Lesmedium

zlúčenie, splynutie pozemkových spoločenstiev

autor: AB
Môžu sa dve spoločenstvá s právnou subjektivitou zlúčiť do jedného bez likvidácie, tak ako je tomu u obchodných spoločností?
sekcia: Archívne fórum, 3.3 2014 13:45
autor: neznámy
Ak sú obe spoločenstvá s právnou subjektivitou podľa mojho názoru ich nie je možné zlúčiť.

Ak by sa zlúčili zostal by už len jeden subjekt, druhý by musel zaniknúť, ak mal nejaké záväzky alebo pohľadávky tak likvidáciou. druhý by sa musel rozšíriť o ten prvý, čiže by sa zmenil účel založenia, hlavne pri spoločných nehnuteľnostiach na spoločne obhospodarované nehnuteľnosti.

Na pozemkovom a lesnom odbore sa treba informovať, či by ponechali registráciu aspoň jednej alebo by bolo nutné založiť tretiu spoločnosť, ktorá by zastrešovala obe.
3.3 2014 14:44