Lesmedium

lesnícky výskum

autor: neznámy
Aké výsledky priniesol lesnícky výskum pre prax v posledných rokoch? Kde sa dá o tom dozvedieť?
sekcia: Archívne fórum, 27.5 2015 8:00
autor: neznámy
Pozri si výročné správy o činnosti NLC za jednotlivé roky.
27.5 2015 17:52
autor: neznámy
Lesnícky výskum- ako sa vraví "on o koze život o voze". Ja si myslím , že nepriniesol pre zlepšenie stavu lesníctva nič. Sú to zbytočne vyhodené peniaze , ktoré by sa mohli použiť na iné pre prevádzku dôležitejšie veci - hlavne na v y p r a c o v a n i e k v a l i t n é h o PSoL alebo napríklad na zaplatenie ťažbových máp pre vlastníkov lesa. Lesníckemu výskumu môžeme dať za vinu , že padli Tatry, Čertovica, miznú nám ihličnaté a hlavne smrekové porasty a celkove naše slovenské lesy sa menia na bukové monokultúry. Na výskumnom ústave nemáme jedného pracovníka , čo by nemal za menom titul PhD. Získal ho za hore uvedené činy? Prestaňme tu trepať o globálnom otepľovaní a všetky neschopnosti pripisovať jemu. Treba sa zamyslieť nad tak ospevovaným podrastovým hospodárskym spôsobom, ktorý zavedie naše lesy čochvíľa do pekla ; treba sa zamyslieť nad benevolenciou výchovných zásahov ( ak nechceš tak nemusíš); treba sa zamyslieť nad škodami zverou , ktoré nám už prerástli cez hlavu ; treba sa zamyslieť nad tzv. ochranármi , ktorých vo veľkom produkuje naša TU. Tam nech sa zamerá náš výskum a nech sa sleduje daný problém dlhšie a nie jeden rok , ako to často býva.
31.5 2015 15:28
autor: neznámy
Nemyslím si, že Tatry, Čertovica padli kvôli lesníckemu výskumu...práve naopak...padli preto, lebo nik kompetentný výskumníkov nepočúval, nebral vážne ich odporúčania a padli preto, lebo ochranári mali a majú žiaľ väčší vplyv ako lesníci...takisto si nemyslím, že buk sa tlačí do porastov kvôli výskumníkom...súhlasím s tým, že kvalita PSL má svoje rezervy, ale zase nie je to kvôli výskumníkom...je to kvôli tomu, že dnes by každý chcel všetko pomaly zadarmo a pokiaľ taxátori nedostanú za svoju odbornú prácu patrične zaplatené, tak ťažko môžeme od nich chcieť kvalitnú prácu, inak ako peniazmi ich ťažko namotivujeme keďže tiež musia z dačoho žiť a živiť svoje rodiny...takže treba trošku objektívnejšie veci hodnotiť.
1.6 2015 8:21
autor: neznámy
Ja nie som tu na to , aby som hodnotil prácu lesníckeho výskumu. Len si myslím , že jeho celkové smerovanie je opačným smerom ako je život. Vy si robíte svoj výskum, "ochranári " kričia a obĺbuju sprostý slovenský ľud a my dole sa v lese snažíme ako snažíme. Všetko čo urobíme je zle - ničíme naše prírodné bohatstvo , zaplavujeme dediny , ničíme hniezda vtákov ,v podstate všetko čo robíme je zle. Vy sa hráte na mŕtvych chrobákov , nepúšťate sa do konfrontácie s "ochranármi" . Prečo aj , keď sú to väčšinou vaši spolužiaci z vysokej školy. Ďalším závažným bodom je "prekryt" územia - vlastník lesa a nad ním je napr. národný park alebo ochranné pásmo . Taký nezmysel aký je v tatrách neviem či je niekde vo svete - hlavne že tam máme dvoch riaditeľov na jednom území. Treba sa zamyslieť nad slovom - lesnícky výskum . Lesnícky výskum by sa teda mal týkať lesníctva a nezamieňať ho z ochranárskym výskumom. Ono je lepšie a ľahšie sa zaoberať ochranárskym výskumom , ako výskumom lesníckych technológií. Veď čo už by ste vymysleli - novú samochodnú motorovú pílu , ženu ktorá by miesto 200 kusov sadeníc na deň posadila 400 ks , koňa s navijákom , traktor ktorý by sa nedotýkal zeme a neničil lesnú pôdu, ťažbu vo výberkovom lese bez poškodenia ostávajúcich drevín a iné nezmysly . Prepáčte mi za tú iróniu.
1.6 2015 15:55
autor: neznámy
Myslím, že slušne diskutujeme ako sa patrí...súhlasím s tým, že momentálne ťahajú lesníci za kratší koniec ako ochranári...myslím si, že je to aj chybou štátu a toho ako sa k lesníckemu sektoru stavia...stačí si porovnať počet pracovníkov na ministerstve životného prostredia a pracovníkov na sekcii lesného hospodárstva a spracovania dreva...čiže porovnávame celé ministerstvo a jednu sekciu v rámci iného ministerstva...alebo počet rôznych organizácií pod hlavičkou min. živ. prostredia a jedno Národné lesnícke centrum...čiže je tu zjavný nepomer...a to sa ťažko bojuje, ťažko sa pracuje v lese, hospodári sa a ešte bojuje s útokmi ochranárov...veď my lesníci si musíme zarobiť nejaké to euro, nám nepadne len tak z neba...a mám spolužiakov, ktorí sa aktívne venujú výskumu praktického lesníctva...len zase je to o tom, že ťažko si niekto kúpi modernú technológiu, keď na ňu nemá, keď nemá istotu práce, keď musí neustále myslieť na to, či vyhrá nejaké výberové konanie...to naši predkovia sa ozaj musia v hroboch obracať keď vidia čo dokazujeme s našim prírodným bohatstvom...ako sme stav lesníctva ponížili k bodu nula a ako sme dali priestor pseudoochranárom rozvíjať ich bujnú fantáziu bez akejkoľvek štipky zodpovednosti...veď lesníci budú s tým dáko bojovať, zalesňovať, budovať "národné parky"...tu ozaj niečo nie je v poriadku...budíííček
1.6 2015 20:42
autor: neznámy
Sedím si tak doma za oknom a pozerám sa len tak "do bĺba". V diaľke kosí traktor trávu. Najmodernejšia kosačka umiestnená vpredu a po oboch bokoch.Vraj záber až do 10 m a že má taký riadiaci systém, že netreba traktoristu. Ďalšie mechanizmy neďaleko zhrabávajú seno iné "balikujú". Radosť pozerať. Vtom som sa zháčil a rozmýšľal som nad svojím dnešným pracovným dňom. Ako len môžu traja taxátori za sezónu popísať 9 tisíc ha lesa ? Aká to bude kvalita? Potom ma napadne, ako som raz otvoril stránku NLC a zistil som koľko sto pracovníkov tam robí. Čo tí tam robia ? Vraj robia lesnícky výskum . Vážení pýtam sa čoho lesnícky výskum?
8.7 2015 18:56