Lesmedium

autor: neznámy
Obidva zákony 181 aj 97, majú zakotvené, že členovia by sa malizdržať akýchkoľvek aktivít, ktoré poškodzujú spoločenstvo.

Ak vyýbor koná v rozpore so zákonmi, je tu podozrenie z korupcie a neoprávneného nakladania s cudzím majetkom, tak ako člen musím mlčať?

Viac ako desať rokov poukazujem na tieto závažné porušenia a boli navrhnuté aj opatrenia.Výbor, ktorý navyše nemal právne postavenie igoroval všetky moje návrhy a pohľadávky.Jediná cesta sú už len orgány činné v trestnom konaní.

Nemám právo domáhať sa svojich základných práv?

sekcia: Archívne fórum, 5.5 2014 8:27
autor: neznámy
Zrejme to takto niekomu vyhovuje. Ak valné zhromaždenie na pripomienky nezareaguje patričným spôsobom na valnom zhromaždení, tak je potom asi všetko tak ako má byť... Poukazovať na nedostatky sa v dnešnej dobe nevypláca. Preto, lebo "bedač bosá si nechá radšej aj z taniera pod nosom ukradnúť, ale zlostiť sa bude až v krčme pri pive a nie na schôdzi... A vďaka takým je naša spoločnosť tam kde je....
5.5 2014 16:17