Lesmedium

autor: neznámy
To čo je na katastrálnom portáli nášho katastrálne územia po ROEP, to je výkon

naozaj hodný ocenenia.

Koľko neznámych vlastníkov sa objavilo s majetkom, ktorý už majú dávno prepísaný na seba dedičia týchto neznámych vlastníkov.

A ešte s majetkom, ktorý bol vydržaný napr. 22 rokov dávno po ich smrti, alebo majetok, ktorý dávno prepadol v prospech SR, a nepodliehal reštitúcii. .

Ako to dokázala firma, ktorá tento ROep pre katastrálny úrad spracovávala?

Podiely urbariátu boli vydržané notárskou kanceláriou v roku 2004_2005.

Nezistený vlastník zomrel v roku 1983,

Podiely majú aj jeho deti , v jednej tretine a on celý podiel

Za takúto prácu, platí náš štát peniaze firmám na základe zákona 180/1995 Z.z.

Čo je zmyslom tohto zákona? naozaj iba ako sa hovorí nájsť nezistených vlastníkov a po troch rokoch dovidenia a už bude ich majetok niekde u dobrého kamaráta?

sekcia: Archívne fórum, 28.7 2015 20:31
autor: neznámy
ROEP v praxi je príkladom štátom odfláknutej práce. Namiesto toho, aby sa dával do poriadku historicky nakopené chyby sa zvrhol len na prepočítavanie podielov a aj to ako naznačuje autor predo mnou (podiely majú deti, ale zostal aj poručiteľovi) sa nedalo do poriadku.
Len by ma zaujímalo, či to je v súlade s utajenou štátnou politikou, alebo je to naopak mimo zreteľa štátnej politiky a úrady si robia, čo chcú.
29.7 2015 8:46
autor: neznámy
predsedami ROEP boli starostovia obci, projektanti prišli, obalakali ich, lebo problematike nerozumeli, opísali stav katastra aj s mrtvými vlastníkmi, urobili akože projekt, po každom sedení išlina vydatný obrd + tkz. občerstvenie s peňazí tiež určených pre ROEP, odišli a úloha ROEP ostala buď nesplnená, alebolen čiastočne, prenejšie len pre vybraných vlastníkov. Štátny zamestnanec čo s nimi chodil, bol rád, že sa najedol, napíl a niečo dostal bokom. Výsledok jeveľká "0", ľudia trápte sa, plaťte ďalej, hádajte sa. Aj toto je jeden z dôsledkov presúnu kmpetencii na obce, bez uváženia či má na to pripravených ľudí odborne a či má aj kapacity. Politickými intrigami boli ľudia oklamaní, že budú mať večšie právomoci a to len pre hlasy vo voľbách. V skutočnosti kždý svetový odborník vie a čo pozná vec potvrdí, že štátna správa vybudovaná tak akobola za socializmu bola jednotkou, len bolo treba implementovať porevolučné zákony do jej výkonu a bola efektívna, odborne prípravená, nestránnna - nakoľko štátny úradník môže konať len v zmysle zákona, tým chcem povedať, že po revolúcii vôbec ten úradník pripravený s vyškolený nemohol byť brzdou ďalšieho rozvoja, ak by bol musel by s úradu odísť. Bohužiaľ na Slovensku musel odísť každý aj dobré prípúravený odborník politickými čistkami, ktoré nemajú obdobu v histórii štátnej správy, dokonca aj úpratovačky sa menili a menia - viď napt. v jednej veľkej Hnileckej obci, bývalom kráľovskom meste,kde starosta len čo nastupil, vymenil vštko čo sa dalo, ľudí, zámky, zmenil všetky bývalé rozhodnutia once, toto je budúcnosť Slovenska - pýtam sa všetkých ľudí a poslancov - tvorcov legislatívy.
29.7 2015 10:06
autor: neznámy
Idem požiadať nielen o obnovenie komisie ROEP /Zápis bol v roku 2013/, ale zároveň podať trestné oznámenie.
Jasné, predsedami komisie boli starostovia., ale neviem ako kde, ale u nás bol
celý projekt akoby utajovaný.
Súhlasím s p. Vladom, že sa zvrhol tento projekt na prepočítavanie podielov a v prípade nie celej výmery na LV, platenia poplatkov nie od tých, ktorí nemali svoje dedičstvo v poriadku,, ale práve od tých , ktorí ho v poriadku na LV mali.
Ak napr. boli 10 vlastníci, jeden medzi nimi bol nezámy, tak všetci deviati zaplatili po 3 ? neviem presne Eur..
Ku nám prišli dvakrát títo projektanti a to asi pol roka pred zápisom.
Už v priebehu boli mnou upozornení na chyby výmer, ktoré niekoľkokrát v prípade našich lesných pozemkov menili.
Menili aj druhy pozemkov /aj v prípade urbariátu- našej spoločnej nehnuteľnosti./Ak neboli v danom katastrálnom území pozemkové úpravy, tak toto mohli vykonať iba po súhlase s vlastníkom / to je písané v zákone .Nezistení vlastníci-u nás je ich mnoho a potencionálny dediči vo väčšine nemajú chuť obnovovať dedičstvá. Mnohí nemajú internet a tak sa o tom ani nedozvedia Neviem, akú sumu vyplatil katastrálny úrad za náš Roep, ale budem trvať na preverení NKú.
Neznalosť zákonov neospravedlňovalo , ale stále neospravedlňuje.
Ja si tiež myslím, že v minulosti sa úradníci viac držali zákonov , ako teraz.
Ale si myslím, že školy pripravovali svedomitejšie budúcich absolventov na všetkých postoch.
.
29.7 2015 13:26
autor: neznámy
katastrálny úrad vyplatil 29 817 Eur. výmera 1785 ha.
29.7 2015 13:51