Lesmedium

LPUS Snina

autor: Snina

Predseda LPUS Snina sa rozhodol, aby ste naňho nekričali všetci naraz, že vás na valne zhromaždenie bude pozívať na 5 x. Niektorý prídu v pondelok iný v utorok, ďalší v stredu,... To aj preto, aby ste nemohli podporiť návrhy tých, čo prídu na VZ po vás a dovolia si podať nejaký návrh. Ťažko podporíte návrh podaný podielnikom na VZ v piatok, ak ste sa zúčastnili VZ v pondelok.

Dobre vymyslené či nie?

sekcia: Archívne fórum, 2.4 2014 20:59
autor: neznámy
Ako čítam, tak urbariát v Snine je v kurze

3.4 2014 8:54
autor: neznámy
Snina, to si asi trochu pritiahol za vlasy.
Z toho, čo si napísal, ti samozrejme neverím ani mäkké ň.
==================
Tebe skôr ide o to, že zákon 97/2003 zaviedol v § 15 inštitút čiastkových schôdzi.
===========================
Podľa mňa, je inštitút čiastkových schôdzí rozumná a niekde možno aj potrebná vec.
Výbor sa pre zvolanie čiastkovej schôdze pravdepodobne rozhodne, ak bude riadne zhromaždenie uznášania neschopné. Je to poctivejšie, ako na prezenčnú listinu pokútne zháňať dodatočné podpisy.
Nikto nemôže nikomu brániť, aby sa zúčastnil hociktorej čiastkovej schôdze.
Pravda hlasovať môže len na jednej z nich. Ak má niekto zásadnú pripomienku, určite mu nenapadne až v priebehu schôdze. Pravda, ak by to nebola pripomienka, ktorá by vyplynula z nejakého lapsusu a účastníci predošlých čiastkových schôdzi by si ho nevšimli.
Ak teda má niekto zásadnú pripomienku, určite by mal prísť už na prvú schôdzu, čo predpokladám, že bude riadne zhromaždenie a len neskôr sa zmení na prvú čiastkovú.
Ale to záleží všetko na konkrétnych podmienkach. Zákonodarca možno chcel uľahčiť stretnutie tým, kde je polovica vlastníkov na severe republiky a druhá na juhu. Prvá schôdza by sa konala na severe a druhá na juhu. Ale dôvodov za možnosť konania čiastkových schôdzi sa nájde viac.

