Lesmedium

§49 z. čl. Xix/1898

autor: hunter 2
pre odborníkov:

môže byť v pôvodných mestských PKV zápis podľa § 49 zak. čl. XIX/1898 ? ( t.j. II diel )

sekcia: Archívne fórum, 21.5 2015 15:23
Zatiaľ nie sú žiadne reakcie na túto tému