Lesmedium

Spoločnosť bez Právnej subj. Riadené výborom a dozornou radou

autor: neznámy
Stretol sa niekto z Vás vo Vašich spoločnostiach s takouto riadiacou jednotkou?Ak áno, za kých podmienok fungovania
sekcia: Archívne fórum, 15.2 2014 8:21
autor: neznámy
Nikto nemá s skúsenosť s takouto spoločnosťou bez právnej subjektivity?
Ja viem, že je to v rozpore so zákonom.6e by sme boli jediní?_
17.2 2014 13:30
autor: neznámy
Čo je tam nejasné??? Podľa starého zákona úplne normálné fungovanie.Na čom sa ludia,dohodli to vábor rešpektoval a robil v ich mene.
17.2 2014 16:15
autor: neznámy
Tak to je veľký omyl. Kde je to v zákone 181/95 z.z. napísané?
17.2 2014 17:05
autor: neznámy
A kde je to v zákone zakázané!!!!
18.2 2014 8:32
autor: neznámy
Hrubo povedané ide vždy a všade o to,aby bolo dodržané hospodárenie v lese podľa platného plánu,a v prípade zisku sa platili dane!!!
18.2 2014 8:35
autor: neznámy
Pozemkových spoločenstiev bez právnej subjektivity, v ktorých "funguje výbor a dozorná rada" je neúrekom. V podstate to problémom nie je. Toto pozemkové spoločenstvo nemá právnu subjektivitu a teda ani jeho orgány nemajú právne postavenie. Podstatné je, že v tomto spoločenstve zo zákona za spoločníkov navonok koná nimi splnomocnená osoba. Táto osoba zastupuje spoločníkov navonok vo veciach hospodárenia.
18.2 2014 8:44
autor: neznámy
Kde je to v zákone zakázané? napr .aj občiansky zákonník §139 ods. 1.
18.2 2014 12:57
autor: neznámy
prosím Vás,existujú stovky spolupodielníckych nehnuteľností /domy,záhrady,polia,
zariadenie bytu,........sprosto povedané aj deti.../ a nikto sa nepozastavuje nad Pozemkové spoloč.v dnešnej dobe predstavujú možno posledného mohykána na rozkradnutie,na exekúciu,na kšefty,zostátnenie a následné sprivatizovanie.........Dom,záhrada,chata, zariadenie bytu......aj toje spločná vec a nikto nerieši,či ich majiteia to užívajú či hospodária s práv,či bez právnej sub.Ak napr.súrodenci zdedia byt, či záhradu,tak isto si nezaložia PS aby to mohli užívať !!!
Zase sme naleteli komančom a nenažrancom,bavíme sa o právnej,či neprávnej subjektivite,a pritom podstata zákona nám unikla,tak ako si to aj naplánovali jeho tvorcovia!!! V štátnej správe sa už teraz tešia na tie sankcie ,pokuty ,zrušovanie PS ,......ktoré doteraz po právnej stránke sa neodvážili,lebo v tom tápali,nevedeli,či si to môžu dovoliť.
19.2 2014 12:23