parku so zonáciou „po novom“ na Slovensku

    Skúsenosti z Krkonošského národného parku

    Rozhovor s Ing. Hubertom Závodským, vedúcim Územného pracoviska Pec pod Sněžkou

    ŠTÁTNE LESY

    Najlepšia odpoveď ochranárom a verejnosti

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Z prirodzeného zmladenia sa darí najmä buku, javoru, jaseňu

    Rozhovor s Ing. Jurajom Slovákom, riaditeľom Mestských lesov Brezová pod Bradlom

    REPORTÁŽ

    Kde sa chce, tam to ide

    AKTUÁLNE

    Lesy sú kľúčom, bez ktorého dvere k udržateľnému rozvoju neodomkneme

    Rozhovor s Ing. Borisom Greguškom, PhD., predsedom Byra Fóra o lesoch OSN

    Štátne lesy TANAP-u čakajú zmeny

    Rozhovor s Ing. Marošom Petríkom, riaditeľom ŠL TANAP-u

    Daniela Hovorková

    Platforma ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA: Cieľom je záväzný dokument

    V akom stave máme naše lesy? (14. časť)

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Kalendár prírody

    Miroslav Saniga

    LESNÍCKE ŠKOLSTVO

    Predstavujeme Katedru integrovanej ochrany lesa a krajiny na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene

    LOS INFORMUJE

    Kalamitné premnoženie lykožrútov na jedli

    TECHNIKA

    Legenda ktorá trvá - LKT 81 ITL

    Juraj Šuhaj, Jozef Baláž

    CENY DREVA

    Vývoj priemerných štatistických cien vybraných drevín a sortimentov surového dreva.36

    SPRACOVANIE DREVA

    Majiteľ a konateľ spoločnosti TOPHOLZ Krnča Ing. Karol Kačerík: Lesníci a drevári sú zatlačení do kúta. Prečo vlastne?!

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Lesníctvo a lesníci na Slovensku, prečo sa situácia v porovnaní s minulosťou zmenila

    Jozef Konôpka

    Ostrým perom

    Ján Fillo

    Lesníctvo na rázcestí

    Jozef Marko

    OSOBNOSTI

    Hlavným hospodárom v lese je príroda. My lesníci jej iba pomáhame – Jozef Jendruch

    Jozef Marko

    HISTÓRIA

    Storočnica strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici (8. časť)

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – SEPTEMBER

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Objavuj les, objavuj PEFC

    Daniela Hovorková

    SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

    List priateľovi

    Ing. Júliusovi Burkovskému pri príležitosti jeho 80. ročného životného jubilea

    Viliam Stockmann

    Komerčné prezentácie

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2019/07-08

    TÉMA

    Odhalenie postojov lesníkov a drevárov k certifikácii

    Certifikácia lesov v medzinárodnom kontexte

    Rozhovor s auditorom Ing. Milanom Tóthom

    Certifikácia lesov v medzinárodnom kontexte

    Rozhovor s Ing. Jaroslavom Tymrákom, manažérom spoločnosti TJConslulting

    ŠTÁTNE LESY

    Ako breza pomáha vychovať jedľu a ešte všeličo iné 

    Deň stromu          

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme   

    Bez pastvín a dreva by bol pre nás život nemysliteľný 

    Rozhovor s  Mgr. Dušanom Janotkom, predsedom Urbárskeho spolku vo Vavrišove

    REPORTÁŽ

    Pracovať s prírodou, nie proti nej

    AKTUÁLNE

    Čo nám prináša nový zákon o inváznych druhoch  

    Pavol László

    Kalendár prírody 

    Miroslav Saniga

    V akom stave máme naše lesy? (13. časť)  

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    LESNÍCKE ŠKOLSTVO

    Lesnícke katedry

    Predstavujeme Katedru pestovania lesa na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene

    LOS INFORMUJE

    Pálenie zvyškov po ťažbe – požiadavky, možnosti, obmedzenia

    TECHNIKA

    Pod kapotou LKT 

    Juraj Šuhaj, Jozef Baláž

    CENY DREVA

    Vývoj priemerných štatistických cien

    SPRACOVANIE DREVA

    My sme prví, ktorí majú záujem zachovať lesy 

    Rozhovor s Ing. Jaroslavom Ľuptákom, konateľom spoločnosti HOLDES

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta 

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Budeme pestovať paradajky? alebo, chceme urobiť zo slovenských lesov divočinu?

    Rozhovor s Milanom Ovseníkom, predsedom Únie RZVNLS

    Vrátime dôstojnosť nášmu vidieku?

    Juraj Vanko

    Ostrým perom

    Ján Fillo

    Škody zverou sú už väčším problémom ako zdravotný stav smrečín

    Jozef Marko

    OSOBNOSTI

    Horár na celý život – Branislav Baka

    Jozef Marko

    HISTÓRIA

    Storočnica strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici (7. časť) 

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – JÚL & AUGUST 

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody Michal Lučanský 

    Dominik Belica

    SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

    Prof. Ing. Rudolf Midriak, DrSc. 80-ročný

    Jozef Konôpka

    Komerčné prezentácie 

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2019/06

    TÉMA Karpatské bukové pralesy

    Hranice musia byť jasné do 1. decembra 2019

    Dohadujú sa, že sa dohodnú   

    Chceme a vieme si chrániť náš majetok    

    Animozity nikomu neprospievajú   

    Nájom alebo nič, Nepochopiteľné  

    Slovensko musí zabezpečiť ochranu lokality svetového dedičstva 

    ŠTÁTNE LESY

    Cieľ: druhovo a vekovo rozmanitý les 

    Pätnásty ročník súťaže „Naj horár“  

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme 

    Nepozerajme sa na lesy ako na továreň na peniaze

    Rozhovor s  Ing. Gabrielom Pöhmom, konateľom a OLH Mestského podniku lesov Medzev

    REPORTÁŽ

    Obavy z kalamity a premena monokultúr

    AKTUÁLNE

    Novinky v legislatíve

    Erik Rozkopál

    Kalendár prírody 

    Miroslav Saniga

    V akom stave máme naše lesy? (12. časť) 

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    My sme pripravení       

    Rozhovor s plk. Ing. Máriom Kernom, riaditeľom odboru odhaľovania environmentálnej kriminality

    INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

    Ako lesníci na Slovensku využívajú GPS?

    Julián Tomaštík ml.

    ŠKOLSTVO

    Lesnícke katedry

    Predstavujeme Katedru ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva LF TU vo Zvolene

    LOS INFORMUJE

    Škodlivé činitele v lesoch Slovenska v roku 2018

    TECHNIKA

    Lesné kolesové tvary LKT  

    Juraj Šuhaj, Jozef Baláž, Maroš Schmidt

    CENY DREVA

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta   

    Z domova   

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Napísali ste nám: Dúfajme, že lesníci a ochranári nájdu spoločnú reč 

    Ján Stano

    Ostrým perom 

    Ján Fillo

    Kauza, ktorá skončila na svetovom súde pre zdravý rozum

    Jozef Marko

    OSOBNOSTI

    Keď niečo robíš, tak to rob dôkladne - Dušan Brutovský

    Alena Pástorová

    HISTÓRIA

    Storočnica strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici (6. časť) 

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – JÚN

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody - Peter Binó

    Dominik Belica

    NOVÉ KNIHY

    Myslivost v hudbě a ve výtvarném umění

    Alena Pástorová

    Speciality ze zvěřiny  

    Komerčné prezentácie 

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2019/05

    TÉMA Prímestské lesy

    Hľadať optimálne riešenia

    Rozhovor s doc. Ing. Róbertom Sedmákom, PhD. z katedry hospodárskej úpravy lesov, LF TU Zvolen

    Bratislavské mestské lesy obmedzujú ťažbu dreva

    S dôrazom na oddych a rekreáciu ľudí

    Anketa

    ŠTÁTNE LESY

    Žiadna púšť! Vitálne mladé lesné porasty

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Situácia začína pripomínať skôr apokalypsu než kalamitu

    Rozhovor s Petrom Stoklasom, konateľom Mestských lesov Považská Bystrica

    REPORTÁŽ

    Nechcú rozsiahle holiny

    AKTUÁLNE

    XIII. Lesnícke dni

    Ján Lichý

    Ako na prírode blízke obhospodarovanie lesa?

    II. Obhospodarovanie trvalo viacetážových porastov

    Rudolf Bruchánik

    Novú perspektívu pre lesy Slovenska vytvárajú trvalo rôznoveké porasty s mozaikovou štruktúrou a stálou dynamikou prirodzenej obnovy (dokončenie)

    Ján Farkaš

    Kalendár prírody

    Miroslav Saniga

    V akom stave máme naše lesy? (11. časť)

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    LESNÍCKE ŠKOLSTVO

    Lesnícke katedry

    Predstavujeme Katedru lesnej ťažby, logistiky a meliorácií LF TU vo Zvolene

    LOS INFORMUJE

    Zdravotný stav topoľových výsadieb v oblasti VD Gabčíkovo vo vzťahu k hydrologickým a klimatickým podmienkam

    TECHNIKA

    Malé lesné LKT

    Juraj Šuhaj, Jozef Baláž

    CENY DREVA

    Vývoj priemerných štatistických cien ihličnatého a listnatého dreva za posledných 10 rokov (2009-2018)

    SPRACOVANIE DREVA

    Zaujímavé porovnania

    Rozhovor s konateľom spoločnosti DYHA Tirola Tomášom Retkovským

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Zahodiť šašovské čapice

    Peter Gogola

    Ostrým perom

    Ján Fillo

    „Cé“ je správne

    Jozef Marko

    OSOBNOSTI

    Otec zakladateľ - Jozef Ulianko

    Jozef Marko

    HISTÓRIA

    Storočnica strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici (5. časť)

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – MÁJ

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Zelený objektív 2018

    Marek Vanga

    NOVÉ KNIHY

    Peter Wohlleben  - Tajomné pradivo prírody

    Alena Pástorová

    Komerčné prezentácie

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2019/04

    TÉMA

    Peniaze nie sú cieľom, ale prostriedkom napĺňania nášho poslania

    Rozhovor s dekanom LDF MENDELU v Brne prof. Dr. Ing. Liborom JANKOVSKÝM

    ŠTÁTNE LESY

    Jedna znáška mníšky zožerie tisíc metrov štvorcových listovej plochy

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme10

    Hospodária citlivo, tak ako sa patrí na národný park

    Rozhovor s Ing Marcelom Slivkom, predsedom Pozemkového spoločenstva, bývalý urbariát Hrabušice

    REPORTÁŽ

    Bez starostlivosti lesníkov by jedľa nemala budúcnosť

    AKTUÁLNE

    Ako na prírode blízke obhospodarovanie lesa?

    I. Zakladanie trvalo viacetážových porastov

    Rudolf Bruchánik

    Novú perspektívu pre lesy Slovenska vytvárajú trvalo rôznoveké porasty s mozaikovou štruktúrou a stálou dynamikou prirodzenej obnovy (1. časť)

    Prvé skúsenosti z praxe

    Rozhovor s Mgr. Milošom Kravárom, riaditeľom Slovenskej lesnícko – drevárskej inšpekcie

    Kalendár prírody

    Miroslav Saniga

    V akom stave máme naše lesy? (10. časť)

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Kedy sa to začalo?

    Rozhovor s Ing. Pavlom Homolom, konateľom spoločnosti Lesy mesta Podolínec

    LESNÍCKE ŠKOLSTVO

    Lesnícke katedry - Predstavujeme Katedru hospodárskej úpravy lesov a geodézie LF TU

    LOS INFORMUJE

    Lykožrúta smrekového nezastaví ani borovica

    TECHNIKA

    LKT na pásoch

    Juraj Šuhaj, Jozef Baláž

    CENY DREVA

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Spoločenská objednávka. Čo s ňou?

    Peter Gogola

    Ostrým perom

    Ján Fillo

    Ani na správnych zápisoch sa nedá dohodnúť

    Jozef Marko

    OSOBNOSTI

    Vedeli sme, ako lesníctvo funguje v zahraničí. A to nám pomohlo – Julián Tomaštík

    Jozef Marko

    HISTÓRIA

    Storočnica strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici (4. časť)

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – APRÍL

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody – Peter Jurík

    Dominik Belica

    NOVÉ KNIHY

    Lesnícke biografie

    Komerčné prezentácie

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2019/03

    TÉMA

    Hlucháň hôrny Tetrao urogallus

    Stanislav Bystriansky

    Martin Mikoláš

    Biotop hlucháňa hôrneho

    Miroslav Saniga

    Zabi medveďa, zachrániš mravca, pomôžeš smreku a aj hlucháňovi...!   

    Jaroslav Ďurík

    ŠTÁTNE LESY

    Etudy z dreva XX.

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme  

    Nehľadajme sváry a trecie plochy na vzájomné osočovanie

    Rozhovor s Ing. Petrom Sasarákom, konateľom a lesným hospodárom Mestských lesov Sabinov

    REPORTÁŽ

    Otvorené dvere, a nielen v deň na to určený

    AKTUÁLNE

    Bez peňazí sa zázraky robiť určite nedajú

    Rozhovor s Ing. Petrom Kickom, gen. riaditeľom Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva

    MPRV SR

    Kalendár prírody

    Miroslav Saniga

    V akom stave máme naše lesy? (9. časť) 

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Prírode blízke obhospodarovanie lesa (PBOL)

    Milan Saniga a výbor Pro Silva Slovakia

    Prestaňme konečne s nevraživosťou a sadnime si za spoločný stôl 

    Rozhovor s Ing. Milanom Ovseníkom, predsedom ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

    INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

    Android senzory v lesníckej praxi 

    Ján Šimkovič

    LOS INFORMUJE

    Medzinárodná konferencia APOL 2019

    Ochrana lesa musí byť zameraná na aktívne podkôrnikové drevo

    Osobnosti ochrany lesa 2019

    TECHNIKA

    Lesný Golem LKT 160 .34

    Ľudovít Kmec, Juraj Šuhaj, Jozef Baláž

    CENY DREVA

    Vývoj štatistických cien vybraných drevín a sortimentov surového dreva v roku 2018 na Slovensku a v Českej republike

    SPRACOVANIE DREVA

    Úspešná rodinná firma

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Sociálne média ako možná cesta pozitívneho zviditeľnenia práce lesníkov

    Eduard Apfel

    Ostrým perom 

    Ján Fillo

    Lesná pedagogika áno. A lesnícka komunikácia?

    Jozef Marko

    OSOBNOSTI

    Cez ťažké začiatky k novej etape genetického výskumu – Ladislav Paule

    Alena Pástorová

    HISTÓRIA

    Storočnica strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici (3. časť) 

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – MAREC

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody – Marián Jamrich 

    Dominik Belica

    NOVÉ KNIHY

    Peter Šiška – Moji milí kamaráti

    Komerčné prezentácie 

    Počet článkov:
    4
   • Časopis Letokruhy 2019/02

    TÉMA

    Čo sú modelové lesy

    Modelové lesy na Slovensku sú. Dajme to vedieť svetu

    Rozhovor s riaditeľkou CHKO Poľana Ing. Vladimírou Fabriciusovou, PhD. o zapojení Slovenska do medzinárodnej siete modelových lesov

    Lesníci, ochranári, poučme sa!  

    Nevyužitý potenciál biosférických rezervácií UNESCO  

    ŠTÁTNE LESY

    Lesníci si pripomenuli výročie úmrtia svojho slávneho predchodcu  

    Chodí sem celý svet   

    Rozhovor s vedúcim Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline Ing. Michalom Kofirom

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme     

    Profit z presnosti dát 

    REPORTÁŽ

    Začiatok na konci sveta     

    AKTUÁLNE

    K lesom nie je možné pristupovať stranícky, odvetvovo ani rezortne

    Rozhovor s predsedom PEFC Slovensko Ing. Františkom Štulajterom, CSc.

    V akom stave máme naše lesy? (8. časť)     

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Kalendár prírody         

    Miroslav Saniga

    INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

    Android bezdrôtová komunikácia v lesníckej praxi  

    Ján Šimkovič

    LOS INFORMUJE

    Stojíme pred ďalšou kalamitou mníšky veľkohlavej?

    TECHNIKA

    LKT 120 - ťažká kavaléria v lese

    Juraj Šuhaj, Jozef Baláž

    CENY DREVA

    Vývoj priemerných štatistických cien vybraných drevín a sortimentov surového dreva v roku 2018 na Slovensku a v Rakúsku 

    SPRACOVANIE DREVA

    Úspechy nás ženú dopredu

    Rozhovor s konateľom spoločnosti Mintal s.r.o. Ing. Jozefom Mintálom

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta   

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Z pošty    

    Ostrým perom  

    Ján Fillo

    Ako tie tri slávne opičky

    Jozef Marko

    OSOBNOSTI

    Prvý generálny riaditeľ – Blažej Možucha   

    HISTÓRIA

    Storočnica strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici (2. časť)

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – FEBRUÁR   

    Mária Rošková

    Z MÚZEA

    Vernisáž výstavy o srncovi lesnom 

    SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

    Ján Fillo sedemdesiatročný

    Jozef Konôpka

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody – Michal Lutonský

    Dominik Belica

    NOVÉ KNIHY

    Peter Wohlleben: Počuješ rozprávať stromy?

    Alena Pástorová

    Komerčné prezentácie   

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2019/01

    TÉMA

    70 rokov TANAP-u4

    Martina Petránová

    Pripomenúť tých, ktorí boli na začiatku

    Mikuláš Michelčík ml.

    Anketa

    ŠTÁTNE LESY

    Vždy ide o prácu s ľuďmi

    Rozhovor s Pavlom Machavom, vedúcim Odboru komunikácie na gen. riaditeľstve Lesov SR

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Lesníctvo odjakživa zabezpečovalo ochranu lesa

    Rozhovor s Ing. Michalom Fulmekom, konateľom Mestských lesov Jelšava, s. r. o.

    PESTOVANIE LESA

    Možnosti uplatnenia výberkového hospodárskeho spôsobu

    Peter Zima

    AKTUÁLNE

    Ako Slovenská lesnícka komora chytila príležitosť za pačesy  18

    V akom stave máme naše lesy? (7. časť)

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Nové prístupy k ekosystémovým službám lesa

    Kalendár prírody

    Miroslav Saniga

    INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

    Android zariadenia v lesníckej praxi

    Ján Šimkovič

    LOS INFORMUJE

    Podkôrny hmyz na Slovensku a v okolitých krajinách

    TECHNIKA

    LKT 90 – ťahač, ktorý mal nahradiť legendárnu osemdesiatjednotku

    Juraj Šuhaj, Jozef Baláž

    CENY DREVA

    Vývoj priemerných štatistických cien vybraných drevín a sortimentov surového dreva

    SPRACOVANIE DREVA

    Pomôže nám stabilita dodávok dreva a cenotvorba na základe vývoja trhu v aktuálnom čase

    Rozhovor s Ing. Pavlom Vargom konateľom spoločnosti LESAGRO, s.r.o.

