Lesmedium

dlhy pozemkového spoločenstva

autor: neznámy
Poraďte. Kto podľa zákona zodpovedá za dlhy pozemkového spoločenstva. Môže ich exekútor vymáhať od jednotlivých členov?
sekcia: Archívne fórum, 28.11 2013 8:29
autor: neznámy
Vyjsť ešte asi treba zo zákona 181/1995,
ktorý ručenie pre pozemkové spoločenstvá upravoval v §10
"(3) Za záväzky spoločenstva podľa odseku 1 voči iným osobám ručia spoločníci spoločne a nerozdielne"

a pre prípad spoločenstiev s právnou subjektivitou v §11
"(4) Spoločenstvo zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia spoločenstva ručia za záväzky spoločenstva podľa veľkosti svojich podielov spoločnej nehnuteľnosti a podľa veľkosti svojich podielov na spoločnom majetku."

Inými slovami, ak niekto za niečo ručí, tak je to od neho vymáhateľné hoci aj exekútorom.
Tiež by mal zaujímal výklad právnika, čo to vlastne znamená. Či exekútor môže siahnuť v tomto prípade len na to vlastníctvo, ktoré obhospodaruje spoločenstvo, alebo či aj na akýkoľvek majetok člena.

Ani to mi nie je jasné, čo to znamená spoločné a nerozdielne ručenie (v prípade ručenia bez právnej subjektivity).

Ak je to horúca otázka, to by bolo treba kliknúť na právnu poradňu. Na internete sú aj bezplatné. Aj som mal adresu jednej z nich, ktorá sa mi videla súca. Možno ju ešte niekde vyhrabem.
28.11 2013 13:58
autor: neznámy
Ale zákon 181 už predsa neplatí.
28.11 2013 14:31
autor: neznámy
To je pravda, ale
1) platia prechodné ustanovenia v novom zákone
2) aj bez prechodných ustanovení by malo platiť, že ak došlo ku dlhom za života zákona 181, tak aj vymáhanie dlhov by sa malo diať podľa tohto zákona.
Ale ja nie som právnik. Vôbec by ma nemrzelo, ak by som sa mýlil.
28.11 2013 19:58
autor: neznámy
Aj podľa OZ by sme dospeli, že skôr hej ako nie.
28.11 2013 20:14
autor: neznámy
Ide mi o dlhy ktoré môžu vzniknúť. Nový zákon neuvádza, kto za ne ručí?
29.11 2013 10:29
autor: neznámy
Podržte ma, lebo preraziť ho je málo.
Začne so zúfalým PORAĎTE! Môže exekútor na člena?
Div nie pol republiky sa vrhne do 181 a či možno aj iných zákonov a on potom povie, že mu ide o ručenie za dlhy, ktoré môžu vzniknúť už počas nového zákona.

Nuž neručí nikto. Chvalobohu.
Aspoň to je niečo, že budeme môcť trochu spokojnejšie spávať. Inými slovami, že ak sa spoločenstvo zahrabe do pokút hraničiacich s likvidáciou, maximálne môžem prísť len o les v spoločenstve, ale nie o strechu nad hlavou.

Ale keď už anonymný autor nadškrtol, tak sa to pokúsim preniesť do inej roviny. Tak pozemky, ako aj lesné porasty na spoločne obhospodárovaných nehnuteľnostiach sú vlastníctvom jednotlivých členov.
Vlastníci členovia ponechávajú svoje pozemky na hospodárenie s nimi spoločenstvu. JOZEF 1 má názor, že aj porasty, ktoré sú na nich. Pri nelesných pozemkoch na tom nezáleží. Poľnohospodárske plodiny sa zasejú počas roku, dvoch. Spoločenstvo zožne let to čo zaseje. Ale pri lesných spoločenstvách, spoločenstvo rúbe to, čo nesadilo.
Dá sa považovať uspokojovanie požiadaviek exekútora za hospodársku činnosť? Myslím tie požiadavky, ktoré vznikli z dôvodu dlhov spoločenstva v súvislosti s hospodárením.
Ak by malo dôsjť na exekučné konanie, mohol by exekútor siahnuť napríklad na lesné porasty?
Domnievam sa, že by nemohol.
Však siaha na vlastníctvo členov a nie na majetok spoločenstva. A v tomto prípade, by ma mrzelo, ak by som sa mýlil. Aj keď znova zopakujem, nie som právnik. Dúfam, že v praxi takýto problém nebude treba riešiť, či je už zákon taký, alebo onaký.
29.11 2013 11:52