Lesmedium

Predkupné a záložné právo - rečnícka otázka

autor: Vlado
V pripomienkach pred prijatím terajšieho zákona o pozemkových spoločenstvách sa veľký dôraz zo strany Únie združení neštátnych vlastníkov ... kládol na formu predkupného práva. Tiež však aj na to, aby vlastník nemohol dať svoj podiel na nehnuteľnosti do zálohy.

Snahu zamedziť tomu, aby človek nemohol dať do zálohy to zo svojho vlastníctva, čo by mu hádam vyriešilo jeho existenčné problémy, som považoval len za účelovú. Teda snahu, ktorá má v súčinnosti s ostatnými zamedziť tomu, aby sa niekto cudzí, možno aj niekto zo zahraničia najprv ľahko stal minoritným a neskôr majoritným vlastníkom.

Aj keď samotné predkupné právo vo väčšine prípadov nemusí byť problémom na to, aby spoluvlastník nepredal niečo hocikomu aj proti vôli iného spoluvlastníka, predsa je len určitou ochranou.

Avšak napriek tomu. Riešiť len otázku predkupného práva nevšímať a ignorovať otázku záložného práva, je iba polovičatým riešením. Načo sa má špekulant trápiť s predkupným právom, keď stačí, aby od niekoho dostal niečo do zálohy. Hádam iba, ak by procedúra uplatnenie nároku zo záložného práva mala trvať dlhšie ako procedúra spojená s predkupným právom.

Nuž na záver iba rečnícka otázka. Prečo už na úrovni Občianskeho zákonníka nebol riešený vzťah predkupného a záložného práva. A keď už nebol tam, nemal by byť predsa riešený aspoň vo vzťahu k spoločnej nehnuteľnosti. Nie preto, že spoločná nehnuteľnosť je niečím výnimočným majúcim korene z čias Márie Terézia. Alebo možno aj preto.

sekcia: Archívne fórum, 18.2 2014 10:48
autor: neznámy
Predkupné právo nemá slúžiť na to aby komplikovalo vlastníkovi jeho záujem predať, či darovať svoj vlastnícky podiel. Cieľom je aby spoluvlastník, ktorý má o kúpu záujem bol uprednostnený. V spoločenstvách záujem o kúpu podielov zvyčajne nie je. Možno teda očakávať, že oň prejavia záujem členovia, či nečlenovia so silným ekonomickým postavením. Snahy o účelové konzervovanie drobného spoluvlastníctva v spoločenstvách sú síce pochopiteľné ale už nezodpovedajú súčasnej realite.
19.2 2014 16:29