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    O dreve, lesníctve a niektorých veciach v zákulisí

    Michal Diviak

    Ostrým perom

    Ján Fillo

    Naj (?) Slovák

    Peter Gogola

    OSOBNOSTI

    Láska k drevu zrodená z lásky k lesu – Igor Patráš

    HISTÓRIA

    Storočnica strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici (1. časť)

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – JANUÁR

    Mária Rošková

    Z MÚZEA

    Bohatá úroda aj dobré vyhliadky

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody – Patrik Rolín

    Dominik Belica

    NOVÉ KNIHY

    Peter Wohlleben – Sprievodca lesom

    Alena Pástorová

    Počet článkov:
    3
  • 2018
   Počet článkov:
   0
   • Časopis Letokruhy 2018/12

    TÉMA

    Tvoríme ohnivko tradície

    Rozhovor s Dr. Ing. Tomášom Buchom, riaditeľom NLC-LVÚ Zvolen

    Čelíme náročným výzvam

    Rozhovor s Ing. Milanom Sarvašom, PhD., riaditeľom NLC-ÚLPV Zvolen

    Anketa

    ŠTÁTNE LESY

    Zber šípok spoločne s Lesmi SR

    Stromček pod stromček

    Spoločné stanovisko TU vo Zvolene, Sekcie LHaSD MPaRV SR a Lesov SR, š.p.

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Prioritou je zachovanie našich nádherných smrekov

    Rozhovor s Ing. Jánom Gulánom, konateľom Lesného spoločenstva Štiavnik

    AKTUÁLNE

    Za lesy by dali aj krv

    Monika Dolňanová

    Pre Slovensko je katastrofou, keď sa drevo stáva výhodnou komoditou pre špekulácie

    Rozhovor s PhDr. Petrom Zemaníkom, generálnym sekretárom ZSD SR

    Larsenov buk

    Ján Mičovský

    V akom stave máme naše lesy? (6. časť)

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Kalendár prírody

    Miroslav Saniga

    LESNÁ PEDAGOGIKA

    Nekonečné možnosti

    Dagmar Sélešová

    LOS INFORMUJE

    E-LOS – elektronizácia služieb LOS v roku 2018

    TECHNIKA

    LKT 81 – najrozšírenejší traktor v našich lesoch

    Juraj Šuhaj, Jozef Baláž

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Nedoručená pošta

    Ostrým perom

    Ján Fillo

    Fikcia

    Berta Stašková

    OSOBNOSTI

    Chovateľ losov – Stanislav Bystriansky

    HISTÓRIA

    100. výročie vzniku Československej republiky a československých štátnych lesov

    (11. časť)

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – DECEMBER

    Mária Rošková

    SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

    Lesníci „vidia“ ďaleko dopredu

    Igor Viszlai

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody – Daniel Durec

    Dominik Belica

    NOVÉ KNIHY

    Ekológia a rozšírenie gaštana jedlého v oblasti Modrého Kameňa

    Alena Pástorová

    Komerčné prezentácie

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2018/11

    TÉMA

    Osobnosti československého lesníctva

    Viliam Stockmann

    Dvojrozhovor s generálnymi riaditeľmi

    Jubilejné háje a mohyly Republiky Česko-Slovenskej 1918 - 1928

    Alena Pástorová

    Anketa     

    ŠTÁTNE LESY

    100 rokov spoločného obhospodarovania lesov   

    NEŠTÁTNE LESY

    VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME  

    Zaslúžili sme si štatút kráľovského mesta

    Rozhovor sa s Ing. Milanom Gajarom, konateľom spoločnosti Lesy Modra s.r.o.

    AKTUÁLNE

    Návrat do budúcnosti

    Michal Tomčík

    Bilancia štvrťstoročia

    (Konferencia k 25. výročiu založenia a.s. Mestské lesy Košice)   

    Tlačovka len pre „vyvolených“?

    Výjazdové zasadnutie vlády s rozpakmi

    Otvorený list predsedovi vlády  

    František Štulajter

    V akom stave máme naše lesy? (5. časť)   

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Kalendár prírody 

    Miroslav Saniga

    LOS INFORMUJE

    Agát biely (Robinia pseudoacacia) hospodárska drevina s inváznym charakterom

    Miriam Maľová, Katarína Sujová, Valéria Longauerová

    TECHNIKA

    Legendárna LKT 80

    Juraj Šuhaj, Jozef Baláž

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta 

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Nedoručená pošta 

    Ostrým perom 

    Ján Fillo

    Ešte že žehlím

    Berta Stašková

    OSOBNOSTI

    Z Poloninských Karpát do sveta – Michal Galajda

    HISTÓRIA

    100. výročie vzniku Československej republiky a československých štátnych lesov

    (10. časť)  

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – NOVEMBER  

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody – Maroš Margetín 

    Dominik Belica

    Komerčné prezentácie   

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2018/10

    TÉMA

    Drony a lesníctvo

    Skúsenosti s použitím dronov a multispektrálnej kamery pri hodnotení zdravotného stavu rastlín

    Ondrej Sluka

    Nové metody vyhledávání kurovcem napadených stromu

    Přeceňovaný fenomén, nebo nástroj pro včasnou detekci kůrovce?

    Jan Komárek

    Anketa

    ŠTÁTNE LESY

    Nájdime spoločnú cestu

    Rozhovor s výrobno-technickým riaditeľom š. p. LESY SR Ing. Petrom Chrustom

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Je to kus krásnej gemerskej prírody

    Rozhovor sa s Ing. Ladislavom Szabóom, konateľom a odborným lesným hospodárom Mestských lesov Revúca

    AKTUÁLNE

    LIGNUMEXPO LES 2018

    V akom stave máme naše lesy? (4. časť)

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Kalendár prírody       

    Miroslav Saniga

    Ľady sa naozaj pohnú? 

    Igor Viszlai

    Vylúčme emócie, ultimáta a prisvojovanie si jedinej pravdy  

    Rozhovor s Ing. Jurajom Vankom, predstaviteľom Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

    HOSPODÁRSKA ÚPRAVA LESOV

    Informačné technológie v hospodárskej úprave lesov

    Rozhovor s doc. Ing. Jánom Merganičom, PhD., vedúcim katedry lesnej ťažby, logistiky a meliorácií na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene

    Rozhovor s Ing. Petrom Mašlonkom, konateľom spoločnosti IterSoft SK

    Názory študentov na použitie informačných technológií v HÚL 

    LOS INFORMUJE

    Ochrana ihličnatých sadeníc voskom pred žerom tvrdoňa smrekového 

    TECHNIKA

    LKT 75 - Priekopník lesnej kolesovej techniky v Československu

    Jaroslav Brém, Juraj Šuhaj, Jozef Baláž

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta   

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Nedoručená pošta  

    Ostrým perom   

    Ján Fillo

    Vrchní prchni

    Berta Stašková

    OSOBNOSTI

    Humor je korenie života – Ján Heinrich 

    HISTÓRIA

    100. výročie vzniku Československej republiky a československých štátnych lesov

    (9. časť)   

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – OKTÓBER 

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody – Lukáš Holásek

    Dominik Belica

    O lese v lese 

    Spoločenská hra pre malých (možno budúcich lesníkov?)

    Komerčné prezentácie 

     

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2018/09

    TÉMA

    Co to je lesnictví?

    Vladimír Simanov

    Anketa

    ŠTÁTNE LESY

    Istota na štyri roky

    Lesníci ručne pokosili chránený prírodný areál

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Takmer celá ťažba je náhodná!

    Rozhovor s Ing. Branislavom Kellnerom, konateľom Lesov obce Nálepkovo

    AKTUÁLNE

    Katastrofa, na ktorú sa čakalo

    Kam smeruje svetové lesníctvo?

    Rozhovor s Ing. Borisom Greguškom, predsedom Fóra OSN o lesoch v New Yorku

    V akom stave máme naše lesy? (3. časť)

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Agrolesníctvo

    Rozhovor s Ing. Jaroslavom Jankovičom, CSc. z LVÚ – NLC Zvolen

    Spolužitie veľkých šeliem a človeka

    Kalendár prírody

    Miroslav Saniga

    LOS INFORMUJE

    Ochrana pagaštanov proti ploskanke pagaštanovej použitím technológie injektáže 

    Lykožrút už aj v bučinách!

    TECHNIKA

    Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (závěr)

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Zo sveta

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Prestanú šumieť lesy na Zákopčí

    Pavol Šutý

    Nedoručená pošta

    Ostrým perom

    Ján Fillo

    Prázdninové impresie alebo všade samé päťky

    Berta Stašková

    OSOBNOSTI

    Splnený sen o Tatrách – Mikuláš Michelčík

    Alena Pástorová

    HISTÓRIA

    100. výročie vzniku Československej republiky a československých štátnych lesov

    (8. časť)

    Viliam Stockmann

    Pamätná konferencia o výberkových lesoch na Sliači v roku 1956

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – SEPTEMBER

    Mária Rošková

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody – Michal Stoklasa

    Dominik Belica

    NOVÉ KNIHY

    Jaroslav Bodnárik – Okamih cechu Hubertovho

    Alena Pástorová

    Komerčné prezentácie

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2018/07-08

    TÉMA

    250-ročná tradícia vypracovania lesných hospodárskych plánov na Slovensku

    Peter Szarka, Ján Bavlšík

    Ako ďalej v taxácii

    Igor Morong

    Anketa

    ŠTÁTNE LESY

    Koniec „arogantných“ zmlúv

    Včely lesníkom na Orave neuletia

    Sviatok všetkých, ktorí majú radi les

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Základom je pre nás okamžité spracovanie kalamity

    Rozhovor s Víťazoslavom Chrappom, riaditeľom Mestských lesov v Novej Bani

    Chcem presadzovať oprávnené nároky 16

    Rozhovor s Mgr. Martinom Kvakom, predsedom Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

    AKTUÁLNE

    Fórum o lesoch prvýkrát povedie Slovák

    Rozhovor s Ing. Borisom Greguškom, predsedom Fóra Organizácie spojených národov o lesoch

    Bezpečné dni v práci

    Poučíme sa? Alebo už je neskoro?

    Rozhovor s doc. Ing. Jozefom Konôpkom, CSc.

    V akom stave máme naše lesy? (2. časť)

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

    Kalendár prírody

    Miroslav Saniga

    Pozvánka na lesnícku konferenciu Sliačske poobhliadnutie 1956 – 2018

    CERTIFIKÁCIA LESOV

    Veverička zvíťazila!

    LOS INFORMUJE

    Škodlivé činitele v lesoch Slovenska v roku 2017 – podkôrny hmyz v ihličnatých porastoch 

    VEDA A VÝSKUM

    Aká je miera slobody súkromných vlastníkov lesov v Európe?

    Zuzana Sarvašová, Zuzana Dobšinská

    PESTOVANIE LESA

    Predpoklady a potreba uplatňovania pestovnej koncepcie trvalo viacetážových porastov v listnatých lesoch Slovenska a ich súčasná prestavba na variant mozaikovej štruktúry

    Milan Saniga

    PRO SILVA

    Na návšteve v Českej republike - Pro Silva Slovakia

    Rudolf Bruchánik

    SEMENÁRSTVO A ŠKOLKÁRSTVO

    Ako ďalej v umelej obnove lesa

    TECHNIKA

    Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (18. část)

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Z domova

    Zo sveta

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Nedoručená pošta

    Ostrým perom

    Ján Fillo

    O plyšových a iných hračkách

    Berta Stašková

    OSOBNOSTI

    Príbeh lesníka - baču

    Milkuláš Gigac

    HISTÓRIA

    100. výročie vzniku Československej republiky a československých štátnych lesov

    (7. časť)

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – JÚL - AUGUST

    Mária Rošková

    Z MÚZEA

    Sto rokov – sto lesníckych artefaktov

    Tatiana Figurová

    SPOLOĆENSKÁ RUBRIKA

    Jubilant Ing. Marian Číž

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody – Ľubomír Ondráško

    Dominik Belica

    Komerčné prezentácie

    Počet článkov:
    4
   • Časopis Letokruhy 2018/06

    TÉMA

    Prekvapivý výsledok analýz presadzovania ochrany prírody v lesoch

    Katarína Sujová, Zuzana Sarvašová, Zuzana Dobšinská, Jaroslav Šálka, Martina Štěrbová

    Anketa 

    ŠTÁTNE LESY

    Vyhodnotenie verejných dražieb dreva za 1. štvrťrok 

    Poľsko-slovenská cyklotrasa

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Uprednostňujeme účelové výbery a efektívne podrastové hospodárstvo

    Rozhovor s Ing. Pavlom Homolom, konateľom spoločnosti Lesy mesta Podolínec

    AKTUÁLNE

    Oravský pohár – Drevorubač 2018 

    NAJ HORÁR 2018   

    V akom stave máme naše lesy? (1. časť)

    Ako Baláž (ne)zachránil Tichú a Kôprovú dolinu

    Peter Spitzkopf st.

    Kalendár prírody    

    Miroslav Saniga

    Aktuálne o vzdelávaní 

    Prijímať nové výzvy  

    Rozhovor s Ing. Evou Pšidovou, PhD. z UEL SAV

    LOS INFORMUJE

    Praktické usmernenie k vyhľadávaniu perspektívnych jedincov jaseňa štíhleho a úzkolistého

    CERTIFIKÁCIA LESOV

    Stretnutie členov PEFC 2018 

    Hubert Paluš

    HOSPODÁRSKA ÚPRAVA LESOV

    Alternatíva HÚL pre prírode blízke lesy: koncept lesa hrúbkových tried

    Ladislav Kulla

    VEDA A VÝSKUM

    Kto vlastní lesy v Európe ? (27. časť )

    Zuzana Sarvašová

    TECHNIKA

    Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (17. část)

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Z domova 

    Zo sveta

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Nedoručená pošta

    Ostrým perom

    Ján Fillo

    O klobáse na dne misky

    Berta Stašková

    OSOBNOSTI

    Les ma šatil, živil, hrial – Miroslav Kováč 

    Alena Pástorová

    HISTÓRIA

    100. výročie vzniku Československej republiky a československých štátnych lesov

    (6. časť – Obdobie Zemedelského referátu Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska v Bratislave 1918 – 1920)

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – JÚN

    Mária Rošková

    Z MÚZEA

    Symbolické ukončenie jarného zalesňovania

    a vyhlásenie významného lesníckeho miesta Hrhovské (ne)spustnuté pôdy 

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody – Dominik Kalata

    Dominik Belica

    Komerčné prezentácie   

     

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2018/05

    TÉMA

    História smrekových pralesov Karpát: Čo nám hovorí minulosť o ich súčasnom veľkoplošnom rozpade?

    Martin Mikoláš, Marián Jasík, Juraj Vysoký, Volodymyr Trotsiuk, Pavel Janda, Vojtěch Čada, Hanka Mrhalová, Radek Bače, Miroslav Svoboda

    Dohoda o pralesoch

    ŠTÁTNE LESY

    Prispejú na opravu miestnych ciest 

    V okolí Bratislavy zalesňujú aj dobrovoľníci 

    Projekt S LAPAČMI DO LESA

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme 

    Našim nešťastím je, že každý rozumie všetkému 

    Rozhovor s Ing. Karolom Kubínim riaditeľom a OLH Mestských lesov Tisovec

    Mestské lesy Košice otvorili prvú lesnú školu 

    SPRACOVANIE DREVA

    Drevostavba roka 2017

    Peter Zemaník

    AKTUÁLNE

    Kalendár prírody – MÁJ

    Miroslav Saniga

    Hrozí nám plošná lykožrútova katastrofa? 

    Rozhovor s  prof. Ing. Vladimírom Čabounom, CSc. z LVÚ NLC vo Zvolene

    Presadzujeme všeobecne prijateľné riešenia

    Rozhovor s Ing. Pavlom Lászlóm, riaditeľom odboru štátnej správy lesného hospodárstva sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR

    LOS INFORMUJE

    Tichý zabijak dubov  – imelovec európsky

    PESTOVANIE LESA

    Vízie pre víchricami poškodené lesy

    Ján Farkaš

    HOSPODÁRSKA ÚPRAVA LESOV

    Mapa prírode blízkeho lesa musí odrážať pestrosť jeho štruktúry

    Ladislav Kulla, Maroš Sedliak, Ivan Sačkov

    VEDA A VÝSKUM

    Kto vlastní lesy v Európe ? (26. časť )  

    Zuzana Sarvašová

    TECHNIKA

    Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (16. část)

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Z domova 

    Zo sveta  

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Nedoručená pošta 

    Ostrým perom 

    Ján Fillo

    Pár tipov, ako nebyť za idiota

    Berta Stašková

    OSOBNOSTI

    Od sna stať sa architektom až k drevostavbám – prof. Ing. Jozef Štefko, PhD

    Alena Pástorová

    HISTÓRIA

    100. výročie vzniku Československej republiky a československých štátnych lesov

    (5. časť – Zemedelský  referát (s lesníckym referátom) Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska v Bratislave 1918 – 1920) 

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – MÁJ 

    Mária Rošková

    Z MÚZEA

    Zelený objektív s poradovým číslom 17

    Marek Vanga

    NOVÉ KNIHY

    Lesnícka politika 

    Alena Pástorová

    FOTORUBRIKA

    Fotografi prírody – Bratia Žiakovci

    Komerčné prezentácie  

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2018/04

    TÉMA

    Pracovná sila v sektore lesného hospodárstva

    Vývoj podnikateľského sektora v lesnom hospodárstve SR

    Katarína Sujová, Miroslav Kovalčík

    Chceme byť adekvátne ohodnotení

    Rozhovor s Jaroslavom Cerovským, členom ZPŽPLH

    Stanovisko š.p. LESY SR

    ŠTÁTNE LESY

    LESY SR modernizujú prevádzky

    Zisk štátneho podniku LESY SR sa medziročne mierne zvýšil

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Vetrové kalamity im urýchľujú premenu smrekových monokultúr

    Rozhovor s Ing. Františkom Pisarčíkom, konateľom a OLH Lesov mesta Spišská Belá

    SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

    Novým predsedom lesníckej komory sa stal Milan Dolňan

    Dávid Hančinský

    AKTUÁLNE

    Kalendár prírody – APRÍL

    Miroslav Saniga

    Príchod novej kultúry, spolupráca a rozhodovanie podľa princípov „vyhrávam - vyhrávaš“

    Ján Farkaš

    LOS INFORMUJE

    Výskyt škodlivého hmyzu a húb v dubových porastoch Slovenska

    PESTOVANIE LESA

    Pestovanie a ochrana lesa v dubových porastoch na LS Duchonka

    Tibor Jančok, Dušan Mikuš

    HOSPODÁRSKA ÚPRAVA LESOV

    Ako odvodiť a priestorovo umiestniť ťažbu vo výberkovom lese?

