Lesmedium

Daň z prímu

autor: neznámy
Mám žiadať dokladovanie dane z príjmu, alebo je to povinosťou a koho v prípade spol. bez právnej subjektivity?
sekcia: Archívne fórum, 26.2 2014 13:45
autor: neznámy
Ak mal PS bez pr.sub. príjem-výdaj a ak vznikok pri tom aj zisk,tak tieto informacie má poskytnúť výbor,resp.navonok zastupujúci predseda každému podielnikovi . Ak zisk/sa rozdelil medzi podielnikov,tak tento predseda/výbor/ by mal nahlásiť DÚ. A podielnik by tento príjem mal zahrnúť do daňového priznania- už podľa toho či je zamestnaná osoba,živnostník,......... ak mu vznikne povinnosť.
Podľa všetkého do VI.oddielu tab.č.1 riadok 1
Je to iba zjednodušené vysvetlenie
26.2 2014 18:30