Lesmedium

Nájom s SPF

autor: neznámy
dobrý deň, rád by som vedel ako je to s nájmom s SPF, ktorý vyplýva všetkým spoločenstvám zo zákona 97/2013. Má s tým niekto skúsenosti? Ako je to s výškou nájmu?Môže si SPF vyžiadať aj nájom so spätnou platnosťou za rok 2014 ak sa zmluva uzatvorí až v roku 2015?ďakujem
sekcia: Archívne fórum, 12.3 2015 13:10
autor: neznámy
Nájomná zmluva s SPF sa tu uzatvára na budúce obdobie a na dobu neurčitú. S požiadavkou o prenájom by malo SPF osloviť spoločenstvo. Ak tak neurobilo SPF môže spätne od spoločenstva požadovať náhradu za neoprávnené užívanie. Výška nájomného je vecou dohody zmluvných strán. SPF ju ale určuje podľa svojich interných predpisov.
12.3 2015 18:25
autor: šimon
zmluva sa neuzatvára na dobu neurčitú, ale na dobu platnosti PSoL
12.3 2015 20:03
autor: neznámy
A čo ak spoločenstvo nesúhlasí s navrhovanými podmienkami ? A postaví otázku tak,že nech si SPF sám hospodári na svojich podieloch. Naše malé spoločenstvo doteraz platilo nájom 20,0 € ročne a teraz chcú cca 550,0 € - to si chcú o cca 2500% zvýšiť platy, alebo Ficovi chýbajú peniaze a aj tak chce okrádať ľudí ?
2.8 2015 23:50
autor: neznámy
Podobné zadanie je teraz v auguste. .SPFmôže byť iba správcom neznámych vlastníkov, resp. známych, ktorých podiely si ešte dediči nepreviedli.a potom takých podielov, ktoré patria SR.
Zdá sa m i,, že výška nájmu je uzákonená poslancami-v zákone.
,Tu niekde sa o tom už iste písalo. Týka sa to všetkých pozemkov v ich správe.
Ale ak sa z nezisteného vlastníka, stane zmenou v katastri vlastník známy, tak SPF na nájom nárok nemá.
6.8 2015 21:26