Lesmedium

Daň s pozemkov.

autor: Mária
Sme spoločenstvo s právnou subjektivitou od roka 2014. Predtým sme boli bez právnej subjektivity a miestnu daň z pozemkov bola platená za všetkých cez splnomocnenca. Teraz je bývalý splnomocnenec predseda výboru a vyhlásil, že terajšie spoločenstvo s právnou subjektivitou nebude platiť daň z nehnuteľnosti za všetkých členov, nech si každý člen podá individuálne daňove priznanie za svoj podiel na pozemkoch a zaplatí daň za rok 2015.

Neviem si to dosť dobre predstaviť, keď naše pozemky na všetkých listoch vlastníctva sú registra E a tieto nie sú záväzným údajom na účely správy daní a poplatkov § 70 a 71 katastrálneho zákona, ako si každý podá daňové priznanie. Naše E-čkové parcely sú v mape rozdelené do parciel C ale tieto nemajú vlastníka. Bez identifikácie parciel nie je možné zistiť kto má aký podiel na parcelách C.

Vie mi niekto poradiť, či daň musíme platiť my členovia alebo spoločenstvo?

sekcia: Archívne fórum, 8.11 2015 20:55
autor: neznámy
Pred Vaším predsedom klobúk dolu. Je asi jediným človekom v republike, ktorý si dôsledne prečítal zákon o miestnych daniach a poplatkoch teda aspoň vymedzenie pojmu daňovník. Podľa vymedzenia pozemkové spoločenstvo nie je daňovým poplatníkom za pozemky patriacim jeho členom, napriek tomu, že pozemky dostáva do obhospodarovania div nie naveky. A pre spoločné nehnuteľnosti platí, že naveky. Aspoň teda zatiaľ.
Alebo to môže platiť aj opačne, že iba naše spoločenstvo si neuvedomilo, že platenú daň za obhospodarované pozemky si nemôže dať do daňových nákladov. Dôvod na to, aby som sa pozrel, ako je definovaný daňovník v navrhovanej novele. (Alebo už aj prijatej?)
Pokiaľ však ide o samotné tvrdenia, ktoré uvádza Mária. Tie treba uviesť na pravú mieru. Paragraf 70 katastrálneho zákona vo svojom ods. 1 ustanovuje, že Údaje katastra uvedené v § 7 sú hodnoverné, ak sa nepreukáže opak. A § 7 pokiaľ ide o hodnovernosť nepozná rozdiel medzi E a C registrom.
Musím povedať, že ma naozaj zaujíma, aké budú reakcie. A hlavne na to, či sme výnimkou, ak si naše spoločenstvo dáva daň z nehnuteľnosti do daňových nákladov.
9.11 2015 10:09
autor: neznámy
Zákon o miestnych daniach a poplatkoch má aj:

(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.
9.11 2015 11:13
autor: neznámy
Ale vlastníka je predsa možné podľa odseku 1 určiť. A členovia sú predsa vlastníkmi, ktorých možno určiť.
9.11 2015 11:16
autor: neznámy
pokial v zmluve o zalozeni alebo stanovach nie je zakotvene kto je platcom dane z nehnutelnosti resp ak o tom nerozhodne zhromazdenie, platia dan jednotlivy vlastnici....

co sa tyka registrov E a C...Listy vlastnictva mate evidovane v registri E, kde viete kazdej osobe urcit pomer ucasti na spolocnej nehnutelnosti, cize jeho podiel....

pokial pozemok registra E mate v dvoch a viac C parcelach, na kazdej C parcele maju clenovia rovnaky podiel ako na E parcelach....

rozdiel medzi C a E parcelami je vo vymere v jednotlivych registroch, a v druhu pozemku....

uvediem priklad...nase spolocenstvo ma parcelu registra E cca 20 ha TTP.....v registri C je tato parcela rozdelena do 4 C parciel, 38 ha lesa, zvysok zastavane a ostatne plochy (futbalove ihrisko, pozemok pri ihrisku, asfaltova cesta) .... na kazdej zo 4 roch C parciel maju clenovia podiel ako ich maju evidovane na LV...cize ak na LV mam 1/10 podla reg. E, tak budem mat na C 1 1/10 na C 2 1/10 na C 3 1/10 aj na C 4 1/10....
9.11 2015 17:05
autor: neznámy
Pozemkové spoločenstvo je právny subjekt.To je naozaj v zákone o dani z nehnuteĺností napísané , že platcom dane má byť každý spoluvlastník samostatne?

Daň sa platí za parcely E?, Nie C?

Ste SHR, máte v užívaní svoju vlastnú pôdu vedenú na LV KNE.
Ste povinný zaplatiť daň správcovi dane.Neplatíte však za KNE , ale KNC,/bez založenia LV/ kde podľa konfigurácie tieto Vaše parcely patria., za výšku Vašej výmery na LV..
Presne, ako to napísala p. Mária.
Pre všetky právne účely, odlesnenie, daňové priznanie,...atď, je záväzný kataster C.

