Lesmedium

Čierna skládka

autor: c
Vážení páni predsedovia Poz. spoločenstiev, akoby ste riešili čiernu skládku vo svojom lesnom revíri?

V priebehu týždňa, istý podielnik nášho poz. spoločenstva vyviezol na náš spoločný lesný pozemok asi 10 vlečiek odpadu z čistenia dvora .Išlo o čistenie zarasteného pozemku-haluzina slivky, jablone, černičie.

sekcia: Archívne fórum, 4.10 2014 19:38
autor: neznámy
Oznámením na políciu.
6.10 2014 8:16