    Ladislav Kulla, Maroš Sedliak

    CERTIFIKÁCIA

    19. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

    Hubert Paluš

    OBCHOD S DREVOM

    Nezabúdame na región, v ktorom pôsobíme

    Rozhovor s Ing. Luďkom Heraltom, PhD., predsedom predstavenstva spoločnosti Slovwood Ružomberok a.s.

    VEDA A VÝSKUM

    Kto vlastní lesy v Európe ? (25. časť )

    Zuzana Sarvašová

    TECHNIKA

    Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (15. část)

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Z domova

    Zo sveta

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    „Salámová metóda“ nezaberá

    Milan Ovseník

    Nie bezzásahovosť, ale asistovaný manažment

    Jozef Vojtek

    Ostrým perom

    Ján Fillo

    Tatry sú kruté

    Berta Stašková

    OSOBNOSTI

    Namiesto pušky už radšej fotoaparát – Emil Rakyta

    Alena Pástorová

    HISTÓRIA

    100. výročie vzniku Československej republiky a československých štátnych lesov

    (4. časť – Prvé kroky československej štátnej lesnej správy)

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – APRÍL

    Mária Rošková

    Z MÚZEA

    Na návšteve vo Svätom Antone

    NOVÉ KNIHY

    Poľovnícke pasovanie

    FOTORUBRIKA

    Fotografi prírody Filip a Jakub Mrocekovci

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2018/03

    TÉMA

    Ako zamedziť nelegálnej ťažbe?

    Rozhovor s Ing. Jaroslavom Regecom, gen. tajomníkom služobného úradu MPRV SR

    Lesnícko – drevárska inšpekcia v praxi

    Skúsenosti z Českej republiky

    Jana Čacká, Jitka Burianová

    ŠTÁTNE LESY

    Unikátna lesná škola

    Nové EKO vozidlá

    NEŠTÁTNE LESY

    VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME

    Vysoký kvalitný les výsledkom práce lesníkov dvoch generácií

    Rozhovor s Ladislavom Lovásom, konateľom Obecných lesov Stankovany

    SEMENÁRSTVO A ŠKôLKÁRSTVO

    Dlhodobé uskladnenie lesného reprodukčného materiálu buka lesného v podmienkach Škôlkarskeho strediska Šariš

    Ivan Varchol

    AKTUÁLNE

    Jubilejné EFNS

    Mestá a lesy môžu oslavovať spoločne – 21. marca

    Veronika Jaloviarová

    Kalendár prírody – MAREC

    Miroslav Saniga

    Slovensko je lídrom pri príprave komplexnej Správy o stave európskych lesov 2020

    Ľudmila Marušáková a kol.

    LOS INFORMUJE

    Obranné opatrenia na elimináciu podkôrneho hmyzu v borovicových porastoch

    HOSPODÁRSKA ÚPRAVA LESOV

    Prírode blízky les môže byť ekologicky stabilný aj ekonomicky výkonný

    Ladislav Kulla, Joerg Roessiger

    CERTIFIKÁCIA

    Certifikácia spotrebiteľského reťazca dreva

    Rozhovor s doc. Ing. Hubertom Palušom, PhD., národným sekretárom PEFC Slovensko

    VEDA A VÝSKUM

    Kto vlastní lesy v Európe ? (24. časť )

    Zuzana Sarvašová

    POĽOVNÍCTVO

    Živá lúka

    TECHNIKA

    Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (14. část)

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Z domova

    Zo sveta

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Dve poznámky

    Martin Rudohorský

    Čudné „hrdinstvo“

    Ostrým perom

    Ján Fillo

    Zmierenia

    Berta Stašková

    OSOBNOSTI

    Duchom stále mladý – Pavel Michalík

    Alena Pástorová

    HISTÓRIA

    100. výročie vzniku Československej republiky a československých štátnych lesov (3. časť – Bezprecedentný krok maďarského Ministerstva pôdohospodárstva)

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – MAREC

    Mária Rošková

    Z MÚZEA

    Etudy z dreva – drevený úžitkový predmet a šperk

    Miriam Turayová

    NOVÉ KNIHY

    Miroslav Saniga: CHOTÁR POD ČIERNYM KAMEŇOM – ČAROKRÁSNA ZÁHRADA EDEN

    Alena Pástorová

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody Boris Pekarovič

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2018/02

    TÉMA

    Ako je to vlastne s národnými parkami?

    Ľuboslav Mika

    SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

    Memorandum

    ŠTÁTNE LESY

    Návrat včelárskej tradície na vidiek a do lesov

    LESY SKI CUP

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Les obnovujú výlučne prirodzeným zmladením

    Rozhovor s Ladislavom Gabrižom, konateľom Obecných lesov Polianka

    HOSPODÁRSKA ÚPRAVA LESOV

    Zmerať prírode blízky výberkový les nie je jednoduché

    Ladislav Kulla, Vladimír Šebeň, Ivan Sačkov

    AKTUÁLNE

    Kalendár prírody – FEBRUÁR

    Miroslav Saniga

    Lesy, drevo a výrobky z dreva – ich nenahraditeľný prínos k zmierňovaniu klimatickej zmeny

    Martin Moravčík, Miroslav Kovalčík, Vlastimil Murgaš

    Zastali sme na polceste

    Rozhovor s doc. Ing. Jozefom Konôpkom, CSc.

    OCHRANA LESA

    APOL 201822

    LOS INFORMUJE

     Lykožrút severský sa šíri do Tatier!

    VEDA A VÝSKUM

    Hodnotová produkcia stromov ako kritérium ich rubnej zrelosti

    Rudolf Petráš, Julian Mecko

    Kto vlastní lesy v Európe ? (23. časť )

    Zuzana Sarvašová

    POĽOVNÍCTVO

    Elektronizácia ročného výkazu poľovníckej štatistiky

    Jozef Bučko

    TECHNIKA

    Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (13. část)

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Z domova

    Zo sveta

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    S-O-S VOLÁ NÁŠ LES – Pre zachovanie našich lesov ich nestačí prestať iba rúbať

    Juraj Vanko

    Ostrým perom

    Ján Fillo

    Pravda o najdrahších brusniciach na svete

    Berta Ondrišová

    OSOBNOSTI

    Taxátorská legenda – Rastislav Šimek

    Alena Pástorová

    HISTÓRIA

    100. výročie vzniku Československej republiky a československých štátnych lesov

    (2. časť – prevzaté uhorské lesnícke legislatívne základy)

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – FEBRUÁR

    Mária Rošková

    Z MÚZEA

    V centre záujmu: diviak lesný

    NOVÉ KNIHY

    Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici

    Mikuláš Michelčík

    FOTORUBRIKA

    Fotograf prírody Roman Uhliar

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2018/01

    ANKETA 

    ŠTÁTNE LESY

    Úmyselná ťažba na Orave v tomto roku nebude

    Ochrana a reprodukcia genetických zdrojov v rámci štátneho podniku LESY SR

    Rudolf Bruchánik

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    V obci, kde sa sobášil Jozef Dekret Matejovie

    Rozhovor s  Ing. Jozefom Víglašským, riaditeľom Obecných lesov Pohronská Polhora, s.r.o.

    CERTIFIKÁCIA

    IKEA diskriminuje českých dodávateľov

    HOSPODÁRSKA ÚPRAVA LESOV

    Dokáže sa hospodárska úprava vyrovnať s prírode blízkymi lesmi?

    Ladislav Kulla

    PESTOVANIE LESA

    Čo dokážu duby vo vyšších lesných vegetačných stupňoch

    Ján Farkaš

    Aké sú možnosti introdukovaných drevín v lesoch Slovenska?

    Rozhovor s doc. Ing. Martinom Slávikom, CSc. z LVÚ – NLC Zvolen

    LOS INFORMUJE

    Problémy ochrany lesa v roku 2017 a prognóza na rok 2018

    AKTUÁLNE

    Ako budeme obnovovať lesy v klimatických extrémoch?  

    Ján Fillo

    Kalendár prírody – JANUÁR  

    Miroslav Saniga

    VEDA A VÝSKUM

    Kto vlastní lesy v Európe ? (22. časť ) 

    Zuzana Sarvašová

    Európske inovačné partnerstvo – možnosti pre slovenské lesníctvo

    Milan Sarvaš

    TECHNIKA

    Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (12.část)

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Z domova

    Zo sveta 

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Ako ďalej? alebo Otázky vlastníkov lesnej pôdy a lesníkov

    Ostrým perom  

    OSOBNOSTI

    Andrej Kiska - Viac si vážiť prírodu

    HISTÓRIA

    100. výročie vzniku Československej republiky

    100 rokov od reorganizácie Uhorských Kráľovských lesov

    (1. časť - Politický prevrat)  

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – JANUÁR 

    Mária Rošková

    Z MÚZEA

    Horehronské múzeum v Brezne  

    Tatiana Figúrová

    NOVÉ KNIHY

    Peter Wohlleben: Duševný život zvierat 

    Alena Pástorová

    SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

    Pánovi učiteľovi z lásky (k osemdesiatinám vzácnemu pedagógovi)

    Igor Viszlai

     

    Počet článkov:
    3
  • 2017
   Počet článkov:
   0
   • Časopis Letokruhy 2017/12

    TÉMA

    My sme les (?)     

    Reakcie inštitúcií na iniciatívu MY SME LES   

    Anketa      

    ŠTÁTNE LESY

    Obchod s drevom podľa nových pravidiel

    Rozhovor s obchodným riaditeľom š.p. LESY SR, Ing. Tomášom Kloučkom, Ph.D.

    Stromček pod stromček   

    Vyhlásenie významného lesníckeho miesta v Palárikove 11

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme    

    Ani vlastné škôlkárske stredisko už nestačí na kalamitu obrovských rozsahov 

    Rozhovor s Ing Jánom Lukáčom, riaditeľom podniku Lesy mesta Brezno

    CERTIFIKÁCIA

    Úspešný týždeň PEFC     

    Hubert Paluš

    AKTUÁLNE

    Spoločne pre lesy a ľudí prostredníctvom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov    

    Rozhovor s Ing. Ľudmilou Marušákovou, vedúcou sekretariátu Liaison Unit Bratislava

    Od víchric k mozaikovým porastom, stabilným trvalo rôznovekým prírodným lesom   

    Ján Farkaš

    Kalendár prírody – DECEMBER   

    Miroslav Saniga

    VEDA A VÝSKUM

    Kto vlastní lesy v Európe ? (21. časť ) 

    Zuzana Sarvašová

    LOS INFORMUJE

    Najčastejšie choroby a škodcovia vŕby 

    LESNÍCKE ŠKOLSTVO

    Ako ďalej?   

    Viliam Pichler

    TECHNIKA

    Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (11.část)  

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Z domova    

    Zo sveta    

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Ostrým perom 

    S láskou k lesu X.      

    Maja Demianová

    OSOBNOSTI

    Ing. Ján Slivinský – Vysnívané povolanie

    HISTÓRIA

    60. výročie založenia Collegia posledných akademikov a súčasne Klubu seniorov Lesníckej technickej školy v Banskej Štiavnici (3. časť)

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – DECEMBER

    Mária Rošková

    Z MÚZEA

    Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

    Stanislava Cúthová

    Spoločenská rubrika 

    NOVÉ KNIHY

    Karpaty    

    Ing. Alena Pástorová, PhD.

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2017/11

    TÉMA

    Africký mor ošípaných

    AMO? Nie!

    Rozhovor s veterinárom MVDr. Rudolfom Jantom

    Medzinárodná konferencia o AMO

    Česká republika: aktuálna situácia

    David Vaca

    Prasačiny na webe!

    Nemecko: varovanie pred AMO

    Anketa

    ŠTÁTNE LESY

    Obstarávanie ťažby po novom

    V symbolickom lesníckom cintoríne pribudlo 13 mien

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Les nemá byť bankou, ale poisťovňou

    Rozhovor s Ing. Michalom Tomčíkom, riaditeľom Obecných lesov Veľký Folkmar

    AKTUÁLNE

    ...nové technológie a poznatky do praxe

    Rozhovor s Ing. Marianom Staníkom, generálnym riaditeľom š.p. LESY SR

    Výzva na podporu v lesnom hospodárstve bola spustená

    Čakáme pozvanie na konštruktívny dialóg

    Rozhovor s Ing. Jurajom Vankom, predstaviteľom Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

    Seminár Pro Silva

    Roman Bies

    Kalendár prírody – NOVEMBER

    Miroslav Saniga

    VEDA A VÝSKUM

    Kto vlastní lesy v Európe ? (20. časť )

    Zuzana Sarvašová

    LOS INFORMUJE

    Najčastejšie choroby a škodcovia bresta

    TECHNIKA

    Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (10.část)

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Z domova

    Zo sveta

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Ostrým perom

    S láskou k lesu IX.

    Maja Demianová

    OSOBNOSTI

    Jozef Herud – Skromný inovátor z Oravy

    HISTÓRIA

    60. výročie založenia Collegia posledných akademikov a súčasne Klubu seniorov Lesníckej technickej školy v Banskej Štiavnici (2. časť)

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – NOVEMBER

    Mária Rošková

    Z MÚZEA

    SMOPAJ

    Čitateľská súťaž

    Komerčné prezentácie

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2017/10

    TÉMA

    Karpatské bukové pralesy

    Rozšírenie

    Názor vlastníkov

    Názor ochranárov

    Názor lesníkov

    Anketa

    ŠTÁTNE LESY

    Pamätník Ladislava Alcnauera

    Ostrostrelci v Zámutove.

    Budúcnosť borievky obyčajnej zatiaľ s otáznikom

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Ekonomické záujmy sa nemôžu povyšovať nad záujmy lesa.

    Rozhovor s Jozefom Rosenbergerom, riaditeľom Obecných lesov Ľubietová

    AKTUÁLNE

    Nová koncepcia poľovníctva

    Rozhovor s Ing. Jaroslavom Regecom, generálnym tajomníkom služobného úradu MPRV SR

    LESNÍCKE ŠKOLSTVO

    Technická univerzita jubilujúca

    Konferencia

    SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

    Zo zákona je SLsK spoluzodpovedná za odborné vzdelávanie

    Igor Viszlai

    AKTUÁLNE

    Kalendár prírody – OKTÓBER.

    Miroslav Saniga

    VEDA A VÝSKUM

    Kto vlastní lesy v Európe ? (19.časť )

    Zuzana Sarvašová

    LOS INFORMUJE

    Najčastejšie choroby a škodcovia javora

    TECHNIKA

    Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (9.část)

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Z domova

    Zo sveta

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Z pošty

    Ostrým perom

    S láskou k lesu VIII.

    Maja Demianová

    OSOBNOSTI

    Ján Švančara  - Lesník s citom pre les aj autá

    HISTÓRIA

    60. výročie založenia Collegia posledných akademikov a súčasne Klubu seniorov Lesníckej technickej školy v Banskej Štiavnici (1. časť)

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – OKTÓBER

    Mária Rošková

    Čitateľská súťaž

    Komerčné prezentácie

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2017/09

    TÉMA

    Dotácie v lesnom hospodárstve

    Pri systémových podporách nemôžu byť lesníci výnimkou!

    Rozhovor s Ing. Alexandrom Čarným, riaditeľom odboru lesníckej politiky a ekonomiky lesného hospodárstva Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPaRV SR

    Anketa   10

    ŠTÁTNE LESY

    Agrokompex po novom 

    Nové logo š.p. LESY SR 13

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Smrekové porasty schnú doslova pred očami

    Rozhovor s Ing. Andrejom Berešíkom, predsedom Lesného spoločenstva, pozemkového spoločenstva Horný Vadičov

    AKTUÁLNE

    O naše skúsenosti majú záujem aj v zahraničí - a naopak

    Igor Viszlai

    VEDA A VÝSKUM

    Kto vlastní lesy v Európe ? (18.časť )

    Zuzana Sarvašová

    AKTUÁLNE

    Kalendár prírody – SEPTEMBER

    Miroslav Saniga

    LOS INFORMUJE

    Najčastejšie choroby a škodcovia borovice

    Chradnutie a odumieranie borovicových porastov na Slovensku

    AKTUÁLNE

    Prezentácia lesníctva v médiách v prvom polroku 2017

    Milan Sarvaš

    TECHNIKA

    Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (8.část) 

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Z domova

    Zo sveta

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    S láskou k lesu VII.

    Maja Demianová

    OSOBNOSTI

    Lukáš Hraško - So srdcom pre duby

    HISTÓRIA

    O čom hovoria lesnícke pečiatky (5. časť)

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – SEPTEMBER   ..41

    Mária Rošková

    Čitateľská súťaž

    DO VAŠEJ KNIŽNICE

    Peter Wohlleben: Tajný život stromov

    Alena Pástorová

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2017/07-08

    TÉMA

    Odborný lesný hospodár

    Príprava žiadateľov o skúšku OLH v Rakúsku

    Rozhovor s lesníkom Ing. Jánom Schürgerom, PhD.

    Odpovědnost je velká

    Rozhovor s  predsedom Českej komory odborných lesných hospodárov Ing. Jiřím Pohanom

    Vždy je priestor na zlepšovanie

    Rozhovor s Ing. P. Baloghom, PhD., vedúcim odboru lesníckeho poradenstva a vzdelávania, NLC

    Anketa  

    ŠTÁTNE LESY

    Deň stromu (tentoraz trošku pod dáždnikom)     

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme   

    Keď „odborníci“ spôsobujú rozvrat ekosystémov a nie ich záchranu

    Rozhovor s Ing. Miroslavom Vidholdom, konateľom Obecných lesov Dobrá Niva

    VEDA A VÝSKUM

    Inovácie a inovačné bariéry na trhu s lesníckymi službami

    Martina Štěrbová, Jaroslav Šálka

    Kto vlastní lesy v Európe ? (17.časť ) 

    Zuzana Sarvašová

    AKTUÁLNE

    Má štát záujem o pozemkové spoločenstvá? 

    Rozhovor s Ing. Jurajom Vankom, predstaviteľom Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

    Na tému – lesníctvo a vidiek  ...alebo, s čím ministerka Matečná vystúpila na Malte?

    Keď kosodrevina už nie je les...

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z Lesníckeho výskumného ústavu NLC Zvolen

    Nové technológie v lesníctve

    Rozhovor s Ing. Petrom Mašlonkom

    Kalendár prírody – JÚL

    Kalendár prírody – AUGUST

    Miroslav Saniga

    LOS INFORMUJE

    Najčastejšie choroby a škodcovia jaseňa

    Škodlivé činitele v lesoch Slovenska v roku 2016 

    TECHNIKA

    Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (7.část)

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Z domova 

    Zo sveta    

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Názor z druhého břehu řeky Moravy

    Ostrým perom 

    S láskou k lesu VI.