9.11 2015 22:34
autor: neznámy
Anička, na tvoju prvú odpoviem číslom zákona o miestnych daniach a poplatkoch. 582/2004 Z. z. Si dosť zbehlá a preto nepovažujem za potrebné k tomu nič dodávať. Akurát len toľko, že to pokladám za nemiestny žart, ak si nájomca teda napríklad poľnohospodárske družstvá môžu dať do daňových nákladov daň prislúchajúcu na prenajatú pôdu aj od svojich členov a pozemkové spoločenstvá tak nemôžu urobiť.
Na tvoju druhú otázku. Podľa mňa sa platí daň podľa takých listov vlastníctva, kde sú uvedení aj vlastníci. V KNC registroch nie je zvláštnosťou, že sú vytvorené listy vlastníctva s majetkovou podstatou, ale bez vlastníkov. Preto je potrebné vychádzať z údajov KNE. A teda nielen pre potreby dane ale aj evidencie v pozemkových spoločenstvách.
A na záver moja otázka. Ako (podľa akých paragrafov a podobne) si došla k záveru, že pre všetky právne úkony je záväzný kataster C?
10.11 2015 11:00
autor: neznámy
K Vladovi. Presne aj preto je lepšie založiť družstvo ako nejaké spoločenstvo. Právna úprava spoločenstiev je riadne deravá.
10.11 2015 12:07
autor: neznámy
Práve že sa neustále vŕtam v zákonoch, mnohé veci neviem a neviem pochopiť.
PS si nemôže dať do nákladov daň z nehnuteľností?
Ako ste v minulosti platili obci dane z lesných pozemkov?
My sme boli PS bez právnej subjektivity.
Zákon o daniach - V roku 2009 som žiadala OCú, o informáciu, aká výmera našich dvoch Spol. nehnuteľností : Urbár a, Lesná spoločnosť,je predmetom dane, že by som si chcela zaplatiť za podiel ja , aj môj manžel.§5ods4.
Odpoveď bola, že na takúto informáciu nemám nárok podľa § xxx, a daň podáva právnická osoba.!!

Ako som prišla k záveru, že pre právne účely je platný kataster KNC?
Podľa dokladov, na základe ktorých nám OLÚ v roku 2009, vynímal lesné pozemky. Nie z KNE-, tak máme na LV, ale z KNC bez založenia LV.
Odpovedali mi, že je to podľa platnej legislatívy./Hľadala som v lesnom zákone/
To isté platilo aj pri inventarizácii drevín na TTP, aj pri dočasných záberoch pri výstavbe líniovej stavby.
Možno 1%vlastníkov zistilo, že im boli vytrhané stromy stromy na ich lúkach, že im prevádzkovateĺ PPP zabral kus pôdy, bez náhrady.....
Aj znalec v lesnom hospodárstve pri vypracovaní znaleckého posudku pracoval iba s katastrom KNC.
PD platia tiež daň z KNC bez založenia LV- pôdnych celkov.
,
i
10.11 2015 21:07
autor: neznámy
pri plateni dane su potrebne oba registre....

1. zalozili ste si spolocenstvo podla LV na parcely reg. E.....platcom dane je vlastnik, zakon vsak povoluje aby dan mohol uhradit uzivatel pozemku...v tomto pripade je to spolocenstvo.....zmysel spolocenstva je predmetnu nehnutelnost spolocne uzivat, neviem ako chce niekto zaviazat zosnulu osobu k zaplateniu dane, pokial realne s jeho majetkom naklada spolocenstvo.....ale vratme sa spat....spolocenstvo je uzivatelom pozemku, cize by mal platit dan, resp. pokial dan neuhradi, mal by pri vyplacani dividend resp. najomneho vyplatit vyssiu ciastku.....podla LV viete vymeru......podla reg. C si viete urcit o ake druhy pozemkov sa realne jedna, a podla toho sa stanovi vyska dane, moze byt ina na lesne a polno pozemky...a to je vsetko, netreba to zbytocne komplikovat....

ludia tomu nechapu.....hlavne ked sa tie vrstvy prelinaju a mate ich viac......v pripade polhohospodarskeho podneho fondu robim s reg. E, reg. C, LPIS, BPEJ, a na samom vrchole je uzivatelska vrstva z ktorej vychadzam....to znamena uzivam nejaku pôdu, ktora nemusi byt v LPIS podporovana v celej uzivanej vymere, podla BPEJ si mozem urcit jeho hodnotu, podla regl C si mozem urcit o aky druh pozemku sa jedna, a podla reg. E si viem urcit vlastnictvo a vymeru pripadajucu vlastnikovi....na zaklade tohoto urobim najomnu zmluvu a cloviecik janko mrkvicka aby sa z toho vysomaril....jednoduchsie to nemaju ani lesnici, tak lesu zdar!
10.11 2015 21:45
autor: neznámy
Áno, je to v praxi presne takto. Nepáči sa mi tento systém, pretože má mnoho nástrah.
A hlavne, dá sa zneužiť. Mnohí Jankovia Mrkvičkovia sa s toho vôbec nevysomária.
V KNE mám pozemok TTP, ale KNC je to už lesná pôda, stavby a nádvoria atď.
Je to normálne? Skôr si myslím, že niekomu takýto chaos vyhovuje.
Všetko pod záštitou katastrálnych úradov.
A už vôbec nejdem polemizovať o poľ.pôde, v nájme PD a SHR.Kapitola sama o sebe sú LPIS a ako sa zákony EÚ prenášajú do praxe...
.
10.11 2015 23:23