3.4 2014 9:25
autor: neznámy
O tom, že sa zhromaždenie bude konať formou čiastkových schôdzi v prvom rade nemôže rozhodnúť predseda spoločenstva. Takéto rozhodnutie môže prijať jedine výbor. Na každú čiastkovú schôdzu je výbor povinný pozvať všetkých členov. Teda člen sa môže zúčastniť každej takejto schôdze a prípadne podávať návrhy. V tej istej veci však môže hlasovať len raz na jednej schôdzi. Zvolávanie čiastkových schôdzi by si mal výbor zvážiť a tieto realizovať len v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch.
3.4 2014 10:02
autor: neznámy
Vlado, pritiahnuté za vlasy ani trochu. Vážne sa pripravuje VZ na 4 alebo 5x.Nebavým sa tu o čiastkových schôdzach. Asi 30% podielov z LPUS si už skúpil jeden z podielnikov a výbor je z toho celý nesvoj. Teraz si výbor založil akési urbarske družstvo a to teraz začalo nakupovať podiely od tých podielníkov čo chcú predať.
3.4 2014 11:35
autor: neznámy
Vlado prečítaj si príspevky od autor GITA a bubeš v obraze
3.4 2014 12:06
autor: neznámy
Zhromaždeniu, ktoré sa koná vo viacerých termínoch sa hovorí zhromaždenie konané formou čiastkových schôdzi. Na základe Vami uvádzaného niektorí členovia si založili družstvo a tak si chcú vlastne skúpiť podiely pre seba. Na tom nie je nič pokiaľ na to použijú vlastné peniaze a nie peniaze spoločenstva. Vlastník sa rozhodne ktorému členovi svoj podiel predá a za akú cenu. Inak založenie družstva len za účelom skupovania podielov nemá logiku. Z akých zdrojov bude družstvo vytvárať majetok
3.4 2014 12:15
autor: neznámy
Rozdiel je len v tom, že podielník ktorý podiely skupuje je verejne známi a použiva vlastné peniaze, ale kto stoji za družstvom a kto ho financuje je otazne. A ký veľký podiel môžem vlastniť abý som sa nestal nepriateľ urbáru ako je to v pripade pána B.
3.4 2014 12:37
autor: neznámy
Ako dlhšie sledujem túto situáciu mám, pýtam sa prečo zrazu výbor, teraz nejaké družstvo sa zmobililzovalo proti 1 podielnikovi, ktorý vykupuje podiely ostatných spoluvlastníkov, načo má ako podielnik právo. Čoho sa vlastne boja? O čo im ide? O niečo môžu prísť?
3.4 2014 13:20
autor: neznámy
Považujem za vynikajúce ustanovenie zákona 97/2013, že zhromaždenia PS sa môžu konať aj formou čiastkových schôdzí. PS budú oveľa flexibilnejšie, je to výborná "pomôcka" ako na viackrát zabezpečiť schválenie hlavne závažných rozhodnutí zhromaždení PS, ktoré sú najvyšším orgánom PS.
Zámer zákonodarcu bol podľa môjho názoru v tom, aby v prípade, ak nie je uznášaniaschopné zhromaždenie, umožnil prítomným prijať určité rozhodnutia a dodatočne doplniť hlasy, aby boli schválené nadpolovičnou väčšinou. Podielnici však majú zákonnú možnosť zabrániť " rozbitiu" zhromaždenia na čiastkové schôdze. Môžu napr. požiadať dozornú radu, ktorá je kontrolným orgánom o zvolanie zhromaždenia. Dozorná rada háji záujmy podielnikov a vlastne je tak na kontrolu výboru PS. Význam založenia družstva mi tiež nie je veľmi jasný, zakladať ho za účelom kúpy podielov je nezmysel. Bolo by veľmi zaujímavé vidieť zakladateľské listiny tohto družstva, ( podielové listy listinná podoba resp. knihované v CDCP, delegácia právomoci na predstavenstva atď.) . Družstvá totiž poväčšine fungujú na rovnostárskom princípe - jeden člen, jeden hlas.
3.4 2014 13:30
autor: šimon
čiastkové schôdze boli do zákona dané hlavne a predovšetkým kvôli SPF, pretože 99,9% zhromaždení sa koná buď v sobotu alebo v nedeľu... takto sa to môže rozdeliť aj do pracovných dní
3.4 2014 21:45
autor: neznámy
Vie sa už nový termín riadneho valného zhromaždenia, ktorý bol vždy 1. marcovú nedeľu? Lebo to čo som sa dočítal na tomto fóre, tak môže to byť zaujímavé, keď sa neuskutoční do 30.06. 2014. To vôbec výboru nevadí, či ako?
11.4 2014 9:24
autor: neznámy
Zatiaľ termín stanovený asi nie je sto to neviem
14.4 2014 19:46
autor: neznámy
Tak to je dosť zaujímavé, lebo podielnici sa dosť tešili na valné zhromaždenie a zrazu ho zrušili, a ako som sa tu dočítal aj zo zaujímavého dôvodu.
14.4 2014 22:38
autor: neznámy
Už teraz sa teším ako to všetko budú vysvetľovať, že ako všetko robia dobre
15.4 2014 12:49
autor: neznámy
Tiež som zvedavý na priebeh ale hlavné je , že si na mňa konečne spomenuli.
15.4 2014 22:06
autor: neznámy
Nevie niekto, kedy bude schôdza? Je to pre mňa dôležité.
24.4 2014 16:52
autor: neznámy
Dnes som počul od susedky, že vraj by mala byť 15.5. 2014, no či je to pravda, to neviem zaručiť. Mám pocit, že pre viacerých je to dôležité. Ľudia sú dosť nabrúsení a zvedaví, čo tam vlastne bude.
24.4 2014 19:14
autor: neznámy
bieli kon zaeržal nema ani ponatia o urbariate števo si primitiv ak ti ušiel zamer hucula
25.4 2014 22:36
autor: neznámy
Je rozdiel Snina a snina a ty z malým " s" si tiež dobrý hucuľ.
29.4 2014 9:15
autor: neznámy
výbor LPUS nechce schvôdzu zvolať,lebo vie že to čo sa tam ľudia dozvedia,ako šafárili za 20 rokov,čo robili s podielami členov,ake odmeny si pridelovali,ako porušovali zákon o spravovaní zvereného majetku,prenajímali a predávali pozemky, na toto budu musieť dať odpoveď členom , alebo orgánom činným v tresnom konaní.Konečne sa niekto do nich pustil.Držim palce.Bývaly podielník.
12.5 2014 11:49
autor: neznámy
A je to tu, v tejto diskusii som sa dozvedel od Vlada, že: Nikto nemôže nikomu brániť, aby sa zúčastnil hociktorej čiastkovej schôdze. No LPUS Snina musí byť zas výnimkou. Úryvok z pozvánky:

"Prosíme Vážených členov Pozemkového spoločenstva, aby nás poctili svojou
prítomnosťou len na tej čiastkovej schôdzi, na ktorú boli pozvaní! Podľa zákona člen
Pozemkového spoločenstva môže vykonávať svoje práva člena len na jednej
čiastkovej schôdzi a to na tej, na ktorú bol výborom Pozemkového spoločenstva
pozvaný touto pozvánkou."

celá pozvánka je zverejnená na:

http://www.lpussnina.sk/files/oznamenie_09_05_14-_na_tlac__2_.pdf
13.5 2014 13:06
autor: neznámy
Organizácia zhromaždenia a teda aj čiastkovej schôdze je dôležitá vec. Čiastkové schôdze vznikli najmä z dôvodu veľkej členskej základne čo je v prípade urbárov častá vec. Každý člen sa môže dostaviť len na tú členskú schôdzu na ktorú bol pozvaný z dôvodu nenarušenia priebehu konkrétneho konania členskej schôdze, nakoľko ak by na hociktoré čiastkové konanie členskej schôdze prišlo čo i len 50 nepozvaných členov spôsobilo by to chaoz a možnú neschopnosť výkonu hlasovacích práv na zhromaždení.
23.5 2014 14:31
autor: neznámy
Lukas ty si prišiel z Gurunu alebo z výboru LPUS? A čo začiatkom tohto roka výbor ešte nevedel, že má takú veľkú členskú základňu, keď posielal pozvánky členom do kulturného strediska, tak ako 20 rokov? Ten počet členov sa zvýšil zo dňa na deň?
26.5 2014 10:35
autor: neznámy
Ďuri neviem skade prišiel Lukas, ale viem, že predseda LPUS si na VZ volal iba tých ktorých chcel. A hlasy rozdával ako Jánošik.
31.5 2014 19:39
autor: neznámy
Presne tak ako píše Snina predseda si vždy robil, čo chcel a viacerí diskutujúci tomu nechceli veriť, no možno sa raz dozvieme ako v skutočnosti urbariát hospodáril tých 20 rokov, bolo by už na čase.
2.6 2014 8:49
autor: neznámy
a po koľko sa odpredávajú pozemky
9.6 2014 22:15
autor: neznámy
1000 eur za 200 m2
12.6 2014 9:20
autor: neznámy
Dobre čítanie
18.9 2014 13:53
autor: neznámy
Bude aj teraz 12 čiastkových schôdzi alebo viac ?
3.2 2015 18:43
autor: neznámy
Akosi je ticho ako pred búrkou.
7.2 2015 19:12
autor: neznámy
už sú zaregistrovaní...
8.2 2015 10:00
autor: neznámy
Kto a kde ?
8.2 2015 16:23
autor: neznámy
Je dačo nové
25.2 2015 16:08
autor: neznámy
Naozaj sa nič nedeje? Dosť čudné žiadny výkup, žiadna schodza a ani noviny.
26.2 2015 8:31
autor: neznámy
Načo schôdzu, nebodaj dá niekto návrh na odvolanie výboru a čo potom.
1.3 2015 15:11
autor: neznámy
Nuž čo ,čakáme ďalej možno nás predseda a jeho družstvo poinformuju ako bačuju aj na našom.
8.3 2015 18:38
autor: neznámy
Už čoskoro v tlači nové urbarske klamstva
21.6 2015 16:32
autor: neznámy
Kto ich financuje?
7.7 2015 21:20
autor: neznámy
Kovaľ sľubil informacie o diani a súde na stranke spoločenstva no akosi nato pozabudol
22.7 2015 15:08
autor: neznámy
Kovaľ sa za tie roky čosi nasľuboval. Nejako sa stiahol.
23.7 2015 14:01
autor: neznámy
Je načase ho vymeniť.
25.7 2015 11:52
autor: neznámy
Prečo sa tento rok nekonala schôdza ?
23.8 2015 17:24
autor: neznámy
Schôdza bude v novembri
14.9 2015 16:43
autor: neznámy
asi nebude
3.10 2015 19:06
autor: neznámy
Je október a schôdza nikde
20.10 2015 18:42
autor: neznámy
Je to v súlade so zákonom, že tento rok nebola schôdza a ani žiadne dividendy?Vraj bežia nejaké spory na súde ohľadne LPUS a nič o tom nevieme, niekedy posielali aspon noviny.
16.12 2015 15:41