    OSOBNOSTI

    Vladimíra Fabriciusová - Cena v správnych rukách

    Z MÚZEA

    Slovenské technické múzeum

    Marek Vanga

    Lesoviny II.    

    HISTÓRIA

    O čom hovoria lesnícke pečiatky (4. časť)

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá – JÚL - AUGUST

    Mária Rošková

    Čitateľská súťaž

    DO VAŠEJ KNIŽNICE

    V horách Poľany 2

    Alena Pástorová

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2017/06

    TÉMA: Národná dohoda o strome

    Prvý krok na dlhej ceste

    Rozhovor s ministrom životného prostredia László Sólymosom

    Podporiť v lesnom hospodárstve výberkový hospodársky spôsob?

    Milan Saniga

    Stanovisko PEFC Slovensko

    Otvorený list Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov

    Anketa 

    ŠTÁTNE LESY

    Hlava na slnku...

     ...a detí ako maku

    „Naj horár“ po trinástykrát

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Vráťme tejto krajine zdravý sedliacky rozum

    Rozhovor s Ing. Jurajom Piarom, konateľom Obecného podniku lesov Poniky spol. s r.o.

    VEDA A VÝSKUM

    Aké máme na Slovensku drevinové zloženie mladých lesných porastov?

    Jozef Konôpka, Vladimír Šebeň, Bohdan Konôpka

    Kto vlastní lesy v Európe ? (16.časť )

    Zuzana Sarvašová

    AKTUÁLNE

    Kalendár prírody - JÚN

    Miroslav Saniga

    Perlovec východný v pohorí Vihorlat

    Rudolf Gabzdil

    LOS INFORMUJE

    Najčastejšie choroby a škodcovia topoľa

    SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

    Vedia lesníci včas, správne a pre širokú verejnosť zrozumiteľne obhajovať svoju prácu?

    Igor Viszlai

    TECHNIKA

    Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (6.část)

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Z domova

    Zo sveta

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    S láskou k lesu V.

    Maja Demianová

    OSOBNOSTI

    Ing. Juraj Varínsky - Organista u sv. Juraja

    HISTÓRIA

    O čom hovoria lesnícke pečiatky (3. časť)

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá - JÚN

    Mária Rošková

    Z MÚZEA

    Kysucké múzeum v Čadci

    Stanislava Cúthová

    Čitateľská súťaž

    DO VAŠEJ KNIŽNICE

    Letokruhy jako kalendář i záznamník

    Alena Pástorová

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2017/05

    TÉMA

    Významné lesnícke miesta (VLM)

    Projekt štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, ktorý dlhodobo a výrazne oslovuje verejnosť

    Ľubica Miľanová

    Symfónia dedičného diela

    Ján Mičovský

    Anketa

    ŠTÁTNE LESY

    Dodávky dreva podľa ratingu od januára

    Spolupráca s Národným cyklokoordinátorom

    Z prameňov spoločnej histórie

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    AKTUÁLNE

    Nekonečná kauza Slanské lesy: Na súde klamal, vďaka Harabinovi je dnes z neho obeť

    Ľudmila Lacková

    MPRV SR: Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR môže viesť k znovuotvoreniu sporu o vlastníctvo Slanských lesov

    Dve najväčšie anomálie v novodobom vývoji lesov a lesníctva na Slovensku

    Jozef Konôpka

    Ako funguje trh s lesníckymi službami?

    Rastislav Šulek, Ján Lichý, Miroslav Kovalčík

    Kalendár prírody - MÁJ

    Miroslav Saniga

    LOS INFORMUJE

    Výskyt hubových patogénov v lesoch Slovenska v rokoch 1960 -2014

    Najčastejšie choroby a škodcovia duba

    VEDA A VÝSKUM

    Kto vlastní lesy v Európe ? (15.časť )

    Zuzana Sarvašová

    TECHNIKA

    Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (5.část)

    Vladimír Simanov

    SPRAVODAJSTVO

    Z domova

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    S láskou k lesu IV.

    Maja Demianová

    OSOBNOSTI

    Ing. Ján Kovalčík, CSc. – Na bežkách do lesa

    HISTÓRIA

    O čom hovoria lesnícke pečiatky (2. časť)

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá - MÁJ

    Mária Rošková

    Čitateľská súťaž

    Komerčné prezentácie

    Výhercovia veľkej predplatiteľskej súťaže

     

    Počet článkov:
    4
   • Časopis Letokruhy 2017/04

    TÉMA

    Kauza Bobrovec

    Chronológia „kauzy Bobrovec“

    Stanovisko Správy TANAPu - odôvodnenie A zóny v predmetnej lokalite

    Stanovisko valného zhromaždenia UPS Bobrovec

    Anketa

    ŠTÁTNE LESY

    LESY SR vlani prekročili plánovaný zisk o desatinu

    Investície v Topoľčiankach za dva milióny

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    AKTUÁLNE

    Našla sa „odvaha“ prijať historicky prvý Strategický plán pre lesy

    Rozhovor s Ing. Borisom Greguškom, PhD.

    Čo sa deje s našimi lesmi?

    Rozhovor s Dr. Ing. Tomášom Buchom, riaditeľom Lesníckeho výskumného ústavu - Národného lesníckeho centra vo Zvolene

    Ministerstvo podporí výstavbu drevodomov, Zväz spracovateľov dreva to víta

    Medzinárodný deň lesov

    Rudolf Navrátil

    VEDA A VÝSKUM

    Aká je kvalita a hodnota dreva v zmiešaných smrekovo-jedľovo-bukových porastoch

    Rudolf Petráš, Julian Mecko

    AKTUÁLNE

    Kalendár prírody - APRÍL

    Miroslav Saniga

    LOS INFORMUJE

    Prehľad najzávažnejších drevokazných druhov hmyzu a základné metódy ochrany dreva na lesných skladoch

    Najčastejšie choroby a škodcovia smrekovca

    POĽOVNÍCTVO

    Návrat krásy a úžitku  - splatíme svoju historickú dlžobu?

    Jan Mičovský

    VEDA A VÝSKUM

    Kto vlastní lesy v Európe ? (14.časť )

    Zuzana Sarvašová

    TECHNIKA

    Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (4.část)

    Vladimír Simanov

    Z MÚZEA

    Lesnícke a drevárske múzeum a jeho partneri

    Múzeum v Svätom Antone 

    Ľubica Miľanová

    SPRAVODAJSTVO

    Z domova

    Zo sveta

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    S láskou k lesu III.

    Maja Demianová

    OSOBNOSTI

    Prof. Milan Saniga – Spätý s lesom

    Alena Pástorová

    HISTÓRIA

    O čom hovoria lesnícke pečiatky (1. časť)

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá - APRÍL

    Mária Rošková

    Čitateľská súťaž

    Do vašej knižnice

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2017/03

    TÉMA

    Les a lesníctvo v médiách

    Ako bolo prezentované lesníctvo v médiách?

    Milan Sarvaš

    Lesníci, buďte aktívnejší

    Jozef Marko

    Máme před sebou ještě mnoho práce

    Rozhovor so šéfredaktorom Lesnické práce Ing. Janom Příhodom

    ŠTÁTNE LESY

    „Naj“ drevená hračka

    Rekordný počet zubrov

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Pestovným prácam sa nevyhýba generačný problém

    Rozhovor s Ing. Vladimírom Brodnianskym, konateľom Obecných lesov Sása

    Teší nás, že vlastníci lesov sú súčasťou pripravovaných zmien

    Rozhovor s Ing. Jurajom Vankom, predstaviteľom Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

    VEDA A VÝSKUM

    Kto vlastní lesy v Európe ? (13.časť )

    Zuzana Sarvašová

    ŠKOLSTVO

    Škola, ktorá spája

    Rozhovor s Ing. Miroslavom Fuchsom, PhD. riaditeľom Spojenej školy v Prešove

    Očami študenta

    Rozhovor s Miroslavom Bačom, študentom SOŠL v Prešove

    Stredná lesnícka škola v Prešove a jej predchodkyne

    Viliam Stockmann

    AKTUÁLNE

    Kalendár prírody - MAREC

    Miroslav Saniga

    LOS INFORMUJE

    Kalamity podkôrneho hmyzu na Záhorí

    Najčastejšie choroby a škodcovia smreka

    VEDA A VÝSKUM

    Prvé pracovné stretnutie riešiteľov projektu ALTERFOR

    Róbert Smreček, Ján Tuček, Ján Bahýľ, Michal Bošeľa, Yvonne Brodrechtová, Róbert Sedmák

    TECHNIKA

    Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (3.část)

    Vladimír Simanov

    AKTUÁLNE

    Furmanské súťaže majú zmysel

    Jozef Brunčák

    Z MÚZEA

    Lesnícke a drevárske múzeum a jeho partneri

    Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici

    Milan Longauer

    SPRAVODAJSTVO

    Z domova

    Zo sveta

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    S láskou k lesu

    Maja Demianová

    OSOBNOSTI

    Ján Malko – Na káve s pánom riaditeľom

    HISTÓRIA

    Nedevalvujme si vlastné výročia (3. časť)

    Čo hovorí archív o významných breznianskych lesoch

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá - MAREC

    Mária Rošková

    Čitateľská súťaž

    Do vašej knižnice

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2017/02

    TÉMA

    Vlk dravý Canis lupus

    Spolunažívanie vlka a človeka v slovenských Karpatoch

    Slavomír Finďo

    Ochrana a manažment vlka dravého na Slovensku

    Vladimír Antal

    Výskyt vlka dravého v CHPO Poľana

    Ján Nôžka

    Anketa

    ŠTÁTNE LESY

    Lesnícky skanzen vlani navštívilo viac ako 50.000 ľudí

    Najstarší mobilný štiepkovač štátnych lesov doslúžil, bude z neho exponát v Lesníckom skanzene

    Podpora mládežníckeho lyžovania

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    AKTUÁLNE

    Ako sa programu o lepšom využívaní dreva darí približovať praxi?

    Rozhovor s Ing. Jozefom Dóczym, PhD. vedúcim oddelenia spracovania dreva

    Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPaRV SR

    Začal sa rok ochrany lesa

    Osobnosti ochrany lesa

    CERTIFIKÁCIA

    Kto chce rozdávať karty v certifikácii lesov?

    František Štulajter, Hubert Paluš

    AKTUÁLNE

    Kalendár prírody - FEBRUÁR

    Miroslav Saniga

    LOS INFORMUJE

    Poškodenie borovicových porastov listožravým a cicavým hmyzom

    Najčastejšie choroby a škodcovia buka

    VEDA A VÝSKUM

    Lesné motýle (Lepidoptera) Slovenska (2. časť)

    Conrad Riepl

    Kto vlastní lesy v Európe ? (12.časť )

    Zuzana Sarvašová

    TECHNIKA

    Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (2.část)

    Vladimír Simanov

    HISTÓRIA

    Ikonická fotografia

    Ján Mičovský

    Z MÚZEA

    Lesnícke a drevárske múzeum a jeho partneri

    Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava

    Tatiana Figurová

    NÁZORY A KOMENTÁRE

    Mýliť sa je ministerské

    Tomáš Bucha

    S láskou k lesu

    Maja Demianová

    OSOBNOSTI

    Miroslav Rybárik – Zakladateľ dynastie

    HISTÓRIA

    Nedevalvujme si vlastné výročia (2. časť)

    Čo hovorí archív o významných breznianskych lesoch

    Viliam Stockmann

    Výročia a jubileá - FEBRUÁR

    Mária Rošková

    Čitateľská súťaž

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2017/01

    TÉMA

    Výzvy a očakávania v roku 2017

    Štát musí uznať, že verejnoprospešné úžitky z lesa sú objednávkou celej spoločnosti

    Rozhovor s Ing. Petrom Kickom, generálnym riaditeľom Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPaRV SR

    Spolupráca a spájanie síl

    Rozhovor s generálnym riaditeľom NLC Bc. Ing. Ľubošom Halvoňom, PhD.

    Anketa

    ŠTÁTNE LESY

    Malachovská zvážnica opäť slúži bežkárom

    Stromček pod stromček po dvanástykrát

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Prečo je naše lesníctvo také znevýhodňované, keď sme na jednom ministerstve?

    Rozhovor s Mariánom Pohlym, starostom a konateľom Obecných lesov Smolnícka Huta s.r.o.

    EKONOMIKA

    Ekonomické riziká obhospodarovania lesov a možnosti ich riešenia

    Igor Michalík

    POĽOVNÍCTVO

    „Nelovíme pre korisť, ale pre všetko krásne pri love“

    Rozhovor s Ing. Alojzom Kaššákom, prezidentom Slovenského klubu sokoliarov, pri príležitosti 45. výročia organizovaného sokoliarstva na Slovensku

    AKTUÁLNE

    Kalendár prírody - JANUÁR

    Miroslav Saniga

    LOS INFORMUJE

    Monitoring lykožrúta severského v roku 2016

    Najčastejšie choroby a škodcovia jedle

    AKTUÁLNE

    Lesníctvo na dejinnej križovatke

    Jozef Konôpka

    Kto vlastní lesy v Európe ? (12.časť )

    Zuzana Sarvašová

    TECHNIKA

    Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 - 1.časť

    Vladimír Simanov

    HISTÓRIA

    Výročia a jubileá - JANUÁR

    Mária Rošková

    AKTUÁLNE

    Ľudia hôr

    Ján Mičovský

    SPRAVODAJSTVO

    Z domova

    OSOBNOSTI

    Juraj Sarvaš – Vďaka, majstre

    HISTÓRIA

    Nedevalvujme si vlastné výročia

    Viliam Stockmann

    Slávnostná akadémia v Banskej Štiavnici k nedožitým 95. narodeninám Ing. Jozefa Lackoviča

    Viliam Stockmann

    Čitateľská súťaž

    Komerčné prezentácie

    Počet článkov:
    3
  • 2016
   Počet článkov:
   0
   • Časopis Letokruhy 2016/12

    TÉMA

    Dlhodobý normál náhodnej ťažby za 55 rokov

    Andrej Kunca a kol. LOS SR

    AKTUÁLNE

    Zkušenosti z kůrovcové kalamity v NP Šumava

    Martin Klewar

    ŠTÁTNE LESY

    Vzácna návšteva v Topoľčiankach

    Vianočný stromček pre Brusel

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Očakávania z rýchleho zbohatnutia vystriedal pocit zodpovednosti za svoj les

    Rozhovor s Ing. Štefanom Nemčíkom, konateľom Gelnických lesov, s.r.o.

    AKTUÁLNE

    Čo prináša komunikácia medzi vlastníkmi lesov a ministerstvami?

    Rozhovor s Jurajom Vankom, predstaviteľom Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

    Chcem byť hlasom lesníkov

    Rozhovor s Bc. Dávidom Hančinským, hovorcom Slovenskej lesníckej komory

    Kalendár prírody

    Miroslav Saniga

    Aktuálne snímky Sentinel v STALESE

    Tomáš Bucha, Ivan Barka

    Lesné motýle (Lepidoptera) Slovenska (1. časť)

    Conrad Riepl

    Kto vlastní lesy v Európe ? (11.časť )

    Zuzana Sarvašová

    LOS INFORMUJE

    Invázne organizmy (X. časť)

    Kalendár ochrany lesa – December

    SPRAVODAJSTVO

    Z domova

    OSOBNOSTI

    Prof. Jozef Sládek – Pán profesor

    HISTÓRIA

    Vývoj lesného hospodárstva na Slovensku v prvej ČSR (16. časť )

    Viliam Stockmann

    Lesnícky kalendár

    Mária Rošková

    Významný lesný hospodár Ľudovít Greiner

    Mária Rošková

    Prírode blízke obhospodarovanie lesa v územiach Natura 2000

    Eduard Apfel

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2016/11

    TÉMA

    Ako vytvárať podmienky pre súžitie lesa a zveri?

    Jozef Konôpka, Peter Kaštier, Bohdan Konôpka

    Anketa

    ŠTÁTNE LESY

    Nové vedenie š.p. LESY SR

    Z úcty k histórii

    Miriam Turayová

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Politici nám lesníctvo skôr komplikujú než uľahčujú

    Rozhovor s Ing. Pavlom Konečným, odborným lesným hospodárom obecných lesov Stará Myjava

    AKTUÁLNE

    Čím žijú lesní škôlkari?

    Kvapková závlaha v lesnej škôlke je prvou lastovičkou

    Ivan Varchol, Adam Babjak

    Zážitkové sprevádzanie v podaní slovenských a ukrajinských lesníkov

    Veronika Jaloviarová

    Vládni experti na pôde OSN o strategickom pláne pre svetové lesy

    O budúcnosti Forest Europe sa rokovalo v Bratislave

    Kto vlastní lesy v Európe ? (10.časť )

    Zuzana Sarvašová

    Bioekonomika – skvelá príležitosť pre vzdelávanie!

    Dana Loyová

    LOS INFORMUJE

    Invázne organizmy (IX.časť)

    Kalendár ochrany lesa – November

    SPRAVODAJSTVO

    Z domova

    DISKUSIA: ŽIJEME V KOCÚRKOVE

    OSOBNOSTI

    Ing. Ladislav Maxim – Ten, čo nikdy nesedí nečinne

    HISTÓRIA

    Vývoj lesného hospodárstva na Slovensku v prvej ČSR (15. časť )

    Viliam Stockmann

    Lesnícky kalendár

    Mária Rošková

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2016/10

    TÉMA

    Skúsenosti z praxe pri porovnávaní prístupov v ochrane lesa v chránenom území

    Ján Slivinský

    Anketa

    ŠTÁTNE LESY

    Jilemnického horáreň obnovená

    Investície do ciest zdvojnásobili

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Kalamity a obnova lesa na pravidelnom programe

    Rozhovor s Ing. Miroslavom Hraškom, konateľom Mestských lesov Krupina

    AKTUÁLNE

    To, čo „predávajú“ verejnosti ochranári, je výsledok práce generácií lesníkov

    Rozhovor s Ing. Jaroslavom Regecom, vedúcim služobného úradu MPaRV SR

    VEDA A VÝSKUM

    Stretnutie SCERIN

    Róbert Smreček, Ivan Sačkov

    AKTUÁLNE

    Prečo v lesníctve vo všetkom ustupujeme? (2.časť)

    Rozhovor s Doc. Ing. Jozefom Konôpkom, CSc.

