Lesmedium

Kto je zodpovedný, za zle prevedené podiely vlastníkov.

autor: neznámy
V minulosti existovali zväčša písankové zoznamy vlastníkov s výškou podielu Urbariátu..V roku 2007 sa prevádzali podiely na vlastníkov.

/rozhodnutie Pozemkového a lesného úradu/

Zoznam vypracovával výbor na čele s predsedníčkou podľa týchto zoznamov.

Tak sa stalo, že celý majetok dedka, bol prevedený iba na dedičky syna, lebo údajne podľa zákona tento platil že urbariát dedí syn. /Rakúsky a Uhorský zákon/

Ako máme postupovať, koho žalovať na súde? Pozemkové,spoločenstvo , alebo iba tých, ktorí neoprávnene si dali zapísať celý podiel na seba?.Časť dedičov nebýva v príslušnej obci.

2. Mohlo zhromaždenie vlastníkov rozhodnúť o tom, že podiel, ktorý predstavoval výmeru 6003 árov, môže ísť iba na jedného dediča?/lesná spoločnosť/ PORAĎTE

Aká výmera sa mohla prevádzať podľa zákona 181/1995?,

sekcia: Archívne fórum, 1.7 2015 14:00
autor: neznámy
Prihlás sa
- lebo údajne podľa zákona tento platil že urbariát dedí syn. /Rakúsky a Uhorský zákon/ - nezmysel
-rozhodnutie Pozemkového a lesného úradu a následne zápis na katastri zabetonovali skrivodlivosť nie len u vás
-Časť dedičov nebýva v príslušnej obci - nepodstatne
V minulosti existovali PKV ( pozemno knižne vložky) s výškou podielu
2. Nemohlo zhromaždenie vlastníkov podľa zákona 181/1995 rozhodnúť o tom ...
Máš to ťažke
2.7 2015 0:57