Lesmedium

Ozdravné opatrenia- projekty obnovy lesa

autor: Jozef
Za obdobie predchadzajúcich štyroch mesiacov, vyšlo vo vestníku verejného obstarávania množstvo verejných súťaží z prostriedkov EU na ozdravné opatrenia naších lesov. Chcem osloviť všetkých ,ktrorý sa akým koľvek spôsobom zúčastnili na danej téme aby sa pokúsili zhodnotiť priebeh jednotlivých súťaži, nastavenie podmienok účasti v súťaži, akékoľvek kladné ale aj záporné skúsenosti s týmto opatrením.
sekcia: Archívne fórum, 8.4 2014 5:45
Zatiaľ nie sú žiadne reakcie na túto tému