Lesmedium

nefunkčné spoločenstvo

autor: Michal
V našom spoločenstve ľudia nechodia na zhromaždenia. Spoločenstvo je tak bez platného výboru a predsedu. Dokedy môže byť takýto stav?
sekcia: Archívne fórum, 1.7 2014 7:53
autor: neznámy
Ak je to spoločenstvo, ktoré bolo založené podľa zákona 181/1995, tak do jeho likvidácie. Čo v preklade znamená, až sa príslušný úrad spamätá a začne konať.
1.7 2014 9:27
autor: neznámy
Kto sa bude starať o les? Môže sa ťažiť kalamita?
1.7 2014 10:32
autor: neznámy
Nezasvätená odpoveď je: Skoč na Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor a pýtaj si rozum tam.
Rozumnejšia odpoveď by bola: Pozri sa do zákona o lesoch, načo by si mi mohol odpovedať, taký múdry som aj ja.
Ak si poprezeráš odpovede od Lesanka, tak môžeš zaregistrovať, že úrady sú nejaké benevolentné voči povinnosti mať lesného hospodára.
====
Nuž snáď sa ti ozve niekto, kto už o tom vie niečo viac´.
1.7 2014 12:56
autor: neznámy
Dobrý večer.Vieme Vám pomôct ozvite sa na mail.
Ďakujem.
1.7 2014 20:59
autor: neznámy
Vlado čo treba rozumieť pod tým, že úrad začne konať? ? Bude sa o tento les starať úrad?
2.7 2014 7:27
autor: neznámy
Nie mám na mysli:
. Spoločenstvo je povinné do 1. októbra 2014 vymenovať likvidátora a oznámiť obvodnému lesnému úradu jeho meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu. Ak si spoločenstvo túto povinnosť nesplní, obvodný lesný úrad zapíše ako likvidátora jeho štatutárny orgán zapísaný v evidencii alebo registri alebo prvého z členov štatutárneho orgánu alebo, ak nie je známy štatutárny orgán, osobu, ktorá v mene spoločenstva vystupovala pred orgánmi štátnej správy.
====
Teda, že úrad niekoho zapíše za likvidátora a začne sa likvidačný proces.
Dôsledkom likvidácie bude teda rozpustenie spoločenstva a ak si vlastníci nezaložia niečo iné, tak budú hospodáriť jednotlivo. (Už či hospodáriť, alebo jeden druhého okrádať ukáže budúcnosť.)
2.7 2014 13:12
autor: neznámy
Vlado ďakujem. Čiže dokiaľ úrad nezapíše nejakého likvidátora spoločenstvo môže ďalej hospodáriť.
2.7 2014 13:33
autor: neznámy
To by som ani nepovedal. Môže robiť len kroky vedúce k likvidácii.
Ale či tam patrí aj likvidácia kalamity, to sa ma nepýtaj. A aké sú to vôbec kroky tiež neviem. To by asi chcelo aj pozrieť do zákona o likvidácii.
3.7 2014 11:57