Lesmedium

Môže byť OLH zároveň predsedom výboru Urbariatu

autor: jany
Môže byť predseda urbaru.zároveň OLH v tom urbáre?Neplati to ako v obci,že poslnec nemôže byť zamestnáncom obce? Šak sám seba kontroluje a zamestnáva!Kto môže kontrolovť auto či vezie drevo lgálne?
sekcia: Archívne fórum, 15.4 2015 16:13
autor: neznámy
Čo rozumiete pod pojmom OHL? Prosím o definíciu.
16.4 2015 7:54
autor: neznámy
Myslí tým odborného lesného hospodára.
16.4 2015 10:38
autor: neznámy
pokial vlastnikom podielu nehnutelnosti na obhospodarovanie ktoreho spolocenstvo vzniklo moze, kontrolovat ma dozorna rada, OLH je akymsi garantom pre odborne lesne hospodarenie, takto aspon mate istotu ze predseda nerobi napriek predpisom
16.4 2015 11:30
autor: neznámy
este dodam, ze pokial mate vyhrady voci tej osobe ktora u vas robi OLH zaroven predsedu, mohol by byt aj fararom ci predsedom ustavneho sudu, vaci vyhrady by sa asi nezmenili. takze ked mate predsedu a OLH v jednej osobe, nic to na veci nemeni.
16.4 2015 11:31
autor: neznámy
podla mna nemože,ked ako predseda podpiše dohodu o praci s od.lesnym hospodarom a je to on sam, auto može kontolovat policia a ket nema papire,prevozny listok tak je to kradež
16.4 2015 14:20
autor: neznámy
Pýtala som sa na definíciu . Myslím, že tu nejde o OLH, ale o člena spoločenstva- ktorý vykonáva práce za tohto OLH,.Vychádzam z mojej skúsenosti u nás. OLH, ktorý je registrovaný NLC a ktorého podľa zákona musíme mať ako spoločenstvo, Značkovanie, odoberanie dreva a vystavenie dokladov robí jeden z vlastníkov, Podľa zákona by mal mať k tejto práci príslušné vzdelanie.
Myslím., že môže ísť o takéhoto "OLH" ,ktorý nahrádza toho zo zákona.
Kto ho bude kontrolovať, sám seba? Našlo by sa na Slovensku jedno Pozemkové spoločenstvo vlastníkov ktoré by toto schválilo?
Ak áno tak potom nie je potrebný žiaden komentár.
16.4 2015 14:38
autor: neznámy
Takže znova. Dotyčný pán robil OLH v okolitých urbároch.Potom dostal podiel v našom.Na valnom zhromaždeni nasľuboval a nechal zvolit nový výbor So sebu ako členom.Potom výbor ho zvolil predsedom a zrušila sa zmluva s predošlým a pdpísala sa nová s nim.Samozrejme skúšky a pod. má,ved je lesník.Kontrola výboru a dozornej rady nič.Urbarnici schválili predaj dreva každému obyvatelovi rovnako za jednotnu cenu 30eu m3.Žiadné podľa podielov.Členovia s najnišimi podielmi boli nadšení.Ved stačí mať 1m2 a má jeden podiel.Aká vlastne má byť minimálna výmera na 1 podiel? Čo s tým? Díky.
16.4 2015 22:28
autor: neznámy
Myslela som, že nejde o "pravého OLH". * Quo vadis Slovakia.?
17.4 2015 7:36
autor: neznámy
Tá pôvodná otázka sa nám už trochu posunula.
Tak najprv k nej. Tiež nevidím dôvod, prečo by OLH ak je vlastníkom a teda aj členom spoločenstva nemohol byť zvolený hoci za predsedu.
Však v čom spočíva práca OLH. Ak to zjednoduším, tak podľa Plánu starostlivosti o lesy dáva spoločenstvu (výboru spoločenstva) rady respektíve pokyny, čo kde treba vysadiť a vyznačuje stromy, ktoré sa môžu vyťať.
Úlohou OLH asi nie je kontrolovať či sa vytne viac ako vyznačil, prípadne či niekto nekradne drevo. Kontrolovať to, či sa dodržuje Psol je okrem iného aj úlohou pozemkového a lesného odboru. V začiatkoch nášho spoločenstva, teda ešte v minulom storočí, sme veru po kontrole lesným úradom dostali pokutu. (Odborný lesný hospodár zle vyznačil stromy na ťažbu).
