Lesmedium

Nelegálny výrub v urbariáte

autor: Jarmila
Zdravím Vás. Čítala som páru diskusii a značne je tu dosť odborníkov ktorí sa naozaj rozumenjú problematike lesa. Z tohto dôvodu sa na vás obraciam so žiadosťou o pomoc. Ako poverený príslušník PZ vediem vyšetrovanie vo veci podozrenia z nelegálnej ťažby drevín v urbariáte. Z urbariátu bolo vyvezené drevo, zložené na lúke pre kupcu - drevo nebolo všetko ociachovane ani označené. Bolo tam cca 150 kubikov dreva, smrekové o dlžke 8-12m. Nebolo to palivové drevo. Na doklade o pôvode dreva - 10 listov - chýbalo evidenčné číslo a čas - datúm a ostatné náležitosti tam boli. O tom, že sa z urbariátu nelegálne vyváža drevo upozornil jeden z vlastníkov. Chcem sa Vás preto spýtať, či daný urbariát niečo porušil, ak áno tak aké nariadenie, resp. zákon a hlavne čo sa z toho dá použiť pre tresný čin krádeže - obohatenie musí byť min. vo výške 266,- Eur. Resp. či je možné skontrolovať realny stav v teréne s predloženou evidenciou a kto je na takúto kontrolu kompetentný. Ďakujem za odpoveď.
sekcia: Archívne fórum, 17.12 2014 21:27
autor: neznámy
kradež to rozhodne nie je. Ak to ťažili na pozemkoch urbáru tazbari , ktorách najali statutari urbaru. Toto je slovenska klasika. Len a len udavanie. A to , že na odvoznom listku chyba cas nie je restny cin. To nie je ani priestupok . Vsetko sa da odkontrolovat z LHE.
17.12 2014 21:35
autor: neznámy
Viem že tieto administratívne "pochybenia" nestačia, ale potom toznamená, že si na jeden doklad môžu bez kontroly odviezť aj 10 fúr dreva? Len preto že chyba na doklade nie je trestný čin? A tento prípad nie je ani tak o slovenskej klasike udávačstva ale skôr o ľuďoch, ktorým mizne les pred očami. Kto má teda právo kontrolovať LHE? Lesný úrad?
17.12 2014 21:49
autor: neznámy
LHE kontroluje lesny urad . A či možu odviesť 10 fur na jeden doklad ? Podľa mna nie , lebo vyvoz dreva by mal suhlasit s tazbou drevnej hmoty v porastoch. Je v kompetencii lesneho uradu , PZ , lesnej straze vykonavať kontrolu tazby tyn ze si faju predlozit suhlas na tazbu a diklady o povode dreva. Ak treba viac biotomal@centrum.sk
18.12 2014 7:21
autor: neznámy
pre jarmila, v prvom rade treba zistiť odkial bolo drevo vyrubané. Zhruba presné miesto. Z lesa alebo z lúky, ktorá bola porastená stromami podľa stavu KN registra "C". Ak to bol les, tak zodpovednou osobou je OLH, u ktorého je všetká evidencia a toho si treba pozvať na rozhovor. Ak ovšem stromy rastli na lúke, treba brať na zodpovednosť vedenie urbaru a riešiť to cez Slovensku inšpekciu živ.prostredia. podnet a ona by mala zistiť a aj stanoviť ujmu na spoločenskej hodnote stromov. V prípade dokázania ťažby mimo les, je tzv.hodnota ujmy niekoľkonásobne výššia ako je to pri cene dreva z ťazby.
Ešte raz si to čítam celé, OU, príslušný Obv.úrad a jeho odbor lesnícky by mal na základe hocijakého podnetu .teda aj Vášho vykonať Štátny dozor,. Je to vlastne také tzv.male vyšetrovanie. A ak ono zistí nejaké porušenia zákonov/ vlastník si nikdy nemôže nič ukradnúť, môže porušiť ustanovenia zákonaa 326/2005/, ale presný postup by som koordinoval s tým Obv.uradom a dožadoval by som sa podnetom na vykonanie štátneho dozoru.
Ďalej , veľmi by som sa nespoliehal na tvrdenie o neúplnom vypísaní Dokladov o pôvode dreva, či má evidenčné číslo a či aj príslušný čas odvozu, skôr by som sa zaujímal o to množstvo, či písomná dokumentácia sedí zo skutočnosťou v lese. ináč sa to berie iba niečo ako menšie porušenie pri vedení evidencie- LHE. A to sa rieši zvyčajne len nejakou pokutou, napr. ako za prekročenie rýchlosti. Ale tieto neuplné vypísané doklady neznamenajú, žeby Urbár vykonal ťažbu bu´d nelegálne , či s úmyslom sa nejakého obohatenia., toto musí zistiť Štátny dozor. A ak budú zistenia závažne, potom by som začal s vyšetrovaním, tzv. veľkým a ako podklad by som použil Zápisnicu z vykonania štátneho dozoru.
