Lesmedium

Daň z lesných pozemkov

autor: Nela
Sme spoločenstvo s právnou subjektivitou, platíme obci daň za lesné pozemky za svojich členov, vlastníkov podielov. Máme platiť daň aj za neznámych vlastníkov, ktorých zastupuje SPF? Vie niekto poradiť?
sekcia: Archívne fórum, 14.6 2014 20:12
autor: neznámy
Nela, samozrejme že mate platiť, ved hospodárite aj na nich (teda ich obhospodarujete). Aj z nich beriete úžitky. Tak aj dane musíte zaplatiť.
15.6 2014 19:30
autor: šimon
Na podiely neznámych vlastníkov, ktorých zastupuje SPF, ste ako spoločenstvo povinní uzatvoriť nájomnú zmluvu a pokiaľ viem SPF si do zmluvy dáva klauzulu o tom, že nájomca platí daň.... čo je podľa mňa logické
15.6 2014 21:40