Lesmedium

Môže SPF zvolať schôdzu?

autor: Štefan
V našom urbariáte SPF spravuje viac ako 70% pôdy neznámych vlastníkov. Doteraz sme to ani nevedeli, výbor sa o to nestaral. Mali sme schôdzu, ktorá nebola platná, lebo sme nemali dostatok hlasov. Po ostrých hádkach predseda povedal, že on už ďalšiu schôdzu zvolávať nebude, nech to všetko radšej padne a my, čo sme nespokojní nech si založíme nový urbariát. Chcem sa spýtať, či niekto nevie poradiť. Chceme schôdzu zvolať sami členovia, nemáme však tretinu hlasov, lebo fond spravuje viac ako 70%, môže nám žiadosť o zvolanie schôdze podpísať aj SPF za neznámych vlastníkov?
sekcia: Archívne fórum, 14.4 2014 10:18
autor: neznámy
Ja si myslím, že by ste mali skočiť na okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, či ako sa to teraz volá. A keďže SPF spravuje 70 % tak samozrejme treba zistiť aj ich názor a dôvod prečo neboli na valnom zhromaždení.
Na rozdiel od minulosti, majú totiž v spoločenstve aj členské povinnosti.
14.4 2014 10:45
autor: neznámy
Výbor je povinný zvolať zhromaždenie, ak ho o to písomne požiada aspoň tretina členov spoločenstva počítaná podľa výšky hlasov členov spoločenstva. Fond v tejto veci nemá postavenie člena spoločenstva. Teda je potrebná tretina z hlasov mimo hlasov fondu. Takúto členmi podpísanú žiadosť je potrebné adresovať výboru. V žiadosti je potrebné uviesť navrhovaný termín konania zhromaždenia a prípadne aj vec navrhovanú na prejednanie. Ak by výbor ani tak zhromaždenie nezvolal, členovia spoločenstva si môžu písomne splnomocniť svojho zástupcu, aby za nich požiadal lesný úrad o zvolanie zhromaždenia.
14.4 2014 11:06
autor: neznámy
Jozef1, my práveže nemáme 1/3-inu, ľudia sa o svoj majetok nezaujímali, teraz sa každý zobudil, idú si vybavovať papiere po predkoch, do konca júna to však nestihnú a výbor sa zaťal, nič nechce zvolať. Tak sme mysleli, že žiadosť by mohol spolu s nami, čo máme veci na poriadku podpísať aj SPF. Veď tiež by mu malo záležať na tom, aby sme nešli do likvidácie. Už som aj telefonoval na lesný úrad, tam toho veľa nevedia. Asi nám naozaj nič iné nezostáva, len čakať na likvidáciu, s predsedom totiž nevieme pohnúť a ostatní členovia výboru ani nevedia, kde je sever.
14.4 2014 12:04
autor: neznámy
Tá tretina to je tretina z vlastníkov, čo majú vlastníctvo preukázané. Tí v danej veci tvoria 100percent .
14.4 2014 12:29
autor: neznámy
ak nie je 1/3 - zánik
14.4 2014 13:04
autor: neznámy
Jozef1, ak som to správne pochopil, tá tretina sa nepočíta z výmery, ale z počtu členov? Ak má jeden člen 1 hektár a druhý má 100 m2, ich podpisy na žiadosti majú rovnakú váhu? Ja som to totiž chápal tak, že z výmery 360 hektárov, ktorú má urbár, musíme mať hlasy na aspoň 120 hektárov.
14.4 2014 13:30
autor: neznámy
štefan,
ako pisal jozef1, na zvolanie potrebujete 1/3 členov (vo vašom prípade 1/3 z 30% - fond sa nezaratáva)
ak nehnuteľnosti predstavujú 360 ha tak 30% je 108 ha z toho potrebujete 1/3 čiže 36 ha. svoju žiadosť o zvolanie adresujte vyboru, ale tiež by som to oznámil dozornej rade a lesnému odboru. výbor musí zvolať zo zákona, inak poruší zákon, a to úmyselne.
podiely spf vo vlastníctve alebo v správe (nezisteny vlatstnici) sa do hlasovania započitavajú len zákonom určených prípadoch nájdeš v zákone o pozemkových spoločenstvách § 14.
14.4 2014 13:53
autor: neznámy
Štefan. Tretina sa počíta z výmery. Len nie z výmery celého urbáru. Počíta sa tretina z výmery, ktorú vlastnia známi vlastníci. Od celkovej výmery sa teda odpočíta výmera v správe SPF. Príklad Vám správne uviedol BBI.
14.4 2014 15:24
autor: neznámy
Pochopil som, ďakujem za usmernenie, v tomto prípade by sme to vedeli zvládnuť a zachrániť čo sa dá.
14.4 2014 15:49
autor: neznámy
Od Jozefa1 sme nie zvyknutí, že by sa na rozdiel odo mňa nedržal litery zákona. V tomto prípade ale hovorí o nejakej tretine, ktorá nemá oporu v zákone. V prípade spoločnej nehnuteľnosti zákon hovorí o nadpolovičnej väčšine počítanej podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov.
14.4 2014 17:01
autor: neznámy
Vlado. Ide o tretinu podľa §14 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z.z. .
14.4 2014 21:30