    Akčný plán Národného lesníckeho programu (3. časť)

    Martin Moravčík, Miroslav Kovalčík, Tomáš Bucha

    VEDA A VÝSKUM

    Kto vlastní lesy v Európe ? (9.časť )

    Zuzana Sarvašová

    LOS INFORMUJE

    Invázne organizmy (VIII.časť)

    Kalendár ochrany lesa – Október

    SPRAVODAJSTVO

    Čas na zmenu? LIGNUMEXPO LES 2016

    OSOBNOSTI

    Ing. Viliam Stockmann –  Jednotka trpezlivosti

    HISTÓRIA

    Vývoj lesného hospodárstva na Slovensku v prvej ČSR (14. časť )

    Viliam Stockmann

    Lesnícky kalendár

    Mária Rošková

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2016/09

    TÉMA

    Je súčasná ťažba dreva vysoká? A aká je jej prognóza?

    Martin Moravčík

    Anketa

    AKTUÁLNE

    Nastal čas konať

    ŠTÁTNE LESY

    Oravský pohár - Drevorubač 2016

    Lesná škola mladých fotografov

    Miriam Turayová

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Ak sa dôsledne dodržiavajú všetky lesnícke postupy, udržateľnosť kvalitného lesa je zabezpečená

    Rozhovor s Ing. Karolom Mutňanským, konateľom Mestských lesov Kremnica

    AKTUÁLNE

    Prečo v lesníctve vo všetkom ustupujeme? (1.časť)

    Rozhovor s Doc. Ing. Jozefom Konôpkom, CSc.

    Akčný plán Národného lesníckeho programu (2. časť)

    Martin Moravčík, Miroslav Kovalčík, Tomáš Bucha

    PRO SILVA

    Tri v jednom

    VEDA A VÝSKUM

    “Smartfón“ – pomocník lesníka?

    Julián Tomaštík ml.

    Kto vlastní lesy v Európe ? (8.časť )

    Zuzana Sarvašová

    Semenárska kontrola informuje

    Dagmar Bednárová

    LOS INFORMUJE

    Invázne organizmy (VII.časť)

    Kalendár ochrany lesa – September

    SPRAVODAJSTVO

    Z domova

    Lesnícky kalendár

    Mária Rošková

    OSOBNOSTI

    Ing. Ignác Mordel –  Minca rozhodla

    HISTÓRIA

    Vývoj lesného hospodárstva na Slovensku v prvej ČSR (13. časť )

    Viliam Stockmann

    Počet článkov:
    2
   • Časopis Letokruhy 2016/07-08

    TÉMA

    Kalamita po dvadsiatich rokoch

    ...na výsledok sme právom hrdí

    Rozhovor s Miroslavom Englerom a Miroslavom Pepichom

    František Štulajter

    ŠTÁTNE LESY

    Deň stromu po pätnástykrát

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Nech štát obmedzuje práva vo svojich lesoch a až potom v neštátnych!

    Rozhovor s Ing. Jaroslavom Dudíkom, riaditeľom Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r.o.

    PRO SILVA

    So svetlom je tu práca veľmi citlivá, dlhodobá a rozvážna

    Igor Viszlai

    AKTUÁLNE

    Akčný plán Národného lesníckeho programu (1. časť)

    Martin Moravčík, Ladislav Kulla, Matej Schwarz

    Lesníctvo jednou z priorít slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie

    Boris Greguška

    Aký máme na Slovensku skutočný stav lesných biotopov európskeho významu?

    Vladimír Šebeň

    LESNÍCKE ŠKOLSTVO

    Re: Odborné vzdelávanie – ako ďalej?

    VEDA A VÝSKUM

    Semenárska kontrola informuje

    Dagmar Bednárová

    INTEGRAL – participatívny prístup pri rozhodovaní o hospodárení v lese a krajine

    Róbert Smreček, Yvonne Brodrechtová, Rudolf Navrátil, Róbert Sedmák, Ján Tuček

    Kto vlastní lesy v Európe ? (7.časť )

    Zuzana Sarvašová

    LESNÁ PEDAGOGIKA

    Prečo byť dnu, keď dobrodružstvo čaká vonku!

    Veronika Jaloviarová

    LOS INFORMUJE

    Invázne organizmy (VI.časť)

    Kalendár ochrany lesa - júl a august

    SPRAVODAJSTVO

    DISKUSIA

    SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV VÝVOJA SLOVENSKÉHO LESNÍCTVA

    Ivan Kolenka

    OSOBNOSTI

    Žijúci klasik

    Peter Kováčik

    HISTÓRIA

    Vývoj lesného hospodárstva na Slovensku v prvej ČSR (12. časť )

    Viliam Stockmann

    Lesnícky kalendár

    Mária Rošková

    Čitateľská súťaž

    Spoločenská rubrika

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2016/06

    TÉMA

    Výberkové hospodárenie v lesoch
    Lesnícke slovo pre 21. storočie

    Anketa

    ŠTÁTNE LESY

    Hrdá bilancia

    Naj Horár 2016

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Nejde to bez lanoviek, ba ani bez ručného spúšťanie dreva!
    Rozhovor s  Ing. Milanom Šlávkom, riaditeľom Mestských lesov Ružomberok

    LESNÍCKE ŠKOLSTVO

    Odborné vzdelávanie, ako ďalej?

    V Tvrdošíne tvrdošijne...

    VEDA A VÝSKUM

    Ako sme si poradili s výchovou duba po jeho hromadnom hynutí v minulosti?

    Projekt ALTERFOR

    Kto vlastní lesy v Európe ?
    Zuzana Sarvašová

    AKTUÁLNE

    Slovensko predsedá paneurópskemu politickému procesu o lesoch -  FOREST EUROPE
    Ľudmila Marušáková

    LOS INFORMUJE

    Kalendár ochrany lesa – Jún

    Invázne organizmy V.

    SPRAVODAJSTVO

    OSOBNOSTI

    Pedant – „stará škola“
    Ján Morong

    HISTÓRIA

    Vývoj lesného hospodárstva na Slovensku v prvej ČSR (11. časť )
    Viliam Stockmann

    Lesnícky kalendár
    Mária Rošková 

    Čitateľská súťaž

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2016/05

    TÉMA

    Výsledky monitoringu lesov

    CERTIFIKÁCIA

    Slovenský systém certifikácie lesov PEFC po jeho druhej revízii

    ŠTÁTNE LESY

    Pro Silva a LESY SR, š. p

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Prioritou sú domáci spracovatelia dreva
    Rozhovor s Marcelom Kollárikom, konateľom Mestských lesov Dobšiná, s.r.o.

    LESNÍCKE ŠKOLSTVO

    56. konferencia ŠVOČ na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene

    Drevorubač junior

    AKTUÁLNE

    Štátna lesnícka politika - jej úlohy, problémy a návrhy riešenia (3.časť)

    Paradoxy ochrany lesa

    Vláda podceňuje strategický význam lesov
    Rozhovor s Ing. Jurajom Vankom z Únie regionálnych vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

    Na horúcu tému – zalesňovanie

    VEDA A VÝSKUM

    Kto vlastní lesy v Európe ? (5.časť )

    LOS INFORMUJE

    Invázne organizmy IV.

    Kalendár ochrany lesa – Máj

    SPRAVODAJSTVO                          

    OSOBNOSTI

    Prof. Vladimír Simanov – „Spomienky starého zbrojnoša“

    HISTÓRIA

    Vývoj lesného hospodárstva na Slovensku v prvej ČSR (10. časť )

    Lesnícky kalendár

    Veľká predplatiteľská súťaž - víťazi

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2016/04

    TÉMA

    Lesnícke dni 2016 - Zelená dekáda- rastieme ďalej!

    Lesnícke dni sú posolstvo

    Anketa

    AKTUÁLNE

    Štátna lesnícka politika - jej úlohy, problémy a návrhy riešenia (2.časť)

    ŠTÁTNE LESY

    Pro Silva a LESY SR, š. p.

    NEŠTÁTNE LESY

    VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME: Kto zaplatí program starostlivosti o lesy?

    LESNÍCKE ŠKOLSTVO

    Rating „AAA“ - Rozhovor s Miroslavom Ďurovičom, riaditeľom Strednej odbornej lesníckej školy

    Stručná história strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici

    AKTUÁLNE

    Aká je budúcnosť európskeho politického rámca pre lesy a lesníctvo?

    VEDA A VÝSKUM

    Kto vlastní lesy v Európe ? (4.časť)

    Semenárska kontrola informuje

    LOS INFORMUJE

    POZOR! VÝSTRAHA! KALAMITA PODKÔRNEHO HMYZU

    Kalendár ochrany lesa - Apríl

    SPRAVODAJSTVO

    OSOBNOSTI

    Ing. Július Burkovský - Lesník & Ochranár

    HISTÓRIA

    Vývoj lesného hospodárstva na Slovensku v prvej ČSR (9. časť )

    Lesnícky kalendár

    Kalendár podujatí

    Čitateľská súťaž

    Počet článkov:
    4
   • Časopis Letokruhy 2016/03

    TÉMA

    Štátna lesnícka politika - jej úlohy, problémy a návrhy riešenia

    EKONOMIKA

    Lesy SR prekročili plánovaný zisk takmer o štvrtinu

    V akom stave je lesnícko – drevársky komplex?

    ŠTÁTNE LESY

    Najaktuálnejším problémom je zlá úroda

    NEŠTÁTNE LESY

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    LESNÍCKE ŠKOLSTVO

    Tradícia zaväzuje
    Rozhovor s Ing. Viliamom Pruknerom, riaditeľom Strednej odbornej lesníckej školy

    História lesníckeho školstva v Liptovskom Hrádku

    VEDA A VÝSKUM

    Semenárska kontrola informuje

    Aká je cena osobitného režimu hospodárenia v lesoch?

    Kto vlastní lesy v Európe ? (3.časť )

    LOS INFORMUJE

    SPRAVODAJSTVO

    OSOBNOSTI

    Ing. Jozef Bielik - Polesný na krásnom modrom Dunaji

    HISTÓRIA

    Vývoj lesného hospodárstva na Slovensku v prvej ČSR (8. časť)

    Lesnícky kalendár

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2016/02

    TÉMA

    Komplexný_prístup

    Medveď hnedý
    Rozhovor s prof. Ing. Ladislavom Paule, PhD.                   

    ŠTÁTNE LESY

    História parku v Topoľčiankach

    NEŠTÁTNE LESY

    Kalamitné plochy
    Ako ich obnovujú v najväčších mestských lesoch na Slovensku?

    LESNÍCKE ŠKOLSTVO

    Pripravili sme do praxe už takmer tridsať operátorov zo Slovenska
    Rozhovor s Mgr. Janom Korbelářom, riaditeľom Českej lesníckej akadémie v Trutnove

    VEDA A VÝSKUM

    Projekt ARANGE

    Projekt HYDROFOR

    Kto vlastní lesy v Európe ? (2.časť )

    LOS INFORMUJE

    DISKUSIA

    Kam smeruje naša ochrana prírody?

    OSOBNOSTI

    Ladislav Alcnauer - Les ako maliarska paleta

    HISTÓRIA

    Vývoj lesného hospodárstva na Slovensku v prvej ČSR ( 7. časť )

    Lesnícky kalendár

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2016/01

    TÉMA

    Nájsť tú správnu cestu
    Novoročný rozhovor s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka prof. Ing. Ľubomírom Jahnátkom, CSc.

    Čo očakávate, že prinesie lesníkom rok 2016?

    Časopis o ľuďoch a pre ľudí. A nielen pre lesníkov

    ŠTÁTNE LESY

    Múzeum, ktoré žije
    Rozhovor s vedúcou LDM vo Zvolene Mgr. Ľubicou Miľanovou

    NEŠTÁTNE LESY

    Kalamitné plochy
    Ako ich obnovujú v najväčších mestských lesoch na Slovensku?

    LESNICKE ŠKOLSTVO

    ... vpred v časoch dobrých aj zlých
    Rozhovor s prof. Dr. Ing. Viliamom Pichlerom, dekanom LF TU vo Zvolene

    Lesnícka fakulta vo Zvolene

    VEDA A VÝSKUM

    Projekt INTEGRAL

    Kvalitný projekt vďaka švajčiarskej podpore

    NLC súčasťou veľkého európskeho projektu „DIABOLO“

    Kto vlastní lesy v Európe?

    LOS INFORMUJE

    SPRAVODAJSTVO

    OSOBNOSTI

    Keď jedno oko sa smeje a druhé plače

    HISTÓRIA

    Vývoj lesného hospodárstva na Slovensku v prvej ČSR (6. časť)

    DISKUSIA
    Čakáme, kým nám doliny zožerie lykožrút...

    Lesnícky kalendár

    Počet článkov:
    3
  • 2015
   Počet článkov:
   0
  • 2014
   Počet článkov:
   0
   • Časopis Letokruhy 2014/11

    ČO NÁS ZAUJALO? Ako v našich lesoch riešime nápravu majetkových krívd?

    NA HORÚCU TÉMU Výsledok po desiatich rokoch experimentovania? Rozvrat!

    O ČOM SA HOVORÍ? Ako chránime mladé lesné porasty pred škodlivými vplyvmi?

    ZÁKLADY LESA Ochrana mladých lesných porastov proti nežiaducej vegetácii

    NEŠTÁTNE LESY Aký je pohľad obecných lesov na využitie potenciálu dreva?

    ŠTÁTNE LESY Zásadný obrat v kvalite sadeníc

    O ČOM SA (NE)HOVORÍ? Jeden z najvyšších trestov za korupciu!

    DISKUSNÉ FÓRUM Pomýlená predstava insitných ochranárov o slovenskej divočine

    BOLI SME PRI TOM Národné lesnícke centrum dôrazne protestuje

    ZO SVETA GPS Viete si vybrať ten najvhodnejší GPS prístroj?

    OBCHOD Obavy o drevárske podniky v strednej Európe

    TECHNIKA Harvester pracuje a v kabíne nikto...!

    Počet článkov:
    5
   • Časopis Letokruhy 2014/09

    ČO NÁS ZAUJALO Aký je súčasný stav lesného hospodárstva?

    ROZHOVOR „Vsádzam na zdravý sedliacky rozum“

    ŠTÁTNE LESY Pretlak dreva, ktoré si ťažko nájde domáci trh

    NEŠTÁTNE LESY Za okrúhlym stolom na tému „päť tém urbárov“

    VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME Ako sa bude uplatňovať zákon o pozemkových spoločenstvách?

    PREDSTAVUJEME VÁM Čo prináša značka DYAS na Slovensko?

    OCHRANA LESA Ako sme na tom s prípravkami na ochranu rastlín

    O ČOM SA (NE)HOVORÍ Pozor na invázne druhy hmyzu a rastlín

    PESTOVANIE LESA Akými problémami žijú škôlkari?

    DISKUSNÉ FÓRUM Kontroluje dnes niekto lesy?

    BOLI SME PRI TOM Navštívili sme lesnícky veľtrh v Mníchove

    Počet článkov:
    4
   • Časopis Letokruhy 2014/07

    O ČOM SA HOVORÍ Ako postupovať pri spracovaní vetrovej kalamity Žófia?

    NA AKTUÁLNU TÉMU Aké významné kalamity v posledných rokoch postihli naše lesy?

    OCHRANA LESA Lesnícky význam a rozšírenie lykožrúta smrekového

    OHRANA LESA Aký očakávame výskyt hubových ochorení v roku 2014?

    VY SA PÝTETE, MY ODPOVEDÁME Aké zmeny priniesla novela zákona o lesoch?

    ŠTÁTNE LESY Ako vplýva legislatíva ochrany prírody na stav lesa? Lokálne víťazstvo, alebo prehra systému?

    NEŠTÁTNE LESY Skúsenosti s veternou kalamitou v mestských lesoch Spišská Belá

    ZO SVETA GPS Predstavujeme vám rôzne typy GPS prijímačov

    DISKUSNÉ FÓRUM Šanca pre nový začiatok

    OBCHOD V strednej Európe máme celosvetovo najvyššie náklady

    TECHNIKA Najnižšia cena nebýva „výhrou“!

    Počet článkov:
    6
   • Časopis Letokruhy 2014/05

    NA AKTUÁLNU TÉMU Akčný plán využitia potenciálu dreva

    ROZHOVOR Keď rozdielnosť názorov naštrbuje našu jednotu...

    ČO NÁS ZAUJALO? Starostlivosť o lesy je na nízkej úrovni

    O ČOM SA HOVORÍ? Čo umožňujú právne predpisy pri kalamitách?

    VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME Ako postupovať pri zámenách lesných pozemkov?

    NA HORÚCU TÉMU Ako ďalej v hospodárskej úprave lesov?

    ŠTÁTNE LESY Štvrťstoročie prírode blízkeho pestovania lesa

    NEŠTÁTNE LESY Počas 20-ročnej existencii vysadili 7,5 milióna sadeníc!

    DISKUSNÉ FÓRUM Na tému – odborný lesný hospodár

    BOLI SME PRI TOM Najväčší lesnícky sviatok opäť po dvoch rokoch

    OBCHOD Sklady totálne preplnené palivovým drevom

    Počet článkov:
    4
   • Časopis Letokruhy 2014/03

    ROZHOVOR Aká je súčasnosť a prognózy zdravotného stavu lesov?

    O ČOM SA HOVORÍ Ako je to zo zákonom o pozemkových spoločenstvách?

    ČO NÁS ZAUJALO Nie kladivo na lesomajiteľov, ale účinná pomôcka...

    O ČOM SA (NE)HOVORÍ Komu slúži mŕtvy les?

    ZÁKLADY LESA Kvalita zdroja lesného reprodukčného materiálu je zvlášť dôležitá

    ŠTÁTNE LESY Aký bol rok 2013 v obchode s drevom?

    PREDSTAVUJEME VÁM DYAS – kvalita, ktorá sa vypláca

    OCHRANA LESA Lykožrút lesklý - staronový škodca smrekových lesov

    DISKUSNÉ FÓRUM Na horúcu tému – výhercovia verejných obstarávaní

    OBCHOD „Drevoturistiku“ môžeme vidieť v celej Európe

    ZAZNAMENALI SME Vlastníci lesov môžu žiadať o podporu

    ZO SVETA GIS Les (ako) na dlani

    Počet článkov:
    7
   • Časopis Letokruhy 2014/01

    ČO NÁS ZAUJALO? Prekvapenie a zdesenie, bezmocnosť a hnev

    NA HORÚCU TÉMU Aká je prognóza produkčných možností lesov Slovenska?

    O ČOM SA HOVORÍ? Programy starostlivosti o lesy - a vlastník lesa

    O ČOM SA (NE)HOVORÍ? Veda, výskum, inovácie – v čom je hlavný problém?!

    ŠTÁTNE LESY Odvody do štátu nemajú vplyv na pestovanie lesa

    NEŠTÁTNE LESY Úloha štátu zostáva len v deklaratívnej rovine!

    PESTOVANIE LESA Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa

    LES A ŽIVOT Jedinou perspektívou je racionálne využívanie lesov

    NA AKTUÁLNU TÉMU Čo obsahuje nová vyhláška o lesnej hospodárskej evidencii?

