Lesmedium

Darovanie podielu na spoločnej nehnuteľnosti.

autor: Mária
Chcem darovať svoj podiel na spoločnej nehnuteľnosti osobe ktorá nie je mojím blízkym príbuzným. Je aj v takomto prápade potrebné najskôr ponúknuť podiel ostatným spoluvlastníkom prostredníctvom výboru, alebo je možné darovanie uskutočniť aj bez tejto povinnosti?

Ďakujem za odpovede.

sekcia: Archívne fórum, 9.10 2014 7:50
autor: neznámy
Aj na prevod podielu na spoločnej nehnuteľnosti formou darovania sa vzťahuje predmetná povinnosť.
9.10 2014 9:47
autor: neznámy
Ak tomu dobre rozumiem, najskôr musím podiel ponúknuť ostatným spoluvlastníkom na predaj a ak ho nikto nebude chcieť kúpiť, len potom ho môžem darovať?
To môžem podiel ponúknuť za cenu, za ktorú ho nikto nekúpi. Pri predaji je to jasné, lebo spoluvlastník má predkupné právo kúpiť podiel za cenu, za ktorú ho predávam.
9.10 2014 11:33
autor: neznámy
Táto špekulácia je možná. Ak by však požadovaná cena výrazne prevyšovala cenu obvyklú ( trhovú cenu ) mohol by byť takýto prevod darovaním napadnutý na súde. Ako by rozhodli súdy v konkrétnom prípade je však otázne.
9.10 2014 12:46
autor: neznámy
prosim Vás poradte mi mame maly podel v urbariate okolo 4600m2 a chcelibisme predať neviem ako--- maju podel aj ešte 2 surodenci spolu mame--1 ha predalibisme všetci poradte prosim ato vcelku spolu--- vichod
22.10 2014 14:29
autor: neznámy
Obráťte sa na výbor spoločenstva,
29.10 2014 10:32
autor: neznámy
chcelabisom vedeť či dasa v spoločenstve urbaru vimeniť lesne pozemki na inom meste to jest blizko bidliska čo malibisme podniknuť,,?
3.11 2014 12:55