18.12 2014 17:26
autor: neznámy
presne a vystižne.
18.12 2014 17:35
autor: neznámy
Pamätám sa , keď som ešte za "tvrdej totality " robil na Lesnej správe , že existovali tzv.prísne zúčtovateľné tlačivá , ktoré boli očíslované. Nemohlo sa teda stať , že by na jedno tlačivo boli odvezené dve fúry. Nemohlo sa ani stať , že by niektoré tlačivo v poradí chýbalo. Bol to obrovský prúser a daný človek , ktorý takú vec zavinil , bol v momente prepustený a zavretý. Prišla však demokracia . Kde kto predáva kdejaké tlačivá bez číslovania . Preto chápem políciu že nemôže z toho vyjsť. Je teda im ťažko zistiť , ktoré tlačivo je správne a ktoré podvrh. Pokiaľ ide o prácu( poctivú ) OLH v Urbáre , tak jeho náplňou je vyznačiť ťažbu . Každý jeden strom musí spriemerkovať , cez Jednotne objemové krivky zistiť celkovú hmotu a tak vydať Súhlas na ťažbu. Potom sleduje , či Urbár vykázal množstvo vyťaženého dreva v rozpätí +- 15 %. Uvediem názorný príklad : Vyznačil som 1000 m3 drevnej hmoty. Teda ak Urbár ťažil v rozpätí 850 až 1150 m3, tak ťažba prebehla legálne. Ale , čo ak Urbár vykázal 850 m3 a zbytok , teda min. 150 m3 predal bokom? To nikto nezistí , lebo neexistujú prísne zúčtovateľné tlačivá. 150 m3 x 69 Eur/m3 =10350 Eur. Je to niekoľkokrát viac ako 266 EUR. Vedenie Urbáru si je toho vedomé a nebojí sa nikoho .
18.12 2014 18:21
autor: neznámy
Ďakujem veľmi pekne za všetky odpovede. Mám v tom teraz trošku viac jasno a viem ako môžem ďalej postupovať.
18.12 2014 22:06
autor: neznámy
skutočne vyťažené množstvo drevnej hmoty sa dá zistiť zmeraním obvodov pňov a ich výšok je nato presný vzorec samozrejme v tolerancii +-15 percent
19.12 2014 14:40
autor: neznámy
Jozef , počujem to prvý krát. Napíš ten vzorec., rád sa poučím.
19.12 2014 19:19
autor: neznámy
Na stanovenie množstva vyťaženého dreva sa použiva metodika rekonštrukcie vyrúbaných stromov prostredníctvom hrúbok ich pňov a dendrometrických závislosti medzi pňovými hrúbkami, prsnými hrúbkami (vo výške 1,3 m nad zemou) a výškami stojacich stromov. Na výpočet hrúbky stromov vo výške 1,3 m nad zemou z nameraných hrúbok pňov sa použivaja prepočítavacie koeficienty, ktoré odvodili z mnohých empirických meraní po celom Slovensku prizvaní špecialisti v odbore dendrometria a produkcia lesov. Ich aplikáciou sa hrúbka stromu vo výške 1,3 m nad zemou d1,3 vypočíta ako súčin prepočítavacieho koeficienta k a hrúbky pňa d0:

20.12 2014 9:55
autor: neznámy
tak tak Fero 1, už veľa vody pretieklo od kedy si vyšiel zo školy..
20.12 2014 22:29
autor: neznámy
Poprosil by som autora sumar aby napisal , kde v akych tabuľkach sa dajú vyhľadať koeficienty potrebné pre výpočet vyťaženého dreva systémom rekonštrukcie odhadu objemu dreva z priemeru pňov a predpokladám z výtvarnicových výšok. Pomohlo by mi to . Ďakujem
23.12 2014 13:16
autor: neznámy
Sumar, veľmi múdro napísané , ale nič konkrétne. Ty si asi jeden z tých "vedcov" z NLC. Nemám nič proti tebe , ale napíš ten vzorec. Od vtedy čo som vyšiel zo školy ozaj pretieklo veľa vody, ale čo sa týka lesníckeho výskumu , tak som nebadal za ten čas nič nové , akurát mlátenie prázdnej slamy .
24.12 2014 13:03
autor: neznámy
Fero1.. nezavidim ti.. si nasraty na cely svet a na kazdeho
24.12 2014 13:49
autor: neznámy
j - vôbec si neuhádol a tu moju pohodu mi môžeš len závidieť. Asi tie problémy prenasledujú teba. Diskutujúci nech mi prepáčia takú odpoveď , ale keď som pred pár rokmi vstúpil so svojimi príspevkami do tohto fóra , tak som si tu predstavoval debatu o lesníctve a nie o nejakých navijakoch , Michalikovi ,LKT a pod. Je tu málo odborných pohľadov na lesníctvo, a k tomu málu ak sa ešte vyjadrí nejaký analfabet, tak je to pohroma.
25.12 2014 16:02
autor: neznámy
V roku 2013 ,na jar.bol na lesnom pozemku Poz. spoločenstva bez právnej subjektivity vykonaný výrub , z dôvodu opravy a údržby prác na R1.
Podľa výpovede, tento povolil výbor,.ktorý bol nezákonný a do 21.1.2014 bez akýchkoľvek kompetencií.

Splnomocnenia , ktoré boli v tomto prípade žiadané, predložené neboli
.
Výrub podľa výpovede súčastného predsedu, bol vykonaný za protislužbu, lebo sa vraj jednalo v minulosti o lesnú cestu, ktorú táto "známa " firma mala vyčistiť.
Poz. a lesný úrad prešetroval stav na tvare miesta. /prišli spolu s konateľom firmy/ Šetrením nezákonný výrub zistil. /list/ OLH , vypovedal , že o tomto výrube nevedel.
Dal súhlas , ale na pár stromov na druhej strane.
Ide o trvalé odlesnenie, nikto nepožiadal o takúto službu. Nikdy tam lesná cesta na žiadnej katastrálnej mape nebola.
Taktiež ide o niekoľko 100 m dlhý a 4-5 m široký jarok, kde boli tiež vytrhané stromy a odvezené.

Okresná prokuratúra rozhodla, že výrub bol s súlade so zákonom.
Konštatovala tak na základe rôznych výpovedí členov výboru a tiež
starostu obce, ktorý má s menovanou firmou na svedomí nezákonný výrub
doteraz nedošetrený od Inšpekcie na TTP mnohých súkromných vlastníkov, ako aj Povodia Hrona .
K tomuto záveru dospela po predložení prezentačnej listiny zhromaždenia z 21.1.2014 ,./Toto bolo zvolané z dôvodu pretransformovania sa na právny subjekt./

Chcem podať proti Okresnej Prokuratúre a tiež polícii sťažnosť na príslušné
rezorty.
Vážim si a prechovávam úctu k týmto orgánom štátnej moci, ale ústava mi zaručuje slobodne sa vyjadriť a tieto orgány mi majú zaručiť ochránenie môjho majetku .
26.12 2014 8:14
autor: neznámy
Pre 23.12.2014 a pre Fera: Ak sa pozorne prečíta to, čo som citoval z čerstvého Znaleckeho posudku/ takže nie som jeden z tých vedátorov Feri?!/, tak sa zistí, že už existuje nejaký veľký empirický súbor meraní medzi priemerom pňa-d0 a prsnej výške d1,3. Co je to dostatočný empirický a hlavne štatistický výpovedný súbor, to neviem, treba sa opytať na Katedre HUL a špecialistov na dendrometriu, či napr. Doc.Rudolfa Petráša-NLC, spoluautora rôznych tabuliek na meranie objemu dreva. A hlavne tento empirický súbor meraní si môže vyrobiť každý sám tým, že si pomerá stojacé stromy po 4 cm hrubkach ako pri premierkovaní naplno na svojom mieste-in situ priemery d0 a d1,3 v aktualnych hrúbkových vyrubaných stupňoch po min.25 stromov/ základné štatistické číslo pri meraní nejakého súboru so štatistickou pravdepodobnostou 95%- Prof. Šmelko/ v hrubkovom stupni, čo znamená od cca hr.st. 26 po 50 cm- 7 hrubkových stupňov á 25 = 175 stromov . Vyrobím si priemery po jednotlivých hrubkových stupńoch,ktoré potom len použijem pri výpočte. Lieta to od 0,85 do 0,7 v závislosti od dreviny,
V tom Znaleckom posudku sa použili dva koeficienty, pre hrab-0,75 a pre dub 0,8. Čiže zistený priemer pňa duba d0 50 cm á 0,8 = 40 cm v prsnej výške d1,3. a cez priemernú výšku stromov hrubkového stupňa v objemových tabuľkach zistiš objem . Čo sa týka iných drevín, musel by som napísať jeden slušný mail Rudovi Petrášovi /rudolf.petras@nlcsk.org/;, či by mi ich nezverejnil, kedže sa jedná o empirický súbor, ktorý vznikol na základe skutočných meraní a neviem , kto vlastní data z týchto súborov alebo , kde to už bolo vypublikované-takto to až VEDECKY_Feri, nesledujem. Ale som okrem iného aj Ing,., takže používam vlastný mozog a aj vlastné empirické skúsenosti, ktoré som nadobudol z dlhoročnej praxi v HUL.
