Lesmedium

Prídelova listina po 2 sv. vojne

autor: neznámy
získali sa prídelovou listinou aj lesy ? Ak ano aku výmeru maximálne, bolo to zadarmo ? Bolo súčasťou aj prídelu podiel v urbariáte ?
sekcia: Archívne fórum, 9.10 2015 22:44
autor: neznámy
U nás áno.Bolo to zadarmo ,išlo o konfiškáciu grófskych majetkov-lesov a pasienok.
U nás to vychádzalo 0,5 ha na jeden podiel
Majetku bolo mnoho, ostatný bo zoštátnený. .
Pred pár rokmi sme skoro vinou vedenia katastra prišli oň. Prihlásil sa údajný dedič.
Zachránila ho a nielen nám okresná prokuratúra.
22.10 2015 22:38