Lesmedium

Naplavené drevo

autor: Michal
Dobrý deň,

chcel by som sa spýtať či je možné bez akého koľvek povolenia zbierať naplavené drevo na brehoch riek

sekcia: Archívne fórum, 9.3 2014 15:36
autor: neznámy
Pokiaľ by išlo o zabitú zverinu, odpoveď je jasná. Nie.
Na naplavené drevo sa nedá dobre analógia so zverinou dobre použiť. Avšak ak je nepochybné, že vlastníkovi odplavila zvýšená voda nejaké nachystané drevo, tak by som tomu vlastníkovi ustúpil.
Do hry by však ešte mohol vstúpiť správca vodných tokov. Možno by bolo treba kuknúť aj do nejakého zákona o správe vodných tokov.9.3 2014 20:40
autor: neznámy
Nielenže bolo by dobré, ale je povinnosťou komunikovať so správcom toku a postupovať podľa zákona o vodách ak drevo bráni prietoku, ale aj s vlastníkom pozemkov na ktorých je drevo naplavene, lebo nemusí to byť záujmové územie správcu toku. Drevo vždy niekomu patrí, takže čo nie je moje musím si to legálnou cestou vybaviť.
10.3 2014 12:33
autor: neznámy
Je potrebné komunikovať so správcom vodného toku, /vodný zákon /Ide o predpoklad , že drevo je majetkom vlastníka vodného toku-SR.
Ak by sa jednalo aj o nálety na TTP, tak tie patria jednotlivým vlastníkom podľa Lv, ale to je ťažko dokazovateľné.
Ak sa jedná o malé konáre, určite sa dohodnete. Ak sa však jedná o naplaveniny veľkých kusov, tak potom pozor. .
Je možnosť upozorniť aj samosprávu, v katastrálnom území, ktorá stav môže preveriť.
Doporučujem obrátiť sa na Inšpekciu životného prostredia Prievozská Bratislava, kde Vám podajú presné informácie.
Všetky vodné toky sú vlastníctvom SR v správe niektorého povodia..
12.3 2014 8:57
autor: neznámy
nielen v správe povodia, ale aj štátnych lesov obcí a pod...
12.3 2014 10:18
autor: neznámy
Áno, presne tak.
12.3 2014 21:05