Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Priestor pre oznámenia o valných zhromaždeniach.
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať iba registrovaní.
Všetky príspevky schvaľuje admin. Ak nebude príspevok zodpovedať tejto téme bude zmazaný.

TÉMA: Oznámenie o konaní zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania

Oznámenie o konaní zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania 16.08.2022 06:43 #1

Dňa 9. septembra 2022 o 9:00 v sídle Urbárskej a pasienkovej spoločnosti Vyšné Slovinky, pozemkové spoločenstvo, Slovinky 345, 053 40 (ďalej len "spoločenstvo") sa uskutoční zhromaždenie, ktoré v súlade s § 14 ods.6 Zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení, bude prebiehať formou korešpondenčného hlasovania, čo znamená, že osobná účasť na zhromaždení nebude umožnená a jednotliví členovia spoločenstva môžu svoj názor vyjadriť formou vyplneného hlasovacieho lístka.

Program zhromaždenia
1. Otvorenie.
2. Voľba orgánov zhromaždenia – predseda zhromaždenia, zapisovateľ, osoby poverené sčítaním hlasov.
3. Schválenie účtovnej závierky spoločenstva za rok 2021 a rozdelenie zisku spoločenstva.
4. Schválenie účtovnej závierky obchodnej spoločnosti UaPS Vyšné Slovinky s.r.o. za rok 2021.
5. Schválenie finančného plánu spoločenstva na rok 2022.
6. Záver.

Poučenie ku korešpondenčnému hlasovaniu:

Hlasovanie za 2. až 5. bod zhromaždenia bude prebiehať prostredníctvom priloženého HLASOVACIEHO LÍSTKA, ktoré sa realizuje modrým perom, začiarknutím v podobe "X" do políčka (štvorčeka) jednej z preferovaných možností: (áno/schvaľujem, nie/neschvaľujem, zdržal som sa). Vyplnený HLASOVACÍ LÍSTOK musí byť podpísaný.

HLASOVACÍ LÍSTOK je potrebné doručiť do sídla spoločenstva najneskôr do 9.9.2022 do 9:00 hod. a to buď osobne, alebo prostredníctvom priloženej poštovej obálky, do ktorej vložte vyplnený HLASOVACÍ LÍSTOK. Poštovné je zdarma. Na HLASOVACÍ LÍSTOK zároveň uveďte Váš email, prostredníctvom ktorého s Vami môže spoločenstvo komunikovať a Váš IBAN na zasielanie podielov na zisku.

Spolu s HLASOVACÍM LÍSTKOM sú k tomuto oznámeniu priložené aj dokumenty:
- Prehľad hospodárenia spoločenstva za rok 2021;
- Finančný plán spoločenstva na rok 2022.

Na úradnej tabuli obce Slovinky sú zverejnené súvisiace dokumenty a to:
- Účtovná závierka spoločenstva za rok 2021;
- Účtovná závierka obchodnej spoločnosti UaPS s.r.o.Vyšné Slovinky za rok 2021;
- správa obchodnej spoločnosti UaPS Vyšné Slovinky s.r.o. za rok 2021.

V Slovinkách, 09. 08. 2022

Štefan Ďorko
predseda pozemkového spoločenstva
  • Štofánik
  • Štofánik-ov Avatar
  • Odhlásený
  • Nováčik
  • Príspevkov: 5
  • Karma: 0
Posledná úprava: 16.08.2022 06:44 od Štofánik.
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora