Lesmedium

AKO sa dajú veci-súčastnosť zjednodušiť

autor: sumar
AKO sa dajú robiť veci jednoducho:

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. - pripomienky/ začiatok roka 2014+/

Pripomienky:

Zásadná pripomienka k §1

§1 Predmet zákona

(3) Tento zákon sa nevzťahuje na ochranu a) poľnohospodárskych plodín a kultúr, 6)

Nové znenie:

§1

odst.3 Tento zákon sa nevzťahuje na ochranu

a/ poľnohospodárských plodín a kultúr a hospodárskych lesných porastov.

Komentár:

Ide o zrovnoprávnenie predmetu ochrany medzi poľnohospodárskym využívaním pôdy a lesníckym využívaním pôdy. Všetky hospodárske lesné porasty sú dlhodobo / niekoľko storočí/ využívané prednostne na dosahovanie ekonomického úžitku v prospech dosiahnutia ekonomického zisku z obhospodárovania na lesných pozemkoch presne tak isto ako v prípade poľnohospodárskych pozemkov, kde sú porasty poľnohospodárskych plodín a kultúr. Rozdiel je len v časovom období, kým poľnohospodárske pozemky majú dobu zhodnotenia svojej produkcie obvykle jeden rok, v prípade lesných pozemkov sa jedná o dobu zvyčajne sto rokov, ale stále sa jedná o sofistikové a hospodárom premyslené konanie.

sekcia: Archívne fórum, 14.11 2014 16:30
autor: neznámy
Poprosím Vás, mohli by ste to vysvetliť polopate ? Ďakujem
15.11 2014 13:43
autor: neznámy
Hmmm, jeto hádam jasné, Zákon o ochrane prírody by vôbec neplatil na lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, čiže všetky obmedzenia, regulácie, žiadosti, kontroly, pokuty od orgánov OP -, či ŽP by jednoducho neboli, platilo by to iba v prípade ochranných lesov a lesov účelových.
15.11 2014 15:48
autor: neznámy
Legislatíva na úseku LH bola vždy právne súčasťou legislatívy na úseku ochrany prírody (ŽP), v závislosti na konkrétnom význame lesa (kategorizácii lesov). Je to nakoniec prirodzené a logické. Aj hospodársky les je príroda a životné prostredie, so svojim špecifickým významom.
15.11 2014 16:54
autor: neznámy
Nuž a o toto ide, o zrovnoprávnenie legislatívy pre poľno pôdu a lesnú pôdu. A ja iba hovorím, že je na to jednoduché riešenie v podobe štyroch slov, " a hospodárskych lesných porastov".
15.11 2014 17:10
autor: neznámy
Aj poľnohospodárska činnosť a legislatíva je súčasťou legislatívy na úseku ochrany životného prostredia. Netreba zabúdať, že ochrana prírody je územná a druhová. V lesoch možno v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny pri bežnom hospodárení (napr. približovanie dreva) aj úplne zničiť jedince napr. Cypripedium calceolus, ale odtrhnúť do vázy si ich len tak nemôžete (ani len v hospodárskych lesoch). Podľa Vašej predstavy, by v hospodárskych lesoch neboli chránené rastliny chránenými. Problematika je trochu komplexnejšia.
15.11 2014 17:55
autor: neznámy
Ešte by patrilo dodať, že celé územie SR podlieha územnej ochrane v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z., teda i celá lesná a poľnohospodárska pôda (pozemky).
15.11 2014 19:06
autor: neznámy
Spochybniť sa dá veľa vecí, ak by táto veta v tom paragrafe 1 nemala význam pre poľnohospodárov, tak by tam vlastne nemala byť. ALE ona tam je, priatelia a má obrovský význam.
Územná ochrana by šla do kelu aj na lesných pozemkov, kde sú hospodárske lesy. Druhová by ovšem ostala a tá ako taká platí na celom území. Ja viem, že problematika je dosť komplexnejšia, ale asi si zabudol si to pozorne prečítať od začiatku, AKO sa dajú robiť veci jednoducho...
16.11 2014 10:13
autor: neznámy
Pravdepodobne si stotožňujete a pletiete pojmy kultúra a pozemok (územie). Nie je potrebné, aby poľnohospodárska kultúra (napríklad lán pšenice odrody "Arnold") podliehala zákonu o ochrane prírody a krajiny. Pozemok, na ktorom tá poľnohospodárska kultúra rastie, však zákonu a ochrane prírody a krajiny podlieha. Tak isto zákonu o ochrane prírody a krajiny podlieha aj zaletený druh Rosalia alpina v poľnohospodárskej kultúre (na tej pšenici). Ešte raz, územná ochrana sa vzťahuje na celé územie SR, charakterizované jednotlivými stupňami ochrany. Váš doplnok do zákona by spôsobil dobrý chaos. Súčasní poslanci SR by ho pravdepodobne v takejto podobe schválili. Stačí správny pokyn palca.
16.11 2014 13:13
autor: neznámy
znova a znova raz len zopakujem / a neviem , čo je na tom niečo nepochopiteľné/, druhová ochrana by tým ostala, iba by sa zrušila územná ochrana na hospodárskych lesných porastoch. Tak ako je pre poľnohospodárov podľa ich zákona charakterizované, čo je poľno kultúra a čo je plodina, tak isto podľa lesného zákona je napísané, čo je hospodársky les, resp. hospodársky lesný porast. Žiaden chaos by tým nevznikol, iba by sa zjednotlil prístup k manažovanej ploche poľnohospodárov, ku ploche lesníkov. Na obidvoch miestach sa premávajú traktory, hnojí, či strieka chémia, kým v prípade poľa je to v poriadku, tak v lesoch to v poriadku NIE je? Zobuď sa človeče, ja navrhujem jednoduché riešenie ako vyppnúť z územnej pôsobnosti Zákon o OP v prípade hospodárskych lesov. Bodka. A zákon by mohol určiť hocijaký stupeň ochrany, ale keby narazil na hospodársky les, bol by vypnutý, neúčinný. Žiaden chaos, len by sme vyhnali strážcov OP, či celú štátnu správu z našich hospodárskych lesov a konečne by bol pokoj a kľud!.
A človeče, nezabudní vytrvať vo svojom presvedčení! Najväčším nešťastím tejto doby je aktívny hlupák, ktorý len tliacha a píše, ale stále len hlúposti, ktorým celkom nerozumie Nerozumieš tomu, že na akú matku valagu je potrebné , aby na jednom pozemku bol účinný a pod kontrolov jeden zákon , Z o lesoch a aj Z o OP?! Sme taký bohatý národ, že si môžme dovoliť obrovské stádo úradníkov, ktorí len prejedávajú peniaže, ktoré sú horko ťažko vyrobené v lese. Predpokladam, že aj naša dnešná zlenivelá mládež sníva o tom gréckom modele. Zamestnať sa v štátnej správe, dostávať slušný plat 2000,-€ plus, cez deň vypiť 3 kávičky a ďalších 3 hodín prekecať s kámošmi na facebooku. A kto bude robiť a tvoriť peniaze? Nikto nevie. Takže budíček, 2 štátne správy na jednej ploche je zbytočný prepych, ktorý sa dá zmeniť 4 slovami, " a lesných hospodárskych porastov" resp.3 "a hospodárskych lesov".
17.11 2014 18:11
autor: neznámy
znova a znova raz len zopakujem / a neviem , čo je na tom niečo nepochopiteľné/, druhová ochrana by tým ostala, iba by sa zrušila územná ochrana na hospodárskych lesných porastoch. Tak ako je pre poľnohospodárov podľa ich zákona charakterizované, čo je poľno kultúra a čo je plodina, tak isto podľa lesného zákona je napísané, čo je hospodársky les, resp. hospodársky lesný porast. Žiaden chaos by tým nevznikol, iba by sa zjednotlil prístup k manažovanej ploche poľnohospodárov, ku ploche lesníkov. Na obidvoch miestach sa premávajú traktory, hnojí, či strieka chémia, kým v prípade poľa je to v poriadku, tak v lesoch to v poriadku NIE je? Zobuď sa človeče, ja navrhujem jednoduché riešenie ako vyppnúť z územnej pôsobnosti Zákon o OP v prípade hospodárskych lesov. Bodka. A zákon by mohol určiť hocijaký stupeň ochrany, ale keby narazil na hospodársky les, bol by vypnutý, neúčinný. Žiaden chaos, len by sme vyhnali strážcov OP, či celú štátnu správu z našich hospodárskych lesov a konečne by bol pokoj a kľud!.
A človeče, nezabudní vytrvať vo svojom presvedčení! Najväčším nešťastím tejto doby je aktívny hlupák, ktorý len tliacha a píše, ale stále len hlúposti, ktorým celkom nerozumie Nerozumieš tomu, že na akú matku valagu je potrebné , aby na jednom pozemku bol účinný a pod kontrolov jeden zákon , Z o lesoch a aj Z o OP?! Sme taký bohatý národ, že si môžme dovoliť obrovské stádo úradníkov, ktorí len prejedávajú peniaže, ktoré sú horko ťažko vyrobené v lese. Predpokladam, že aj naša dnešná zlenivelá mládež sníva o tom gréckom modele. Zamestnať sa v štátnej správe, dostávať slušný plat 2000,-€ plus, cez deň vypiť 3 kávičky a ďalších 3 hodín prekecať s kámošmi na facebooku. A kto bude robiť a tvoriť peniaze? Nikto nevie. Takže budíček, 2 štátne správy na jednej ploche je zbytočný prepych, ktorý sa dá zmeniť 4 slovami, " a lesných hospodárskych porastov" resp.3 "a hospodárskych lesov".
17.11 2014 18:25
autor: neznámy
znova a znova raz len zopakujem / a neviem , čo je na tom niečo nepochopiteľné/, druhová ochrana by tým ostala, iba by sa zrušila územná ochrana na hospodárskych lesných porastoch. Tak ako je pre poľnohospodárov podľa ich zákona charakterizované, čo je poľno kultúra a čo je plodina, tak isto podľa lesného zákona je napísané, čo je hospodársky les, resp. hospodársky lesný porast. Žiaden chaos by tým nevznikol, iba by sa zjednotlil prístup k manažovanej ploche poľnohospodárov, ku ploche lesníkov. Na obidvoch miestach sa premávajú traktory, hnojí, či strieka chémia, kým v prípade poľa je to v poriadku, tak v lesoch to v poriadku NIE je? Zobuď sa človeče, ja navrhujem jednoduché riešenie ako vyppnúť z územnej pôsobnosti Zákon o OP v prípade hospodárskych lesov. Bodka. A zákon by mohol určiť hocijaký stupeň ochrany, ale keby narazil na hospodársky les, bol by vypnutý, neúčinný. Žiaden chaos, len by sme vyhnali strážcov OP, či celú štátnu správu z našich hospodárskych lesov a konečne by bol pokoj a kľud!.
A človeče, nezabudní vytrvať vo svojom presvedčení! Najväčším nešťastím tejto doby je aktívny hlupák, ktorý len tliacha a píše, ale stále len hlúposti, ktorým celkom nerozumie Nerozumieš tomu, že na akú matku valagu je potrebné , aby na jednom pozemku bol účinný a pod kontrolov jeden zákon , Z o lesoch a aj Z o OP?! Sme taký bohatý národ, že si môžme dovoliť obrovské stádo úradníkov, ktorí len prejedávajú peniaže, ktoré sú horko ťažko vyrobené v lese. Predpokladam, že aj naša dnešná zlenivelá mládež sníva o tom gréckom modele. Zamestnať sa v štátnej správe, dostávať slušný plat 2000,-€ plus, cez deň vypiť 3 kávičky a ďalších 3 hodín prekecať s kámošmi na facebooku. A kto bude robiť a tvoriť peniaze? Nikto nevie. Takže budíček, 2 štátne správy na jednej ploche je zbytočný prepych, ktorý sa dá zmeniť 4 slovami, " a lesných hospodárskych porastov" resp.3 "a hospodárskych lesov".
17.11 2014 19:22
autor: neznámy
Akurát som si toto otvoril a prečítal len prvú vetu. Ostatok nemá význam čítať. Do tretice. Územnú ochranu nemožno zrušiť, lebo územná ochrana sa v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. vzťahuje na celé územie SR (jednotlivé stupne ochrany, podľa významu územia). K Vašej téme. Prečítajte si aj odsek 2 paragrafu, na ktorý poukazujete a preštudujte si, na ktorú všetku legislatívu sa ten odsek vzťahuje. Pekný večer a nevymýšľajte zbytočne hlúposti.
17.11 2014 19:32
autor: neznámy
Vytrvať, zákon o OP je pre Slovenských záchrancov sveta, nadčasový, a pre celú EU na posmech toho ako sa da v mene verejného blaha pošliapavať slobodné podnikanie na súkromných lesných pozemkoch. Čistý postsocialistický koncept.
17.11 2014 21:50
autor: neznámy
Predsa som si to prečítal do konca. Vás zaujímajú len drevené stromy, nie celý les. Ako možno chápať znenie § 15 v náväznosti na definíciu § 2 písm. b, (+ § 3) s významom § 2 písm. a, zákona o lesoch? Hospodársky les už nie je lesný ekosystém na lesnom pozemku? Väčším problémom je zákon č. 326/2005 Z.z. ako zákon č. 543/2002 Z.z., ktorý je len akýsi zastrešovací nad náväznou legislatívou v oblasti ŽP. Súčasný zákon o lesoch je tak trošku (až dosť) protilesný a viac postavený na hlavu ako zákon o ochrane prírody a krajiny. Podľa lesného zákona nie je súčasťou lesného pozemku ani tráva v lese v lesnom poraste. Poľnohospodári si tiež nemôžu hnojiť kedy a ako chcú a ani orať (tu sú tiež legislatívne pravidlá). Pri lesných kultúrach platia trochu iné pravidla (pôvod a prenos genetického materiálu) ako pri poľno kultúrach, kde sa pestujú umelo vytvorené odrody. Vám ide o lesnú kultúru (= len drevinová zložka) v hospodárskych lesoch, nie o celé ekosystém lesa. Ktoré presne ustanovenie(a) zákona č. 543/2002 Z.z. sú v tomto smere problematické? Veď je predsa PSoL a účasť všetkých dotknutých osôb v procese jeho schvaľovania. Tu nemôže byť vážnejší problém.
17.11 2014 21:57
autor: neznámy
Na doplnenie. Nie je šťastná definícia v lesnom zákone, že lesným porastom (porast nestotožňovať s JPRL) je len drevinová zložka, bez ostatných zložiek, ktoré v lese rastú. Drevinový porast nemožno stotožňovať s lesným porastom. Drevinový porast je súčasťou lesného porastu a lesný porast je súčasťou lesa (ako vyššieho celku ekosystému). Tiež nie je šťastná definícia, že lesné pozemky sú pozemky s lesnými porastmi (v zmysle zákona len drevinová zložka). Taktiež v zmysle zákona o lesoch nemožno stotožňovať a dávať rovnítko medzi "hospodárske lesy" a "hospodársky lesný porast". Priama definícia, čo je hospodársky lesný porast nie je. Tento pojem sa môže vzťahovať i na ochranné lesy a účelové lesy v NP, v ktorých sa hospodári. Hospodárenie v lesoch (bez ohľadu na kategóriu lesa) je primárne vyriešené v procese schvaľovania PSoL (LHP). Táto skutočnosť je i zakomponovaná v § 1 ods. 2. zákona č. 543/2002 Z.z. Zákon o ochrane prírody a krajiny počíta s hospodárskymi aktivitami v lesoch. Štátna správa na úseku OP hospodárenie v lesoch nerieši a nekontroluje. Na to je príslušná iná štátna správa.
18.11 2014 9:01
autor: neznámy
.
Riešite tu veci, ktorým nerozumiem Poznám obidva zákony. Lesný aj o životnom prostredí.
Hospodárenie v lesoch rieši a kontroluje Pozemkový a lesný úrad - podľa zákona lesného,Poľ.pôdu rieši a kontroluje Inšpekcia životného prostredia/543/2002./

