Lesmedium

Stiahnutie návrhu zákona o lese

autor: Vlado
Asi každý, čo sa dostal na webovú stránku si všimol titulok "Prekvapenie a zdesenie, bezmocnosť a hnev" s podnadpisom

"Otvorený list Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska občanom SR, Národnej rade SR, prezidentovi SR a Vláde SR"

A kto si titulok len prebehol, by si mal prečítať aj samotný článok.

Nečítal som síce paragrafované znenie navrhovanej novely (a či zákona) ani som nesledoval parlamentnú diskusiu. Akurát som zachytil, že je aj spor o tom, či organizátori športových podujatí v lese si na to musia vyžiadať súhlas vlastníkov lesa. Dokonca či organizátori ziskových športových podujatí majú za to vlastníkom platiť alebo nie.

Napriek tomu sa pod list aj ja podpisujem.

(Neviem, či aj ďalší uznajú takúto formu prejavenia vôle za vhodnú.)

Avšak nesúhlasím veľmi s tvrdením, že to malo byť pre vlastníkov lesa prekvapením. Aspoň vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností v pozemkových spoločenstvách podobné praktiky neprekvapujú. Pri prinavracaní lesných pozemkov, vlastníci lesa chápali. že vymeriavanie v teréne je ekonomicky náročné a preto nikomu nenapadlo protestovať proti zrušeniu povinnosti na strane štátu vymeriavať pozemky. Nemali námietky proti tomu, aby sa združovali podľa lesných celkov, čo bolo podmienkou na ich vydanie. Za takúto ústretovosť k štátu už boli obdarení nejednou pozornosťou. A preto ich jedno stiahnutie zákona už nemôže prekvapiť. Naopak o prekvapení by sa dalo hovoriť, ak by zákon vlastníkov rešpektoval.

