Lesmedium

Likvidácia pozemkového spoločenstva

autor: Milan
Chcel by som sa spýtať. Sú tu , medzi diskutujúcimi aj ľudia, ktorých pozemkové spoločenstvá išli do likvidácie zo zákona? Ako postupujete? Čo treba vykonať, aby členovia neprišli o majetok? A ako ďalej, je možné založiť nové spoločenstvo?
sekcia: Archívne fórum, 9.9 2014 14:09
autor: neznámy
Členovia ako takí neprídu o svoje majetky, pozemky, resp. podiely v nich im ostanú aj po likvidácií. Lenže likvidácia je dosť náročný proces a aj niečo stojí. Problémom je, že väčšinou jednotlivé pozemky tvoriace spoločenstvo majú aj niekoľko desiatok či sto vlastníkov a jednotlivé podiely môžu byť naozaj malé. Nové pozemkové spol. samozrejme je možné založiť podľa zákona č. 97/2013 Z. z. § 4 a nasl. zmluvou o pozemkovom spoločenstve. Ako ďalšiu možnosť uvádzam pozemkové úpravy podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
9.9 2014 20:23
autor: neznámy
Môžeme založiť nové pozemkové spoločenstvo už počas likvidácie starého? Môže spoločenstvo v likvidácii vykonávať kalamitnú ťažbu? Kto riadi činnosť spoločenstva v likvidácii?
10.9 2014 7:47
autor: neznámy
Počas likvidácie nové spoločenstvo nie je možno založiť. Spoločenstvo v likvidácii ťažbu vykonávať nemôže. Činnosť spoločenstva riadi likvidátor v obmedzenom rozsahu. Pozri si obchodný zákonník.
10.9 2014 21:48
autor: neznámy
Čo sa vlastne likviduje-konkrétne
24.9 2014 9:50
autor: neznámy
To by som aj ja chcela vedieť, keď je bez výnosov.
17.2 2015 20:07