Lesmedium

ILUZIA O TOM, KTO JE PRIHLASENÝ A KTO NIE...

autor: SUMAR
Všetci, ktorí tu prispievame- prispievate do diskusie majú svoju tzv. IPO adresu, a admin-t.j. prevádzkovateľ tejto stránky VIE minimálne presne o tom , z ktorej IPO adresy- internet pripojenia sa kto prihlasuje. Na základe tejto info, môže admin zhruba tušiť, o koho sa jedná.

A prečo táto moja reakcia? Už pred mnohými rokmi som bol svedkom súdneho procesu, kedy za internet žaloby o tom, že niekto chcel sa ochrániť pred tzv. ohovárím na INTERNET prostredí, súd nemohol v občiansko právnom konaní rozhodnúť o tom, žeby dotyčný bol vinný len z toho dôvodu, lebo nebolo jasné , že v tej chvíli, keď ten ZLOSYN, chcel Vás pošpiniť, že vlastne KTO presne sedel , kedy sa TYPOVALI písmena do PC.

Takže POHOV všetci, virtuálne prostredie INTERNET komunikácie je len čiastočná možnosť ako koho brať za skutočnú zodpovednosť. A toto prostredie vyrába množstvo tzv. HOAX-ov, to jest. provokácií, ktoré sú nepravdivé alebo minimálne nepresné.

A naučte sa v tomto virálnom prostredí žiť!

sekcia: Archívne fórum, 17.1 2015 12:55
autor: neznámy
NUŽ tak čo internet hrdinovia, kde STE...
18.2 2015 20:01