sekcia: Archívne fórum, 5.12 2013 10:45
autor: neznámy
Únia by sa mala v prvom rade obrátiť na poslancov miestnych zastupiteľstiev na najnižšej úrovni,ktorí bez hanby, schvália daň z nehnuteľnosti pre miestne urbáre,ktoré aj keď majú mizerné prijmy,každoročne daň uhradia a popritom ich lesy slúžia prevažne miestnym občanom na zber lesných plodov a relax.
5.12 2013 20:04
autor: neznámy
Ja som investoval nemálo finančných prostriedkov do kúpy lesov cca 100 ha.Nemám ten istý pocit, ako ten, čo zdedil nejakých 0,5 ha lesa a poriadne ani nevie kde to je,alebo nemá vôbec nič, že kto mi bude pobehovať po lese.Už či bude zbierať lesné plody,huby,alebo vynášať odpad, fajčiť a odhadzovať nezahasené ohorky.Ľudia už majú možnosť triediť odpad,ale najradšej ho idú tajne vyhodiť do lesa.Na verejných priestranstvách sa fajčiť nemôže,tak sa ide do lesa.Vznikne nebodaj požiar a moja investícia je v čudu. Koľkí ľudia majú záhrady s ovocnými stromami o ktoré sa ani nestarajú, stromy rodia a dávajú im ovocie.Zrazu sa im do záhrady nasáčkujú ľudia a pozbierajú všetku úrodu.Je to v poriadku?Však to je nikoho.
A to nie je pravda.Každý 1 m2 má majiteľa.Žiaľ dodnes sme si na to ešte nezvykli.
To ovocie je moje aj keď pohnije na strome.Bez môjho súhlasu nikto nemôže pozbierať úrodu,lebo sa to považuje za krádež.
O čom inom je les?Prečo potrebujeme zákon na to,aby mi bolo povedané ako vlastníkovi lesa,že pôžitky z môjho lesa sú nás všetkých?Aby všetci neplatili daň z nehnuteľností,lebo by sa to asi nedalo,tak to zaplať TY(vlastník).
6.12 2013 22:34
autor: neznámy
Igor, súhlasím. Z pozície z akej to píšeš máš plnú pravdu, ktorá by mala byť plne rešpektovaná.
Avšak ja sa dívam na prírodu a najmä na lesy ako na boží chrám alebo proste ako na niečo, čo zveril ľuďom na ich prospech a poniektorých z nich si vybral za ich správcov, či v podobe vlastníkov alebo hoci štátnych orgánov.
V hore rastú černice, maliny a vlastník ich nesadil. Akoby sa vynorili samé. Vlastník ich skôr likviduje, lebo dusia žiadúci lesný porast. Vlastník nemá na svojich pozemkoch cielene ani huby, čučoriedky a či brusnice. Či sa to nemá považovať ako dar pre všetkých a nechať radšej zhniť. Je o inom ovocie v ovocnim sade, či sa už oň človek stará, alebo nie. Len výnimočne sa v ňom nájde taký, strom ktorý by v ňom nebol zámerne.
A medzi týmito pohľadmi treba nájsť rovnováhu. Vlastník by mal prijať s pokorou, že mu osud doprial, aby spravoval lesy, nedrancoval ich a dopriať primeranému úžitku aj ostatným. Tí ostatní, by si zas mali uvedomiť, že vlastníctvo lesa nie je trhací kalendár, aj keď ide o dar z nebies, vlastníkové práva treba rešpektovať, lebo aj keď dar, nepadol ako pečený holub do úst.
7.12 2013 19:23
autor: neznámy
Do diskusie som schválne navodil viac emócií,aby som ju rozprúdil.V skutočnosti mi ide o to,aby sa štát prostredníctvom zákonov nemontoval toľko do súkromného vlastníctva a nechal to na skutočných vlastníkov.Ako vlastník lesa, by som nevyhodil z neho žiadneho poriadneho človeka,ale chcem,aby mne bolo dopriate rozhodovať o tom,ktorý človek je ten "poriadny".Netreba sa báť triedneho nepriateľa (súkromného vlastníka).To,ako sa štát rád stará do súkromného vlastníctva je aj zákon č. 97/2013, keď stanovuje koľko členov má mať výbor a dozorná rada.Čo je koho do toho.Pozemkové spoločenstvo je rovnaký subjekt ako eseročka,akciovka alebo družstvo.Tam im zákon do toho nezasahuje.
To bude ešte paráda,keď poľnohospodársku pôdu a lesy budú môcť kupovať len ľudia s príslušným vzdelaním.
Čo sa týka tých zákonov.Som kresťan a úplne by mi postačovalo 10 prikázaní.Keď ich budete dodržiavať ničoho zlého sa nedopustíte a svet bude určite fungovať.
7.12 2013 22:20
autor: neznámy
Každý vlastník by si mal les oplotiť hrubým pletivom. Poriešilo by sa aj poľovné právo na cudzích pozemkoch (pre vlastníka za nič), diviaky by nemohli behať po poliach a ušetrilo by sa od škôd v poľnohospodárstve a pod. Ako sa chce zákonne poriešiť časť vlastníkov, ktorá nemá problém v tom, že po jeho lesa sa môže pohybovať kto chce s tým, že tam nebude robiť bordel? Môže zbierať aj maliny. A ako sa chce poriešiť to, že vlastník si nemôže zákonne odtrhnúť na svojom pozemku ani čučoriedku (na území chránených území, CHÚ mimo vôle vlastníka).
8.12 2013 11:05
autor: neznámy
Pokiaľ by išlo len o poľovníctvo, tak ohradenie pozemkov neprichádza do úvahy. Zverina potrebuje na svoj pohyb väčší priestor ako sú hranice pozemkov. Jestvujú určené plochy ako poľovné revíry, ktoré sa rozprestierajú na pozemkoch (vlastníkov). Poľovníci s právom lovu na uvedených revíroch majú potom voči vlastníkom určité povinnosti vrátane nájomného.
Ako sa chce poriešiť ... ? Neviem. Článok poslanca pána Hlinu som nečítal.
Možno má v talóne nejaké riešenie.
Isté je len to, že snahy po kompenzácii za obmedzovanie vlastníckych práv
(chránené územia, vtáčie územia, NATURA ...) sú. Únia združení neštátnych vlastníkov lesa Slovenska a ostatných združení sa ich pokúšajú presadiť a ostáva len sledovať s akým úspechom a či neúspechom.
8.12 2013 18:22
autor: neznámy
Igor, určite s tebou súhlasia aj iní vlastníci, nie len ja. Teda určite s tvrdením
"Ako vlastník lesa, by som nevyhodil z neho žiadneho poriadneho človeka ..."
8.12 2013 18:29
autor: neznámy
Pán minister a poslanci za Smer,nech si lesachtivých návštevníkov pustia na svoje pozemky.Clapci čo robia v Anglicku by vedeli o voľnom pohybe na cudzích pozemkoch rozprávať nekonečné príbehy.Jedna partia si chcela robiť v lese poknik,ani sa nevybalili a už ich ranger hnal. Môj súkromný majetok je môj a len ja rozhodnem koho si do lesa pustím.
26.12 2013 9:05
autor: neznámy
Aj ja som zdedila pár kusov lesa.V našom chotári spravuje lesy Správa štátnych lesov, ale ako, to majitelia lesov nevedia. Štátne lesy v našich lesoch ťažia, ale kto má s toho osoh a kto škodu, to som sa nedozvedela. Moje parcely sú vyťažené na holoruby, či sa prostriedky získané za drevo používajú na obnovu lesa som sa tiež nedozvedela, lebo správa lesov z majiteľmi nekomunikuje, neodpovedá na ich žiadosti o uzavretie smluvy. Ako to teda vlastne je? Má správe štátnych lesov aj povinnosti voči vlastníkom, ktorých vlastníctvo spravuje? Kde sa to dozviem? Vakom predpise? Pokúšala som sa hľadať, ale nič som nenašla. Ak mi niekto poradí, budem vďačná.
Nemám nič proti tomu, ak poľovnícke združenie v obci loví a stará sa o zver v celom chotári, bolo to tak od jeho založenia, je to naša tradícia , ktorá patrí k dedinskej kultúre.Som však proti tomu, aby tento revír získal nejaký snob pre seba a sebe podobných, alebo na súkromný biznis.
Som zásadne za voľný vstup občanov do prírody, a teda aj do lesov. Ohradzovanie lesov by malo byť zákonom zakázané, za chvíľu by sme tu žili ako v rezerváciach, z ktorých sa môžeme pohnúť len na základe povolenia.Že sa niektorí ľudia nevedia v lese chovať, to je pravda. Ale za to nemusíme trpieť mi všetci. Treba hlavne mladých ľudí vychovávať k úcte k prírode a šíriť v tomto zmysle osvetu aj v našich médiach, lebo táto nám veľmi chýba.Naší predkovia ju mali zažitú, mali by sme si od nich brať vzor.
15.1 2014 12:54