    NÁVRATY PO ROKOCH Časopis LES (Poľana) sa blíži k svojmu 70. výročiu!

    DISKUSNÉ FÓRUM Ochrana prírody sa musí robiť s chladnou hlavou

    OBCHOD Je omyl, že drevo z dovozu je lacnejšie než domáce

    VEREJNÉ DRAŽBY DREVA Slovenské drevo zdobí banky na Wall Street...

    Počet článkov:
    7
  • 2013
   Počet článkov:
   0
   • Časopis Letokruhy 2013/11

    ČO NÁS ZAUJALO? Neporušujeme základný princíp hospodárenia v lesoch?

    NA HORÚCU TÉMU Čo ohrozuje existenciu lesov a lesníctva?

    NA AKTUÁLNU TÉMU Európska únia má novú stratégiu pre lesy

    O ČOM SA HOVORÍ? Prepíše vláda rekordný počet chránených území?

    O ČOM SA (NE)HOVORÍ? Ako hodnotiť a oceňovať ekosystémové služby lesov?

    ŠTÁTNE LESY Míňame čas, peniaze a energiu v „zákopovej“ vojne dvoch koncepcií

    VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME K novele zákona o pozemkových spoločenstvách

    ZÁKLADY LESA Storočnica Dobročského pralesa

    DISKUSNÉ FÓRUM Vinník – zver, poľovníci, poľnohospodári?

    ZAZNAMENALI SME Zjednotenie bolo jediným možným riešením!

    Počet článkov:
    6
   • Časopis Letokruhy 2013/09

    ČO NÁS ZAUJALO? Ako ďalej s Naturou 2000?

    VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME Čo prinesie zákon o pozemkových spoločenstvách vlastníkom lesov?

    NA HORÚCU TÉMU Kam chceme dostať poľovníctvo na Slovensku?

    OCHRANA LESA Aké sú škody zverou priamo v praxi?

    ZÁKLADY LESA Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2013

    ŠTÁTNE LESY Prírode blízkym spôsobom aj v smrečinách

    O ČOM SA (NE)HOVORÍ? Slovensko je lídrom v zásobách odumretého dreva v Európe!

    O ČOM SA HOVORÍ? Dohoda v nedohľadne?

    ZAZNAMENALI SME Dôležitá „vitamínová injekcia“ pre lesné hospodárstvo

    OBCHOD Lenzing nakupuje vlákninu na Slovensku už 50 rokov!

    DISKUSNÉ FÓRUM Akými problémami žijú vlastníci lesov?

    Počet článkov:
    5
   • Časopis Letokruhy 2013/07

    Vydanie je venované prezentácii lesníckej vedy a výskumu, ktoré majú na území Slovenska už 115. výročie!

    Máme jasnú ambíciu – byť v lesníctve pilierom vzdelanosti a odbornosti

    Výrazný posun profesionality lesníckeho výskumu v medzinárodnom prostredí

    Aplikovaný lesnícky výskum a význam jeho výsledkov pre prax

    Aká je hodnota vybraných ekosystémových služieb lesa?

    Čo prezrádza monitoring zdravotného stavu lesov na Slovensku?

    Aké sú alternatívy obhospodarovania lesov pri využívaní ich funkcií?

    Lesnícky GIS a jeho elektronické služby pre štátnu správu, vlastníkov a obhospodarovateľov lesov

    Aké sú možnosti ochrany lesa proti škodám zverou?

    Význam umelej obnovy pri rekonštrukciách smrečín

    Aké je poslanie Lesníckej ochranárskej služby na Slovensku?

    Podkôrny hmyz – pretrvávajúca hrozba smrečín Slovenska. Aké sú dôvody?

    Možnosti a perspektívy metód diaľkového prieskumu Zeme pre lesnícku prax

    Pripomíname si 90 rokov od zriadenia Ústredného riaditeľstva Štátny lesov a majetkov v Prahe... až po Lesy SR v Banskej Bystrici

    Predaj buka je celoeurópskym problémom

    ... aby sme pôdu, korene a mladinu maximálne chránili pred poškodením

    Vysoká spoľahlivosť a nízke náklady v najťažších podmienkach

    Počet článkov:
    4
   • Časopis Letokruhy 2013/05

    MPRV SR Akými zmenami prechádza lesnícka legislatíva?

    ČO NÁS ZAUJALO? Prečo to v Čechách išlo a na Slovensku to nejde?

    O ČOM SA HOVORÍ? Chceme na Slovensku prečistky v smrečinách?

    ŠTÁTNE LESY Ako hodnotíme vývoj kalamity v smrečinách?

    NEŠTÁTNE LESY Poučíme sa z národnej lesníckej tragédie?

    O ČOM SA (NE)HOVORÍ? Odmietajú spoločnú legislatívu o reprodukčnom materiáli

    VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME Čo prinesie zákon o pozemkových spoločenstvách?

    OCHRANA LESA Ako zastaviť odumieranie borovíc na Záhorí?

    OBCHOD Rakúsko je po Číne druhým najväčším dovozcom dreva na svete

    VEREJNÉ DRAŽBY DREVA Najvyšším rekordérom bol javor horský...

    ZAZNAMENALI SME Rokovala Slovenská lesnícka komora

    Počet článkov:
    5
   • Časopis Letokruhy 2013/03

    ROZHOVOR Spájame a obhajujeme záujmy lesníkov a vlastníkov lesa

    ČO NÁS ZAUJALO? Smrek obyčajný verzus zmena klímy – ako ďalej?

    O ČOM SA (NE)HOVORÍ? Pôvodnosť slovenských lesov? Nazývajme veci pravými menami!

    ŠTÁTNE LESY Už je tomu 90 rokov, čo spustili prvú lúštiareň

    ZÁKLADY LESA Na prvom mieste výškový prenos lesného reprodukčného materiálu

    NEŠTÁTNE LESY Aká je vhodná stratégia pre vlastníkov lesov?

    VIETE, ŽE...? Čo sa zmení novým zákonom o pozemkových spoločenstvách?

    TECHNIKA Aké sú trendy mechanizácie v lesoch?

    VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME Na otázky čitateľov odpovedá náš odborný spolupracovník

    OBCHOD Keď nepomôže ani súdna cesta

    DRAŽBY DREVA Je to o cenných sortimentoch, kde cenu tvorí kvalita

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2013/01

    ROZHOVOR S generálnym riaditeľom Ing. Jánom Mizerákom

    ŠTÁTNE LESY Krízy prichádzajú aj odchádzajú, no naše lesy musia zostať

    NA AKTUÁLNU TÉMU Aké sú priority lesníctva Slovenska do roku 2020?

    O ČOM SA HOVORÍ? Čo ohrozuje drevoprodukčné možnosti našich lesov?

    O ČOM SA (NE)HOVORÍ? Lesy – štít voči klimatickým zmenám

    ČO NÁS ZAUJALO? Keď pohár trpezlivosti pretečie...

    OCHRANA LESA Nová metóda ochrany pred tvrdoňom smrekovým

    VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME Ako sa zohľadňujú prioritné požiadavky vlastníkov lesov?

    DISKUSNÉ FÓRUM Ochranca prírody – nepriateľ lesníka?

    VEREJNÉ DRAŽBY DREVA Zaznamenali sme najväčšiu dražbu dreva na Slovensku!

    Počet článkov:
    6
  • 2012
   Počet článkov:
   0
   • Časopis Letokruhy 2012/11

    INFO MPRV SR Lesnícky pohľad a manažment lesov v chránených územiach

    ČO NÁS ZAUJALO? Pralesy na Slovensku. Aký je ich súčasný stav a aké sú fakty?

    O ČOM SA HOVORÍ? Sú rubné doby vysoké alebo nízke?

    PESTOVANIE LESA Kde hľadať základné východiská pestovania lesa?

    ZÁKLADY LESA Zalesňovanie nelesných pôd na Slovensku. Poučíme sa?

    OCHRANA LESA Akým vývojom prešla a kam smeruje ochrana lesa?

    ŠTÁTNE LESY Zhovárame sa s rozvojovo-technickým riaditeľom Lesov SR

    O ČOM SA (NE)HOVORÍ? Výberkové hospodárenie si rozhodne zaslúži väčšiu pozornosť

    BOLI SME PRI TOM Najstaršie štúdium na svete!

    DISKUSNÉ FÓRUM Na horúcu tému – verejné obstarávanie

    VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME Ako pokračuje príprava zákona o pozemkových spoločenstvách?

    Počet článkov:
    5
   • Časopis Letokruhy 2012/09

    INFO MPRV SR Hospodárska úprava lesov 250-ročnou súčasťou lesníctva

    Štátna správa lesného hospodárstva z pohľadu jej vývoj až po súčasnosť

    O ČOM SA HOVORÍ? Uplatňovanie zásad dlhodobého a trvalého rozvoja lesov na Slovensku

    ŠTÁTNE LESY Princípy ochrany prírody a slovenská realita

    NEŠTÁTNE LESY Výskum má pomôcť majiteľom neštátnych lesov

    DISKUSNÉ FÓRUM Na horúcu tému – verejné obstarávanie

    ZAZNAMENALI SME Lykožrútová kalamita nabrala druhý dych

    BOLI SME PRI TOM Žena do lesa patrí...

    OBCHOD Verejné dražby dreva

    ČO NÁS ZAUJALO? Hynutie borovice na Slovensku

    NÁVRATY PO ROKOCH Šesť kníh života profesora Papánka

    PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA Čerpanie eurofondov do lesníctva

    Počet článkov:
    6
   • Časopis Letokruhy 2012/07

    INFO MPRV SR Zhovárame sa s generálnym riaditeľom Ing. Ján Mizerákom

    INFO MPRV SR Lesy vo vlastníctve neštátnych subjektov

    ČO NÁS ZAUJALO? Ako ďalej v štátnej lesníckej politike

    ZÁKLADY LESA Obnova lesa na Slovensku

    ŠTÁTNE LESY Nový generálny riaditeľ chce podnik premeniť na modernú firmu

    NEŠTÁTNE LESY Podpora vláde, ale terčom kritiky dane a odvody

    O ČOM SA HOVORÍ Združenie lesných škôlkarov Slovenska obnovilo svoju činnosť

    O ČOM SA NEHOVORÍ Tri roky márneho čakania!

    ZO SVETA Slovenský horár v Patagónii

    OCHRANA LESOV Aké sú oblasti ohrozenia zverou na Slovensku?

    BOLI SME PRI TOM Zadržme vodu a splaveniny z lesa!

    Počet článkov:
    5
   • Časopis Letokruhy 2012/05

    ROZHOVOR Za mnou nestoja záujmy mocných, ale vlastné príbehy a svedomie

    INFO MPRV SR Aký je zdravotný stav lesov a jeho prognóza?

    O ČOM SA HOVORÍ? Ako ďalej s vážnym problémom statiky smrečín?

    ŠTÁTNE LESY Aký by mal byť lesný štátny podnik?

    NEŠTÁTNE LESY Potrebujeme úplne nový zákon!

    DISKUSNÉ FÓRUM Na horúcu tému „Kam kráčaš slovenské lesníctvo?“

    PREDSTAVUJEME VÁM Revitalizácia 250-ročného tajchu

    OBCHOD ... drevo aspoň za vlákninovú cenu

    NÁVRATY PO ROKOCH Sto rokov od narodenia profesora Papánka

    OCHRANA LESA Mníška veľkohlavá – najvýznamnejší škodca listnatých drevín

    Počet článkov:
    5
   • Časopis Letokruhy 2012/03

    Kam kráčaš slovenské lesníctvo?

    V akom stave sa nachádza lesníctvo a naše lesy?

    Štátna podpora do lesov – pochopí Brusel slovenských lesníkov?

    Aký je vývoj cien dreva a ich vplyv na lesnícke tržby?

    Vlastníci lesov v kontexte s predčasnými voľbami

    Na začiatku pestovateľského roka – otázky a odpovede

    Lesy SR s rekordným ziskom

    Čo by som poradil novému ministrovi životného prostredia?

    Keď lesníkom zostávajú oči pre plač a čo ochranárom nevadí?

    Ako zachovať genetické zdroje lesných drevín?

    Lesné požiare aktuálnou témou

    Šanca vidieť to v lese iba raz za štyri roky!

    Počet článkov:
    6
   • Časopis Letokruhy 2012/01

    NA HORÚCU TÉMU Kam kráčaš slovenské lesníctvo?

    NOVOROČNÝ ROZHOVOR Je to beh na dlhé trate

    O ČOM SA (NE)HOVORÍ? Aké sú dopady návrhu zákona o ochrane prírody na lesy Slovenska?

    ŠTÁTNE LESY Obchodná politika a jej vplyv na finančné toky štátneho podniku

    NEŠTÁTNE LESY Pozemkové spoločnosti sa registrujú, aby mohli v lesoch legálne ťažiť

    ČO NÁS ZAUJALO? Keď chcete rúbať, argumenty chýbajú

    BOLI SME PRI TOM Renesancia lesníckych meliorácií a hradenia bystrín?

    O ČOM SA HOVORÍ? Cesta do Ria...

    PORADŇA OCHRANY LESA Nebezpečný vplyv inváznych druhov na naše lesné ekosystémy

    NÁVRATY PO ROKOCH Najstaršia lesnícka vzdelávacia inštitúcia už 215-ročná

    DISKUSNÉ FÓRUM Ako ďalej s financovaním lesného hospodárstva?

    Počet článkov:
    9
  • 2011
   Počet článkov:
   0
   • Časopis Letokruhy 2011/11

    NA HORÚCU TÉMU Kam kráča slovenské lesníctvo?

    ROZHOVOR Nemusíme so všetkým súhlasiť, ale spájať nás musí spoločná vízia

    O ČOM SA HOVORÍ Zmeny v novej vyhláške o lesnej hospodárskej evidencii

    NEŠTÁTNE LESY Nájde konečne niekto odvahu zrušiť socializmus v lesoch?

    VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME Ako ďalej s novým zákonom o ochrane prírody a krajiny?

    PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA Aké je čerpanie eurofondov z pohľadu živnostníka,

    DISKUSNÉ FÓRUM V našom internetovom fóre už vyše 3 tisíc diskusných príspevkov!

    Počet článkov:
    4
   • Časopis Letokruhy 2011/09

    NA HORÚCU TÉMU Kam kráčaš slovenské lesníctvo? ... alebo ako zabezpečiť funkčnosť lesníctva na Slovensku v dlhodobom horizonte?

    ČO NÁS ZAUJALO? Ako je lesné hospodárstvo pripravené na hospodársku krízu?

    SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA Ako ďalej s odborným lesným hospodárom?

    O ČOM SA HOVORÍ? Pomôže lesníkom presadenie verejného záujmu o ochrane lesov do legislatívy?

    ROZHOVOR s generálnym riaditeľom Národného lesníckeho centra Zvolen

    VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME Ako podporiť petíciu „Za spravodlivú a ekonomicky udržateľnú ochranu prírody“?

    PESTOVANIE LESA Zvyšuje sa podiel nových technológií v produkcii krytokorenného sadbového materiálu

    ZAZNAMENALI SME „Rádioaktívne“ čučoriedky?

    LESNÍCTVO A EÚ Európa smeruje /konečne/ k právnej záväznej dohode pre lesy

    ŠTÁTNE LESY Šesťdesiatka v tradičnom lesníckom lone Čierneho Balogu

    MEDZINÁRODNÝ ROK LESOV Lesníci v parlamente

    PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2007-2013 Pripravuje sa vypísanie výzvy na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa Opatrenia 1.2 „Pridávanie hodnoty do produktov...“

    KALENDÁRIUM VLASTNÍKA LESA Aké povinnosti čakajú vlastníka a obhospodarovateľa lesa v tomto období?

    OBCHOD Poslednú krízu sme prekonali a ďalšej sa neobávame

    Počet článkov:
    5
   • Časopis Letokruhy 2011/07

    NA HORÚCU TÉMU Čo prinesie urbárnikom nový zákon?

    NEŠTÁTNE LESY Aké sú priority vlastníkov lesov?

    O ČOM SA HOVORÍ? Vychovávame smrekové porasty dostatočne intenzívne?

    ŠTÁTNE LESY Ako lesníci z Námestova zápasia s podkôrnikovou kalamitou...

    OCHRANA LESA Lykožrút sa púšťa do najkrajších klenotov Tatier!

    SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA Ako ďalej s odborným lesným hospodárom?

    MEDZINÁRODNÝ ROK LESOV 2011 Prezentácia práce lesníkov v každom kúte Slovenska

    DISKUSNÉ FÓRUM Aké sú skúsenosti s lesnícko-environmentálnymi platbami?

    OBCHOD TECHNIKA Nový trend – osemkolesové harvestery Najširší sortiment novej generácie strojov na lesníckom trhu Na podmáčané pôdy? Jedine lanovkou!

    PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2007-2013 O tom ako sa stať úspešným žiadateľom o nenávratný príspevok z EÚ

    Počet článkov:
    4
   • Časopis Letokruhy 2011/05

    ROZHOVOR Je nesprávne úžitky brať a povinnosti odkladať do budúcnosti

    DIALÓG Šetriť áno, ale nie úkor lesa

    NEŠTÁTNE LESY My vieme, že máme pravdu, len čakáme, kedy na to prídete!

    ČO NÁS ZAUJALO? Uvedomme si, kam až siahajú následky obmedzení hospodárenia v lesoch!

    O ČOM SA HOVORÍ? Najhorúcejšou témou neštátne lesy

    OCHRANA LESA Aká je súčasnosť a prognóza zdravia našich lesov?

    ZAZNAMENALI SME Na horúcu tému – smrečiny

    VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME Ako je to s členstvom v urbariáte?

    DISKUSNÉ FÓRUM Odborný lesný hospodár – ako ďalej?

    OBCHOD Kto má váš les obhospodarovať? Lykožrút alebo lesník?

    PREDSTAVUJEME VÁM Najlepší výber GIS technológií v lesníctve

    Počet článkov:
    2
   • Časopis Letokruhy 2011/03

    NA AKTUÁLNU TÉMU Nový zákon o reprodukčnom materiáli

    ROZHOVOR Zjednoduší alebo skomplikuje nám život nový zákon?

    ŠTÁTNE LESY Máme kvalitné sadenice? A dokážeme ich efektívne využívať?

    O ČOM SA /NE/HOVORÍ? Ako je to s uplatnením absolventov na trhu práce?

    ČO NÁS ZAUJALO? Je to s našim pestovaním ozaj zlé?

    NEŠTÁTNE LESY Postavme ochranu prírody na reálne základy!

    O ČOM SA HOVORÍ? Ako majú postupovať vlastníci lesov...?

    SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA Ako ďalej v našej komore?

    VÝSKUM A PRAX Technológie premeny smrečín na stabilnejšie lesy priamo v teréne

    DISKUSNÉ FÓRUM Áno, nastal čas radikálneho upratovania!

