Lesmedium

Zákon 97/2013 a jeho rôzne vykladanie jednotlivých paragrafov

autor: neznámy
Čítam tu mnoho otázok k zákonu z roku 2013.Myslel som, že tento zákon vyrieši všetky chyby, ktoré ukázal predchádzajúci zákon.Ale ako sledujem, je tu takmer rovnaký chaos vo výkladoch jednotlivých paragrafov. Nie všetkých, tak ako aj v minulosti boli niektoré presné a jasné.

Samotný spôsob, ako prebiehala príprava k registrácii bol trochu zavádzajúci , nakoľko ponímanie vlastníkmi bolo také, že v prípade neschválenia, prídu o majetok.

To platí aj o vzore zmluvy.

Najväčší zmätok nastal v zlučovaní dovtedy samostatných subjektov, či už s právnou, alebo bez právnej subjektivity, čo spôsobila nesporne licenčná daň.

Nehovoriac už o tom ,ako boli tieto zmluvy spracované pri takomto zlúčení.

V čom robí problém, ich zlúčenia do jednej?/d/§2/? Mohol by niektorý vlastník z týchto spoločných nehnuteľností vystúpiť so svojim majetkom?

Mohlo by zhromaždenie rozhodnúť o oddelení podielu z každého pozemku?

Iba hospodárenie je spoločné, ale aj toto sa mohlo v zmluve upraviť, alebo v stanovách.

Alebo sa mýlim?

sekcia: Archívne fórum, 12.4 2015 12:32
autor: neznámy
vystúpenie zo spoločenstva zakon neriesi, predpokladam ak o tom rozhodne zhromazdenie, a tiez s tym suhlasi nadpolovicna vacsina danej parcely, nemal by byt problem, avsak si to vyzaduje upravu zmluvy resp stanov minimalne vo vymere.
pokial sa jedna o spolocnu nehnutelnost, nemoze ju vyporiadat ani sud nie to este zhromazdenie, pokial sa jedna o klasicku nehnutelnost o jej deleni rozhoduju vlastnici daneho pozemku, ak s tym bez vynimky vsetci suhlasia mozu sa dohodou vysporiadat, pricom je potrebne zachovat zakonnu velkost parciel aby nedoslo k drobeniu, pokial k dohode nedojde, moze spoluvlastnik podat navrh na sud aby spoluvlastnictvo vyporiadalo....
13.4 2015 20:51
autor: neznámy
Ako zistím, že sa jedná o spoločnú nehnuteľnosť? Na LV to uvedené nie je.
14.4 2015 8:20
autor: neznámy
Pre neprihláseného:
Ako zistíš, že ide o spoločnú nehnuteľnosť, ak to nie je uvedené na LV?
Odpoviem trochu poeticky: Tak, že načrieš do historickej pamäte. (Dokumenty, pamätníci a pod.). Avšak, aj napriek bezchybných informácii vylovených z historickej pamäte to môže byť problém. V pozemkovej knihe boli napríklad všetko na jednej vložke. Teraz je to na x listoch vlastníctva a ešte aj s prečíslovanými parcelami.
15.4 2015 10:16
autor: neznámy
Opýtam sa teda inak. Kto mi dá doklad o tom, že daný LV je spoločná nehnuteľnosť?
15.4 2015 10:21
autor: neznámy
Ak na LV nie je zapísané, že ide o spoločnú nehnuteľnosť a podľa Vás sú pozemky spoločnou nehnuteľnosťou treba požiadať o dodatočné zapísanie tejto skutočnosti do LV. Existenciu spoločnej nehnuteľnosti treba preukázať, o tom píše Vlado. Zo skúsenosti viem, že pri zápise ROEPu do katastra boli viaceré nedostatky spôsobené nekvalifikovaným a šlendriánskym postupom pri jeho vypracovaní, preto sa mnohé spoločné nehnuteľnosti nezapísali na LV. Prispel k tomu aj nejednotný výklad pojmu "spoločná nehnuteľnosť". Ak kataster odmietne pozemky zapísať ako spoločnú nehnuteľnosť, treba dať určovaciu žalobu na súd. Každý prípad je však špecifický, bez podrobnejších údajov nie je možné viac k tomu dodať. Odporúčam poradiť sa s právnikom zameraným na pozemkové právo.

15.4 2015 11:24
autor: neznámy
Nemal by to, ktoré LV sú spoločnou nehnuteľnosťou právne posudzovať sám kataster? Veď len u neho sú pôvodné PKV na ktorých bol vedený urbársky majetok a neskôr z neho vzniklo viacero LV. To vážne si majú spoločenstvá sami určovať, čo sa zapíše ako spoločná nehnuteľnosť?
15.4 2015 12:54
autor: neznámy
Ja som takúto otázku asi pred rokom zadala na ministerstvo pôdohospodárstva.
Môj dôvod bol režim spoločnej nehnuteĺnosti..Kde kataster tvrdil, že keď to nie je napísané na PKV/hoci tam boli všetky tie články , ako aj urbársky majetok urbárskych gazodv a želiarov obce xxxx,/spoločná nehnuteľnosť, tak to spoločná nehnuteľnosť nemôže byť.
Z ministerstva mi odpísali presne to, čo tu bolo napísané predomnou.
Samotný termín spoločnej nehnuteľnosti je zakotvený práve tými článkami, ktoré boli na PKV napísané.a z toho musí vychádzať katastrálny odbor.
Teraz je tam Pani doktorka na právnom oddelení, ktorá túto problematiku ovláda
perfektne. Škoda, že nebola tam v čase, keď šéf tohto katastra nemal problém zapísať vydržanie z jednej takejto PKV .Oddelenie pozemku zo spoločnej nehnuteĺnosti v prospech cudzej fyzickej osoby, ktorá na základe dobrých známostí vedela o predpokladanej výstavbe líniovej stavby.
To znamená, že je povinnosťou , alebo bolo pri zakladaní LV katastra, tohto zápisu.
15.4 2015 16:13