Lesmedium

predseda urbáru

autor: Jano
Môže predseda urbáru predávať drevo, keď z piatich členov výboru sa traja vzdali?
sekcia: Archívne fórum, 24.7 2014 7:45
autor: neznámy
Áno, predseda urbáru môže vykonávať úkony, ktorému mu prislúchajú na základe zákona a jedným z nich je aj úloha riadneho hospodára. V opačnom prípade by mohol svojim nekonaním spôsobiť vznik škody.
24.7 2014 9:55
autor: neznámy
Ale ak je výbor nefunkčný koho rozhodnutia predseda vlastne vykonáva a na základe akého práva?
24.7 2014 10:09
autor: neznámy
Štatutárnym orgánom spoločenstva je výbor. Predseda nie je štatutárnym orgánom, len zastupuje výbor navonok. Podpisuje spoločne s ďalším členom výboru. ( Môže navonok robiť len to, čo odsúhlasí výbor). Všetko je uvedené v zákone o pozemkových spoločenstvách.
24.7 2014 11:00
autor: neznámy
v zakone sa pise ze vybor musi mat najmenej 5 clenov, na cele ktoreho stoji predseda, ak vybor ma menej ako 5 clenov nesplna zakonom stanovene poziadavky na svoju existenciu, cize predseda nemoze mat kompetencie konat, iba ak k naplneniu stanoveneho min. poctu clenov vyboru, t.j. oznamit nahradnikom ze mozu nastupit do funkcie vyboru, ak boli zvoleny a je to v sulade so zmluvou,alebo zvolat zhromazdenie a zvolit clenov do vyboru.
25.7 2014 12:16
autor: neznámy
Keď je výbor nefunkčný nemal by sa predseda zdržať konania za spoločenstvo a obvodný lesný úrad zvolať doplňujúce voľby? Tak nejak som to čítal v tom zákone.
25.7 2014 13:09
autor: neznámy
nie, clenovia vyboru predsa su zvoleni, len doslo k znizeniu ich poctu, preto treba doplnit bud z nahradinkov alebo doplnujucimi volbami
25.7 2014 19:03
autor: neznámy
Výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou z počtu členov podľa zmluvy. Ak nemá platnú nadpolovičnú väčšinu, tak nemôže o ničom platne rozhodnúť. Teda ani o konaní doplňujúcich volieb.
28.7 2014 7:54
autor: neznámy
Stále sa tu poukazuje len na výbor spoločenstva. V iných príspevkoch som poukazoval i na činnosť dozornej rady,ktorá má zo zákona dosť veľké právomoci. Odvolávam sa na § 17 ods.5, zák. 93 / 2013. Citujem : ,, Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov; dozorná rada má v takom prípade povinnosti podľa § 14 ods. 1." Pokiaľ sa teda vzdali traja členovia výboru z celkového počtu piatich,má právo vstupovať do tohto procesu dozorná rada. Ustanovenie zákona striktne uvádza ,že výbor má najmenej piatich členov.
24.8 2014 14:50
autor: neznámy
Nepoučili ste sa z minulosti? V mnohých Pozemkových spoločenstvách bola
čistá anarchia.
Myslíte, že to zmení nový zákon? Veď v mnohých zostali tí istí funkcionári, so .
svojimi zákonmi , využívajúc apatické chovanie vlastníkov.
Čo tam potom, ak sa objaví sem-tam nejaký rebel. Jedna lastovička leto nespraví.
Kde ste zostali pán BBI?, chýbajú mi Vaše príspevky.
24.8 2014 19:20
autor: neznámy
(Ja neprihlásený 24.8. o 14.50). Je na posúdenie každého jednotlivca,či zákon niečo zmení. Pre niekoho nie, inému otvára možnosti ako zmeniť práve tie náležitosti so starými funkcionármi. Ja osobne práve využívam možnosti tohto zákona , kde ako zvolený predseda spoločenstva dávam priestor práve dozornej rade aby niesli spoločnú zodpovednosť pri riadení spoločenstva, či už pri vyznačovaní lesného porastu, kontrolu účtovných podkladov, čo im mimochodom prináleží zo zákona a iných vecí týkajúcich sa chodu nás všetkých,ktorý sme v spoločenstve. Môžem zodpovedne prehlásiť, že práve zapojenie aj členov dozornej rady týmto spôsobom začína prinášať svoje výsledky. Čo sa týka apatického chovania vlastníkov? Mnoho vlastníkov nemá ani potuchy o čom je v dnešnej dobe riadiť spoločenstvo. vlastníci vidia jediný zmysel len v tom, aby si každoročne na zimu zadovážili drevo na vykurovanie čo najlacnejšie, pričom ích absolútne nezaujímajú čo s výsadbou nových porastov , čistením lesa po ťažbe, platba daní za hospodárske lesy a pod,( čo je problémom každého spoločenstva). Ako člen výboru a predseda spoločenstva na útoky práve tých neprajníkov som niekoľkokrát ponúkol svoju funkciu práve tým osobám,ktorý najviac boli nespokojný. Ich postoj bol negatívny. Preto si vážim všetkých,ktorý to myslia k lesom ako k niečomu živému,(áno sú výnimky). Prajem všetkým lesu zdar a pokojné nervy.
24.8 2014 21:32
autor: neznámy
(ja neprihlásený 24.8. o14.50). p.s. Čo sa týka BBI. Je pravda ,že sa dlhšiu dobu neohlásil. Nepísal som na tuto stránku pomerne dlho, je preto záhadou ,ako som niečo napísal, bol tu obratom spomenutý práve BBI. Možno píše pod iným menom. Veľká záhada!
24.8 2014 21:51
autor: neznámy
Niektoré odpovede sa dajú vydedukovať, aj keď sa prihlasujeme pod inými značkami.
Rukopis je niekedy dosť čitateľný. Ďakujem pán stredoslovák.Je to presne tak, ako je vyššie napísané.
25.8 2014 8:48
autor: neznámy
(ja neprihlásený). Ak niekto vie vydedukovať rukopis,môžem z osobnej skúsenosti potvrdiť, že musí byť v tejto záležitosti odborník. Ano, som stredoslovák, nepopieram. No musím konštatovať, že na základe určitých náležitostí je toto forum selektovane.
30.8 2014 23:40
autor: neznámy
už to tu pomaly vyzerá ako na nejakej stranke tajnej informacnej sluzby ... teda o nicom
31.8 2014 8:51