Lesmedium

Je to možné ?

autor: Vránsky
Kolega mi dal nahliadnúť do protokolu o prechode majetku do vlastníctva obce z roku 1993. Jedná sa o lesy. V jednom bode sa udáva : ,,stav majetku pri preberaní je opísaný v zápisnici zo dňa 20.6 1958, kde na MNV v .... boli odovzdané lesy Býv. urbárskej spoločnosti .... do obhospodárovania Krájskej správe lesov ... podľa zákona2/1958.....

Je možné , aby sa tieto lesy mohli odovzdať nie pôvodným urbárnikom ale obci ?

sekcia: Archívne fórum, 19.1 2016 13:04
autor: neznámy
Je to len môj názor.
1. Ak v tom rozhodnutí z roku 1958 je rušenie utvaru a preberanie lesa LZ, už v predtlačive sa píše, že to je spoločný les. A mali by tam byť napísané aj čísla PK hárkov. My to tak máme.
To rozhodnutie je dôležité, kataster podľa tej listiny zapíše spoločenstvo na LV.
19.1 2016 15:45