Lesmedium

motorkár

autor: neznámy
Počul som , že od 1.7. už nie je jazdenie po lesných cestách zakázané. Je to pravda?
sekcia: Archívne fórum, 24.7 2014 12:43
autor: neznámy
§31
d) jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, skútrom vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest a jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty 45a) alebo vyznačenej trasy; to neplatí, ak ide o využitie lesnej cesty podľa § 25

to je z aktuálneho znenia Zákona

toto neplatí ak si obhospodarovateľ, lesná alebo rybárska stráž, stráž ochrany prírody, štátna správa, ...

28.7 2014 6:58
autor: neznámy
Z toho mi vychádza, že jazdenie je zakázané už len mimo lesných ciest. Konečne je v tom jasno. Samozrejme jazdenie pomedzi stromy by ich mohlo poškodiť.
28.7 2014 7:49
autor: neznámy
" jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty" motorkou ani po ceste!!!!!
si to vysvetluješ po svojom.....
28.7 2014 7:57
autor: neznámy
Slováci nečítajú znenia paragrafov dôsledne a celé a čiarkami a bodkami, vyberú si z textu to čo vyhovuje pre nich a potom nadávajú na toho človeka, ktorý im to presne vysvetlí!!! Podobne konajú i naše média!!!
28.7 2014 9:02
autor: neznámy
Ustanovenie za bodkočiarkou sa vzťahuje na celé predošlé ustanovenie. Nie len na "jazdenie na bicykli alebo koni mimo lesnej cesty". Predmetný zákaz na jazdenie motorkami, či autami po lesných cestách teda neplatí. Postačuje súhlas vlastníka cesty.
28.7 2014 11:02
autor: neznámy
Tvoja hlava neplatí!!!
28.7 2014 14:29
autor: neznámy
Skutočne inteligentná odpoveď. Keď chýbajú argumenty nestupuje ...
28.7 2014 14:44
autor: neznámy
Argumenty nechybajú, sú uvedené v citácii paragrafu aj vyššie, takže netreba obťažovať ľudí nezmyslami, ale predovšetkým sa naučiť čítať správne po slovenský. Zakaz vjazdu do lesa nie je nič nové, platilo a platí ďalej, ak mi neveríš Ty ďalší mudrý, tak si to zistí sam v zákone alebo na štátnej správe, dúfam, že aspoň toto ovládajú Tí politickí ( odborníci ) tam dosadení. Prepač ja pracujem, nemám čas na hlúposti, ktoré si niekto vymyslí tým, že nevie ani zákon prečítať!!!
29.7 2014 11:44
autor: neznámy
Do lesa je zákaz vjazdu a les nemusí byť označený dopravnou značkou
31.7 2014 7:21
autor: neznámy
konečne jasná odpoveď na zadanú otázku. Treba k tomu priradiť ešte odpovede:, poslednú vetu cca a tiež poslednú vetu z 28.7. 11.02.
31.7 2014 13:00