Lesmedium

MŽP

autor: Slovenský klub sokoliarov
Tento list sme poslali do vlastných rúk, ďalej poštou a mailom, doposiaľ neprišla žiadna odpoveď :

Slovenský klub sokoliarov, Chorvátska 31

900 26 Slovenský Grob

Anton Moravčík, prezident SKS

mobil: 0949 459 209, e-mail: sokoliar@gmail.com

IČO: 42261911, Prima banka, a. s., číslo účtu: 6631560001/5600

Ing. Peter Žiga, PhD.

Vec : Žiadosť

Vážený pán minister,

zdvorilo Vás žiadame o urýchlené zastavenie nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami daňových poplatníkov Výkonným a Vedeckým orgánom CITES. Sedem pracovníčok dlhodobo a každý rok preverujú tie isté chovné páry vtákov aj v spolupráci s ŠOP a OU ŽP. Ide o úplne zbytočné byrokratické kroky a iba umelo si vytvárajú pracovnú náplň a dlhým procesom likvidujú slovenských chovateľov.

Na porade na MŽP dňa 23.4.2014 sme sa dozvedeli, že za rok 2013 vydali 306 Potvrdení /CITES/ čo je asi tak trojdňový výkon pracovníka napr. v Nemecku.

Ak porovnáme Čechy a Slovensko , tak v Čechách vydá štvrtinový byrokratický aparát cca ročne 15.000 Potvrdení /CITES/ a na Slovensku za rok cca 300 až 400 Potvrdení / CITES/. A to v Nemecku dostane chovateľ potvrdenie aj na počkanie, v Rakúsku do týždňa a v Čechách v priemere do 10 dní a to ešte aj chovateľ dostane aj dotáciu vo výške 5.000.- Kč za odchovaného jedinca pôvodného druhu. Na Slovensku obrovský aparát dáva Potvrdenie /CITES/ na vtáky narodené napr. v máji až cca v októbri až v decembri , čím je vlastne Slovenský chovateľ vyradený z obchodu v EÚ nakoľko sa burzy konajú v júli, auguste a v septembri a Slovenský chovateľ bez Potvrdenia /CITES/ sa nemôže burzy zúčastniť.

Pri spočítaní všetkých nákladov na réžiu a výplaty uvedených pracovníčok a náklady na následnú kontrolu, nám vychádza že vydanie jedného Potvrdenia /CITES/ napríklad na vtáka ktorý sa predáva za 150.- EUR, stojí daňových poplatníkov cca 2.000.- EUR !

Uvedené pracovníčky aj s gen. riaditeľom MŽP a zástupcom riaditeľa ŠOP kladú na jednej strane neprekonateľné prekážky Slovenským chovateľom a na druhej strane výdatne podporujú a dotujú cez rôzne „záchranné“ projekty občianske združenia ako napr. SVODAS / Ochrana dravcov, SOVS/SOS Bird live a pod. v ktorých dlhé roky osobne pôsobili ako funkcionári výborov.

Nakoľko sa domnievame, že ich činnosť je hrubým zneužívaním práv verejného činiteľa a nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami daňových poplatníkov, Vás žiadame o urýchlené zjednanie nápravy.

V opačnom prípade budeme nútení sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní a súdy.

Vopred ďakujeme za kladné vybavenie našej žiadosti.

S úctou Anton Moravčík

prezident SKS

sekcia: Archívne fórum, 6.2 2015 9:57
autor: neznámy
Byť na ministrovom mieste, aj ja by som sa na ten list vykašľal kvôli tomu záverečnému vyhrážaniu sa súdom.
Ale napriek tomu, spoločnosti by nemali byť ľahostajné praktiky a byrokracia opísané v liste, pokiaľ sú teda opísané pravdivo.
6.2 2015 10:08
autor: neznámy
Žiaľ zatiaľ sme úplne bezmocní voči zabetónovaným úradníkom vo svojich funkciách.
Máme najviac úradníkov na počet obyvateľov v EÚ, ktorí si robia v pracovnej dobe svoje fušky a robia najmä proti nám občanom ktorí si ich platíme aby robili pre nás. Úradníci veľmi dobre vedia že súdy sú veľmi veľmi zdĺhavé aj 10 - 15 rokov a tak je vymožetilnosť práva takmer nulová
6.2 2015 10:22
autor: neznámy
Byrokracia a korupcia v našom štáte je fakt na hanbu sveta!!!
6.2 2015 21:04
autor: neznámy
Napíšte na mail minister@enviro.gov.sk.
Určite odpoveď dostanete.

Myslím, že ste sa mali obrátiť na poslancov, nech urobia prieskum na ministerstve.
Oni jediní by to mohli vybaviť, alebo NKÚ.

Vaša domnienka, ešte nie je dôkaz a nezabúdajte, že stále platí prezumpcia neviny.
Držím Vám palce.

autor Juro to presne vystihol. Robia to, čo sa od nich vyžaduje a ako sa to vyžaduje.
Ústavný súd pred pár rokmi riešil isté podanie poslancov. Národná rada žiadala
jeho zamietnutie. GP SR zistil isté pochybenia Rad prišiel na Najvyšší súd.
Ten trval na merítórnom preskúmaní. Boli predložené doklady, ktoré vôbec nie sú totožné so skutočnosťou.ˇ
Išlo o isté nehnuteĺnosti , ktoré údajne mali byť vydržané. Ale nikde na LV nič také nie je. a nesúhlasí ani rok. Je posunutý dopredu.
A ten bol dôležitý.
.


7.2 2015 21:04