    PREDSTAVUJEME VÁM Chcete mať vo svojom lese všetko pod kontrolou?

    CENY DREVA Najnovší vývoj cien dreva v stredoeurópskom priestore

    NA HORÚCU TÉMU Ako ďalej s odborným lesným hospodárom?

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2011/01

    ROZHOVOR Úspech nie je v tom, koľko prijmeme programových dokumentov, ale v schopnosti nájsť financie na ich realizáciu

    NA AKTUÁLNU TÉMU Hlavné úlohy lesného hospodárstva v roku 2011

    ŠTÁTNE LESY Ako ďalej v LESOCH SR?

    ČO NÁS ZAUJALO? Nastal čas radikálneho upratovania!

    O ČOM SA HOVORÍ? Quovadis lesníctvo?

    O ČOM SA /NE/HOVORÍ? Kapitálové spoločnosti v lesnícko-drevárskom komplexe

    OCHRANA LESA V akej zdravotnej kondícii sú lesy na Slovensku?

    ZÁKLADY LESA Kam smeruje prírode blízke obhospodarovanie lesa?

    DISKUSNÉ FÓRUM Zobuďme sa, lesníci v spoločnej Európe!

    OBCHOD Materiálne drevo musíme uprednostniť pred energetickým

    TECHNIKA Vývoj od prvých po dnešné super harvestery

    NÁVRATY PO ROKOCH Pripomíname si 17O. výročie úmrtia J.D.Matejovie

    POZÝVAME VÁS Veľtrhy a výstavy v roku 2011

    Počet článkov:
    4
  • 2010
   Počet článkov:
   0
   • Časopis Letokruhy 2010/11

    ROZHOVOR Efektivita štátneho podniku závisí od miery zasahovania štátu

    NA AKTUÁLNU TÉMU Pokúsime sa zmeniť veci, ktoré lesníckemu centru škodia

    NEŠTÁTNE LESY Keď nepomáhajú argumenty ani slušný dialóg...

    NÁRODNÉ PARKY Prírode sme len pomocníkmi. Tam, kde sama nestačí...

    O ČOM SA HOVORÍ? Ekologická služba lesníkov spoločnosti áno, ale zadarmo!

    O ČOM SA /NE/HOVORÍ? Prečo sú dôsledky vetrovej kalamity hrozivejšie než sme čakali?

    ČO NÁS ZAUJALO? Potrebujeme výskum v ochrane lesa?

    OCHRANA LESA Ako znižovať škody zverou?

    NA HORÚCU TÉMU Ako predísť špekuláciám pri manipulácii s drevnou hmotou?

    OBCHOD Trh sa musí vyčistiť, inak nezarobí nikto!

    SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA Slováci nestrácajú kontakt s lesníckym svetom

    DISKUSNÉ FÓRUM Aký si vytvára verejnosť obraz o lesníctve?

    ZAZNAMENALI SME Profesor Miroslav M. Grandtner, významný svetový lesník a ekológ

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2010/09

    ROZHOVOR Naprávanie chýb je bolestivejšie než prevencia

    NA AKTUÁLNU TÉMU Predpokladaný a skutočný priebeh hospodárskej krízy v lesníctve

    NA HORÚCU TÉMU Kde hľadať zdroje financovania lesníctva?

    ČO NÁS ZAUJALO? Klimatická zmena zvýši ohrozenie lesov škodlivými vplyvmi

    O ČOM SA HOVORÍ? Pestovanie energetických porastov a aké sú kalkulácie nákladov na výrobu lesnej štiepky?

    NEŠTÁTNE LESY Aké sú možnosti riešenia ochrany prírody?

    PESTOVANIE LESA Využime prírode blízke spôsoby aj v smrečinách!

    DISKUSNÉ FÓRUM Zelená kniha vyvoláva v rámci lesníctva v EÚ mnohé otázniky

    OCHRANA LESA Nové druhy škodlivého hmyzu na Slovensku

    SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA Ochrana prírody je pre lesníka pojem dôverne známy...

    OBCHOD Keď si buková vláknina udrží kvalitu až tri roky...

    BOLI SME PRI TOM Aké novinky zo sveta lesnej techniky priniesol INTERFORST 2010?

    Počet článkov:
    5
   • Časopis Letokruhy 2010/07

    ROZHOVOR Slovenská lesnícka komora: Je najvyšší čas, aby sme sa zjednotili!

    O ČOM SA HOVORÍ? Vlastníci lesov: Trendy, ktoré nás mimoriadne znepokojujú!

    ČO NÁS ZAUJALO? EKOlogické zachovania podstaty lesov a EKOnomické prežitie ľudí

    NA AKTUÁLNU TÉMU Ako využiť inventarizáciu a monitoring lesov SR?

    O ČOM SA NEHOVORÍ? Voda – budúci zdroj príjmu lesného hospodárstva?

    MAPUJEME PRÁCU LESNÝCH ÚRADOV Čo zistil štátny dozor v ochrane /nielen/ smrečín?

    NEŠTÁTNE LESY Ako zohľadňuje súčasné právo záujmy vlastníkov lesov?

    EKONOMIKA VIDIERKA Príležitosti a bariéry ochrany prírody a krajiny pre prežitie vidieka

    LESNÍCTVO A EÚ Ministerské konferencie o ochrane lesov v Európe

    OBCHOD Keď doprava je už drahšia než hodnota dreva...

    BOLI SME PRI TOM Pokračuje tradícia stretnutí žien-lesníčok z rôznych kútov sveta!

    POZÝVAME VÁS Nezabudnite prísť na jubilejný 2. ročník Dní Sv. Huberta!

    Počet článkov:
    5
   • Časopis Letokruhy 2010/05

    ČO NÁS ZAUJALO? Aká je globálna predstava o smerovaní lesníctva na roky 2010-2014?

    ANKETA Čo by mala podľa vás spraviť nová vláda pre lesné hospodárstvo ako prvé?

    NA AKTUÁLNU TÉMU Ako ekonomicky realizovať mimoprodukčné funkcie lesa?

    VIETE, ŽE...? Ako slúži zdravie našim lesom? ZÁKLADY LESA Nový zákon o reprodukčnom materiáli

    VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME Čo sleduje zelená kniha prijatá Európskou komisiou?

    VYSKUM A PRAX Nepodceňujme podkôrnika dubového!

    O ĆOM SA HOVORÍ? Projektová ochrana lesov okolo 5. stupňa územnej ochrany

    O ČOM SA /NE/HOVORÍ? Aké sú praktické skúsenosti lesníkov s NATURA 2000 v NAPANT-e?

    ŠTÁTNE LESY Čo hovoria čísla o hospodárení v š.p. Lesy SR?

    BOLI SME PRI TOM Lesnícke dni už po štvrtýkrát obleteli Slovenskom!

    OBCHOD Lenzing AG kúpil Biocel Paskov v Českej republike

    VEDA A VÝSKUM Nezabúdajme na hydraulické systémy

    FÓRUM O LESE Čo vidíme vo svojom zrkadle? /časť II./

    ČO NÁS TEŠÍ? Za nami je už jubilejná 50. konferencia ŠVOČ!

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2010/03

    ROZHOVOR Čo môže očakávať prax od lesníckeho výskumu?

    DIALÓG s Prof. Ing. Júliusom Novotným, CSc.

    NA AKTUÁLNU TÉMU Aké máme možnosti dostať lesníctvo z krízy?

    ČO NÁS ZAUJALO? Keď odporúčania vedcov majú cenu zlata

    O ČOM SA /NE/HOVORÍ? Len v Beskydách je ročná strata vyše 8 miliónov eur!

    VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME Ako založiť pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou?

    VIETE, ŽE...? Ako sme pripravení na klimatickú zmenu?

    O ČOM SA HOVORÍ? Pokiaľ nevyriešime financovanie, problémy budú pretrvávať

    NEŠTÁTNE LESY Štát môže zaťať sekeru. Ale urbárnikom stratu nik nedorovná!

    MESTSKÉ A OBECNÉ LESY Prezident Združenia obecných lesov SR: „Preberme sa!“

    PRÍBEHY ZO ŽIVOTA Lesy štátne alebo neštátne? Vždy je to o ľuďoch...

    CERTIFIKÁCIA LESOV Aké sú programové ciele PEFC?

    ZAZNAMENALI SME Stretli sa špecialisti na ochranu lesa z ČR, SR a Poľska

    OBCHOD Len ceny bukovej vlákniny zostávajú rovnaké

    CENY DREVA Aktuálny pohyb cien dreva v stredoeurópskom priestore

    TECHNIKA Keď rodinu živí harvester...

    KDE VŠADE NÁJDEME LESNÍKOV? Počúvajme viac lesníkov, ktorí s horou žijú

    POZÝVAME VÁS Na svetový lesnícky veľtrh INTERFORST do Mníchova

    DISKUSNÉ FÓRUM Cesta od prezidenta po zákon

    POUČÍME SA? Ako sa robí obrat v hospodárení?

    DISKUTUJME... Lesníctvo a - dotácie

    Počet článkov:
    5
   • Časopis Letokruhy 2010/01

    PRÍHOVOR dekana Lesníckej fakulty TU Zvolen

    VIETE, ŽE...? Ako sú na tom slovenské lesy?

    O ČOM SA /NE/HOVORÍ? Mŕtvy les, dobrý les? /problém podkôrnikovej kalamity

    ROZHOVOR s námestníkom generálneho riaditeľa a vedúceho odboru lesného hospodárstva Organizácie spojených národov /FAO/

    BOLI SME PRI TOM Zo Svetového lesníckeho kongresu v Buenos Aires

    DIALÓG s generálnym riaditeľom Vojenských lesov a majetkov

    NA AKTUÁLNU TÉMU Ako ďalej v hospodárskej úprave lesov?

    Z LESNÍCKEJ PREVÁDZKY Ako von zo začarovaného kruhu? /diskusia/

    ČO NÁS ZAUJALO? Ušetríme až 50 percent nákladov! /zalesňovanie holín/

    VÝSKUM A PRAX Výskumníci priamo „na mieste činu“ /pomoc prevádzke/

    VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME Môžeme byť spokojní s transformáciou vlastníckych vzťahov k lesných pozemkom?

    ZÁKLADY LESA Smrekovec – perspektívna drevina na obnovu lesa

    NEŠTÁTNE LESY Združenie obecných lesov má už desať rokov... Lesy s vysokou schopnosťou prirodzenej obnovy

    OBCHOD V roku 2010 bude pokračovať nie najlepší trend

    PRÍBEHY ZO ŽIVOTA Ako sprevádzkovať elektráreň na drevnú biomasu?

    DISKUSNÉ FÓRUM Podkôrnik smrekový ako trvalý problém...

    NÁVŠTEVA Švédski lesníci v slovenských lesoch

    HISTORICKÝ KALENDÁR POZVANIE na II. medzinárodnú konferenciu vlastníkov lesov

    Počet článkov:
    6
  • 2009
   Počet článkov:
   0
   • Časopis Letokruhy 2009/11

    ROZHOVOR: Témy, ktoré dlhodobo trápia lesníctvo...

    ČO NÁS ZAUJALO? Ako svetová kríza ovplyvnila ekonomiku lesného hospodárstva Slovenska?

    NA AKTUÁLNU TÉMU: Kde sa nachádza a kam smeruje Národné lesnícke centrum?

    O ČOM SA HOVORÍ? Na tému nový zákon o poľovníctve

    O ČOM SA /NE/HOVORÍ? Prezenty nahradili peniaze

    ŠTÁTNE LESY: Nielen prirodzené zmladenie, ale aj kvalitné sortimenty!

    LESNÉ ŠKOLKÁRSTVO: Vyššia cena... ale potom už len samé výhody

    PESTOVANIE LESA: Výchova bukových porastov z pohľadu súčasných poznatkov

    OCHRANA LESA: Škody zverou... alebo, aký je ich vývoj?

    OBCHOD: Hrozí, že EÚ zničí sama svoj vlastný priemysel!

    HORÚCI DIALÓG: „Ďakujem Bohu, že som našiel silu odolať ponúkam...“

    LESNÍCKA INFORMATIKA: Poľovnícky informačný systém už naostro

    NAŠA ANKETA: Smrek už nič nezachráni...

    Počet článkov:
    6
   • Časopis Letokruhy 2009/09

    ZÁKLADY LESA: Aký máme genofond lesných drevín?

    NA AKTUÁLNU TÉMU: Čo si o slovenskej ochrane prírody myslia vlastníci lesov?

    ČO NÁS ZAUJALO? Keď vláda vzala podnikanie do vlastných rúk...

    VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME: Akú podobu bude mať zákon o pozemkových spoločenstvách?

    NÁŠ ROZHOVOR: Získa štát a zároveň aj privátny sektor!

    O ČOM SA HOVORÍ: Karta sa obracia?

    PESTOVANIE: Energetické porasty na stotisíc hektároch!

    DISKÚSNE FÓRUM: Na tému – „Vlastník lesa a výskum“

    KOMENTÁR: Keď len prirodzené zmladenie nestačí

    ZAZNAMENALI SME: Semenoles v prestížnom klube o Vetrová kalamita neustupuje. Naopak! o Poľovnícky nováčik s dlhšou praxou o

    OBCHOD: Keď istota platieb je samozrejmosťou!

    LESNÍCKA NOVINKA: Družicové snímky lesných porastov už aj pre širokú verejnosť!

    LESNÍCTVO A EÚ: Metódy oceňovania verejnoprospešných funkcií lesov v štátoch EÚ

    CENY DREVA: Vývoj cien dreva v stredoeurópskom priestore

    NÁVRATY PO ROKOCH: Horárska štafeta v zostave otec, syn, vnuci...

    HISTORICKÝ KALENDÁR

    POZÝVAME VÁS: Pozvánka na odborný veľtrh DREVO + LES do Nitry

    Počet článkov:
    5
   • Časopis Letokruhy 2009/07

    NA HORÚCU TÉMU: Nežná zelená morálne očistila lesníkov

    NÁŠ ROZHOVOR: Menej politikárčiť... * NAŠA ANKETA: Najhorší by bol pocit bezmocnosti

    O ČOM SA HOVORÍ? Nahliadnime do prípadu NATURA. Zvonka i zvnútra!

    DISKUSNÉ FÓRUM: Nech má odborný lesný hospodár na starosti len les - Diskusia bez fundovanejšieho prístupu k téme - Úspešné siroty!

    NA AKTUÁLNU TÉMU: Ako dnes odolávajú lesy podkôrnemu hmyzu?

    ČO NÁS ZAUJALO? Ako dosiahnuť ekologickú stabilitu a ekonomickú samostatnosť lesných porastov

    KOMENTÁR: Kalamita, miera viny a /ne/poriadok

    ZÁKLADY LESA: Obnova po kalamite v Tatrách úspešne napreduje

    MAPUJEME PRÁCU LESNÝCH ÚRADOV: V najjužnejšom regióne Slovenska

    ČO BY STE MALI VEDIEŤ? Kto môže využívať lesné cesty a používať lesné pozemky?

    POĽOVNÍCTVO: Od septembra poľujeme po novom!

    LESNÍCTVO A EÚ: Metódy oceňovania a kompenzácií v štátoch EÚ

    NÁVRATY PO ROKOCH: Pozdravujem Vás, dospelé zelené deti!

    Počet článkov:
    5
   • Časopis Letokruhy 2009/05

    NÁŠ ROZHOVOR: Dopady súčasnej krízy znásobujú dlhodobo neriešené problémy

    NA AKTUÁLNU TÉMU: Využívajme drevo ako strategickú surovinu!

    O ČOM SA HOVORÍ? Ako chcú Lesy SR použiť a splatiť štátnu pôžičku?

    NAŠA ANKETA: Čo si myslíte o štátnej výpomoci štátnemu podniku?

    DIALÓG: Nalejme si čistého vína a povedzme si pravdu!

    OCHRANA LESA: Katastrofický scenár v smrečinách sa napĺňa!

    EKONOMIKA: Kríza – jej príčiny, dôsledky a riešenia

    VIETE, ŽE...? Lesy na nelesných pozemkoch Slovenska

    KOMENTÁR: Chcete založiť energetický porast?

    VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME: Hýbe sa, či stojí návrh novely Zákona o ochrane prírody a krajiny?

    NEŠTÁTNE LESY: Prijali sme Národný lesnícky program. Dokážeme ho finančne zabezpečiť?

    MAPUJEME PRÁCU LESNÝCH ÚRADOV: Nekontrolované skupovanie lesného majetku

    OBCHOD: Na odvozných miestach môže dôjsť k nezrovnalostiam

    ČO NÁS ZAUJALO? Najkompletnejšia zostava rôznorodých lesných strojov

    TECHNIKA: Navigačné systémy lokalizujú pohyb stroja v lese!

    NÁVRATY PO ROKOCH: Storočnica Čiernohronskej lesnej železnice

    DISKUSNÉ FÓRUM: Na tému – zlé hospodárenie

    Počet článkov:
    6
   • Časopis Letokruhy 2009/03

    NA AKTUÁLNU TÉMU: Situácia je mimoriadne kritická a bez pomoci štátu neriešiteľná

    NÁŠ ROZHOVOR: Rozložiť dopad krízy na obe strany. Len tak môžeme prežiť

    SEMENÁRSTVO A ŠKOLKÁRSTVO: O histórii a súčasnom postavení SEMENOLES-u

    ČO NÁS ZAUJALO? Ako ďalej s pestovateľskou činnosťou?

    PESTOVANIE: Poučenie zo zalesňovania kalamitných plôch

    NEŠTÁTNE LESY: „Ministerstvo životného prostredia totálne zlyhalo!“

    DISKUSNÉ FÓRUM: Štátni lesníci volajú po stabilnej organizačnej štruktúre

    MAPUJEME PRÁCU LESNÝCH ÚRADOV: Reálni vlastníci majú vzťah k lesu skutočne dobrý

    CIRKEVNÉ LESY: Na návšteve v lesoch jasovských premonštrátov

    O ČOM SA HOVORÍ? Drevná štiepka? Určite sa dohodneme!

    OBCHOD: Kríza nás učí, ako držať pohromade

    Počet článkov:
    4
   • Časopis Letokruhy 2009/01

    ROZHOVOR: s Prof. Novotným, generálnym riaditeľom sekcie lesníckej MP SR

    NA AKTUÁLNU TÉMU: Veda „na objednávku“ nie vždy funguje

    NAŠA ANKETA: Bude financií na zastavenie podkôrnikov dosť?

    O ČOM SA HOVORÍ: Poľovník má dve možnosti...

    ŠTÁTNE LESY: V roku 2009 by sme mali hospodáriť so ziskom

    VIETE, ŽE...? Pozícia Lesov SR je v kríze výrazne zložitejšia

    NEŠTÁTNE LESY: Bez dlhých porád a zbytočných rečí...

