Lesmedium

Darovanie podielu v urbári

autor: Iva
Otec je podiel. spoluvl. /PS/ v urbári a keďže má veľký podiel / asi 9 ha/ na spol. nehn., chcel mi ešte za života 1/3 podielu /3ha/ darovať.Z katastra odpísali, že "treba doložiť listinu, preukazujúcu splnenie §9 ods.7 zák.97/2013 ". V §9 som sa dočítala len o predkupnom práve PS. Prekvapilo ma, že PS majú mať väčšie právo na časť otcovho podielu ako ja dcéra len preto, že ja nie som PS.

Poprosila by som skúsenejších o odpoveď, či sa stretli v urbári s takýmto problémom /darovanie/ prípadne, ako to riešiť. Ďakujem

sekcia: Archívne fórum, 29.5 2015 14:38
autor: neznámy
Kataster treba jemne upozorniť na to, že je rozdiel medzi predajom a medzi darovaním. A predkupné právo teda §9 sa nevzťahuje na darovanie. Prípadne ich treba aj taktne upozorniť, že by ste nerada písali na inšpekčný orgán katastra.
Problém, ale môže byť v tom, že ste nepredložili darovaciu zmluvu v takej podobe, akú má mať. Teda, že tam nie je nejaký právnický nedostatok.
Alebo, či ste ich neuviedli do omylu, z ktorého nebolo jasné, že nejde o darovanie.
30.5 2015 9:17
autor: neznámy
Súhlasím s odpoveďou Vlada. Mám skúsenosti z viacerých odborov katastra a odborná úroveň niektorých pracovníkov je niekde veľmi slabá. Trvajte na uvedení dôvodu doloženia listiny, nestačí len citovanie príslušného ustanovenia zákona.
30.5 2015 9:34
autor: neznámy
Veľmi pekne ďakujem za obidve odpovede, pomohli mi. Prvá mi potvrdila, že som správne pochopila zákon a s druhou na základe doterajších skúsenosti súhlasím. Oslovila ma posledná veta-žiadať dôvod, pretože problém bude v nepochopení zákona tohto pracovníka. Len na vysvetlenie - celé rozhodnutie KO som čítala x krát a nedávalo mi v súvislosti s darov. zmluvou zmysel. Zistila som, že v každom odstavci je doslovne prekopírovaná časť jedného § zo zák. 97/2013 a vždy sa končí vetou "treba doložiť listinu.... Dokonca §8-zrušenie podiel. spoluvl. nemá nič spoločné s dar. zmluvou, ale aj tu treba doložiť listinu.... Snáď to osobná konzultácia, na ktorej budem trvať, vyrieši. Ešte raz ďakujem.
31.5 2015 23:54
autor: neznámy
Darovať sa dá len celý podiel a nie nejaká časť. Mne to kataster nechcel zapísať a ani neurobil.
1.6 2015 6:28
autor: neznámy
Ja by som to riešila kúpnou zmluvou. Máte to istejšie.Cenu dajte do zmluvy nereálnu, za akú podiel nikto nekúpi zo spoluvlastníkov.
Dôležité je, aby bola cena za akú podiel kupujete, vyčíslená.Úhrada - buď pri podpise zmluvy, alebo po prevode vkladu- napísané v zmluve..
Kúpnu zmluvu si môžete vypísať sama, stiahnite si vzor z internetu.
Pozor na slovíčko spoluvlastník
spoločnej nehnuteľnosti
/Prečo by ste mali čakať rok? Nech to výbor zariadi/ .
Kúpnu zmluvu môžete uzatvoriť aj teraz.Na vklad máte čas teraz už neobmedzene. Vlastníkom však bude otec, až do povolenia vkladu v prospech Vás.
Nemyslím si, že kataster postupoval v súlade so zákonom.
Ak bol podiel , ktorý Vám otec chcel darovať výhradne iba pre Vás.
A darovacia zmluva spĺňala všetky predpísané náležitosti.
Pri darovaní si nemyslím, že je potrebné podiel ponúknuť spoločenstvu.
Okrem toho, prečítajte si katastrálny zákon.
Ak takýto doklad uzatvorí advokát, s doložkou, alebo je spísaná notárskou zápisnicou, kataster neskúma to, o čom píšete.

Darovacia zmluva sa zohľadňuje pri dedičskom konaní.
1.6 2015 8:41
autor: neznámy
Ján nemáte pravdu. Darovať sa dá aj časť vlastníckeho podielu. Žiaden zákon to nezakazuje. Zakazuje sa prevod alebo prechod vlastníckeho podielu k časti spoločnej nehnuteľnosti. Teda len k niektorým pozemkom zo spoločnej nehnuteľnosti.
1.6 2015 14:43
autor: neznámy
1. podiel na spolocnej nehnutelnosti mozno darovat
2. mozno darovat aj cast podielu pokial je zakon dodrzany a nedochadza k drobeniu majetku
3. prevod (predaj, darovanie) nie mozny na osobu ktora nie je spoluvlastnikom spolocnej nehnutelnosti, iba za dodrzani predkupneho prava
4. predkupne pravo sa vztahuje aj na darovanie, (na pochopenie: skupina ludi vlastni nejaku vec - spolocnu nehnutelnost. kazdy jeden spoluvlastnik ma prednost dostat sa k podielu toho druheho, ci uz kupou alebo darovanim, pretoze je spoluvlastnikom a ta dana vec je jeho - v spoluvlastnickom podiele, a je nelogicke aby tuto vec nadobudla tretia - cudzia osoba.)
5. predkupne pravo sa nevztahuje na blizke osoby (teda otec, syn, matka, brat, stary otec....)

z tohto vyplyva ze ste pochybili vy ked ste v darovacej zmluve neuviedli, ze obdarovany a darca su v pribuzenskom vztahu, cize sa prevadza na blizku osobu podla obcianskeho zakonnika, (odkaz na obc. zakonnik je aj v zakone 97/2013), na ktore sa predkupne pravo nevztahuje.
7.6 2015 10:56