28.12 2014 7:19
autor: neznámy
Často som riešil , teraz už menej , krádeže dreva. Polícia ma zavolala k pňom po ukradnutom dreve a požiadala ma ako profesionála zistiť množstvo ukradnutého dreva. Tam , kde ešte nejaké drevo ostalo , tak sa to dalo zistiť. Zmeral som priemer pňa , našiel podobný u stojaceho stromu a hmota bola na svete. Horšie to bolo , kde neostali žiadne stromy . Tam musela nastúpiť improvizácia. Teda absolútna nepresnosť. Ale čo chcem povedať. Prokurátor takto "zistené kubíky" a vyčíslenu hodnotu dreva veľa krát nechcel akceptovať a naliehal na platnom vzorci. Takže som ako neschopný horár stiahol chvost . Teraz však už viem , že vzorec existuje , že bol niekde vypublikovaný , a že keď by som Rudovi Petrášovi napísal slušný mail , či by mi ho nezverejnil. Veď to je smiešne .
28.12 2014 16:19
autor: neznámy
UJO FERO 1, Vy Ste zaparkovali svoj život vo svojej dobe, aktívny hlupák-tým nemyslím Vás, je horší ako triedny nepriateľ, svojho času tvrdili komunisti. Ja nerozumiem tomu , čo vlastne chcete?! Pred žiadnou úradnou mocou nemôžte mať rešpekt, a žiaden chvost netreba sťahovať. Vy Ste si mohli urobiť vlastný výpočeť, pán FERO1, a bolo len na tom , či ten prokurátor to zobral alebo nie. Ale ak sa opakujú tie isté vzorce rok dva, nakoniec to časom presvedčí aj okresného prokurátora aby začal konať. Zasekol si sa, ja sa sa nezaseknem nikdy... TOTO je ovšem len ilúzia...
28.12 2014 17:17
autor: neznámy
je zbytočne s kamaratom Ferom niečo riešiť
28.12 2014 17:23
autor: neznámy
za prve tretba zistit odkial To drevo bolo vytazene,ci z lesneho pzemku-na ktory sa vztahuje zakon o lesoch alebo z ineho pozemku na tie sa vztahuju ine nariadenia.nesuhlasim ze na doklade k odvozu dreva nemusi byt datum,špz a dalsie nalezitosti.doklad bez datumu,casu odvozu špz-ky mena prepravcu dodavatela-odberatela je len zdrap papiera ktory je neplatny!
OLH nie je zodpovedny za vyrub ak nevidal na tazbu povolenie.v prvom rade je To zaujem vlastnika aby mu nekradli mjeho majetok.vypocitavat tu kubiky podla pnov je ironicke a nesluzi k dokazovaniu vinnika ale len skody v danom poraste.ak bolo drevo na luke malo zmerat tam.dalej dokazat je mozne len skodu pri ktorej sa zadrzalo drevo priamo na aute,luke,vo dvore a podobne.darmo niekto bude tvrdit ze pachatel odviezol 100 kubikov ked ho zadrzali len s 10 kubikmi..
8.1 2015 18:03
autor: neznámy
jedná sa o výpočet hrúbky v d1,3 čiže dostanete akoby vypriemerkovaný porast
postup: priemer nameraného pňa vynasobíme hodnotou 1- (130- výška meraného pňa delene 1000), čiže máme hrúbky v d1,3 a ďalej postupujeme ako pri priemerkovanom poraste, prípadne pomocou JOK, výšky si zoberieme z daného porastu skutočním meraním alebo preberieme z PSL, je potrebné priemer pňa vypočítyť z jeho obvodu, takýto výpočet je celkom presný a ja ho používam.
11.1 2015 12:13
autor: neznámy
spôsoby výpočtov, ktorú prezentujú sumar a Jozef si pamätám aj ja z HUL-ky.
11.1 2015 17:22