Lesmedium

mestske a obecne lesy

autor: neznámy
rokom 1950 prešli do obhospodarovania štátným lesom všetky obecné a mestke lesy. Muselo byť toto nariadenie aj zaevidované V pozemkovej knihe ?
sekcia: Archívne fórum, 29.9 2014 23:28
autor: neznámy
Jedná sa zrejme o rok 1958. Nie nemuselo a ani nebolo.
Vlasníctvo podľa zákona zostalo zachované pôvodným vlastníkom
17.10 2014 18:20
autor: neznámy
Ak v pôvodnej PKV je spomenutý čl. XIX/1898 o aký metetok sa jedná ? ( mestský, cirkevný sukromný, urbársky
21.10 2014 12:57
autor: neznámy
Čo je napísané pod "B" Vlastníctvo?
Tam by mal byť zapísaný vlastník a prípadne aj č.d.nadobudnutia-.
Spomenutý článok a možno aj ostatné zákony sú tam z dôvodu nakladania z nehnuteľnosťou.
21.10 2014 16:35
autor: neznámy
Je to písane v madarskom jazyku, spomínajú sa dva č.d. Jedno č.d. je vpísané aj v stanovách z roku 1906. V druhom č.d. je písané ,, kozseg,, ale spomína sa, že pozemky boli kúpené od cirkvi .
Je pochybne, že by obec kúpila pozemky v roku 1894 ak v roku 1911 mala rozpočet 20 korún.

Ak by sa jednal o obecny majetok, ten sa nemohol odovzdávať zakonom 2/1958( zakon sa vzťahoval na spoločenstvá ).

Kde by sa dala najsť kupna zmluva, kto to presne ten les kupil.
21.10 2014 17:35
autor: neznámy
Na príslušnom súde nie. Tam sú iba č.d. asi od roku 1923.Ale spýtajte sa .
To č.d. by malo byť v príslušnom v št.archíve min. vnútra, pod ktorý Vaše mesto patrí.
21.10 2014 21:20
autor: neznámy
skúsim zájsť. Ďakujem
21.10 2014 21:40
autor: neznámy
Pod ,,B,, vlastníctvo je napísané ,, názov obce kozsegi volt urberes birtokossag.,,
Čo by to mohlo v preklade znamenáť?
13.11 2014 10:34
autor: neznámy
a v č. d. je písane ,, obec v maďarskom jazyku volt urberesek ,, ....
13.11 2014 10:36