    TVÁROU V TVÁR: Kompenzácie majú byť ušité na mieru!

    MAPUJEME PRÁCU LESNÝCH ÚRADOV: Vzťah k pôde a lesu sa nedá naštudovať

    ČO NÁS ZAUJALO? Ako neprešustrovať potenciál, ktorý ponúka drevo?

    EKONOMIKA: Aký je vývoj produkcie a cien listnatého dreva?

    DISKUSNÉ FÓRUM: Potrebujú lesníci svoj fond?

    VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME: Kto vydáva povolenie na jazdu motorovým vozidlom vlastníkom lesa?

    ZÁKLADY LESA: Kolísanie klíčivosti skladovaného osiva ihličnatých drevín

    PREDSTAVUJEME VÁM: Jednu veľkú hospodársku krízu už prežili, chcú prežiť aj túto

    PRIPOMÍNAME SI: Keď svet o ochranároch ani nechyroval...

    LESNÍCKE OSUDY: Dedinu prebudím, ale lesníkom zostanem

    FEJTÓN: Prečo sa les nebráni, že má veľa funkcií?

    OBCHOD: O cenách sa nediskutuje, rozhoduje o nich voľný trh

    POZÝVAME VÁS: Na 1. medzinárodnú konferenciu vlastníkov lesov o v tomto roku; V tomto roku nás čaká aj najväčší lesnícky veľtrh na svete Elmia Wood

    Počet článkov:
    6
  • 2008
   Počet článkov:
   0
   • Časopis Letokruhy 2008/11

    Počúvajme sa navzájom, aby sme sa lepšie pochopili

    Lesníctvo a jeho veda a výskum na Slovensku

    Rozhovor s generálnym riaditeľom Lesy SR Jozefom Minďášom

    Aký je vývoj produkcie a cien ihličnatého dreva?

    Čo nám prinesie nový zákon o poľovníctve?

    Aká je skutočná pozícia lesov Slovenska v Európe?

    Smrečiny na Slovensku hynú!

    Ako to riešia v Poľsku?

    Hrozí, či nehrozí zánik vzácneho biotopu?

    Hrozí chaos a nejednotnosť postupov!

    Umieračik za Fabovou hoľou

    Lesníci nasadili proti podkôrnikovi biologickú zbraň

    Ak prídeme o lesy, prídeme o samých seba

    Samovývoj? Nonsens!

    Búšili a ďalej búšia do nepravých

    Lesný reprodukčný materiál v rámci legislatívy

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Diskusné fórum na tému manažment lesníctva a marketingové myslenie

    História a súčasnosť celoživotného vzdelávania

    Počet článkov:
    5
   • Časopis Letokruhy 2008/09

    ČO NÁS ZAUJALO? Aká je vízia lesov a lesníctva na Slovensku?

    ZÁKLADY LESA: Aké je súčasné škôlkárstvo?

    PESTOVANIE: ...peniaze sú možno až na prvom mieste

    OCHRANA LESA: Rozumne zmýšľajúci ľudia sa spájajú!

    MAPUJEME PRÁCU LESNÝCH ÚRADOV: Štyri piliere lesníckej budúcnosti

    NEŚTÁTNE LESY: Navštívili sme najväčší urbár a najrozsiahlejšie obecné lesy na Slovensku

    ŠTÁTNE LESY: Oravské štátne lesy nie vždy sprevádzali správne zmeny...

    KOMENTÁR: E-mailové a iné rany pod pás

    NA AKTUÁLNU TÉMU: Povodne opäť témou dňa

    VIETE, ŽE...? Budeme po Grécku druhí v Európe?

    VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME: LHP a autorské právo – O poskytovaní dotácií

    O ČOM SA HOVORÍ: Jubilujúci lesnícky výskum včera a dnes

    OBCHOD: Zmena, ktorá znamená krok späť do minulosti

    ZO SVETA: Lesy Srbskej republiky /dokončenie/

    PORADŇA – KALENDÁR OCHRANY LESA

    BOLI SME PRI TOM: Ako dopadli Lesnícke dni 2008?

    SLOVENSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ: Ponúka spoluprácu na vysokej profesionálnej úrovni

    AKO TO ROBIA INÍ? Význam pôvodu pri rekonštrukcii lesa vo vzťahu ku zmene klímy

    POZÝVAME VÁS: Jesenná lesnícka a drevárska prehliadka v Nitre

    Počet článkov:
    4
   • Časopis Letokruhy 2008/07

    Aké budú ďalšie kroky najsilnejšej lesníckej inštitúcie?

    S biskupom F. Tondrom o vzťahu cirkvi k lesnému majetku

    Mapujeme prácu obvodných lesných úradov

    Už nechcú zažiť listnatú kalamitu v roku 1999

    V začarovanom kruhu legislatívy

    O prímestských lesoch na medzinárodnej úrovni Monarchovia na Záhorí...

    Aktuálne problémy škôlkárstva, semenárstva a umelej obnovy

    Obrovský skok o generáciu vyššie!

    Keď v čase krízy poznáš partnera...

    Vitajte na lesných náučných chodníkoch

    Plánovanie hospodárenia v súkromných lesoch Srbskej republiky

    Počet článkov:
    4
   • Časopis Letokruhy 2008/05

    Lesníkom sa musí človek narodiť                

    Niekde už stromy bojujú len sami za seba

    Ako sa uchádzať o dotáciu na hynúce smrečiny?

    Rekonštrukcie a prebudovy, nie čakať na rozpad!

    Trh s drevom otriasa kríza!

    Balvan komplikovaných vlastníckych vzťahov

    Čo sa deje v najväčších mestských lesoch na Slovensku?

    Je odborný lesný hospodár živnostníkom?

    Národné inventarizácie lesa v Európe a na Slovensku                

    Čím žije lesnícke školstvo?

    Problémy ochrany lesa a ich prognóza v roku 2008

    Totálny prepad cien dreva! Skôr než oheň pohltí lesy...

    Lesný reprodukčný materiál a jeho zdroje

    Opäť prichádza čas pre technickú revolúciu

    Mechanická asanácia dreva ako možný kompromis?

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2008/03

    Lesníctvo a ochrana prírody                                

    Pestovanie lesa a trvalo udržateľné lesné hospodárstvo

    Ako „privítame“ podkôrny hmyz?

    Od konfrontácií k verejnej diskusií

    Vývoj stavu lesov a lesného hospodárstva po roku 1990

    Keď vyhráva zdravý rozum a dobré výsledky...

    Budúcnosť lesníckej informatiky v praxi

    Radšej prevencia než ohňom spálené lesy

    Ako znížiť nežiaduce vplyvy na lesnícky sektor?

    Ako sa dostať k vlastnému lesu?

    Dunajské lesy po 15 rokoch vodného diela

    Gabčíkovo

    Agát biely – ekonomicky zaujímavá drevina

    Na tému – agregačné feromóny a ich využitie

    Pozvanie na lesnícke veľtrhy v Nemecku a v Brne

    Lesy energetickú krízu nevyriešia

    Európske lesy – porovnania faktov s obecným chápaním

    Počet článkov:
    5
   • Časopis Letokruhy 2008/01

    Zastavíme hynutie smrečín na Slovensku?

    Lesník píše premiérovi vlády Aký je zdravotný stav lesov na Slovensku?

    Bude nový Zákon o poľovníctve?

    Slovenská lesnícka komora sa aktivizuje

    Doterajší stav si žiadal zmeny

    Cítime posun v lesníckom myslení

    Škody snehom na lesných porastoch

    Certifikácia ako argument, ktorý musí stačiť

    Ako si mám chrániť les? Poraďte!

    Podkôrniky v historickom kontexte

    Lesnícke plánovanie v Českej republike a vo Fínsku

    Lesníctvo nemusí byť len o pestovaní lesa Lesná biomasa na veľtrhu Silva Regina 2008

    Kalendár ochrany lesa

    Agregačné feromóny v ochrane lesných kultúr

    Historický kalendár

    Počet článkov:
    6
  • 2007
   Počet článkov:
   0
   • Časopis Letokruhy 2007/07

    Kde sme a kam smerujeme?

    Čo bráni tomu, aby kvalitné stroje vstupovali do lesov?

    Aká je organizácia štátnych lesov v Európskej únii?

    Zložitá situácia v lesníckom a drevárskom sektore

    Reportážna sonda do Lesov mesta Levoča

    Ako sa hospodári v lesoch Prešovského kraja?

    Venujme vyššiu pozornosť rýchlorastúcim drevinám

    Kalamita je oveľa väčšia než bolo oficiálne oznámené

    Lesopoľnohospodársky podnik Ulič 60-ročný

    Predstavujeme Vám Lesostav Sever

    Rekonštrukcia smrekových monokultúr aktuálna!

    Iba integrovaná ochrana lesa môže byť účinná

    Komplexné spracovanie – až po biomasu!

    Vítaná technológia spracovania zvyškov po ťažbe

    Čo nám priniesli prvé celoslovenské Lesnícke dni?

    Poradňa ochrany lesa

    Aké sú vyhliadky do budúcnosti?

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2007/05

    Čo prináša novela zákona o lesoch?

    Je možné odstrániť kalamitné drevo bez ujmy na ochrane prírody?

    Rozhovor s generálnym riaditeľom š.p., Lesy SR

    Aký vývoj môže očakávať drevospracujúci priemysel?

    Dnešná sonda venovaná Mestským lesom Dobšiná

    Ako sa hospodári v lesoch Banskobystrického kraja

    Vlastníci lesov pridlho čakajú na konkrétne riešenia

    Lesné cesty – necháme miliardy zmiznúť?

    V Poloninách nechcú byť občanmi druhej kategórie!

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Venujme vyššiu pozornosť rýchlorastúcim drevinám

    Štátne alebo súkromné lesy?Kto je lepším správcom?

    Vývoj po víchrici Kyrill naznačuje prepad cien až o 30 percent

    Predstavujeme Vám Lesostav Liptovský Hrádok

    Hlavné škodlivé činitele a ich prognóza v lesoch Slovenska

    Kalendár ochrany lesa

    Čo nás páli? Lesné požiare...

    Počet článkov:
    3
   • Časopis Letokruhy 2007/03

    Na tému – Národný lesnícky program

    Eurofondy môžu posunúť lesníctvo dopredu

    Je centralizované škôlkárstvo prínosom?

    Podiel prirodzenej obnovy nad 45 percent!

    Prevody a premeny smrečín na Kysuciach

    Čím žije prírodný klenot Slovenska?

    Čo sa deje v našom parlamente v prípade lesníctva?

    Lesné hospodárstvo v dlhšom časovom horizonte

    Kto je lepším správcom lesa?Štát alebo jeho vlastník?

    Ako sa hospodári v lesoch Košického kraja?

    Situácia vo výskyte podkôrneho hmyzu

    Plánujeme decenálne prebierky dostatočne silne?

    Ako „gróf“ sa k Slánskym lesom dostal...

    Prehliadka najmodernejšej lesnej techniky

    Lesnícke dni pred dverami

    Počet článkov:
    5
   • Časopis Letokruhy 2007/01

    Programové vyhlásenia vlády vstupuje do života lesného hospodárstva

    Rozhovor s Prof. Ing. Júliusom Novotným, CSc.

    Na pulze dňa s novým generálnym riaditeľom š.p. Lesy SR

    Hlas z parlamentu: Lesníctvo si zaslúži väčšiu podporu

    Malá exkurzia do problematiky chránených vtáčích území

    Malá exkurzia do svedomia ochranárskych úradníkov

    Kto prevezme zodpovednosť za škody v TANAP-e?

    Význam introdukovaných drevín rastie

    Požiadavky vlastníkov lesov adresované ministrovi Izákovi

    Je nádej na znovuoživenie lesníctva na Slovensku?

    Kto je lepším správcom lesa? Štát alebo vlastník lesa?

    Rozširujú sa možnosti pozemkových úprav

    Výhľadová prognóza produkcie dreva na Slovensku

    Poradňa ochrany lesa Lesné hospodárstvo v Chile a v Brazílii

    Snehové pomery vo vzťahu k jarnému obdobiu

    Keď lesníkovi šetrí čas internet...

    Prvýkrát v histórii na čele SAPV lesník!

    Kedy sa zjednotíte, slovenskí lesníci?

    Meriame hrúbku guľatiny správne?

    Návraty po rokoch z rozprávania horára

    Počet článkov:
    5
   • Časopis Letokruhy 2007/11

    Aký si bol, lesnícky rok 2007?

    Štátna taxácia končí. Ako ďalej?

    Prognóza? Zanikne asi štvrť milióna hektárov smrečín!

    Významný medzinárodný úspech slovenského lesníctva

    Prečo je nutné odstrániť rozpory medzi ochranou lesa a ochranou prírody?

    Sonda do hospodárenia Mestských lesov Kremnica

    Úradníci nemajú byť postrachom lesníkov!

    Nový subjekt na slovenskom lesníckom trhu

    Ako si mám ochrániť les? Poraďte!

    Komentár: Stanoviská sa zbližujú, treba vytrvať

    Štátne lesy TANAP-u: Príroda je v dobrých rukách...

    Majitelia lesov profitujú na vlákninovom dreve

    Kalendár ochrany lesa

    Spolupráca v lesníctve s Poľskou republikou

    Pro Silva: Lesnícka kreativita v praxi...

    Zvláštna príloha: Ako čerpať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ?

    Počet článkov:
    5
   • Časopis Letokruhy 2007/09

    NA HORÚCU TÉMU Slovensko prichádza o najcennejšie smrečiny

    ROZHOVOR s Prof. Ing. Š. Žíhlavníkom, CSc., dekanom Lesníckej fakulty TU vo Zvolene

    ČO NÁS ZAUJALO? Lesnícke vysokoškolské štúdium 200-ročné!

    O ČOM SA HOVORÍ? Aká je prognóza vedy, výskumu a vzdelávania v našom lesníctve?

    NA AKTUÁLNU TÉMU Funkcie lesov na Slovensku a ich vízie rozvoja

    VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME Čo prináša nová legislatíva

    ŠTÁTNE LESY Lesníci vedia ako zachrániť smrečiny. Umožnia im to politici?

    NEŠTÁTNE LESY Ako hospodária v lesoch Žilinského kraja?

    NA ZAMYSLENIE Je hodnota produkcie lesných plodov a húb zaujímavá pre občanov a štát?!

    ZO SVETA Postup a nové trendy v lesníckom plánovaní vo Fínsku

    PORADŇA OCHRANY LESA

    PREDSTAVUJEME VÁM Lesostav Poprad spol. s r.o.

    VIETE, ŽE...? Škoda, že sme túto metódu nezískali skôr

    EKONOMIKA Akú hodnotu má kalamitné drevo?

    OBCHOD EÚ si nemôže dovoliť ďalšie obmedzovanie ťažieb dreva

    BOLI SME PRI TOM Úspešný rok slovenských drevorubačov

    Počet článkov:
    8
  • 2006
   Počet článkov:
   0
   • Časopis Letokruhy 2006/11

    Z obsahu vyberáme Hlas z parlamentu: Chceme spolupracovať a nie proti sebe bojovať

    Pozitívny obrat v smerovaní lesného hospodárstva

    Aké sú hlavné priority LH?

    Dlhodobý vývoj lesného hospodárstva z hľadiska jeho funkcií

    Koncepcia pre prírode blízke pestovanie lesa

    Holorubný hospodársky spôsob – ako ďalej?

    Krivdy z minulosti nie sú doteraz napravené

    Ako ďalej s lesníckou komorou?

    Aká je opodstatnenosť introdukovaných drevín na Slovensku?

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Aká je prognóza ťažby dreva na Slovensku?

    Poradňa ochrany lesa

    Komu a na čo slúži ochrana lesa?

    Kto prevezme zodpovednosť za škody?

    Prečo certifikovať lesy?

    Počet článkov:
    5
   • Časopis Letokruhy 2006/09

    Zákon musí byť v praxi použiteľný

    Aké sú objektívne zákonitosti dlhodobého vývoja lesov?

    V pestovaní prekonávame nedôveru samotných škôlkárov

    Kysucké smrečiny na hranici prežitia!

    Na Horehroní postavili les opäť na nohy...

    Les a nový Trestný zákona

    Aká je situácia v obnove území postihnutých kalamitou?

    Dialóg: Rozvoj alebo útlm lesného hospodárstva?

    Vlastníme les – máme sa tešiť alebo máme plakať?

    Aký je produkčný potenciál lesov Slovenska?

    Kalendár ochrany lesa

    Komu bude slúžiť zóna bez zásahu v NAPANT-e?

    Významné prirodzené spoločenstvá Brazílie

    Vy sa pýtate, my odpovedáme

    Návraty po rokoch

    Ako originálne riešiť situáciu na lesníckom trhu?

    Čo zvádza lesníkov siahať po neregistrovaných prípravkoch?

    Fotogaléria

    Počet článkov:
    6
 • LES & Letokruhy
  Počet článkov:
  8
 • Lesmedium.sk
  Počet článkov:
  5
 • Kníhkupectvo
  Počet článkov:
  2
 • Lesmedium
  Počet článkov:
  2
 • Fakty o lese
  Počet článkov:
  17
 • Legislatíva
  Počet článkov:
  8

Hlavné správy

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska: Reforma ochrany prírody vedie k absolútnej nedôvere v právny, spravodlivý a slušný štát

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska: Reforma ochrany prírody vedie k…

Aktuálne

Pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov bol zaslaný prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej list so spoločnými rezolúciami z regiónov Turca, Dolného...

Prečítajte si viac
Zväz spracovateľov dreva SR: Bez dreva to nepôjde! Popularita drevostavieb na Slovensku rastie, do súťaže Drevostavba roka bolo nominovaných 23 diel

Zväz spracovateľov dreva SR: Bez dreva to nepôjde! Popularita drevostavieb na Slovensku…

Aktuálne

Bez dreva to nepôjde! Ani na Slovensku. A to aj napriek komplikovanej situácii na stavebnom trhu. Od roku 2008 do roku...

Prečítajte si viac
Národné lesnícke centrum: Zdravé lesy pomáhajú udržať globálne otepľovanie pod kontrolou

Národné lesnícke centrum: Zdravé lesy pomáhajú udržať globálne otepľovanie pod kontrolou

Aktuálne

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky pripravilo aj tohto roku kampaň pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov...

Prečítajte si viac
Technická univerzita vo Zvolene: Pohľad do histórie očami budúcnosti

Technická univerzita vo Zvolene: Pohľad do histórie očami budúcnosti

Aktuálne

Umelá inteligencia a strojové učenie dnes poskytujú riešenia aj v oblastiach, ktoré doposiaľ boli vyhradené hlavne pre ľudí s tvorivým...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora