Lesmedium

autor: neznámy
Vlastním 33000m2 trávnate pozemky na nich je 60 ročny les keby som ho chcel vyrúbať na koho by som sa mal obrýtiť.Ďakujem
sekcia: Archívne fórum, 13.3 2015 7:11
autor: neznámy
Obrátiť sa treba na príslušnej obci, kde je TTP, resp. spoločnej úradovne pre účely životného prostredia a treba si žiadať o Výrub stromov stojacích mimo les. Lehoty, ktoré sa používajú na výrub sú zhruba do konca marca a potom až na jeseň od 1.oktobra. Takže asi to túto jar rubať nebudete, museli by Ste mať fofry. A úradník môže si počkať aj mesiac. Tieto vyrubové konania je potrebne si vybavovať v predstihu.
13.3 2015 10:44
autor: neznámy
Ešte by som dodal, že les na TTP môže byť v skutočnosti lesom, na ktorý existuje platný PSL...v "E" operáte katastra nehnuteľností môže byť pozemok vedený ako TTP, no "C" operáte KN môže byť ako lesný pozemok, na ktorý nie je list vlastníctva...treba dať aj na toto pozor...
13.3 2015 13:06
autor: neznámy
OK, predrečník, áno pre účely rozpoznania druhu pozemku je určujúci stav "C" KN.
19.3 2015 17:06
autor: neznámy
Čo je C operát a čo E operát ?
20.3 2015 8:55
autor: neznámy
mali by sme zaujem o kopu dreva tel.0949294442
4.4 2015 19:40