Slovom predseda nekontroluje lesného hospodára (čo do odbornosti) ani lesný hospodár zas predsedu, čo do riadenia spoločenstva. Navrch má samozrejme predseda (výbor), lebo oni si vyberajú konkrétneho lesného hospodára.
====
Výhrade, že urbárnici schválili predaj každému obyvateľovi predaj za jednotnú cenu nerozumiem. A prečo by to nemala byť jednotná cena?
Ako by sa pritom mala zohľadňovať výška podielov. Ten čo má väčšiu výmeru lesa a teda viac podielov, by mal platiť za odkúpené drevo viac a či menej? (Predpokladám, že jany nechcel hovoriť o predaji obyvateľovi ale vlastníkovi, lebo to by som už vôbec nerozumel)
17.4 2015 11:25
autor: neznámy
Neviem Vlado či vieš ako v praxi funguje urbár.Povedá by som,že vybor je politicky a OLH odborný orgán.Ako ked predsedá vlády je zároveň minister obrany a najvišší vojenský velitel.Niečo ako za vojny Todžo v Japonsku.Členovia výboru su laici.OLH predsa triedi,merá a väčšinou aj kupuje drevo.Nie priamo,ale cez nejaku svoju firmu.A ked naložený kamion dreva zatriedený na vlákninu sa zázrakom po ceste zmení na kvalitnejšiu a aj finančnú triedu.V papieroch to nie je problém-som predsa predseda,OLH aj obchodník.Ujde sa niečo urbáru,aj mne.Alebo nekontrolované kamiony.Kolko berie jeden kamion s vlekom m3? V akej cene? Všetko sa dá bez kontroly. K podielom niekedy inokedy. pr.Podiel prevedieme na stromy. Mne obrázne patri 10 stromov, kúpim 5 stromov za plnu cenu a ten čo mu podľa podielu patrí 1 stro tiež kúpi 5 stomov za taku istu cenu.Čiže ja som za svoje stromy zaplatil taku istu cenu ako on za moje 4,okrem svojho 1.Nerátam náklady.Povinosti,ručenie za dlhy,prácu a pod. za les je podľa podielu.Je to na dlhšie. Díky.
17.4 2015 22:05
autor: neznámy
Ponechám bokom či predseda všetko robí sám , bez súhlasu a či vedomia výboru. Respektíve proti spoločenstvu. Konkrétny predaj u nás robí predseda a okrem neho je v zásade prítomný niekto so spoločenstva. Ale taký čo sa vyzná. Aktívne pritom pôsobí aj OLH, ale nie z titulu OLH. Konkrétne podrobnosti neviem, nebol som pri tom.
====
Pokiaľ ide o ten príklad na konci.
Nech ti patrilo 10 stromov. Za plnú cenu kúpiš 5 stromov. Povedzme, že to je
150 eur. Ten komu patril len 1 strom si kúpi 6 stromov. Zaplatí 180 eur.
Ak by ste tvorili spoločenstvo len vy dvaja, tak po skončení hospodárskeho obdobia by ste si rozdeľovali príjmy 230 eur. Ty by si z nich dostal desať jedenástin, lebo 10 stromov bolo tvojich a ten druhý by dostal iba jednu jedenástinu, lebo jeho bol len jeden strom.
V praxi je to však tak, že sa rozdeľuje podľa veľkosti výmer a nie podľa toho odkiaľ boli stromy vyťaté. V skutočnosti teda skôr môže dôjsť k tomu, že z tvojej parcely sa vytne 11 stromov, ale dostaneš príjem len za 10 stromov.
Spoločenstvo so spoločne obhospodarovanými parcelami je postavené na nepísanej dohode. Dnes predávame drevo z mojich parciel, lebo už dorástlo a príjem dostaneš aj ty. Z tvojich parciel budeme predávať až keď dorastie.
A potom príjem z tvojich parciel dostanem aj ja.
Takáto nepísaná dohoda samozrejme vyžaduje, čo do rokov stabilitu spoločenstva. Zákonodarcova sú si toho vedomí a zneužívajú to. Veď komu by sa chcelo behať po prípadnej rozpade behať po súdoch a domáhať sa toho, že z jeho hory bolo rúbané viac ako z iných. A preto by mal od iných dostať patričnú náhradu.


