Lesmedium

autor: neznámy
Kto v pozemkovom spoločenstve rozhoduje o prenájme poľovného revíru a komu patrí nájom?
sekcia: Archívne fórum, 14.2 2014 13:17
autor: neznámy
o akú spoločnosť išlo? Odpoviem ti
14.2 2014 15:49
autor: neznámy
U nás to prebiehalo tak, že zhromaždenie poverilo výbor spoločenstva rokovať v tejto veci. Nájomné by sa ale malo vyplácať nám. Aj keď formálne to prechádza cez účet pozemkového spoločenstva.
16.2 2014 14:03