Ešte je tu ŠOP.

Zaujímala by ma jedna vec: ako sa robí inventarizácia drevín v prípade výkupu pod nejakú štátnu stavbu, podľa zákona 543/2002 a ako sa postupuje v prípade,
ak sa jedná o trvalé odlesnenie lesného pozemku
..
V rámci trvalého odlesnenia lesného pozemku, akou cenou oceňuje znalec v
lesnom hospodárstve dreviny ktoré sú predmetom tohto odlesnenia.

Ako sa oceňujú dreviny na pozemku TTP. Nejedná sa o inventarizáciu drevín z dôvodu odvodu do env. fondu a hodnoty pre príslušný mestský, alebo obecný úrad.ale o vyčíslenie hodnoty vlastníkovi .

Ďakujem
18.11 2014 17:38
autor: neznámy
Pre aa:
Každý slušný Znalec by Vám mal dať odpoveď, a tým najslušnejším znalcom, resp. autoritou v LH je NLC Zvolen a jeho znalecký odbor, či kancelária v gestcií predpokladám p.prof Hladíka. "vykonáva znaleckú, posudkovú, expertíznu, gestorskú, edukačnú, knižničnú, informačnú, edičnú a propagačnú činnosť"
http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/nlc/predmet_cinnosti.aspx.
Takže pre zodpovednú odpoveď treba osloviť tento Ústav, ktorý znaleckú činnosť vykonáva.
20.11 2014 16:54
autor: neznámy
Ďakujem
22.11 2014 19:23