Lesmedium

odmeny vyboru PS

autor: Peter
dobry den, ake su odmeny pre clenov vyboru PS a predsedu PS, popripade clenov dozornej rady, vo vasich spolocenstvach? Dakujem
sekcia: Archívne fórum, 18.8 2014 9:57
autor: neznámy
U nás je to 10 percent zo zisku. A to sa potom delí medzi všetkých funkcionárov.
Doteraz rozdeľovanie robili jednotliví predsedovia. Teraz sa má odmena jednotlivým funkcionárom schvaľovať priamo na valnom zhromaždení. Neviem si to v praxi dobre predstaviť. A ani dôvod takéhoto uzákonenia Však členovia pozemkového spoločenstva nemajú ani predstavu, čo ktorý funkcionár robí alebo nerobí.
19.8 2014 10:50
autor: neznámy
Dobrý večer Vlado a Peter , koľko máte ročný zisk ? A koľko máte funkcionárov a čo robia? Súhlasím s tým, že členovia PS nemajú absolútnu predstavu o tom čo výbor robí.
Každého len zaujíma kedy sa bude vyplácať a koľko.
To, že zákony u nás robia ľudia, ktorí nemajú o praci v lese a nie len v lese ale všeobecne v hospodárstve, absolútne žiadnu predstavu, preto všetko stojí za h....
Preto aj kopec ľudí zaujíma len to, ako dostať peniaze bez práce. Keď sa organizuje voláka brigáda tak sa zúčastní len výbor spoločenstva.
20.8 2014 22:07
autor: neznámy
No pokiaľ ide o počty funkcionárov. Tak ten bol stabilný. Vrátane predsedov 5 členov výboru a 3 členovia dozornej rady.
A pokiaľ ide o samotné odmeny, tak tie boli od 42000 do 94 000 ešte v SK
a neskôr od 1200 až po 5000 eur.
Ako majú jednotliví funkcionári podelenú prácu, to neviem. Pokiaľ by ťa však zaujímalo čo nerobia, tak je to účtovníctvo a podobné práce. To sa rieši externe (zväčša dohodou o pracovnej činnosti).
22.8 2014 10:24
autor: neznámy
U nás si navrhli odmeny mesačne v čistom a zhromaždenie im to schválilo:
predseda 2OO eur mesačne v čistom
účtovníčka 2OO eur mesačne v čistom
člen výboru (horár) 15O eur mesačne v čistom
zvyšní členovia výboru 1OO eur ročne v čistom
Ročne spoločenstvo zaplatí na odmenách keď zoberiem do úvahy odmeny v hrubom plus odvody okolo 1O.OOO.- eur.
Hospodárime ne 3OO ha lesných pozemkov a ročne predáme drevo na pni v množstve cca 2OOO m3.
29.8 2014 6:12
autor: neznámy
Veľmi by ma zaujímalo keď predávate drevo na pni v množstve cca 2000m3, aký máte z toho zisk. Nám povedal OLH, že je veľmi nevýhodne takto predávať drevo.
30.8 2014 23:06
autor: neznámy
V prebierke na vlákninu 20 eur/m3 a pri holorubnej ťažbe a doruboch 30 eur/m3 bez rozdielu druhu dreviny (väčšinou sa jedná o porasty buk 100 a viac rokov). V ťažko prístupných partiách sa robí ťažba lanovkou.
Môže Nela bližšie napísať, čo hovorí ich OLH?
31.8 2014 10:03
autor: neznámy
Náš OLH povedal, že pri ťažbe lanovkou v nedostupnom teréne by spoločenstvo nič nezarobilo, lebo náklady by boli vyššie ako zisk na dreve. Naše spoločenstvo má iba 124 hektárov, ročne vyťažíme 230m3, porast buk. Za roky 2005-2013 bolo vyťažené 1850m3 a za posledné dva roky išlo spoločenstvo do mínusu, lebo náklady na ťažbu boli vyššie ako tržba z predaja dreva.
31.8 2014 10:50
autor: neznámy
Nám platia ako som napísal 3O eur/m3. Ešte si aj všetko zabezpečia: vyťažia, dotiahnu na odvozné miesto, sami si hmotu pomerajú, zapíšu do konsignácie množstvo vyťažených kubíkov a tieto si samy priebežne odvážajú.Nikto ich ani nemusí kontrolovať. Tak raz za dva týždne donesú predsedovi konsignácie na základe ktorých učtovníčka vystaví faktúru. Peniaze nám prídu na účet. O nič sa nemusíme starať, len ako rozdeliť peniaze.
Ak by Nela chcela, môžem jej dať na ťažiarov kontakt. Určite Vám tržby narastú.
31.8 2014 14:15
autor: neznámy
Ano poprosila by som o ten kontakt, ak by sme z ťažby mali 30 eurový zisk tak by nám to veľmi pomohlo.
31.8 2014 19:03
autor: neznámy
Nela, ten posledný príspevok bol myslený ironicky. Prečítajte ho Vášmu OLH, on Vám to vysvetlí.
31.8 2014 19:23