Ten, čo mal 1 strom
si kúpi 6 stromov. Tiež za plnú cenu.
18.4 2015 11:33
autor: neznámy
Tie posledné dva riadky sú navyše. Pri posielaní som boli mimo zorného poľa.
18.4 2015 11:35
autor: neznámy
Prečo nepísaná dohoda?Veď ak spoločenstvo hospodári na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, toto je zakotvené v zmluve.Alebo u Vás to tak nie je?
18.4 2015 14:24
autor: neznámy
Nie mi to nemáme v zmluve zakotvené. Pri spoločnom hospodárení (v lesoch) je prirodzené , že dnes z môjho pre všetkých a zajtra z tvojho pre všetkých. A možno preto, to nemáme v zmluve zakotvené.
Ak by sme mali hospodáriť podľa iných princípov, tie by už museli byť zakotvené. Napríklad:
Mohlo by sa hospodáriť aj tak, že by sa prísne sledovalo z parcely ktorých vlastníkov sa predávalo drevo.
A po skončení hospodárskeho obdobia sa rozdeľovali príjmy len týmto vlastníkom. A taktiež by sa vyčísľovalo na čích parcelách sa obnovoval lesný porast a na tie by sa zas rozrátali náklady.
Nebolo by to v rozpore so zákonom. Nehnuteľnosti boli dané spoločenstvu na spoločné obhospodarovanie a to by vykonávalo spoločné obhospodarovanie vyššie uvedeným spôsobom.
Už je druhá vec, či v praxi aj realizovateľný.
18.4 2015 18:45
autor: neznámy
Nechápem, ako potom hospodárite na spoločných nehnuteľnostiach.
V preambule vzoru zmluvy je §8, odsek 1.Ďalej tak dlho tu rozoberaný §2.
18.4 2015 20:35
autor: neznámy
Nemá to oporu v zákone.
Zhromaždenie predsa rozhoduje o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty a nie o rozdelení príjmov a nákladov.
18.4 2015 21:16
autor: neznámy
Tu predsa nejde o parcely.Ide o rozumné hospodarenie a nie vytváranie maximálneho zisku,aby aj našim potomkom ostalo niečo z lesa.Urbársky les mal slúžit na potreby domácich vlastníkov-kúrenie,stavby a náklady.Zo starých predvojnových zápisov je to jasné.Výbor vyznačil v lese stromy- drevo na kúrenie podľa výmery čiže podielov.Niekto dostal 1 strom a niekto 3,podľa dohody kolko na podiel za zvýhodnenu cenu.Viac ani konár za výhodnu cenu.To čo sa predalo boli náklady a zisk rozdelený podľa podielov.Netažili ako za komunistov,lebo strom rastie 50-100 rokov.Vedeli,že od toho závisí ich život.Pri delení podielov pri dedičstvách a rovnakých nárokoch nebude čo deliť.
18.4 2015 23:46
autor: neznámy
Predseda=olh,aka dobra kombinacia.Aspoň sa nemusia deliť.Všetky kšefty idu do jedneho vrecka.
20.4 2015 21:59
autor: neznámy
Predseda a zároveň OLH neodporuje žiadnemu zákonu!
22.4 2015 11:28
autor: neznámy
A môže byť pokladníkom osoba v pribuzenskom vztahu k členovi DR?
22.4 2015 19:46
autor: neznámy
mate To trosku pomylene.funkcia OLH nie je zabezpecovat tazbu,odbyt dreva a podobne.OLH vykonava odbornu cinnost v prevadzke.To je vyznacovanie tazby,kontrola a usmernovanie tazby,kompletna evidencia,zadanie prac a kontrola kvality a podobne veci.
To ze vela OLH aj zozenie ,,Svoje´´ partie na tazbu a sprostredkuje predaj dreva je cinnost mimo OLH.vlastnik lesa predsa Touto pracou moze poverit ineho cloveka,Svoje partie ktore vyberie a aj odpredaj dreva si moze zabezpecovat samZe To u Vas robi vsetko OLH a Vam sa To nepaci je Vasa vina..
Vybor je predsa viac ludi,nie len predseda.tak mozu rozhodnut inak ako prededa...
22.4 2015 21:55
autor: neznámy
Nie odpoveď, ale jasná otázka. Može OLH byť zároveň cez svoju súkromnú firmu jedinným odberateľom /okrem vlastníkov / drevnej hmoty v spoločenstve, kde je OLH ? Teda sam sebe pripraví a predá a sám je pri výdaji, predvzatí i odvoze. je to právne v periadku? Presím právnu odpoveď. Poznám konkrétne PS kde to tak funguje.
14.12 2015 15:31
autor: neznámy
Je to v poriadku, ale je potrebne dodržať nasledujúce:
- Ak je PS platiteľom DPH, tak základom pre výpočet DPH je trhová hodnota.
- Od 1.1.2015 je potrebne viesť skrátenú dokumentáciu pre transferové oceňovanie, ktorú v prípade daňovej kontroly predložíte daňovej správe. Dokumentácia pre transferové oceňovanie sa vypracováva na každé zdaňovacie obdobie.

Trhovou hodnotou na voľnom trhu je suma, ktorú by príjemca plnenia musel zaplatiť pri obstaraní príslušného tovaru alebo služby v tuzemsku na rovnakom obchodnom stupni ako na tom, na ktorom sa dodanie tovaru alebo dodanie služby uskutočňuje, nezávislému dodávateľovi tovaru alebo služby v čase tohto dodania za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže.

Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724
o určení obsahu dokumentácie...
14.12 2015 16:54